hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung MFP-printers - Faxfuncties

opmerking:
 • De faxfunctie wordt niet ondersteund voor de volgende modellen printers:
  • Alleen de serie C48xFN/C48xFW.
  • M207x-serie
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • SCX-465x/465xN/4021S/4321NS/4621NS-serie
 • Voor basisfaxfuncties raadpleegt u 'Basis faxen' in de gebruikershandleiding van uw printer.

Automatisch opnieuw kiezen

Wanneer het door u gekozen nummer bezet is, of als er geen antwoord komt wanneer u een faxbericht verzendt, probeert uw apparaat het nummer automatisch opnieuw te bellen. De tijd tot het apparaat opnieuw belt, hangt af van de standaard fabrieksinstellingen van het land / de regio.
Wanneer de vraag Retry Redial? (Opnieuw proberen te bellen?) op het scherm verschijnt, drukt u op de knop (Start) om het nummer direct opnieuw te bellen. Als u het automatisch opnieuw bellen wilt annuleren, drukt u op (Stop/Clear (Stoppen/wissen)).
Volg de volgende stappen als u de interval tussen het opnieuw bellen en het aantal belpogingen wilt wijzigen.
1
Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Sending (Verzenden) op het bedieningspaneel.
2
Selecteer Redial Times (Aantal keer opnieuw bellen), of de Redial Term (Interval opnieuw bellen), welke u wilt.
3
Selecteer de gewenste optie.

Het faxnummer opnieuw bellen

1
Druk op het bedieningspaneel op de knop (Redial/Pause (Opnieuw bellen/pauze)).
2
Selecteer het gewenste faxnummer.
Er worden tien faxnummers met tien beller-id's getoond waarnaar recent een faxbericht is gestuurd.
3
Wanneer het origineel in de documentinvoer is geplaatst, verstuurt het apparaat het faxbericht automatisch.
Als er een origineel op de scannerglasplaat is geplaatst, selecteert u Yes (Ja) om nog een pagina toe te voegen. Plaats nog een origineel en druk op OK. Wanneer u klaar bent, selecteert u No (Nee) wanneer de vraag Another Page? (Nog een pagina?) verschijnt.

Een overdracht bevestigen

Wanneer de laatste pagina van het origineel met succes is verstuurd, keert het apparaat terug naar de modus Gereed.
Wanneer er iets verkeerd gaat tijdens het verzenden van uw faxbericht, wordt er een foutbericht weergegeven op het scherm. Als u een foutmelding krijgt, drukt u op (Stop/Clear (Stoppen/wissen) of Cancel (Annuleren)) om het bericht te wissen en om het faxbericht opnieuw te proberen te verzenden.
opmerking:
U kunt het faxapparaat zo instellen dat er elke keer na het versturen van een faxbericht automatisch een bevestigingsrapport wordt afgedrukt. Kies afhankelijk van uw printer/faxapparaat een van de volgende werkwijzen:
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Sending (Verzenden) > Fax Confirm (Fax bevestigen) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Sending (Verzenden) > Send Report (Rapport verzenden) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > System Setup (Systeeminstellingen) > Report (Rapport) > Fax Confirm (Fax bevestigen) op het bedieningspaneel.

Een faxbericht verzenden vanaf uw computer

opmerking:
Afhankelijk van het model of optionele functies van uw instellingen (zie 'Functies per model' in de handleiding van uw printer) is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
U kunt een faxbericht versturen vanaf uw computer, zonder dat u daarvoor eerst naar het faxapparaat hoeft te lopen.
Zorg ervoor dat uw faxapparaat en de computer zijn verbonden met hetzelfde netwerk.
Faxbericht verzenden (Windows)
Om een faxbericht te verzenden vanaf uw computer moet het programma Samsung Network PC Fax zijn geïnstalleerd. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd als u het printerstuurprogramma installeert.
opmerking:
Klik op Help () voor meer informatie over Samsung Network PC Fax.
1
Open het document dat u wilt verzenden.
2
Selecteer Print (Afdrukken) vanuit het menu File (Bestand).
Het venster Print (Afdrukken) wordt weergegeven. Het kan er enigszins anders uitzien, afhankelijk van uw applicatie.
3
Selecteer Samsung netwerk PC Fax via het venster Print (Afdrukken).
4
Klik op Print (Afdrukken) of op OK.
5
Voer het faxnummer van de ontvanger in en stel de opties indien nodig in.
6
Klik op Send (Verzenden).
De lijst Verzonden faxberichten controleren (Windows)
U kunt de lijst Verzonden faxberichten vanaf uw computer controleren.
Klik in het menu Start, op Programs (Programma's) of All Programs (Alle programma's) > Samsung Printers > Fax Transmission History (Verzendgeschiedenis Fax). Vervolgens verschijnt het venster met de lijst van verzonden faxberichten.
opmerking:
Klik op Help () voor meer informatie over de Fax Transmission History (Verzendgeschiedenis Fax).

Faxberichten uitgesteld verzenden

U kunt uw faxapparaat zo instellen dat een faxbericht op een later tijdstip wordt verzonden wanneer u er niet bent. Met deze functie kunt u geen kleurenfaxbericht sturen.
1
Plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onderen op het glas of plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer (zie de gebruikershandleiding 'Laden van originelen' van uw printer).
2
Selecteer (Fax) op het bedieningspaneel.
3
Pas de resolutie en donkerheid naar behoefte aan (zie 'Aanpassen van de documentinstellingen' verderop in dit document).
4
Druk op (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Delay Send (Uitgesteld verzenden) op het bedieningspaneel.
Of selecteer Fax > Delayed Send (Uitgesteld verzenden) > To (Naar).
5
Voer het nummer van het ontvangende faxapparaat in en druk op OK.
6
Op het scherm wordt u gevraagd om een ander faxnummer in te voeren waarnaar het document moet worden verstuurd.
7
Om meer faxnummers in te voeren, drukt u op OK wanneer Yes (Ja) wordt gemarkeerd. Herhaal stap 5 vervolgens.
opmerking:
 • U kunt maximaal tien bestemmingen opgeven.
 • Zodra u een groepskiesnummer hebt ingevoerd, kunt u geen ander groepskiesnummer meer invoeren.
8
Voer de naam van de afdruktaak en de tijd wanneer u wilt dat het faxbericht wordt verzonden in.
opmerking:
Als u een tijdstip invoert dat vroeger is dan de huidige tijd, wordt het faxbericht de volgende dag op dat tijdstip verzonden.
9
Het origineel wordt gescand en in het geheugen opgeslagen voordat het wordt verzonden.
Het apparaat keert terug naar de modus Gereed. Op het scherm verschijnt een melding dat het apparaat zich in de modus Gereed bevindt en dat er is ingesteld dat het faxbericht later wordt verzonden.
opmerking:
U kunt de lijst met faxberichten die uitgesteld worden verzonden bekijken:
Druk op (Menu) > System Setup (Systeeminstellingen) > Report (Rapport) > Scheduled Jobs (Geplande taken) op het bedieningspaneel.
Documenten toevoegen aan een gereserveerd faxbericht
1
Plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onderen op het glas of plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer (zie de gebruikershandleiding 'Laden van originelen' van uw printer).
2
Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Add Page (Pagina toevoegen) op het bedieningspaneel.
3
Selecteer de faxtaak en druk op OK.
Wanneer u klaar bent, selecteert u No (Nee) wanneer de vraag Another Page? (Nog een pagina?) verschijnt. Uw faxapparaat scant het origineel en slaat het op in het geheugen.
4
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen) of Cancel (Annuleren)) om terug te keren naar de modus Gereed.
Een gereserveerde faxopdracht annuleren
1
Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Cancel Job (Taak annuleren) op het bedieningspaneel.
2
Selecteer de gewenste faxtaak en druk op OK.
3
Druk op OK wanneer Yes (Ja) is gemarkeerd.
Het geselecteerde faxbericht wordt verwijderd uit het geheugen.
4
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen)) om terug te keren naar de modus Gereed.

Een faxbericht met prioriteit verzenden

Deze functie wordt gebruikt wanneer een faxbericht met prioriteit voorafgaand aan gereserveerde handelingen moet worden verstuurd. Het origineel wordt gescand en in het geheugen opgeslagen en wordt verzonden zodra de huidige bewerking is afgerond.
1
Plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onderen op het glas of plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer (zie de gebruikershandleiding 'Laden van originelen' van uw printer).
2
Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Priority Send (Met prioriteit verzenden) op het bedieningspaneel.
Of selecteer Fax > Priority Send (Met prioriteit verzenden) > To (Naar).
3
Voer het faxnummer van de bestemming in en druk op OK.
4
Voer de taaknaam in en druk op OK.
5
Als er een origineel op de scannerglasplaat is geplaatst, selecteert u Yes (Ja) om nog een pagina toe te voegen. Plaats nog een origineel en druk op OK.
Wanneer u klaar bent, selecteert u No (Nee) wanneer de vraag Another Page? (Nog een pagina?) verschijnt.
Uw faxapparaat begint met scannen en verstuurt een faxbericht naar de bestemming.

Een faxbericht naar een andere bestemming doorsturen

U kunt uw faxapparaat zo instellen dat het een verzonden faxbericht middels een faxbericht, een e-mail of een server doorstuurt. Als u niet op kantoor bent, maar het faxbericht wel moet ontvangen, kan deze functie een uitkomst zijn.
opmerking:
 • Hoewel u wellicht een faxbericht in kleur hebt verzonden of ontvangen, worden de gegevens in grijstinten doorgestuurd.
 • De opties van Forward (Doorsturen) zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw printer- en/of faxmodel, of geïnstalleerde optionele functies (zie 'Verschillende functionaliteiten' in de gebruikershandleiding van uw printer).
 • Wanneer u een faxbericht via e-mail doorstuurt, moet u eerst de e-mailserver en het IP-adres in SyncThru-webservice instellen (zie 'SyncThru-webservice gebruiken' in de gebruikershandleiding van uw printer).
1
Plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onderen op het glas of plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer (zie de gebruikershandleiding 'Laden van originelen' van uw printer).
2
Gebruik een van de volgende opties om een verzonden faxbericht door te sturen naar een andere bestemming:
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Send Forward (Doorsturen) > Forward to Fax (Doorsturen naar Fax) > On (Aan) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Send Forward (Doorsturen) > Fwd. to Email (Naar e-mail doorsturen) > On (Aan) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Forward (Doorsturen) > Fax > Send Forward (Doorsturen) > On (Aan) op het bedieningspaneel.
3
Voer het faxnummer, het e-mail of -serveradres in van de bestemming en druk op OK.
4
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen) of Cancel (Annuleren)) om terug te keren naar de modus Gereed.
Daarop volgende verzonden faxberichten zullen worden doorgestuurd naar het opgegeven faxapparaat.

Een ontvangen faxbericht doorsturen

U kunt het faxapparaat zo instellen dat het een ontvangen faxbericht middels een faxbericht, een e-mail of een server doorstuurt naar een andere bestemming. Als u niet op kantoor bent, maar het faxbericht wel moet ontvangen, kan deze functie een uitkomst zijn.
opmerking:
 • Hoewel u wellicht een faxbericht in kleur hebt verzonden of ontvangen, worden de gegevens in grijstinten doorgestuurd.
 • De opties van Forward (Doorsturen) zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw printer- en/of faxmodel, of geïnstalleerde optionele functies (zie 'Verschillende functionaliteiten' in de gebruikershandleiding van uw printer).
1
Gebruik een van de volgende opties om een ontvangen faxbericht door te sturen naar een andere bestemming:
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Rcv. (Ontvangen) Forward (Doorsturen) > Forward to Fax (Doorsturen naar fax) > On (Aan) of Forward (Doorsturen) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Rcv. (Ontvangen) Forward (Doorsturen) > Fwd. to Email (Doorsturen naar e-mail) > On (Aan) of Forward (Doorsturen) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Rcv. (Ontvangen) Forward (Doorsturen) > Forward to PC (Doorsturen naar pc) > On (Aan) of Forward (Doorsturen) op het bedieningspaneel.
2
Om de printer in te stellen zodat deze een faxbericht afdrukt wanneer het doorsturen van het faxbericht is voltooid, selecteert u Forward & Print (Doorsturen en afdrukken).
3
Voer het faxnummer, het e-mailadres of de pc-naam van de bestemming in en druk op OK.
4
Voer de starttijd en eindtijd in en druk op OK.
5
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen) of Cancel (Annuleren)) om terug te keren naar de modus Gereed.
Daarop volgende ontvangen faxberichten zullen worden doorgestuurd naar het opgegeven faxapparaat.

Een faxbericht op de computer ontvangen

opmerking:
 • Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het printer- en/of faxmodel of geïnstalleerde optionele functies (zie 'Functies per model' in de handleiding van uw printer).
 • Om deze functie te gebruiken, stelt u de optie in op het bedieningspaneel met behulp van een van deze opties:
  • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Rcv. (Ontvangen) Forward (Doorsturen) > Forward to PC (Doorsturen naar pc) > Forward (Doorsturen) of On (Aan) op het bedieningspaneel.
  • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Forward (Doorsturen) > PC > On (Aan) op het bedieningspaneel.
  • Of selecteer Setup (Instellingen) > Machine Setup (Machine-instellingen) > Next (Volgende) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Forward (Doorsturen) > PC > On (Aan).
1
Open Samsung Easy Printer Manager.
2
Selecteer het juiste printer-faxapparaat in de Printer List (Lijst met printers).
3
Kies het menu Fax to PC Settings (Instellingen fax naar pc).
4
Gebruik Enable Fax Receiving from Device (Faxberichten ontvangen vanaf apparaat inschakelen) om de volgende Faxinstellingen te wijzigen.
 • Image Type (Afbeeldingstype): De ontvangen faxberichten naar PDF of TIFF converteren.
 • Save Location (Opslaglocatie): Selecteer de locatie waar de geconverteerde faxberichten worden opgeslagen.
 • Prefix: Hiermee selecteert u een prefix.
 • Print received fax (Ontvangen faxbericht afdrukken): Hiermee stelt u in dat er informatie wordt afgedrukt na de ontvangst van het faxbericht.
 • Notify me when complete (Waarschuw na voltooiing): Instellen dat er een pop-upvenster verschijnt als u een faxbericht ontvangt.
 • Open with default application (Met standaardtoepassing openen): Na ontvangst van het faxbericht wordt deze met een standaardtoepassing geopend.
 • None (Geen): Na ontvangst van een faxbericht ontvangt de gebruiker geen melding van het faxapparaat en wordt de toepassing ook niet geopend.
5
Druk op Save (Opslaan) > OK.

De ontvangstmodi wijzigen

1
Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Receiving (Ontvangen) > Receive Mode (Ontvangstmodus) op het bedieningspaneel.
Of selecteer Setup (Instellingen) > Machine Setup (Machine-instellingen) > Next (Volgende) > Default Setting (Standaardinstelling) > Fax Default (Standaard faxinstellingen) > Common (Veelvoorkomend) > Receive Mode (Ontvangstmodus).
2
Selecteer de gewenste optie:
 • Fax: Beantwoordt een binnenkomende faxoproep en gaat onmiddellijk in de modus voor het ontvangen van faxberichten.
 • Tel: Een faxbericht wordt ontvangen door te drukken op (On Hook Dial (Met hoorn op haak bellen)) en daarna op de knop (Start).
 • Ans/Fax (Antwoordapparaat/Faxen): Wordt gebruikt wanneer een antwoordapparaat is aangesloten op uw faxapparaat. Het faxapparaat beantwoordt een binnenkomende oproep en de beller kan een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Als het faxapparaat een faxtoon op de lijn detecteert, schakelt het apparaat automatisch over naar de faxmodus om het faxbericht te ontvangen.
  opmerking:
  Sluit een antwoordapparaat aan op de EXT-uitgang achter op uw faxapparaat om de modus Ans/Fax (Antwoordapparaat/Faxen) te gebruiken.
 • DRPD: U kunt een oproep ontvangen met behulp van de functie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD). Distinctive Ring is een service van een telefoonbedrijf waarmee een gebruiker een enkele telefoonlijn kan gebruiken om verschillende telefoonnummers te beantwoorden. Raadpleeg voor meer informatie 'Ontvangen van faxberichten met behulp van DRPD-modus' verderop in dit document.
  opmerking:
  De instelling DRPD is afhankelijk van uw land/regio mogelijk niet beschikbaar.
3
Druk op OK.
4
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen) of Cancel (Annuleren)) om terug te keren naar de modus Gereed.

Handmatig ontvangen in de modus Tel.

U kunt een faxoproep ontvangen door te drukken op de knop (On Hook Dial (Met hoorn op haak bellen)) en vervolgens op (Start) te drukken wanneer u een faxtoon hoort.
Als uw faxapparaat een telefoon heeft, kunt u oproepen beantwoorden met de telefoon (zie 'Functies per model' in de gebruikershandleiding van uw printer).

Ontvangen in de modus antwoordapparaat/fax

Om deze modus te kunnen gebruiken, moet u een antwoordapparaat aansluiten op de EXT-uitgang achter op uw faxapparaat. Als de beller een bericht achterlaat, slaat het antwoordapparaat het bericht op. Als uw faxapparaat een faxtoon op de lijn detecteert, begint het automatisch het faxbericht te ontvangen.
opmerking:
 • Als u het faxapparaat in deze modus hebt ingesteld en uw antwoordapparaat is uitgeschakeld, of als er geen antwoordapparaat is aangesloten op de EXT-uitgang, schakelt het faxapparaat nadat het een van te voren vastgesteld aantal keren is overgegaan automatisch over naar de Faxmodus.
 • Als het antwoordapparaat is voorzien van een beltoonteller die door de gebruiker kan worden ingesteld, stelt u het antwoordapparaat in om binnenkomende oproepen na één keer overgaan te beantwoorden.
 • Als uw faxapparaat in Telmodus staat, schakelt u het antwoordapparaat Off (Uit) of koppelt u het los van het faxapparaat. Anders zal het uitgaande bericht van het antwoordapparaat uw telefoon gesprek onderbreken.

Ontvangen van faxberichten met een telefoon

Wanneer u telefoon gebruikt die is aangesloten op de EXT-uitgang, kunt u een faxbericht ontvangen van iemand waarmee u belt via de faxtelefoon zonder dat u daarvoor naar het faxapparaat toe hoeft te gaan.
Wanneer u een oproep op de telefoon ontvangt en faxtonen hoort, drukt u op de toetsen * 9 * op de telefoon. Het faxapparaat ontvangt het faxbericht.
* 9 * is de code voor het op afstand ontvangen die in de fabriek is ingesteld op het faxapparaat. De eerste en de laatste asterisk zijn vaste waardes. Het middelste cijfer kunt u echter vervangen door elk willekeurig ander cijfer.
opmerking:
Als u belt met de telefoon die is aangesloten op de EXT-uitgang, zijn de kopieer- en scanfuncties niet beschikbaar.

Ontvangen van faxen via de DRPD-modus

opmerking:
Deze instelling is afhankelijk van uw land/regio mogelijk niet beschikbaar.
De functie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) is een service van een telefoonbedrijf waarmee een gebruiker een enkele telefoonlijn kan gebruiken om verschillende telefoonnummers te beantwoorden. Deze functie wordt vaak gebruikt door antwoordservices die telefoonoproepen beantwoorden voor veel verschillende klanten en moeten weten welk nummer iemand belt, zodat ze de oproep correct kunnen afhandelen.
1
Selecteer (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Receiving (Ontvangen) > DRPD Mode (DRPD-modus) > Waiting Ring (Wachtbeltoon) op het bedieningspaneel.
Of selecteer Setup (Instellingen) > Machine Setup (Machine-instellingen) > Next (Volgende) > Default Setting (Standaardinstelling) > Fax Default (Standaard faxinstellingen) > Common (Veelvoorkomend) > Receive Mode (Modus Ontvangen) > DRPD.
2
Bel uw faxnummer vanaf een andere telefoon.
3
Wanneer uw faxtoestel overgaat, beantwoord de oproep dan niet. Het faxapparaat moet enkele malen overgaan om het patroon te leren kennen.
Wanneer het faxapparaat het belpatroon heeft geleerd, verschijnt Completed DRPD Setup (Installatie DRPD voltooid) op het scherm. Als de installatie van DRPD mislukt, verschijnt de melding Error DRPD Ring (Fout belsignaal DRPD).
4
Druk op OK wanneer de melding Error DRPD Ring (Fout belsignaal DRPD) wordt weergegeven, en begin weer opnieuw bij stap 2.
opmerking:
 • DRPD moet opnieuw worden geïnstalleerd als u een ander faxnummer neemt, of het faxapparaat aansluit op een andere telefoonlijn.
 • Nadat DRPD is ingesteld, belt u het faxnummer nogmaals om te controleren of uw faxapparaat antwoordt met een faxtoon. Laat iemand dan bellen naar een ander nummer dat op diezelfde lijn zit om te controleren of de oproep wordt doorgestuurd naar de telefoon of het antwoordapparaat dat is aangesloten op de EXT-uitgang.

Ontvangen in de modus Secure Receiving (Beveiligd ontvangen)

opmerking:
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het printer- en/of faxmodel of geïnstalleerde optionele functies (zie 'Functies per model' in de handleiding van uw printer).
Mogelijk wilt u verhinderen dat niet-geautoriseerde personen toegang hebben tot uw ontvangen faxberichten. Schakel de modus Secure Receiving (Beveiligd ontvangen) in; alle binnenkomende faxberichten worden dan opgeslagen in het geheugen. U kunt de binnenkomende faxen afdrukken door een wachtwoord in te voeren dat u zelf hebt ingesteld.
opmerking:
Activeer het menu als volgt om de modus Secure Receiving (Beveiligd ontvangen) te gebruiken: (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Secure Receive (Beveiligd ontvangen) op het bedieningspaneel.
Of selecteer Setup (Instellingen) > Machine Setup (Machine-instellingen) > Next (Volgende) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Secure Receive (Beveiligd ontvangen).
Alle ontvangen faxberichten afdrukken
1
Selecteer (Fax) > (Menu) > Fax Feature (Faxfunctie) > Secure Receive (Beveiligd ontvangen) > Print (Afdrukken) op het bedieningspaneel.
Of selecteer Setup (Instellingen) > Machine Setup (Machine-instellingen) > Next (Volgende) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Secure Receive (Beveiligd ontvangen) > Print (Afdrukken).
2
Voer een viercijferig wachtwoord (dat u eerder hebt ingesteld op het faxapparaat) in en druk dan op OK.
3
Het apparaat drukt alle faxberichten af die in het geheugen zijn opgeslagen.

Dubbelzijdig afdrukken

opmerking:
 • Afhankelijk van de opties of modellen worden sommige menu's niet op het beeldscherm weergegeven. Deze zijn in dat geval niet van toepassing op uw printer.
 • Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het printer- en/of faxmodel of geïnstalleerde optionele functies (zie 'Functies per model' in de handleiding van uw printer).
1
Plaats een enkel document met de bedrukte zijde naar onderen op het glas of plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer (zie de gebruikershandleiding 'Laden van originelen' van uw printer).
2
Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Receiving (Ontvangen) > Duplex Print (Dubbelzijdig afdrukken) op het bedieningspaneel.
 • Off (Uit): Hiermee drukt u af in de modus Normal (Normaal).
 • Long Edge (Lange zijde): Hiermee wordt het papier in verticale richting in het apparaat geplaatst.
 • Short Edge (Korte zijde): Hiermee wordt het papier in horizontale richting in het apparaat geplaatst.
3
Druk op OK.
4
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen)) om terug te keren naar de modus Gereed.

Faxberichten in het geheugen ontvangen

Omdat het printer-faxapparaat meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, kan het ook faxberichten ontvangen terwijl u documenten kopieert of afdrukt. Als u een faxbericht ontvangt terwijl u aan het kopiëren of afdrukken bent, slaat uw apparaat inkomende faxberichten op in het geheugen. Zodra u klaar bent met afdrukken of kopiëren, drukt het apparaat het faxbericht automatisch af.
opmerking:
Als een faxbericht wordt ontvangen en wordt afgedrukt, kunnen er op dat moment geen andere kopieer- en afdruktaken worden verwerkt.

Automatisch Verzonden fax-rapport afdrukken

U kunt instellen dat het faxapparaat een rapport afdrukt met gedetailleerde informatie over de laatste 50 communicatiebewerkingen, inclusief de tijden en datums.
1
Gebruik een van de volgende opties om een Verzonden fax-rapport af te drukken:
 • Druk op (Fax) > (Menu) > Fax Setup (Faxinstellingen) > Auto Report (Automatisch rapport) > On (Aan) op het bedieningspaneel.
 • Druk op (Fax) > (Menu) > System Setup (Systeeminstellingen) > Report (rapport) > Fax Sent (Verzonden Faxbericht) op het bedieningspaneel.
2
Druk op (Stop/Clear (Stoppen/wissen) of Cancel (Annuleren)) om terug te keren naar de modus Gereed.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...