hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP printers - Verbindingsfout met netwerkscanner (Mac)

Dit document is bedoeld voor HP Multi-Function printers die verbonden zijn met een Mac-computer in een bekabeld of draadloos netwerk.
Wanneer u probeert te scannen, wordt de computer of printer niet gevonden. Een van de volgende communicatie- of verbindingsfouten wordt weergegeven en het scannen mislukt.
 • Er deed zich een fout voor tijdens het communiceren met de scanner
 • Computer niet gevonden
 • Kan niet met de scanner communiceren
 • Geen computer gevonden
 • Scanner kon niet worden geïnitialiseerd
 • Scanner niet gevonden
 • Het HP-beeldbewerkingsapparaat kan niet worden gevonden

Stap 1: Controleren of het probleem niet met afdrukken te maken heeft

Met de stappen in dit document kunt u alleen communicatie- en verbindingsfouten tijdens het scannen oplossen.
Als u hebt een verbindingsprobleem hebt bij zowel afdrukken als scannen, gebruikt u de volgende bronnen voor het oplossen van het probleem:
 • Controleer voor draadloze verbindingen of de kabel is aangesloten op de ethernet-poort van de printer en op een beschikbare poort op de router. Als het groene verbindingslampje knippert en het oranje activiteitslampje niet, start u de router, printer en computer opnieuw op om netwerkfouten op te lossen.
Als u alleen problemen tijdens het scannen ondervindt, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 2: Apparaten opnieuw opstarten en instellingen van het stuurprogramma voor scannen controleren

De computer en printer opnieuw opstarten kan de scanverbinding en scanopties herstellen. Controleer vervolgens de instellingen voor scannen op de Mac.
 1. Schakel de printer uit.
 2. Zorg ervoor dat het netsnoer van de printer rechtstreeks op een stopcontact is aangesloten en niet op een piekbeveiliger of stekkerblok.
 3. Sluit alle geopende programma's op de computer en start de computer opnieuw op.
 4. Zet de printer aan.
 5. Dubbelklik op het bureaublad op Macintosh HD, klik op Toepassingen, klik op de map Hewlett-Packard of HP en dubbelklik vervolgens op HP Utility.
  opmerking:
  Als HP Utility niet in de map staat, gaat u verder naar de stap om de HP software van uw printer te installeren.
 6. Klik onder Scaninstellingen op Scannen naar computer en zorg dat het selectievakje Scannen naar computer inschakelen is aangevinkt.
 7. Probeer te scannen.
Als de fout zich blijft voordoen, ga dan door naar de volgende stap.

Stap 3: De verbindingsstatus van het netwerk en de printer controleren

Zorg ervoor dat uw netwerk correct werkt en dat de printer klaar is om te scannen.
 1. Als u een draadloze router gebruikt, controleert u de routerdocumentatie of ondersteuningswebsite om er zeker van te zijn dat het aan de volgende vereisten voldoet:
  • Veel routers kunnen zowel de 2,4 GHz als de 5,0 GHz frequentiebanden ondersteunen, maar niet alle HP printers ondersteunen beide banden. Controleer of de 2,4 GHz-routerband is ingeschakeld en uitzendt. Als de router afzonderlijke netwerknamen (SSID's) voor elke band uitzendt, sluit u de printer aan op de 2,4GHz-band SSID.
  • Zorg ervoor dat de router Bonjour, de netwerkherkenningssoftware van Apple ondersteunt. Uw router moet ook het doorsturen van Bonjour-pakketten ondersteunen.
  Als uw router niet voldoet aan deze eisen, kunnen er mogelijk geen scanverbindingen worden gemaakt.
 2. Controleer of de printer klaar is om te scannen met het netwerk.
  • Draadloze netwerkverbinding: Open het menu Draadloos netwerk of Instellingen op de printer om te controleren of het draadloze signaal is ingeschakeld. Controleer of het lampje naast het pictogram Draadloos constant brandt.
  • Bekabelde netwerkverbinding: Controleer of de kabel is aangesloten op de Ethernet-poort van de printer en op een beschikbare poort op de router. Het groene verbindingslampje zou ononderbroken moeten branden en het oranje activiteitslampje zou moeten knipperen.
   De ethernet-kabel aansluiten op de printer en op de router
 3. Klik op de Mac op het netwerkpictogram in de menubalk om de netwerknaam en de status van de verbinding te bekijken.
  • Als het weergegeven netwerk niet van u is (en u bijvoorbeeld met een ander lokaal netwerk bent verbonden), moet u opnieuw verbinding maken met uw eigen netwerk om te kunnen scannen.
  • Als de netwerksignaalsterkte zwak is, verplaatst u de computer en de printer dichter bij de router, plaats de apparaten uit de buurt van grote metalen objecten zoals boekenrekken en uit de buurt van apparaten die radiosignalen voortbrengen zoals magnetrons en draadloze telefoons.
  • Als de netwerkstatus niet verbonden is, controleert u of het netwerk goed werkt, en controleert u de status opnieuw. Controleer of er een vinkje wordt weergegeven naast de netwerknaam.
 4. Als u gebruik maakt van een Virtual Private Network (VPN), verbreek dan de verbinding voor u gaat scannen.
 5. Probeer te scannen.
Als de fout zich blijft voordoen, ga dan door naar de volgende stap.

Stap 4: De instellingen van de firewallsoftware van derden controleren

Als u een firewall van derden op uw Mac hebt geïnstalleerd, is dit mogelijk de oorzaak van de communicatieproblemen met de scanner. De firewall die bij macOS en OS X wordt meegeleverd heeft geen invloed op de communicatie met de scanner.
Controleer of de volgende poortinformatie overeenkomt met uw firewall van derden. Raadpleeg de ondersteuningsdocumentatie voor uw specifieke firewallsoftware voor stappen om de poorten te controleren.
 • SOAP-scan: TCP-poort (8289, 8989)
 • LEDM-scan: TCP-poort 8080
 • ORBLite-scan: TCP-poort 9500
 • HDT-scan: TCP-poorten (9290, 8290) en voor PML/SNMP TCP (161, 162) AirScan (uscan) - TCP-poort 8080 beveiligde AirScan (uscans) - TCP-poort 443 IPP (AirScan Scanner gebruikt ook IPP) - 631 TCP-poort
 • Bonjour-ontdekking: UDP-poorten (5350, 5351, 5353)

Stap 5: De printer verwijderen en opnieuw toevoegen

De printer uit de afdrukwachtrij verwijderen en vervolgens opnieuw toevoegen om alle foutstatussen met de installatie van de printer te verhelpen.
 1. Zoek op de Mac naar Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukken en faxen, Afdrukken en scannen of Printers en scanners in de lijst met resultaten.
 2. Controleer of de naam van uw printer wordt weergegeven in de lijst Printers. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk of de printer wordt vermeld of niet.
  • Als uw printer wordt vermeld, moet u de printer verwijderen en opnieuw toevoegen om de communicatie te bevestigen en te controleren of het juiste stuurprogramma is gebruikt. Klik op de naam van uw printer, klik op het minteken , en verwijder vervolgens de printer. Zodra de printer is verwijderd, klikt u op het plusteken . Klik vervolgens op Printer of scanner toevoegen, klik op de naam van uw printer en ga verder met de overige stappen.
  • Als uw printer niet wordt vermeld, klikt u op het plusteken . Klik vervolgens op Printer of scanner toevoegen, klik op de naam van uw printer en ga verder met de overige stappen.
  • Als uw printer niet wordt vermeld in het venster Printer of scanner toevoegen, controleert u of de printer is verbonden met hetzelfde bekabelde of draadloze netwerk als uw Mac. Zie de Veelgestelde vragen in dit document om problemen met de verbinding te proberen oplossen, en probeer dan de printer opnieuw toe te voegen.
 3. Klik op Gebruiken of Afdrukken via en selecteer vervolgens de naam van uw printer in het pop-upmenu.
  opmerking:
  Als u een andere stuurprogrammaoptie selecteert, kan dat de printerfunctionaliteit beperken.
  Afbeelding: Selecteer de naam van uw printer in het menu Gebruiken
 4. Klik op Toevoegen om de printer toe te voegen aan de lijst.
 5. Sluit het venster Systeemvoorkeuren.
 6. Probeer te scannen.
Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 6: Verwijder de printerdriver en -software

Problemen met de scanverbinding oplossen door de printersoftware te verwijderen voordat u het nieuwste stuurprogramma opnieuw installeert.
 1. Klik op Finder in het Dock.
 2. In de menubalk klikt u op Ga naar. Klik daarna op Applicaties en open vervolgens de map HP of Hewlett Packard.
 3. Dubbelklik op het HP Uninstaller en volg de instructies op het scherm om de HP software van de computer te verwijderen.
  opmerking:
  Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de HP software, gaat u naar HP printersoftware verwijderen (Mac) voor meer hulp.
Wanneer de installatie is voltooid, gaat u door naar de volgende stap.

Stap 7: Het meest recente stuurprogramma en software om te scannen verwijderen

Installeer de nieuwste stuurprogramma’s om scanfuncties van de printer te ondersteunen. Afhankelijk van uw printer en de versie van het besturingssysteem op uw Mac, werkt de scanfunctie mogelijk niet meer vanaf het bedieningspaneel van de printer.
opmerking:
Als een driver met volledige functionaliteit of de HP Easy Start niet op de pagina HP Downloads wordt weergegeven, gaat u naar Een printerstuurprogramma voor de Mac installeren met Apple Software Update. Raadpleeg daarna de scanopties in dit document om te scannen vanaf de computer.
 1. Zet de printer aan.
 2. Als de printer met een USB-kabel op de computer is aangesloten, koppelt u de USB-kabel los van de printer. De software-installatie vraagt u indien nodig om de kabel aan te sluiten.
 3. Als de pagina Uw product identificeren om aan de slag te gaan wordt weergegeven, klikt u op Printer, typt u het modelnummer van uw printer en klikt u vervolgens op Indienen.
  De softwareresultatenpagina voor uw printer wordt weergegeven met het standaardbesturingssysteem geselecteerd.
 4. Als u het besturingssysteem wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen, selecteert u uw versie en klikt u vervolgens op Wijzigen.
 5. Klik afhankelijk van de weergegeven optie op Downloaden naast HP Easy Start of naast de volledige driver.
 6. Open de map Downloads en open de map HP Easy Start of het bestand .dmg van de volledige driver om de installatie te starten.
 7. Volg de instructies op het scherm om de printerverbinding in te stellen en de software te installeren.
 8. Als u wordt gevraagd om de printer toe te voegen aan de printerwachtrij, klikt u op de naam van uw printer. Klik daarna op het menu Gebruiken of Afdrukken met, selecteer de naam van uw printer in het snelmenu en klik op Toevoegen.
  Selecteer de naam van uw printer in het menu Gebruiken op het scherm Toevoegen
 9. Keer terug naar het installatieprogramma van HP om de installatie te voltooien.
Als de fout zich blijft voordoen, ga dan door naar de volgende stap.

Stap 8: Andere scanoplossingen proberen

Afhankelijk van uw printer en het geïnstalleerde stuurprogramma is het mogelijk dat de scanknop op het bedieningspaneel van de printer niet werkt. Dit betekent niet dat uw printer niet kan scannen. Gebruik in plaats daarvan een van de volgende methodes om te scannen vanaf de computer:

Stap 9: Het afdruksysteem resetten

Als de vorige oplossingen het probleem niet hebben opgelost, moet u het afdruksysteem opnieuw instellen.
  let op:
Door het afdruksysteem te resetten worden alle printers in de wachtrij verwijderd. Dit geldt zowel voor HP als niet-HP printers.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de lege ruimte in de printerlijst en klik op Afdruksysteem resetten….
   Het afdruksysteem resetten
 2. Klik op Reset in het bevestigingsvenster.
 3. Typ de naam van de beheerder en het wachtwoord en klik op OK.
 4. Wacht met resetten op het afdruksysteem. Als de reset is voltooid worden er geen printers meer in de lijst weergegeven.
 5. Probeer het HP stuurprogramma en de software opnieuw te installeren en voeg de printer toe aan de Mac.
 6. Probeer te scannen.

Veelgestelde vragen

Bekijk deze veelgestelde vragen over problemen bij het scannen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...