hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung ProXpress SL-M3820 - Berichten op het beeldscherm

Op het beeldscherm van het bedieningspaneel worden berichten weergegeven die de status van de printer of fouten aangeven. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor de berichten en hun betekenis en los vervolgens, indien nodig, het probleem op.
opmerking:
  • Los de fout op met behulp van de richtlijn in het programmavenster Printing Status (Afdrukstatus) van de computer. Zie Using Samsung Printer Status (Samsung Printerstatus gebruiken).
  • Als een bericht niet in de tabel staat, start u het apparaat opnieuw op en probeert u de afdruktaak opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met:
  • Zoek op de website voor ondersteuning naar de inhoud van het bericht op het beeldscherm.
  • Sommige berichten worden misschien niet op het beeldscherm weergegeven, afhankelijk van de opties of modellen.
  • [foutnummer]: Geeft het foutnummer aan.
  • [tray type (ladesoort)]: Geeft het ladenummer weer.
  • [media type (mediatype)]: Geeft het media type (mediatype).
  • [mediaformaat]: Geeft het mediaformaat aan.

Berichten over papierstoring

Bericht
Betekenis
Voorgestelde oplossingen
Vastgelopen papier in uitvoergebied.
Er is papier vastgelopen in het uitvoergebied.
Verhelp de papierstoring. Zie in uitvoergebied.
Papier is vastgelopen in duplex.
Papier is vastgelopen tijdens het dubbelzijdig afdrukken. Dit is alleen van toepassing op printers met deze functie.
Verhelp de papierstoring. Zie In the duplex unit area (In het gebied van de duplexmodule).
Papierstoring in de printer.
Er is papier vastgelopen in de printer.
Verhelp de papierstoring. Zie Inside the printer (In de printer).
Papierstoring in Lade 1.
Er is papier vastgelopen in de lade.
Verhelp de papierstoring. Zie In Tray 1 (in Lade 1).
Papierstoring in Lade 2.
Er is papier vastgelopen in de optionele lade.
Verhelp de papierstoring. Zie In optional tray (In optionele lade).
Papierstoring in MP-lade.
Er is papier vastgelopen in de multifunctionele lade.
Verhelp de papierstoring. Zie In de lade voor handmatige invoer / multifunctionele lade.

Berichten over de toner

  let op:
Samsung raadt u aan geen tonercartridges te gebruiken die niet van Samsung zijn, zoals nagevulde of hergebruikte. Samsung kan de kwaliteit van tonercartridges die niet van Samsung zijn niet garanderen. Reparaties vanwege het gebruik van tonercartridges die niet van Samsung zijn, worden niet gedekt door de garantie van de printer.
Bericht
Betekenis
Voorgestelde oplossingen
Toner plaatsen.
Er is geen tonercartridge geïnstalleerd.
Installeer de tonercartridge opnieuw.
Er is geen tonercartridge gedetecteerd.
Installeer de tonercartridge twee of drie keer opnieuw om na te gaan of deze correct is geplaatst. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Niet verwijderde beschermfolie van de toner.
Verwijder de beschermfolie van de tonercartridge.
Niet compatibele tonercartridge.
De aangegeven tonercartridge is niet geschikt voor de printer.
Plaats de bijbehorende tonercartridge met een cartridge die echt van Samsung is. Zie De tonercartridge vervangen.
Maak de nieuwe tonercartridge gereed.
Er is nog maar een kleine hoeveelheid toner aanwezig in de aangegeven cartridge. Het einde van de geschatte levensduur van de tonercartridgea is bijna bereikt.
Tref voorbereidingen om de cartridge te vervangen. De afdrukkwaliteit kan tijdelijk worden verbeterd door de tonercartridge te schudden. Zie Toner opnieuw verdelen.
Vervang de cartridge.
De geschatte levensduur van een tonercartridge is bereikta.
Kies Stoppen of Doorgaan op het bedieningspaneel. Als u Stoppen selecteert, stopt de printer met afdrukken. Als u Doorgaan selecteert, blijft de printer afdrukken, maar kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd.
Vervang de tonercartridge voor de beste afdrukkwaliteit wanneer dit bericht wordt weergegeven. Het gebruik van een cartridge na dit stadium kan leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit. Zie De tonercartridge vervangen.
a. De geschatte levensduur is de verwachte of de geschatte levensduur van de tonercartridge, die de gemiddelde hoeveelheid afdrukken aangeeft en conform ISO/IEC 19798 is ontworpen. Zie Beschikbare verbruiksartikelen. Het aantal pagina's kan worden beïnvloed door de werkomgeving, het percentage van het afbeeldingsgebied, het afdrukinterval, media, het percentage van het afbeeldingsgebied en het mediaformaat. Er kan nog wat toner in de cartridge achterblijven, zelfs als cartridge vervangen verschijnt en de printer stopt met afdrukken.

Berichten over belichtingseenheid

  let op:
Samsung raadt u aan geen tonercartridges te gebruiken die niet van Samsung zijn, zoals nagevulde of hergebruikte. Samsung kan de kwaliteit van tonercartridges die niet van Samsung zijn niet garanderen. Reparaties vanwege het gebruik van tonercartridges die niet van Samsung zijn, worden niet gedekt door de garantie van de printer.
Bericht
Betekenis
Voorgestelde oplossingen
Niet geïnstalleerde belichtingseenheid.
Een belichtingseenheid is niet geïnstalleerd.
Installeer de belichtingseenheid opnieuw.
Een belichtingseenheid wordt niet gedetecteerd.
Installeer de belichtingseenheid twee of drie keer opnieuw om na te gaan of deze correct is geplaatst. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Niet verwijderen beschermfolie van de toner.
Verwijder de beschermfolie van de belichtingseenheid.
Niet compatibele belichtingseenheid.
De belichtingseenheid is niet geschikt voor de printer.
Plaats de bijbehorende cartridge met een cartridge die echt van Samsung is. Zie De belichtingseenheid vervangen.
Maak de nieuwe belichtingseenheid gereed.
Er is nog maar een kleine hoeveelheid toner aanwezig in de belichtingseenheid. Het einde van de geschatte levensduur van de toner is bijna bereikt.
Tref voorbereidingen om een belichtingseenheid te vervangen.
Vervang de belichtingseenheid.
Het einde van de geschatte levensduur van de cartridge van de belichtingseenheid is bereikt.
Kies Stoppen of Doorgaan op het bedieningspaneel. Als u Stoppen selecteert, stopt de printer met afdrukken. Als u Doorgaan selecteert, blijft de printer afdrukken, maar kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd.
Vervang de belichtingseenheid voor de beste afdrukkwaliteit wanneer dit bericht wordt weergegeven. Het gebruik van een cartridge na dit stadium kan leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit. Zie De belichtingseenheid vervangen.
Als de printer stopt met afdrukken, vervangt u de belichtingseenheid. Zie De belichtingseenheid vervangen.

Berichten over de lade

Bericht
Betekenis
Voorgestelde oplossingen
Papier op in [ladenummer].
De aangegeven lade bevat geen papier.
Plaats papier in de lade. Zie Papier in de lade plaatsen.

Berichten over het netwerk

Bericht
Betekenis
Voorgestelde oplossingen
Netwerkprobleem: IP-conflict.
Het IP-adres wordt elders gebruikt.
Controleer het IP-adres of verkrijg een nieuw IP-adres.
802.1x netwerkfout.
Het controleren is mislukt.
Controleer het netwerkverificatieprotocol. Neem contact op met de netwerkbeheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Overige berichten

Bericht
Betekenis
Voorgestelde oplossingen
Klep open. Sluit deze.
Het paneel is niet veilig vergrendeld.
Sluit het paneel totdat het vastklikt.
Fout [foutnummer] Toner plaatsen.
De tonercartridge is niet correct geplaatst of de connector is vervuild.
Installeer de tonercartridge die echt van Samsung is twee of drie keer opnieuw om na te gaan of deze correct is geplaatst. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Fout [foutnummer] Zet deze uit en weer aan.
De printer kan niet worden bediend.
Zet de printer uit en weer aan en start de afdruktaak opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Fout [foutnummer] Bellen voor onderhoud.
Niet de juiste kamertemperatuur. Verplaats de set.
De printer staat in een ruimte met een verkeerde kamertemperatuur.
Verplaats de printer naar een ruimte met de juiste kamertemperatuur.
Uitvoerbak vol, verplaats papier.
De uitvoerlade is vol.
Verwijder papieren uit de uitvoerlade, de printer hervat het afdrukken. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Vervang de fuser snel.
De levensduur van de fuser verloopt binnenkort.
Vervang de fuser door een nieuwe. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Vervang de nieuwe fuser.
De levensduur van de fuser verloopt binnenkort.
De nieuwe rol van lade 1 vervangen.
De levensduur van de papierrol van de lade vervalt binnenkort.
Vervang de papierrol van de lade door een nieuwe. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
De nieuwe rol van lade 2 vervangen.
De levensduur van de papierrol van de lade vervalt binnenkort.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...