hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Belangrijke beveiligingsupdate voor het afdrukken

  HP is onlangs op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in bepaalde inkjetprinters. HP heeft updates beschikbaar om te downloaden om het beveiligingslek te verhelpen. Details en meer informatie zijn beschikbaar in het beveiligingsbericht.(in het Engels)

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Verwijderen en vervangen: Harde schijf (HDD)

Inleiding
In dit document worden de procedures beschreven voor het verwijderen en vervangen van de harde schijf.
Voordat u het onderhoud uitvoert
De printer uitschakelen
 • Verwijder het netsnoer.
    waarschuwing:
  Om schade aan de printer te voorkomen, schakelt u de printer uit en wacht u dertig seconden. Verwijder vervolgens het netsnoer voordat u onderhoud uitvoert aan de printer.
 • Koppel alle netwerkkabels los.
    let op:
  Dit onderdeel bevat bestanddelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (ESD). Om het risico van schade door elektrostatische ontlading te verkleinen, raakt u altijd het bladmetalen frame aan om uzelf te aarden voordat u een onderdeel aanraakt dat gevoelig is voor ESD.
    opmerking:
  Vervang tijdens een en dezelfde servicebeurt niet tegelijkertijd de formatter, DC-controller en eMMC PCA of harde schijf. Dit kan er mogelijk toe leiden dat de printer instabiel wordt of defect raakt.
Gebruik onderstaande tabel voor de identificatie van het juiste onderdeelnummer voor uw printer. Ga voor het bestellen van het onderdeel naar www.hp.com/buy/parts.
Onderdeelnummer voor harde schijf
B5L29-67901
Kit voor harde schijf
Vereist gereedschap
 • Er zijn geen speciale gereedschappen vereist voor het verwijderen van dit onderdeel.
Na het uitvoeren van onderhoud
De printer inschakelen
 • Sluit het netsnoer aan.
 • Druk op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in te schakelen.
Test na onderhoud
Zorg dat de printer initialiseert met de status Gereed.
Druk een configuratiepagina af om te controleren of de printer correct functioneert.
Stap 1: De formatterklep verwijderen
 1. Pak het handvat van de formatterklep beet (1) en schuif de klep naar de achterkant van de printer om deze te verwijderen.
  Afbeelding : Formatterklep verwijderen
 2. Open de klep van de formatterbehuizing.
  Afbeelding : De klep van de formatterbehuizing openen
Stap 2: De harde schijf verwijderen
 1. Zoek de harde schijf (HDD) op de formatter.
  Afbeelding : De harde schijf zoeken
 2. Maak één lipje (1) vrij, pak de HDD-bevestigingsbeugel vast en draai het uiteinde van de connector van de beugel omhoog (2) en weg van de formatter om deze los te maken.
  Afbeelding : De HDD losmaken
 3. Schuif de HDD naar de voorzijde van de printer (1) om één lipje los te maken (2) uit de sleuf (3) in de formatterbehuizing en verwijder vervolgens de HDD.
  Afbeelding : HDD verwijderen
Stap 3: De vervangende harde schijf uit de verpakking halen
Haal de vervangende eenheid uit de verpakking.
  let op:
Dit onderdeel bevat bestanddelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (ESD). Om het risico van schade door elektrostatische ontlading te verkleinen, raakt u altijd het bladmetalen frame aan om uzelf te aarden voordat u een onderdeel aanraakt dat gevoelig is voor ESD.
  opmerking:
HP adviseert om de defecte eenheid op ecologisch verantwoorde wijze af te voeren.
Recyclen en uitpakken
Afbeelding : Recyclen en uitpakken
Stap 4: De harde schijf plaatsen
 1. Plaats het lipje (1) op de beugel van de harde schijf in de sleuf (2) op de formatterbehuizing en schuif de HDD vervolgens naar de achterkant van de printer (3).
    opmerking:
  Als dit de eerste keer is dat de HDD wordt geïnstalleerd, verwijdert u het vooraf gegroefde label dat de sleuf in het frame bedekt (2).
  Afbeelding : Het lipje plaatsen
 2. Draai de HDD naar beneden naar de formatter en druk deze naar beneden. Zorg ervoor dat het klemlipje (1) in de opening (2) op de formatter klikt en dat de vergrendeling van de connector (3) in de connector vastklikt (4).
  Afbeelding : De HDD installeren
 3. Controleer of de HDD goed op zijn plek zit in de connector (1) en dat het klemlipje (2) is vastgeklikt.
  Afbeelding : HDD-installatie controleren
Stap 5: De formatterklep plaatsen
 1. Sluit de klep van de formatterbehuizing.
  Afbeelding : De klep van de formatterbehuizing sluiten
 2. Lijn de lipjes (1) op de formatterklep uit met de sleuven (2) in de rechterklep en schuif de formatterklep naar de voorkant van de printer om deze te installeren.
  Afbeelding : De lipjes en sleuven uitlijnen
Stap 6: De productfirmware opnieuw installeren
  opmerking:
Als deze installatie een vervangende harde schijf betreft, voert u de volgende stappen uit om de firmware opnieuw te installeren.
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
   1. Selecteer Drivers, Software en Firmware ophalen en selecteer vervolgens het gewenste product op naam.
      opmerking:
    Mogelijk wordt meer dan één productmodel weergegeven. Zorg ervoor dat u het juiste model selecteert, zodat de bijgewerkte firmware alle functies van het product ondersteunt.
   2. Selecteer de taal van de driver en het besturingssysteem.
   3. Ga naar de firmware-download en klik vervolgens op Download.
  • Buiten de Verenigde Staten gaat u naar www.hp.com/support.
   1. Selecteer uw land/regio.
   2. Selecteer Drivers & Downloads.
   3. Voer de productnaam in het dialoogvenster Mijn product vinden in en selecteer vervolgens Start.
      opmerking:
    Klik op Hoe vind ik mijn productnaam/-nummer? koppeling om een korte video te zien over het identificeren van printernaam en -nummer.
   4. Selecteer het gewenste product op naam.
      opmerking:
    Mogelijk wordt meer dan één productmodel weergegeven. Zorg ervoor dat u het juiste model selecteert, zodat de bijgewerkte firmware alle functies van het product ondersteunt.
   5. Selecteer de taal van de driver en het besturingssysteem.
   6. Ga naar de firmware-download en klik vervolgens op Download.
 2. Kopieer het firmware-upgradebestand naar de hoofdmap op een USB-flashstation. Het firmware-upgradebestand heeft de extensie .bdl.
 3. Plaats het USB-flashstation in de USB-poort bij het bedieningspaneel van de printer.
 4. Zet de printer aan.
 5. Afhankelijk van de productconfiguratie wordt op het bedieningspaneel het volgende bericht weergegeven:
  • Alleen eMMC geïnstalleerd: Fout: 99.39.67 eMMC niet opstartbaar
  • Optionele HDD geïnstalleerd: Fout: 99.09.63 Ongeldige schijf
  Raak de knop OK aan om verder te gaan.
 6. Wacht tot het Opstartmenu op het scherm van het bedieningspaneel verschijnt en raak vervolgens de pijl omlaag aan om naar 3 Beheerder te bladeren. Raak de knop OK aan om dit te selecteren.
 7. Raak de pijl omlaag aan om te bladeren naar 1 Download (1 Downloaden). Raak de knop OK aan om dit te selecteren.
 8. Raak de knop met de pijl omlaag aan om te bladeren naar 3 USB Thumbdrive (3 USB-stick). Raak de knop OK aan om dit te selecteren.
 9. Mogelijk worden meerdere .bdl-bestanden weergegeven. Raak de knop pijl omlaag aan om te bladeren naar het firmware-upgradebestand dat u eerder hebt gedownload. Raak de knop OK aan om dit te selecteren.
 10. Wacht tot het bestand is overgebracht. De boodschap Complete (Voltooid) wordt op het scherm weergegeven wanneer de overdracht is voltooid.
 11. Schakel de printer uit, verwijder het USB-flashstation en schakel de printer daarna weer in. Wacht enkele minuten terwijl de printer wordt geïnitialiseerd. Als de upgrade mislukt, probeer dan het firmware-upgradebestand opnieuw over te brengen.
  opmerking:
Als de upgrade nogmaals mislukt, neemt u contact op met ondersteuning van HP op www.hp.com/support/ljM604, www.hp.com/support/ljM605, www.hp.com/support/ljM606.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...