hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Systeemherstel uitvoeren (Windows 10)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq computers waarop Windows 10 is geïnstalleerd.
Informatie over het opnieuw installeren of herstellen van een HP computer met Windows 10 naar een eerdere staat. Bekijk ook informatie over het uitvoeren van een systeemherstel met HP Recovery Manager.
opmerking:
Vanaf 2018 wordt Recovery Manager niet vooraf geïnstalleerd op computers met Windows 10. Als Recovery Manager niet op uw computer is geïnstalleerd, gaat u naar HP pc's - Uw computer resetten (Windows 10) voor meer informatie.
Voor zakelijke computers: de herstelopties zijn mogelijk niet meer bruikbaar omdat de image mogelijk is vervangen. Neem hiervoor contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf of met uw plaatselijke IT-service.
Bekijk de volgende lijst voordat u een systeemherstel uitvoert:
 • Maak een back-up van alle persoonlijke bestanden en lees alle waarschuwingen en instructies voordat u een systeemherstel uitvoert. Het nalaten in het maken van een back-up van uw bestanden kan leiden tot verlies van bestanden en informatie die u niet wilt verliezen.
  Raadpleeg Een back-up maken van uw bestanden (Windows 10, 8) voor instructies voor het maken van een back-up en het opslaan van uw bestanden.
 • Het volledige herstelproces kan 4 tot 6 uur of langer in beslag nemen. Maak voor het beste resultaat geen verbinding met internet. Tijdens dit proces wordt uw computer verschillende keren opnieuw opgestart. Schakel de computer niet uit en onderbreek het herstelproces niet totdat het Windows-bureaublad verschijnt.
 • Na het herstelproces moet u ervoor zorgen dat uw computer is beveiligd. Zie het gedeelte Wat u moet doen na het uitvoeren van een herstel in dit document voor meer informatie.

Video-overzicht

Probleem met HP Recovery Manager

Na het installeren of bijwerken van Windows 10 werkt HP Recovery Manager niet en kan er een fout optreden.
Met name het bericht Kan bestand niet openen: X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ wordt weergegeven als u probeert HP Recovery Manager te openen met een van de volgende methoden:
 • Door op F11 te drukken, op Problemen oplossen te klikken en vervolgens HP Recovery Manager te selecteren
  OF
 • HP Recovery Manager te zoeken en te selecteren vervolgens op Windows Herstelomgeving te klikken
Om het probleem te verhelpen, downloadt en installeert u een van de volgende software-updates van HP.
Als u niet zeker weet welke download nodig is voor uw computer, voert u boven aan de pagina het serienummer of de productnaam in de zoekbalk in om naar de juiste productpagina te worden omgeleid.
opmerking:
Wanneer u op deze koppeling klikt, wordt het bestand gedownload met behulp van de downloadfunctie van uw internetbrowser.

Aan de slag

Gebruik het zoekvak van Windows 10 om te zoeken naar HP Recovery Manager en klik erop om deze te openen. Afhankelijk van het model van uw computer en de configuratie kan het scherm Recovery Manager er anders uitzien. Niet alle opties zijn beschikbaar op alle modellen en configuraties.
Als HP Recovery Manager wordt geopend en een of beide van de volgende opties alleen beschikbaar zijn, kunt u uw systeem met Microsoft Eenvoudig herstellen herstellen.
Selecteer een van de opties en volg de instructies op het scherm voor Eenvoudig herstellen. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies HP pc's - Uw computer resetten (Windows 10).
Herstelopties beschikbaar voor uw computer
Standaardopties voor systeemherstel worden weergegeven op basis van de systeembronnen en -configuratie van uw computersysteem. Uw situatie kan afwijken van de voorbeelden in dit document.
Recovery Manager - Standaard

Soorten systeemherstel

Op uw computer kunnen twee of drie soorten systeemherstel beschikbaar zijn. Gebruik het soort systeemherstel dat uw probleem verhelpt zonder meer wijzigingen te maken dan noodzakelijk.
 • Systeemherstel: Bij deze optie wordt de systeempartitie (normaliter C:) geformatteerd en worden het originele besturingssysteem en alle originele drivers en software opnieuw geïnstalleerd.
    waarschuwing:
  Als de grootte van de partitie waarop het besturingssysteem staat (normaliter C:) tot onder de minimaal benodigde ruimte werd verkleind, worden andere door de gebruiker gemaakte partities verwijderd en worden de gegevens die daarop staan vernietigd.
 • Fabrieksreset: Bij Fabrieksreset wordt de hele vaste schijf geformatteerd en worden het originele besturingssysteem en alle originele hardwaredrivers en software opnieuw geïnstalleerd. Deze optie herstelt tevens de vereiste herstelpartitie (normaliter D:) en installeert de benodigde software opnieuw. De fabrieksreset herstelt tevens de vereiste herstelpartitie (normaliter D:) en alle andere vereiste partities.
  De fabrieksreset herstelt alle software van de computer naar de staat waarin deze verkeerde op het moment van aankoop. Alle aanpassingen of toevoegingen van gebruikers worden verwijderd.

Systeemherstel uitvoeren

Om de computer terug te laten keren naar een vorige staat, gebruikt u systeemherstel voor onder andere de volgende zaken:
 • Het systeemstation opnieuw formatteren
 • Het originele besturingssysteem opnieuw installeren
 • Originele hardwaredrivers en software opnieuw installeren
Een herstel uit te voeren op uw computer met Windows 10 met behulp van een van de volgende methoden:
 • Herstel wanneer Windows correct opstart
 • Herstel wanneer Windows niet correct opstart
 • Herstellen met behulp van terugzetmedia, zoals schijven of een USB-flashstation
Maak een back-up van alle persoonlijke bestanden en lees alle waarschuwingen en instructies voordat u een systeemherstel uitvoert.

Secure Boot uitschakelen

Het kan nodig zijn om Secure Boot uit te schakelen in het BIOS om de computer te kunnen starten met terugzetmedia (USB-stations of cd/dvd). Volg deze stappen om Secure Boot uit te schakelen in het BIOS.
opmerking:
Gebruik de volgende procedure alleen wanneer u de terugzetmedia van het menu Opstartopties niet kunt selecteren of wanneer u een externe optischeschijfeenheid gebruikt. Of u erin slaagt om op te starten vanaf de terugzetmedia of niet, u moet niet vergeten om de wijzigingen die in het BIOS zijn aangebracht terug te draaien. Dit betekent dat u de standaard-BIOS-instellingen moet laden. Anders kan dit instabiliteit veroorzaken in het systeem wanneer u updates uitvoert die door HP worden aanbevolen.
Gebruik een van de volgende methoden om het setupprogramma van de computer te openen:
 • Schakel de computer in en druk onmiddellijk herhaaldelijk (ongeveer elke seconde) op de toets F10 totdat het setupprogramma van de computer van de computer wordt geopend.
 • Schakel de pc in en druk onmiddellijk herhaaldelijk op Escape (ongeveer elke seconde) totdat het setupprogramma van de pc wordt geopend. Druk op F10.
U kunt een menuscherm kiezen met de pijltoetsen links en rechts. Met de pijl-omhoog en -omlaag kunt u door de lijst met items op een menuscherm bladeren. Druk op de toets Enter om een item te selecteren en een submenu te openen. Druk vervolgens op de pijl-links en -rechts om de instellingen te wijzigen. Druk op de toets F10 om de wijzigingen op te slaan en een submenu af te sluiten of druk op de toets Esc om een submenu af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Herstel wanneer Windows 10 niet juist opstart

Als Windows 10 niet goed wordt geopend, voert u de volgende stappen uit om de computer te herstellen:
opmerking:
Als de herstelpartitie op de vaste schijf niet correct functioneert, werkt deze methode niet en wordt een foutbericht weergegeven. Als een foutbericht aangeeft dat het systeemherstel niet kan worden uitgevoerd vanuit het opstartscherm, hebt u een set herstelschijven of een USB-flashstation nodig om een systeemherstel te kunnen uitvoeren. Volg de instructies in een van de volgende gedeelten, afhankelijk van het beschikbare medium: Herstel met behulp van door HP geleverde terugzetmedia of Fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van media die u hebt gemaakt.
 1. Schakel de computer uit.
 2. Ontkoppel alle aangesloten apparaten en kabels zoals persoonlijke mediaschijfeenheden, USB-stations, printers en faxen. Haal alle media uit de interne stations en verwijder alle recent toegevoegde interne hardware.
  Koppel de monitor, het toetsenbord, de muis of het netsnoer niet los.
 3. Schakel de computer in en druk herhaaldelijk op de toets F11, ongeveer eenmaal per seconde, totdat het scherm Kies een optie wordt weergegeven en ga dan verder.
 4. Klik in het scherm Kies een optie op Problemen oplossen.
  Een optie kiezen met Problemen oplossen geselecteerd
 5. Klik op Recovery Manager in het scherm Problemen oplossen.
  Het scherm Problemen oplossen met Recovery Manager geselecteerd
 6. Klik onder Help op Systeemherstel.
  Recovery Manager met Help en Systeemherstel geselecteerd
 7. Wanneer Recovery Manager u vraagt om een back-up van uw bestanden te maken, selecteert u een optie voor het maken van back-ups:
  opmerking:
  Afhankelijk van de versie van Windows kunnen de volgende schermen er enigszins anders uitzien.
  Volg de instructies om een back-up van uw bestanden te maken en het systeem te herstellen.
  • Als u al een back-up hebt gemaakt van uw persoonlijke bestanden of als u geen back-up wilt maken van persoonlijke bestanden, selecteert u Herstellen zonder back-ups van uw bestanden te maken en klikt u vervolgens op Volgende. Ga verder met de volgende stap.
 8. Het scherm van de HP Recovery Manager wordt geopend. Lees de informatie op het scherm en ontkoppel alle aangesloten apparaten en kabels, zoals Personal Media Drives, USB-stations, printers en faxen.
 9. Haal alle media uit de interne stations en verwijder alle recent toegevoegde interne hardware.
  Koppel de monitor, het toetsenbord, de muis of het netsnoer niet los.
 10. Klik op Volgende om verder te gaan.
  Welkomstscherm van HP Recovery Manager
  HP Recovery Manager bereidt de computer voor op het herstelproces.
  opmerking:
  Dit proces kan 30 tot 45 minuten duren. Onderbreek HP Recovery Manager niet tijdens het herstelproces.
  Herstelbewerking voorbereiden
 11. Wanneer de voorbereiding gereed is, klikt u op Doorgaan om verder te gaan met de installatiefase van het herstelproces. Tijdens het herstelproces wordt de computer verschillende keren opnieuw opgestart. Dit is normaal. Zet de computer niet uit, sluit het deksel niet en verbreek de verbinding niet terwijl HP Recovery wordt uitgevoerd.
  Voorbereiding van het herstelproces is voltooid
 12. Recovery Manager formatteert de Windows-partitie en installeert de oorspronkelijke software opnieuw.
 13. Nadat het systeemherstel is voltooid, klikt u op Voltooien om de computer opnieuw op te starten. Voer de stappen op de installatieschermen uit en wacht totdat de computer de installatie voltooit.
 14. Zodra de installatie is voltooid, schakelt u de computer uit, sluit u alle apparaten en kabels aan en schakelt u de computer weer in.
 15. Werk uw computer bij en beveilig deze voordat u deze gaat gebruiken door eventuele antivirus- en beveiligingssoftware die vóór het uitvoeren van het systeemherstel was geïnstalleerd, opnieuw te installeren.
 16. Herinstalleer alle softwareprogramma's die na het aanschaffen van de computer zijn toegevoegd en bestanden waarvan een back-up is gemaakt.

Wat u moet doen na het uitvoeren van een herstel

Nadat u een systeemherstel hebt uitgevoerd is de computer gevoeliger voor beveiligingsproblemen omdat de recentste updates ontbreken. Zie HP pc's - Wat u moet doen wanneer u uw pc instelt (Windows 10) voor informatie over het beveiligen en bijwerken van uw computer.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...