hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - HP Recovery Manager gebruiken om back-ups te maken van het computersysteem op HP Omen 15 notebookcomputers en om deze terug te zetten en herstellen

Dit document is van toepassing op HP Omen 15 notebook-pc's met Windows 8.
U kunt HP Recovery Manager gebruiken om terugzetmedia te maken nadat u de computer hebt ingesteld. Met de terugzetmedia kunt u een systeemherstelprocedure uitvoeren als de vaste schijf beschadigd raakt. Tijdens een systeemherstelprocedure worden het oorspronkelijke besturingssysteem en de programma's die zijn geïnstalleerd in de fabriek opnieuw geïnstalleerd.

Terugzetmedia maken

HP Recovery Manager laat de software-image van uw computer op op herstelschijven (cd's of dvd's) of op een USB-flashstation. Met herstelschijven kunt u een volledig herstel van uw computer uitvoeren wanneer er een ernstige hardwarefout optreedt.
Lees deze richtlijnen voordat u de terugzetmedia maakt:
 • U kunt slechts één keer HP terugzetmedia maken. Wees voorzichtig met de terugzetmedia en bewaar deze op op een veilige plek.
 • HP Recovery Manager onderzoekt de computer en bepaalt de benodigde opslagcapaciteit voor het lege USB-flashstation of het benodigde aantal lege dvd-schijven.
 • Als u herstelschijven wilt maken op uw HP Omen 15 computer, gebruikt u een externe optischeschijfeenheid (wordt apart verkocht). U kunt ook herstelschijven verkrijgen via HP ondersteuning. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
  Zorg ervoor dat u hoogwaardig lege dvd-r-, dvd-r dl-, dvd+r- of dvd+r dl-schijven gebruikt. Gebruik geen herschrijfbare schijven zoals cd±rw, dvd±rw, dubbellaags dvd±rw en bd-re (herschrijfbare Blu-ray-schijven); deze zijn niet compatibel met de HP Recovery Manager software.
  Als u een externe optischeschijfeenheid gebruikt, moet deze direct worden aangesloten op een USB-poort op de computer. het station kan niet worden verbonden met een USB-poort op een extern apparaat, zoals een USB -hub.
 • Als u een flashstation voor terugzetbewerkingen wilt maken met uw HP Omen 15 computer, gebruikt u een hoogwaardig, leeg USB-flashstation.
 • Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u de terugzetmedia maakt.
 • Het kan 1 uur of langer duren om de schijven te maken.
 • U kunt het programma eventueel afsluiten voordat u klaar bent met het maken van hersteldvd's. HP Recovery Manager voltooit dan het branden van de huidige dvd. De volgende keer dat u HP Recovery Manager opent, wordt u verzocht door te gaan en worden de resterende schijven gebrand.
Voltooi de volgende stappen om terugzetmedia te maken.
 1. In het startscherm typt u recovery manager en selecteert u HP Recovery Manager.
  Afbeelding : HP Recovery Manager selecteren
  HP Recovery Manager selecteren
 2. Selecteer Terugzetmedia maken en volg de instructies op het scherm.
  Afbeelding : Terugzetmedia maken selecteren
  Terugzetmedia maken selecteren

Overzicht van het herstelproces voor uw systeem

In dit gedeelte worden de hersteltypen en herstelopties beschreven die worden aangeboden door HP Recovery Manager. Dit gedeelte bevat ook informatie die u moet hebben gelezen voordat u met het herstelproces begint.

Hersteltypen

HP Recovery Manager biedt drie typen herstel:
 • Systeemherstel: hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw geïnstalleerd en worden de programma's geconfigureerd die standaard waren geïnstalleerd.
 • Minimized Image Recovery (alleen bepaalde modellen): hiermee worden het besturingssysteem en alle hardware-gerelateerde stuurprogramma's en software opnieuw geïnstalleerd, maar geen andere softwaretoepassingen.
 • Fabrieksinstellingen herstellen: hiermee wordt de computer hersteld naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen doordat alle gegevens van de vaste schijf worden verwijderd en de vaste schijf opnieuw wordt gepartitioneerd. Daarna worden het besturingssysteem en de software die standaard was geïnstalleerd opnieuw geïnstalleerd.

Herstelopties

Er zijn verschillende opties om uw systeem te herstellen. Kies de hersteloptie die het beste past bij uw situatie en expertiseniveau:
 • Als u een probleem met een vooraf geïnstalleerd(e) applicatie of stuurprogramma moet oplossen, raadpleegt u Stuurprogramma's en softwaretoepassingen opnieuw installeren.
 • Als u uw computer opnieuw wilt instellen met een geminimaliseerde installatiekopie, kunt u kiezen voor de HP optie Herstellen met geminimaliseerde installatiekopie van de HP terugzetpartitie (alleen bepaalde modellen) of de HP terugzetmedia. Bij Minimized Image Recovery worden uitsluitend stuurprogramma's en applicaties voor hardware geïnstalleerd. Andere applicaties die horen bij de installatiekopie blijven beschikbaar voor installatie via de optie Stuurprogramma's en toepassingen opnieuw installeren in HP Recovery Manager. Zie De HP terugzetpartitie gebruiken voor een Minimized Image Recovery voor meer informatie.
 • Als de originele partitionering en inhoud van de computer wilt herstellen, kunt u kiezen voor de optie Systeemherstel van de HP terugzetpartitie (alleen bepaalde modellen) of de eerder gemaakte HP terugzetmedia gebruiken. Zie De HP terugzetpartitie gebruiken om de fabrieksinstellingen te herstellen voor meer informatie.
 • Als u de vaste schijf heeft vervangen, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen om de fabrieksimage terug te zetten op de vervangende schijf. Zie De HP terugzetpartitie gebruiken om de fabrieksinstellingen te herstellen voor meer informatie.

Voordat u begint

  let op:
HP Recovery Manager maakt niet automatisch back-ups van uw persoonlijke gegevens. Indien mogelijk maakt u een back-up van alle persoonlijke informatie die u wilt behouden.
 • HP Recovery Manager herstelt alleen software die standaard is geïnstalleerd. Voor software die niet bij deze computer is meegeleverd, moet de software worden gedownload van de website van de fabrikant of moet de software opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de media die door de fabrikant zijn geleverd.
 • Herstel met HP Recovery Manager moet worden gebruikt als laatste redmiddel om computerproblemen op te lossen.
 • Als er een fout optreedt op de vaste schijf van de computer, moet u HP terugzetmedia gebruiken om te herstellen.
 • Als u de optie Fabrieksinstellingen herstellen wilt gebruiken, moet u HP terugzetmedia gebruiken.
 • Als de HP terugzetmedia die u heeft gemaakt niet werken, kunt u terugzetmedia voor uw systeem verkrijgen via HP ondersteuning. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
Raadpleeg HP Guided Solution - Een HP System Recovery uitvoeren voor meer informatie over het herstellen van uw computer.

De HP Terugzetpartitie gebruiken om een Minimized Image Recovery uit te voeren (alleen bepaalde modellen)

Bij Minimized Image Recovery worden uitsluitend stuurprogramma's en applicaties voor hardware geïnstalleerd. Andere toepassingen in de installatiekopie blijven beschikbaar voor installatie via de optie Stuurprogramma's en/of toepassingen opnieuw installeren in HP Recovery Manager. Voer de volgende stappen uit om een Minimized Image Recovery uit te voeren:
 1. Selecteer HP Recovery Environment op de startpagina van HP Recovery Manager.
  Afbeelding : HP Recovery Environment selecteren
  HP Recovery Environment selecteren
  Er wordt een venster weergegeven met de vraag of u het systeem opnieuw wilt opstarten en de herstelomgeving wilt openen. Klik op OK om door te gaan.
  Afbeelding : Op OK klikken in het HP Recovery Environment venster
  Op OK klikken in het HP Recovery Environment venster
  Uw computer wordt opnieuw opgestart en de herstelomgeving wordt geopend.
 2. Wanneer de herstelomgeving is geopend, selecteert u Minimized Image Recovery en volgt u de instructies op het scherm.
  Afbeelding : Minimized Image Recovery selecteren
  Minimized Image Recovery selecteren

HP terugzetmedia gebruiken om uw systeem te herstellen

U kunt HP Terugzetmedia gebruiken om het oorspronkelijke systeem te herstellen. Deze methode kan worden gebruikt als uw systeem geen HP Herstelpartitie heeft of de vast schijf niet correct werkt.
 1. Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
 2. Plaats de HP terugzetmedia die u heeft gemaakt, start de computer opnieuw op en volg de instructies op het scherm.
  opmerking:
  Als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. Zie De opstartvolgorde wijzigen voor meer informatie.
Als de HP terugzetmedia niet werken, kunt u terugzetmedia voor uw systeem verkrijgen via HP ondersteuning. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.

De HP Terugzetpartitie gebruiken om de fabrieksinstellingen te herstellen (alleen bepaalde modellen)

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen herstelt u de computer naar de oorspronkelijke staat door alle gegevens van de vaste schijf te verwijderen en deze opnieuw te partitioneren. Daarna worden het besturingssysteem en de software die standaard geïnstalleerd was opnieuw geïnstalleerd. Voltooi de volgende stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen met de HP Terugzetpartitie:
 1. Selecteer HP Recovery Environment op de startpagina van HP Recovery.
  Afbeelding : HP Recovery Environment selecteren
  HP Recovery Environment selecteren
  Er wordt een bericht weergegeven met de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten en de herstelomgeving wilt openen. Klik op OK om door te gaan.
  Afbeelding : Op OK klikken in het HP Recovery Environment venster
  Op OK klikken in het HP Recovery Environment venster
  Uw computer wordt opnieuw opgestart en de opties van de herstelomgeving worden weergegeven.
 2. Klik op Systeemherstel in HP Recovery Manager en volg de instructies op het scherm.
  Afbeelding : Systeemherstel selecteren
  Systeemherstel selecteren

Stuurprogramma's en softwaretoepassingen opnieuw installeren

Als u een probleem met een vooraf geïnstalleerd(e) applicatie of stuurprogramma wilt oplossen, selecteert u Stuurprogramma's en/of applicaties opnieuw installeren op de startpagina van HP Recovery Manager en volgt u de instructie op het scherm.
Afbeelding : Stuurprogramma's en/of applicaties opnieuw installeren selecteren
Stuurprogramma's en/of applicaties opnieuw installeren selecteren

Alternatieve methode voor het openen van de HP Terugzetpartitie (alleen op sommige modellen)

Met HP Recovery Manager kunt u een systeemherstel of Minimized Image Recovery uitvoeren zonder gebruik van herstelschijven of een USB-flashstation voor herstel. Dit type herstelactie kan alleen worden gebruikt als de vaste schijf nog werkt. Voltooi de volgende stappen om HP Recovery Manager te openen via de HP Terugzetpartitie:
 1. Druk op F11 tijdens het opstarten van de computer. U kunt ook F11 ingedrukt houden terwijl u op de aan-uitknop drukt.
 2. Selecteer Probleemoplossing in de menuopties.
 3. Selecteer HP Recovery Manager en volg de instructies op het scherm.

Opstartvolgorde van de computer wijzigen

Als de computer niet opnieuw opstart in HP Herstelbeheer, kunt u de opstartvolgorde van de computer wijzigen, de genoemde apparatenvolgorde in BIOS, waar de computer naar opstartinformatie zoekt. U kunt de selectie voor een optischeschijfeenheid of een USB-flashstation wijzigen. Om de opstartvolgorde te wijzigen:
 1. Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
 2. Start de computer opnieuw op, druk snel op ESC en druk daarna op F9. De opstartopties worden weergegeven.
 3. Selecteer de optische schijf of het USB-flashstation van waaruit u wilt opstarten.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De HP Herstelpartitie verwijderen

Als u de herstelpartitie wilt verwijderen om ruimte op de vaste schijf vrij te maken, biedt HP Recovery Manager de optie Herstelpartitie verwijderen. Voor het verwijderen van de herstelpartitie selecteert u Herstelpartitie verwijderen op de HP Recovery Manager startpagina en volgt u de instructies op het scherm.
Afbeelding : De optie Herstelpartitie verwijderen selecteren
De optie Herstelpartitie verwijderen selecteren

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...