hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP ENVY 6200 printers - Zwarte of kleureninkt wordt niet afgedrukt en andere problemen met de afdrukkwaliteit

Dit document is van toepassing op HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234, 6252 en 6255 All-in-One printers.
De kwaliteit van afgedrukte documenten of foto's voldoet niet aan de verwachtingen. De procedures in dit document zouden moeten helpen bij het verhelpen van gestreepte of vage afdrukken, ontbrekende zwarte of andere kleuren op afdrukken, documenten met wazige of vage tekst, inktstrepen of vlekken en andere problemen betreffende de printkwaliteit.

Stap 1: De printerdriver opnieuw installeren (alleen Windows)

Als u geen kleur kunt afdrukken vanaf een Windows-computer, verwijdert u de printersoftware en installeert u deze opnieuw. Sla deze stap over als uw printer in kleur kan afdrukken.
 1. Verwijder de printer uit de lijst met apparaten.
  Ga voor stappen voor het verwijderen van de printer uit de lijst met apparaten naar De printersoftware verwijderen (Windows).
 2. Ga naar HP Klantenondersteuning - Software en drivers downloaden en installeer de laatste software voor uw printer.
Probeer af te drukken. Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.

Stap 2: Legitieme HP inktcartridges gebruiken

HP raadt u aan legitieme inkt- of tonerbenodigdheden van HP te gebruiken. HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van cartridges van andere fabrikanten of opnieuw gevulde cartridges niet garanderen. Als u geen legitieme cartridges van HP gebruikt, kunnen problemen wellicht niet worden verholpen met de stappen in dit document. Om de echtheid van de cartridges te controleren, gaat u naar de webpagina van HP over vervalste (in het Engels).
Koop vervangende cartridges en andere benodigdheden via de HP Store of bij een lokale winkel.
opmerking:
Ruwe behandeling in de winkel of tijdens de installatie kan afdrukkwaliteitsproblemen veroorzaken bij nieuw geïnstalleerde inktcartridges. Als u afdrukproblemen met nieuw geïnstalleerde cartridges vaststelt, wacht u een paar uur tot het automatische onderhoudsproces is voltooid en probeert u opnieuw af te drukken.
Als het probleem is opgelost door installatie van legitieme HP inktcartridges, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.

Stap 3: Controleren of er inktvlekken op de achterkant van uw afdruk zitten

Als er zich inktvlekken op de achterzijde van uw afgedrukte pagina's bevinden, kunt u een automatisch hulpprogramma gebruiken om dit probleem op te lossen.
 1. Plaats gewoon, wit papier in de invoerlade.
 2. Raak op het bedieningspaneel van de printer het pictogram Installatie aan.
 3. Veeg naar boven op het scherm, tik op Hulpmiddelen en vervolgens op Inktvegen reinigen.
  De printer voert langzaam één pagina in. Mogelijk maakt de printer gedurende circa een minuut wat geluid.
 4. Wacht tot de pagina is uitgevoerd voordat u deze verwijdert.
Probeer af te drukken nadat u de inktvlekken hebt verwijderd. Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 4: Controleren of het papier dat u gebruikt geschikt is voor de afdruktaak

Als u verkeerd papier gebruikt voor de afdruktaak kan dit kromtrekken, lijnen of strepen veroorzaken. Raadpleeg de volgende richtlijnen om er zeker van te zijn dat u geschikt papier gebruikt. Als het niet geschikt is, plaatst u een geschikte papiersoort in de printer.
 • Plaats het papier in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag. Veel papiersoorten hebben een afdrukzijde en een niet-bedrukbare zijde, zoals fotopapier en andere speciale media. Over het algemeen is de zijde met het gladde oppervlak de 'afdrukzijde' en in sommige gevallen staat het logo van de papierproducent op de zijde waarop niet gedrukt moet worden.
 • Gebruik geen gekreukt of gekruld papier. Plaats alleen schoon, ongekreukt papier in het apparaat.
  Geen gekreukt papier gebruiken
 • Gebruik de juiste papiersoort voor de taak.
  • Voor standaardtekstdocumenten werkt gewoon papier met ColorLok-technologie goed. Papier met ColorLok-technologie is industriestandaard papier dat goed samengaat met HP inkt.
   ColorLok-logo
  • Voor documenten met een hoge afdrukdichtheid, zoals afbeeldingen met veel contrast of foto's, gebruikt u HP Advanced Photo Paper voor de beste resultaten.
  • Sommige papiersoorten nemen inkt minder goed op dan andere. Als er snel strepen op uw afdrukken komen, controleer dan of u een aanbevolen papiersoort gebruikt.
 • Bewaar fotopapier in de oorspronkelijke verpakking, in een hersluitbare plastic zak. Leg het op die manier verpakte fotopapier in een koele, droge ruimte op een vlakke ondergrond. Plaats 10-20 vellen fotopapier wanneer u wilt afdrukken. Leg het ongebruikte papier weer terug in de verpakking.
 • Probeer ander papier. Zo kunt u vaststellen of het probleem te maken heeft met het papier.
Probeer nogmaals af te drukken. Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 5: De afdrukinstellingen controleren

Controleer de afdrukinstellingen en kijk of deze geschikt zijn voor uw afdruktaak. Lees het gedeelte dat overeenkomt met uw besturingssysteem.
Probeer af te drukken nadat u de noodzakelijke wijzigingen hebt aangebracht aan de afdrukinstellingen. Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 6: Geschatte inktniveaus controleren

Lage inktniveaus kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden. Vervang bijna lege of lege inktcartridges.
opmerking:
Waarschuwingen en indicators voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Houd een vervangende inktcartridge paraat om mogelijke afdrukvertragingen te vermijden wanneer een indicator op lage inktniveaus wijst. U hoeft de inktcartridges pas te vervangen wanneer de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
Raak op het bedieningspaneel van de printer het pictogram Inkt aan om de huidige geschatte inktniveaus weer te geven.
Afbeelding: Voorbeeld van geschatte inktniveaus waarop wordt aangeven dat de cartridges vol zijn.

Stap 7: Lege of bijna lege inktcartridges vervangen

Vervang (bijna) lege inktcartridges en probeer opnieuw af te drukken.
  let op:
Om problemen met de afdrukkwaliteit en uitgedroogde inktcartridges te voorkomen, moet u inktcartridges niet langer dan 30 minuten buiten de printer laten liggen.
 1. Zet de printer aan.
 2. Plaats gewoon, wit papier in de invoerlade.
 3. Open de toegangsklep voor inktcartridges.
  Afbeelding: De toegangsklep voor inktcartridges openen
 4. Ga pas verder als de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt.
 5. Druk voorzichtig op de inktcartridge om deze te ontgrendelen en trek de inktcartridge uit de sleuf.
  Verwijder de cartridge
 6. Haal de nieuwe inktpatroon uit de verpakking. Raak alleen het zwarte plastic van de inktcartridge aan.
  Houd de inktcartridge vast aan de zijkanten.
 7. Verwijder de plastic tape.
    let op:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de inktsproeiers niet aan. U hoeft de beschermende tape op de contactpunten niet terug te plaatsen. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dat leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.
  De plastic tape verwijderen
 8. Pak de inktcartridge aan de zijkanten vast, met de inktsproeiers naar de printer gericht en schuif de inktcartridge langzaam in de sleuf totdat deze vastklikt.
  opmerking:
  Plaats de kleureninktcartridge links en de zwarte inktcartridge rechts.
  De inktcartridge op zijn plaats klikken
 9. Herhaal indien nodig de stappen om de andere inktcartridge te inspecteren.
 10. Sluit de toegangsklep voor inktcartridge.
  De printer start een initialisatieproces. Het is normaal dat de printer gedurende dit proces geluid maakt. Nadat het proces is voltooid, drukt de printer een uitlijningspagina af.
Probeer opnieuw af te drukken nadat u bijna lege of lege inktcartridges hebt vervangen. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 9: De gekleurde blokken op defecten controleren

Controleer de gekleurde blokken op diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit om er zeker van te zijn dat de gekleurde blokken geen witte strepen vertonen, vale kleuren hebben of ontbreken.
Voorbeeld van gekleurde blokken zonder afwijkingen

Stap 10: De inktcartridges reinigen

Gebruik het automatisch hulpprogramma om de inktcartridges te reinigen.
opmerking:
Om problemen te voorkomen waardoor de printkop moet worden gereinigd, moet u de printer altijd uitschakelen met de aan/uit-knop.
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Installatie aan.
 2. Veeg naar boven op het scherm, tik op Hulpmiddelen en vervolgens op Cartridges reinigen.
  De diagnosepagina voor afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
 3. Controleer diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit.
  • Als u niet tevreden bent over de afdrukkwaliteit, tikt u op Ja om door te gaan naar het volgende reinigingsniveau. Herhaal deze stappen indien nodig voor de derde reinigingsfase.
   opmerking:
   Als de printkop erg verstopt is, moet deze wellicht nog een keer worden gereinigd. Wacht in dat geval 30 minuten voordat u beide reinigingsniveaus nogmaals uitvoert.
  • Als u tevreden bent met de afdrukkwaliteit, tikt u op Nee en stopt u met de probleemoplossing.
Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 11: De uitlijningsregels en het groene blok op defecten controleren

Controleer de uitlijningsregels en het groene blok op het diagnoserapport voor de afdrukkwaliteit dat u in de vorige stap hebt afgedrukt. Controleer of de lijnen recht en aaneengesloten zijn en of er geen donkere strepen of witte onderbrekingen zijn in het groene blok.
Uitlijningsregels zonder afwijkingen
 Groen blok zonder afwijkingen
 • Indien u geen afwijkingen op de diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit ziet, dan werken het afdrukmechanisme en de inktcartridges naar behoren. Als de afdrukkwaliteit nog steeds niet goed is, probeer dan deze algemene richtlijnen voor de afdrukkwaliteit. U hoeft niet verder te gaan met de stappen voor probleemoplossing in dit document.
  • Controleer of de resolutie van de afbeelding die u afdrukt hoog genoeg is. Afbeeldingen die zijn uitvergroot, kunnen er vaag of onscherp uitzien.
  • Als het probleem zich in de buurt van de rand van een afdruk voordoet, gebruik dan de afdrukinstellingen om de afbeelding 180 graden te draaien. Mogelijk verschijnt het probleem niet aan het andere uiteinde van de afdruk.
  • Laat onbeschermde inktcartridges niet voor een langere periode buiten de printer liggen.
  • Druk altijd op de Aan/uit-knop om de printer uit te schakelen. Op die manier wordt verhinderd dat de inktcartridges aan lucht worden blootgesteld.
 • Als een van de uitlijningsregels niet recht en aaneengesloten zijn of het groene blok donkere strepen of witte onderbrekingen heeft, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 12: De printer uitlijnen

Een automatisch hulpprogramma gebruiken om de inktcartridges uit te lijnen.
 1. Raak op het bedieningspaneel van de printer het pictogram Installatie aan.
 2. Veeg naar boven op het scherm, tik op Hulpmiddelen en vervolgens op Cartridges uitlijnen.
  De printer drukt een uitlijningspagina af.
Probeer af te drukken na het uitlijnen van de inktcartridges. Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 13: Handmatig het gedeelte rondom de inktsproeiers reinigen

Voer deze stappen alleen uit als er uitgeveegde tekst of sporen op de diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit te zien zijn. Als u geen uitgeveegde tekst of sporen ziet, gaat u naar de stap om de problematische inktcartridge te vervangen.
Als er uitgeveegde tekst of sporen op de afdrukken staan, reinigt u het gebied rond de inktsproeiers.
 Voorbeeld van gevlekte tekst
 Voorbeeld van tekst met strepen
 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Een schone, pluisvrije doek of een schoon, droog wattenstaafje
  • Gedistilleerd water of flessenwater
     let op:
   Gebruik geen kraanwater. Dit kan verontreinigde stoffen bevatten die de printkop kunnen beschadigen.
 2. Open de toegangsklep voor inktcartridge.
  Afbeelding: De toegangsklep voor inktcartridges openen
 3. Ga pas verder als de printer stilstaat en geen geluid meer maakt.
 4. Druk voorzichtig op de inktcartridge om deze te ontgrendelen en trek de inktcartridge uit de sleuf.
  Omlaag drukken om de inktcartridge te verwijderen
    let op:
  Verwijder niet beide cartridges tegelijkertijd. Verwijder de inktcartridges en reinig deze vervolgens een voor een. Laat een inktcartridge niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.
 5. Houd de inktcartridge vast aan de zijkanten.
  Houd de inktcartridge vast aan de zijkanten.
 6. Bevochtig een schone, pluisvrije doek of wattenstaafje met flessenwater of gedestilleerd water.
 7. Reinig de voorkant en de randen rondom de inktsproeiers met de doek of het wattenstaafje.
    let op:
  Het plaatje met de inktsproeier mag niet worden gereinigd.
   Het gebied rondom de inktsproeiers reinigen
  1. Sproeiplaatje - Niet reinigen
  2. Gebied rondom het inktsproeier - Wel reinigen
  3. Contactpunten van de inktcartridge - Niet reinigen
 8. Laat het gebied 10 minuten drogen voordat u verder gaat.
 9. Pak de inktcartridge aan de zijkanten vast, met de inktsproeiers naar de printer gericht en schuif de inktcartridge langzaam in de sleuf totdat deze vastklikt.
  De inktcartridge op zijn plaats klikken
 10. Herhaal deze stappen om het gebied rond de inktsproeier op de andere inktcartridge te reinigen.
 11. Sluit de toegangsklep voor inktcartridge.
Probeer af te drukken. Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 14: De problematische inktcartridge vervangen

Vervang de inktcartridge die voor problemen zorgt als er fouten op de diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit stonden en wanneer de voorgaande stappen het probleem niet hebben opgelost, zelfs als de inktcartridge niet bijna leeg is. De inktcartridge die het probleem veroorzaakt, is de inktcartridge waarvoor de defecten zijn afgedrukt op de diagnosepagina voor de afdrukkwaliteit zoals eerder in dit document beschreven.
Als u een defecte cartridge of printkop hebt, is het mogelijk dat dit onder de garantie valt. Als u de garantie op uw inkt- of tonerbenodigdheden wilt controleren, gaat u naar hp.com/go/learnaboutsupplies. Bekijk hier informatie over de beperkte garantie voor uw benodigdheden.
 1. Zet de printer aan.
 2. Plaats gewoon, wit papier in de invoerlade.
 3. Open de toegangsklep voor inktcartridges.
  Afbeelding: De toegangsklep voor inktcartridges openen
 4. Ga pas verder als de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt.
 5. Druk voorzichtig op de inktcartridge om deze te ontgrendelen en trek de inktcartridge uit de sleuf.
  Verwijder de cartridge
 6. Haal de nieuwe inktpatroon uit de verpakking. Raak alleen het zwarte plastic van de inktcartridge aan.
  Houd de inktcartridge vast aan de zijkanten.
 7. Verwijder de plastic tape.
    let op:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de inktsproeiers niet aan. U hoeft de beschermende tape op de contactpunten niet terug te plaatsen. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dat leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.
  De plastic tape verwijderen
 8. Pak de inktcartridge aan de zijkanten vast, met de inktsproeiers naar de printer gericht en schuif de inktcartridge langzaam in de sleuf totdat deze vastklikt.
  opmerking:
  Plaats de kleureninktcartridge links en de zwarte inktcartridge rechts.
  De inktcartridge op zijn plaats klikken
 9. Herhaal indien nodig de stappen om de andere inktcartridge te inspecteren.
 10. Sluit de toegangsklep voor inktcartridge.
  De printer start een initialisatieproces. Het is normaal dat de printer gedurende dit proces geluid maakt. Nadat het proces is voltooid, drukt de printer een uitlijningspagina af.
Probeer af te drukken. Ga door naar de volgende stap als de afdrukkwaliteit onacceptabel is.

Stap 15: Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervang het product als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website voor controle van de garantiestatus http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u in Azië/het Pacifisch gebied bent, neemt u contact op met HP ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als uw product geen garantie meer heeft, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.
opmerking:
Bewaar een voorbeeldafdruk waarop het probleem zichtbaar is. Als de inktcartridges, printkop of de printer binnen de garantieperiode vervangen worden, zal de technisch medewerker om een voorbeeldafdruk vragen. Als de printer teruggestuurd wordt naar HP, dan moet een voorbeeldafdruk met de printer meegestuurd worden. Plaats het voorbeeld in de uitvoerlade wanneer u uw printer inpakt voor verzending.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...