solution Contentsolution Content

Samsung-laserprinters - Problemen met de netwerkverbinding van de Mac oplossen

Overzicht

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waarom een printer geen verbinding kan maken met een netwerk of waarom een computer een printer niet weergeeft via het netwerk.
Gebruik dit document om netwerkproblemen op te lossen voor een Samsung-printer of een multifunctionele printer die is aangesloten op een Mac-computer.

Eenvoudige controlelijst voor het oplossen van problemen met een draadloze netwerkverbinding

Zorg ervoor dat de configuratie van de draadloze verbinding aan de volgende vereisten voldoet:
 • De printer en de computer zijn met hetzelfde netwerk verbonden.
 • U hebt het juiste wachtwoord getypt toen u werd gevraagd uw netwerkbeveiligingssleutel in te voeren.
 • Plaats de router dichter bij de printer zodat er een netwerkverbinding (draadloos signaal) is tussen de router of het toegangspunt en de printer.
  opmerking:
  Samsung-printers ondersteunen alleen een draadloze router met een frequentie van 2,4 GHz.
 • De printer is geïnstalleerd met een statisch IP-adres op het netwerk.
  Zie voor instructies over het toewijzen van een statisch IP-adres de Probleemoplossingsgids en ga in het gedeelte Netwerken naar 'Een statisch IP-adres toewijzen aan de printer'.
  opmerking:
  Het IP-adres 169.254.xxx.xx wijst erop dat een printer niet is verbonden met een netwerk of de verbinding met het netwerk heeft verloren, of dat een netwerk geen DHCP-server heeft. Als dit IP-adres handmatig aan een printer is toegewezen, zijn er wellicht geen problemen met een printer. Probeer 192.168.xxx.xxx als een IP-adres.
opmerking:
Als een WLAN-ondersteuningsfout wordt weergegeven, dient u ervoor te zorgen dat er geen afdruktaak in de afdrukwachtrij staat wanneer de verbinding met het draadloze netwerk voor het eerst wordt geconfigureerd. Schakel de printer in en controleer vervolgens na een minuut of het draadloze signaal is ingeschakeld.
Selecteer een van de relevante koppelingen om de volgende problemen op te lossen: