hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Belangrijke beveiligingsupdate voor het afdrukken

  HP is onlangs op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in bepaalde inkjetprinters. HP heeft updates beschikbaar om te downloaden om het beveiligingslek te verhelpen. Details en meer informatie zijn beschikbaar in het beveiligingsbericht.(in het Engels)

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Samsung laserprinters - problemen met het besturingssysteem

Dit document bevat een verzameling mogelijke besturingssysteemproblemen die zich kunnen voordoen op sommige of alle Samsung-printers voor de volgende besturingssystemen: Windows, Mac, Linux, PostScript.
Veelvoorkomende Windows-problemen
Toestand
Voorgestelde oplossingen
Het bericht 'Bestand in gebruik' wordt weergegeven tijdens de installatie.
Sluit alle softwaretoepassingen. Verwijder alle software uit de opstartgroep en start vervolgens Windows opnieuw op. Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
Het bericht 'Algemene beschermingsfout', 'Uitzondering OE', 'Spool 32' of 'Ongeldige bewerking' wordt weergegeven.
Sluit alle andere toepassingen, start Windows opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken.
Het bericht 'Afdrukken mislukt', 'Er is een time-out voor de printer opgetreden' wordt weergegeven.
Deze berichten kunnen worden weergegeven tijdens het afdrukken. Wacht totdat de printer klaar is met afdrukken. Als het bericht wordt weergegeven in de modus Gereed of nadat het afdrukken is voltooid, controleert u de verbinding en/of kijkt u of er een fout is opgetreden.
Samsung Printer Experience wordt niet weergegeven wanneer u op Meer instellingen klikt.
Samsung Printer Experience is niet geïnstalleerd. Download de app in Windows Store en installeer deze.
De printerinformatie wordt niet weergegeven wanneer u op het apparaat klikt in Apparaten en printers.
Controleer de Eigenschappen voor printer. Klik op het tabblad Poorten.
(Configuratiescherm > Apparaten en printers > klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en selecteer Eigenschappen voor printer)
Als de poort is ingesteld op Bestand of LPT, schakelt u deze optie uit en selecteert u TCP/IP, USB of WSD.
  opmerking:
Raadpleeg de gebruikershandleiding van Microsoft Windows die bij de computer is geleverd voor meer informatie over foutberichten van Windows.
Veelvoorkomende Mac-problemen
Toestand
Voorgestelde oplossingen
Het apparaat drukt pdf-bestanden niet correct af. Sommige delen van afbeeldingen, tekst of afbeeldingen ontbreken.
Als u het pdf-bestand afdrukt als een afbeelding, wordt het bestand mogelijk wel afgedrukt. Schakel Afdrukken als afbeelding in bij de afdrukopties van Acrobat.
  opmerking:
Het afdrukken duurt langer als u een pdf-bestand als een afbeelding afdrukt.
Sommige letters worden niet normaal weergegeven bij het afdrukken van het voorblad.
Mac OS kan het lettertype niet maken bij het afdrukken van het voorblad. Het Engelse alfabet en de cijfers worden normaal weergegeven op het voorblad.
Bij het afdrukken van een document in Mac met Acrobat Reader 6.0 of hoger, worden kleuren niet juist afgedrukt.
Zorg ervoor dat de resolutie-instelling in het printerstuurprogramma overeenkomt met die in Acrobat Reader.
  opmerking:
Raadpleeg de gebruikershandleiding van Mac die bij de computer is geleverd voor meer informatie over foutberichten van Mac.
Veelvoorkomende problemen met Linux
Toestand
Voorgestelde oplossingen
Er staat geen xsane of een eenvoudige scantoepassing op mijn Linux-printer.
Voor sommige Linux-distributies is er mogelijk geen standaardscantoepassing beschikbaar. Voor het gebruik van scanfuncties installeert u een van de scantoepassingen uit het downloadcentrum via het besturingssysteem (bijvoorbeeld. Ubuntu Software Center voor Ubuntu, Install/Remove Software voor openSUSE, Software voor Fedora).
De scanner wordt niet gevonden via het netwerk.
Bij sommige Linux-distributies is een goede firewall ingeschakeld, zodat het installatieprogramma de benodigde poort voor het zoeken van netwerkapparaten niet kan openen. Open in een dergelijk geval de snmp-poort 22161 handmatig of schakel de firewall tijdelijk uit bij gebruik van de printer.
Bij het afdrukken van meer dan één kopie wordt de tweede kopie niet afgedrukt.
Het probleem doet zich voor bij Ubuntu 12.04 vanwege het probleem in het standaard CUPS-filter 'pdftops'. Werk het 'cups-filter'-pakket bij naar versie 1.0.18 om het probleem op te lossen ('pdftops' is een onderdeel van het 'cups-filter'-pakket).
De sorteeroptie in het dialoogvenster Afdrukken kan niet worden uitgeschakeld.
Bij sommige distributies heeft het GNOME-afdrukvenster een probleem met de sorteeroptie. Als tijdelijke oplossing kunt u de standaardwaarde van de sorteeroptie instellen op False met behulp van het afdrukhulpprogramma in het systeem ('system-config-printer' uitvoeren in het terminalprogramma).
Dubbelzijdig afdrukken werkt altijd.
Dit probleem met dubbelzijdig afdrukken deed zich voor in het Ubuntu 9.10 CUPS-pakket. Werk de CUPS-versie bij naar 1.4.1-5ubuntu2.2.
Printer wordt niet toegevoegd via het afdrukhulpprogramma van het systeem.
Het probleem doet zich voor in Debian 7 vanwege het defect in het 'system-config-printer'-pakket van het Debian 7-foutenvolgsysteem (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgl?bug=662813). Gebruik een andere manier om een printer (bijvoorbeeld CUPS WebUI) toe te voegen.
Papiergrootte en afdrukstand zijn uitgeschakeld in het dialoogvenster Afdrukken bij het openen van tekstbestanden.
Het probleem doet zich voor in Fedora 19 en is te wijten aan de 'leafpad'-teksteditor in Fedora 19. Gebruik andere teksteditors, bijv. 'gedit'.
Er worden gedeeltelijke afbeeldingen afgedrukt.
Dit probleem doet zich voor in openSUSE 13.2 vanwege het verkeerde ghostscript dat wordt geleverd door het systeem. Werk het 'cups-filters-ghostscript'-pakket bij met de opdracht 'zypper install --force cups-filters-ghostscript' of met een hulpprogramma 'Software installeren/verwijderen'.
Pdf-bestanden kunnen niet worden afgedrukt.
Het probleem doet zich voor bij openSUSE 12.3 vanwege een probleem in het standaard-CUPS (Common UNIX Printing System)-filter 'pdftops' dat invloed kan hebben op bepaalde pdf-documenten (het lijkt erop dat dit probleem te maken heeft met lettertypen die worden gebruikt in de pdf). Vanwege dit probleem wordt onjuiste PostScript gegenereerd en de printer kan deze niet afdrukken. Wij wachten op de fix-patch.
De printer drukt niet af.
 • Controleer of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd in uw systeem. Open Unified Driver Configurator en schakel dan over naar het tabblad Printers in het venster Printers configuration en bekijk de lijst met beschikbare printers. Controleer of uw printer in de lijst wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, opent u de wizard Nieuwe printer toevoegen om uw apparaat te installeren.
 • Controleer of de printer is gestart. Open Printers configuration en selecteer uw printer in de lijst met printers. Bekijk de beschrijving in het deelvenster Selected printer. Als de status een tekenreeks Stopped bevat, drukt u op de knop Start. Daarna moet de normale werking van de printer zijn hersteld. De status 'stopped' wordt mogelijk geactiveerd wanneer er problemen met afdrukken zijn opgetreden.
 • Controleer of uw toepassing een speciale afdrukoptie heeft zoals '-oraw'. Als '-oraw' is gespecificeerd in de opdrachtregelparameter verwijdert u dit om goed te kunnen afdrukken. Selecteer voor Gimp front-end Print > Setup printer en bewerk vervolgens de opdrachtregelparameter in de opdracht.
De foutmelding 'Cannot open port device file' (Kan poortapparaatbestand niet openen) verschijnt bij het afdrukken van een document.
Voorkom het wijzigen van de afdruktaakparameters (bijvoorbeeld via LPR GUI) terwijl een afdruktaak wordt uitgevoerd. Bekende versies van de CUPS (Common UNIX Printing System)-server breken de afdruktaak af wanneer afdrukopties worden gewijzigd. Start de afdruktaak vanaf het begin weer op. Aangezien Unified Linux Driver de poort tijdens het afdrukken vergrendelt, houdt de abrupte beëindiging van het stuurprogramma de poort vergrendeld, zodat deze niet beschikbaar is voor toekomstige afdruktaken. Als dit gebeurt, probeert u de poort te ontgrendelen via Release port in het venster Port configuration.
Bij het afdrukken van een document via het netwerk drukt de printer in SuSE 9.2 niet af.
De versie van CUPS (Common UNIX Printing System) die wordt gedistribueerd bij SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) heeft een probleem met afdrukken van IPP (Internet Printing Protocol). Gebruik afdrukken via een socket in plaats van IPP of installeer een latere versie van CUPS (Common UNIX Printing System) (cups-1.1.22 of hoger).
  opmerking:
Raadpleeg de gebruikershandleiding van Linux die bij de computer is geleverd voor meer informatie over foutberichten van Linux.
Veelvoorkomende problemen met PostScript
De volgende situaties zijn specifiek van toepassing op de PostScript-taal en kunnen zich voordoen wanneer verschillende printertalen worden gebruikt.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossingen
Het PostScript-bestand kan niet worden afgedrukt.
Het PostScript-stuurprogramma is mogelijk niet correct geïnstalleerd.
 • Het PostScript-stuurprogramma installeren
 • Druk een configuratiepagina af en controleer of de PostScript-versie beschikbaar is voor afdrukken.
 • Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een onderhoudstechnicus.
Limit Check Error-rapport wordt afgedrukt.
De afdruktaak is te complex.
U moet mogelijk de complexiteit van de pagina verminderen of meer geheugen installeren.
Een PostScript-foutpagina wordt afgedrukt.
De afdruktaak is mogelijk niet PostScript.
Zorg ervoor dat de afdruktaak een PostScript-taak is. Controleer of de softwaretoepassing een installatie verwacht of verwacht dat een PostScript-headerbestand naar de printer wordt verzonden.
De optionele papierlade is niet geselecteerd in het printerstuurprogramma.
Het printerstuurprogramma is niet geconfigureerd om de optionele lade te herkennen.
Open de eigenschappen van het PostScript-stuurprogramma, selecteer het tabblad Device Options en stel de ladeoptie in.
Bij het afdrukken van een document in Mac met Acrobat Reader 6.0 of hoger, worden kleuren niet juist afgedrukt.
De resolutie-instelling in het printerstuurprogramma komen mogelijk niet overeen met de die van Acrobat Reader.
Zorg ervoor dat de resolutie-instelling in het printerstuurprogramma overeenkomt met die in Acrobat Reader.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...