hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Welkom Samsung Printer Klanten

  Ondersteuning nodig voor uw Samsung printer? HP is er om te helpen! Meer informatie

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Gebruikrapporten

U kunt de printer zodanig instellen dat foutrapporten en bevestigingsrapporten automatisch worden afgedrukt voor elk faxbericht dat u verzendt en ontvangt. U kunt desgewenst ook handmatig printsysteemrapporten afdrukken; deze rapporten bevatten nuttige informatie over de printer.
Standaard is de printer zodanig ingesteld dat er alleen een rapport wordt afgedrukt als zich een probleem voordoet bij het verzenden of ontvangen van een fax. Na het verzenden van een faxbericht verschijnt er kort een bericht op het scherm van het bedieningspaneel met de mededeling dat het faxbericht goed is verzonden.
  opmerking:
 • Als de rapporten niet leesbaar zijn, kunt u de geschatte cartridgeniveaus controleren vanuit het bedieningspaneel of de HP software. Zie Geschatte cartridgeniveaus controleren voor meer informatie.
 • Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het cartridgeniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwing voor een laag cartridgeniveau krijgt, overweegt u om een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de cartridges pas te vervangen als de printer hierom vraagt.
 • Controleer of de cartridges in goede staat verkeren en goed zijn geïnstalleerd.
Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:
Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken
Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt wanneer er een fax wordt verzonden, ontvangen of beide. De standaardinstelling is Aan (Fax verzonden). Als deze functie is uitgeschakeld, wordt er na elke verzending of ontvangst van een fax kort een bevestigingsbericht weergegeven op het bedieningspaneel.
Faxbevestiging inschakelen
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak Rapporten en vervolgens Faxbevestiging aan.
 4. Raak een van de volgende opties aan om te selecteren:
  Instelling
  Beschrijving
  Uit
  Er wordt geen bevestigingsrapport afgedrukt wanneer u faxen verzendt en ontvangt. Dit is de standaardinstelling.
  Aan (Fax verzenden)
  Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt voor elke fax die u verzendt.
  Aan (Fax ontvangen)
  Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt voor elke fax die u ontvangt.
  Aan (Fax verzenden en ontvangen)
  Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt voor elke fax die u verzendt of ontvangt.
Een faxafbeelding toevoegen aan het rapport
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak Rapporten en vervolgens Faxbevestiging aan.
 4. Raak Aan (Fax verzenden) aan om afbeeldingen van alleen verzonden faxen in het rapport op te nemen of raak Aan (Fax verzenden en ontvangen) aan om afbeeldingen van zowel verzonden als ontvangen faxen op te nemen.
 5. Raak Faxbevestiging met afbeelding aan.
Foutrapporten voor faxen afdrukken
U kunt de printer zodanig configureren dat er automatisch een rapport wordt afgedrukt als er tijdens de transmissie of ontvangst een fout optreedt.
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak Rapporten en vervolgens Faxfoutrapporten aan.
 4. Raak een van de volgende aan om te selecteren:
  Instelling
  Beschrijving
  Aan (Fax verzenden)
  Afdrukken als er een fout optreedt bij het overbrengen. Dit is de standaardinstelling.
  Aan (Fax ontvangen)
  Afdrukken als er een fout optreedt bij het ontvangen.
  Aan (Fax verzenden en ontvangen)
  Afdrukken als er een faxfout optreedt.
  Uit
  Er worden geen faxfoutrapporten afgedrukt.
Het faxlogboek weergeven en afdrukken
U kunt een logboek afdrukken met de faxen die door de printer zijn ontvangen en verzonden.
 1. Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar beneden of druk op de strook aan de bovenkant van het startscherm).
 2. Raak op het dashboard van het bedieningspaneel (Fax) aan.
 3. Raak Faxlogboeken aan en voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Raak voor verzonden faxen Logboeken voor verzonden faxen aan.
  • Raak voor ontvangen faxen Logboeken voor ontvangen faxen aan.
 4. Raak Logboek afdrukken aan om te beginnen met afdrukken.
Het faxlogboek wissen
Als u het faxlogboek wist, worden ook alle faxen die in het geheugen zijn opgeslagen, verwijderd.
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak Hulpprogramma's en vervolgens Logboeken/geheugen aan.
Druk de details van de laatste faxtransactie af.
Het logboek Laatste transactie drukt de details af van de laatste faxtransactie. Details zijn onder andere het faxnummer, het aantal pagina's en de faxstatus.
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak Rapporten en vervolgens Faxrapporten afdrukken aan.
 4. Druk op Log laatste transactie.
 5. Raak Afdrukken aan om te beginnen met afdrukken.
Een rapport beller-ID's afdrukken
U kunt een lijst afdrukken met faxnummers die de nummerherkenning heeft herkend
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak Rapporten en vervolgens Faxrapporten afdrukken aan.
 4. Raak Rapport Beller-ID's en vervolgens Afdrukken aan.
De belgeschiedenis weergeven
U kunt een lijst bekijken met alle oproepen die vanaf de printer werden gedaan.
  opmerking:
U kunt de oproepgeschiedenis niet afdrukken.
 1. Raak op het bedieningspaneel het pictogram Fax aan.
 2. Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
 3. Raak op het toetsenblok het pictogram Telefoonboek en vervolgens (Faxgeschiedenis) aan.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...