hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Het product drukt niet af

Controlelijst voor het oplossen van problemen met afdrukken

Als het product helemaal niet afdrukt, probeert u de volgende oplossingen:
 • Controleer of het product is ingeschakeld en dat het bedieningspaneel aangeeft dat dit gereed is:
  • Als het bedieningspaneel niet aangeeft dat het product gereed is, schakelt u dit uit en probeert u het opnieuw.
  • Als het bedieningspaneel aangeeft dat het product gereed is, probeert u de taak opnieuw te verzenden.
 • Als het bedieningspaneel aangeeft dat er een fout is opgetreden, lost u het probleem op en drukt u een testpagina af via het bedieningspaneel. Als de testpagina wordt afgedrukt, is er mogelijk een communicatieprobleem tussen het product en de computer waarvandaan u probeert af te drukken.
  opmerking:
  Raadpleeg Installeer de linkerduplexmodule opnieuw of vervang deze als er een foutmelding over de linkerduplexmodule (of servicevloeistofhouder) verschijnt.
  Raadpleeg De reinigingssteunen van de printkop verwijderen als er een foutmelding over de reinigingsbeperkingen van de printkop verschijnt.
 • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Als het product is aangesloten op een netwerk, controleert u de volgende items:
  • Controleer het lampje naast de netwerkaansluiting op het product. Als het netwerk actief is, is het lampje groen.
  • Controleer of u een netwerkkabel en geen telefoonsnoer gebruikt voor de netwerkaansluiting.
  • Controleer of de router, hub of switch van het netwerk zijn ingeschakeld en deze goed werken.
 • Installeer de HP software vanaf www.support.hp.com. Als u algemene printerstuurprogramma's gebruikt, kunnen er vertragingen optreden met het verwijderen van taken uit de afdrukwachtrij.
 • Klik in de printerlijst op uw computer met de rechtermuisknop op de naam van dit product, klik op Eigenschappen en open het tabblad Poorten.
  • Als u een netwerkkabel gebruikt om de printer op het netwerk aan te sluiten, controleert u of de naam van de printer op het tabblad Poorten overeenkomt met de productnaam op de configuratiepagina van het product.
  • Als u een USB-kabel gebruikt en verbinding maakt met een draadloos netwerk, controleert u of het selectievakje naast Virtuele printerpoort voor USB is ingeschakeld.
 • Als u uw eigen firewallsysteem op de computer gebruikt, blokkeert dit mogelijk de communicatie met het product. Probeer de firewall tijdelijk uit te schakelen om te zien of deze de oorzaak van het probleem is.
 • Als uw computer of het product is verbonden met een draadloos netwerk, zorgen een lage signaalkwaliteit of storingen er mogelijk voor dat afdruktaken worden vertraagd.

Installeer de linkerduplexmodule opnieuw of vervang deze

  let op:
Er verschijnen waarschuwingslabels op bepaalde plaatsen in de printer. Zie Waarschuwingspictogrammen voor definities van deze labels.
Om problemen met de linkerduplexmodule te verhelpen, moet u deze mogelijk opnieuw installeren of vervangen.
 1. Open de linkerklep door de linkergrendel omhoog te trekken.
 2. Pak de hendel van de duplexeenheid en trek de duplexeenheid zo ver mogelijk naar buiten.
 3. De duplexmodule verwijderen:
  1. Trek de blauwe vergrendeling naar voren om deze vrij te geven en draai de duplexmodule naar buiten.
  2. Trek de rechterkant van de duplexmodule uit de rechterrail en verwijder de duplexmodule.
 4. De duplexeenheid installeren:
  1. Plaats de knop aan de rechterkant van de duplexmodule in de rechterrail.
  2. Schuif de linkerkant van de duplexmodule door de opening in de linkerrail en duw de blauwe vergrendeling terug op zijn plaats.
 5. Plaats de duplexeenheid totdat deze vastklikt.
 6. Sluit de linkerklep.

De reinigingssteunen van de printkop verwijderen

opmerking:
Voor u kunt afdrukken, moet u de steunen verwijderen die met de printkopreiniger zijn meegekomen.
 1. Open de rechterklep door de rechtergrendel omhoog te trekken.
 2. Trek de linkersteun naar het midden van de printer en verwijder deze uit de printer.
 3. Herhaal dit voor de rechtersteun.
 4. Sluit de rechterklep.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...