hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie
    Los problemen met Windows 10-updates op

    Los Windows 10 op of update problemen op een HP computer – Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De behuizing verwijderen en terugplaatsen voor HP Pavilion x360 notebook-pc's

Dit document is van toepassing op HP Pavilion x360 notebookcomputers.
HP Pavilion x360 notebookcomputer

Voordat u begint

  • U hebt een kruiskopschroevendraaier nodig.
  • Schakel de computer uit. Koppel de Ethernet- of modemkabel los. Koppel het netsnoer los.
  • Plaats de pc op een lege, vlakke en stabiele ondergrond in een ruimte zonder vloerbedekking.
  • HP adviseert een antistatische polsband en een mat van geleidend schuim te gebruiken wanneer u aan de pc werkt.
  • Haal een component pas uit de beschermende verpakking op het moment dat u de component gaat installeren.
  waarschuwing:
De randen van de metalen panelen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken. Zorg dat uw huid niet langs een metalen rand aan de binnenkant van de computer schuurt.
  waarschuwing:
Schakel de computer uit en wacht totdat de onderdelen zijn afgekoeld voordat u met deze procedures begint.
  let op:
Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading (ESD). Teneinde het risico op elektrostatische ontlading te beperken, kunt u het beste in een ruimte zonder tapijt werken. Gebruik bovendien een antistatisch oppervlak (bijvoorbeeld een geleidende schuimmat) en draag een antistatische polsband die is verbonden met een geaard oppervlak.
  let op:
Procedures in dit document worden door HP geleverd voor gekwalificeerde serviceleveranciers en als gunst voor de klanten. Onderhoud van interne componenten verhoogt het risico op beschadiging van de computer, dat mogelijk niet onder de garantie valt. Begrijp het risico en raadpleeg de garantie van het product voordat u onderhoud gaat plegen aan de computer.

Video-overzicht

Bekijk de volgende video voordat u de stappen in dit artikel uitvoert.
opmerking:
De video en afbeeldingen in dit artikel geven een specifieke configuratie van de notebookcomputer weer. Deze procedures voor het verwijderen en terugplaatsen zijn van toepassing op alle configuraties van alle HP Pavilion x360 notebookcomputers.

De behuizing verwijderen

  waarschuwing:
Zorg ervoor dat de pc van de voeding is losgekoppeld voordat u begint.
Volg de stappen in deze sectie om de behuizing te verwijderen.
Stap 1
Verwijder de twee rubberen voetjes van de hoeken aan de achterkant van de behuizing.
De rubberen voetjes verwijderen
Stap 2
Verwijder de vier schroeven waarmee de behuizing is bevestigd aan de bovenklep.
opmerking:
De vier schroeven in deze stap en de zeven schroeven in de volgende stap hebben een verschillend formaat. Zorg dat u ze apart houdt voor herinstallatie.
Locaties van vier schroeven
Stap 3
Verwijder nog zeven schroeven waarmee de behuizing is bevestigd aan de bovenklep.
Locaties van zeven schroeven
Stap 4
Begin aan de rand van de behuizing, vlakbij de aan/uit-knop, en maak voorzichtig de borgklemmetjes op de buitenrand van de behuizing los van de bovenklep.
De borgklemmetjes losmaken
Stap 5
Verwijder de behuizing van de computer door deze omhoog te wrikken en op te tillen…
De behuizing optillen en verwijderen
…waarbij u erop let dat u de behuizing voldoende buigt om de behuizing over de HDMI-connector heen te verwijderen.
HDMI-connector in de behuizing
Stap 6
Til de behuizing op tot u toegang hebt tot de lintkabel en de connector.
Behuizing opgetild voor toegang tot lintkabel en connector
Stap 7
Til de vergrendelingsbalk op de connector voorzichtig op.
  let op:
Zorg ervoor dat u de connector en lintkabel niet beschadigt.
De vergrendelingsbalk van de connector optillen
Stap 8
Koppel de kabel los van de connector en verwijder de behuizing.
De kabel loskoppelen

De behuizing terugplaatsen

Gebruik de stappen in deze sectie om de behuizing terug te plaatsen.
Stap 1
Als u een nieuwe behuizing plaatst, verwijdert u de USB-kaart aan de binnenkant van de oude behuizing en installeert u deze in de nieuwe behuizing.
USB-kaart aan de binnenkant van de behuizing
Stap 2
Plaats de behuizing over de computer zodat de USB-kabel weer kan worden aangesloten.
De behuizing openhouden zodat u bij de lintkabel en de connector kunt
Stap 3
Plaats de lintkabel in de connector en druk de vergrendelingsbalk omlaag om deze te bevestigen.
De kabel opnieuw aansluiten
Stap 4
Plaats de behuizing terug en zorg ervoor dat de HDMI-connector past in de daarvoor bestemde opening aan de zijkant van de behuizing…
HDMI-connector in de behuizing
…en laat de behuizing op de computer zakken.
De behuizing op zijn plaats laten zakken
Stap 5
Druk op de randen van de behuizing om deze op zijn plaats vast te klikken.
De kap vastklikken
Stap 6
Plaats de zeven schroeven terug waarmee de behuizing wordt bevestigd.
Locaties van zeven schroeven
Stap 7
Plaats de andere vier schroeven terug om de behuizing verder aan de computer te bevestigen.
Locaties van vier schroeven
Stap 8
Plaats de twee rubberen voetjes terug.
De twee rubberen voetjes terugplaatsen

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...