hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Welkom Samsung Printer Klanten

  Ondersteuning nodig voor uw Samsung printer? HP is er om te helpen! Meer informatie

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet Pro 6230 ePrinter series - Omschrijving van het bedieningspaneel van de printer

Kenmerken van het bedieningspaneel
In het volgende diagram en de bijbehorende tabel vindt u een kort overzicht van de functies op het bedieningspaneel van de printer.
Afbeelding : Kenmerken van het bedieningspaneel
Label
Naam en beschrijving
Aan-/uit- knop
Hiermee zet u de printer uit of aan. Het knippert als de printer een afdruktaak verwerkt. Het is gedimd als de printer zich in slaapmodus bevindt.
Selectie papierformaat knop en lampjes
Gebruik de knop om het geladen papierformaat in de invoerlade te selecteren.
Lampjes inktcartridges
Geeft informatie over de printkop en inktcartridges, zoals de status van de geschatte inktniveaus en problemen met de cartridges of printkop.
HP ePrint knop en lampje
Hiermee wordt HP ePrint in- of uitgeschakeld.
Draadloos-knop en lampje
Schakelt de draadloze functie in of uit en toont de status van de draadloze verbinding van de printer.
HP wireless direct knop en lampje
Schakelt HP wireless direct in of uit.
Informatie knop
Drukt een informatiepagina af die zich richt op connectiviteit en Web Services, informatie en hulp. Deze knop kan ook in combinatie met andere knoppen worden gebruikt om meer gedetailleerde informatie over specifieke functies in de printer af te drukken.
Hervatten knop en lampje
Als het lampje brant, kunt u door op de knop te drukken een taak hervatten na een storing (bijvoorbeeld nadat u papier laadt of een papierstoring verwijdert).
Annuleren knop
Annuleert een afdruktaak of onderhoudsprocedure in uitvoering.
Referentie voor de lampjes van het bedieningspaneel
De lampjes van het bedieningspaneel geven de status aan en zijn nuttig om afdrukproblemen op te sporen. Dit gedeelte bevat informatie over de lampjes, wat ze aangeven, en welke maatregel u eventueel moet nemen.
Ook de HP-printersoftware geeft informatie over de status van de printer en mogelijke afdrukproblemen.
Bezoek de website van HP www.hp.com/support voor de meest recente informatie over het oplossen van problemen en productfixes en -updates. Deze website biedt informatie en hulpmiddelen waarmee u veelvoorkomende printerproblemen kunt verhelpen.
De aan-/uit-knop
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Alle lampjes zijn uit.
De printer staat uit.
 • Sluit het netsnoer aan.
 • Druk op de knop (Stroomvoorziening).
Het aan-/uit-lampje brandt.
De printer is gereed. Geen actie vereist.
Het licht is gedimd als de printer zich in slaapmodus bevindt.
Het Aan/Uit-lampje knippert.
De printer wordt in- of uitgeschakeld of is bezig met het verwerken van een afdruktaak.
 • Geen actie vereist.
De printer pauzeert om de inkt te laten drogen.
 • Wacht tot de inkt droog is.
De aan-/uit-knop en de knop Hervatten.
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Het aan-/uit-lampje en het lampje Hervatten knipperen.
Een van de volgende problemen kan aanwezig zijn.
 1. Er is papier vastgelopen in de printer.
  • Zoek en verwijder de storing.
   Druk op knop (Hervatten) om verder te gaan met afdrukken.
 2. De wagen met inktcartridges is vastgelopen.
  • Open de toegansklep van de inktcartridges en verwijder eventuele obstakels (zoals vastgelopen papier).
  • Druk op knop om verder te gaan met afdrukken.
  • Als het probleem aanhoudt, schakelt u de printer uit en dan weer in.
Druk op de knop (Annuleren) om de afdruktaak te annuleren.
Het aan-/uit-lampje brandt en het lampje Hervatten knippert.
Een van de volgende problemen kan aanwezig zijn.
 1. De printer heeft geen papier meer.
  • Laad papier en druk op de knop om verder te gaan met afdrukken.
 2. Er is een verkeerde papiercombinatie.
  Laad papier dat overeenstemt met de papierinstellingen van de printer of wijzig de papierinstellingen op een van de volgende manieren:
  • Druk op de knop (Selectie papierformaat) op de printer om het gewenste papierformaat te selecteren.
  • Wijzig de instellingen in het HP-printerstuurprogramma of in de geïntegreerde webserver.
  Druk op knop om verder te gaan met afdrukken.
Druk op de knop om de afdruktaak te annuleren.
Het aan-/uit-lampje en het lampje Hervatten branden.
Een van de klappen is niet goed gesloten.
 • Controleer of alle kleppen goed zijn gesloten.
Druk op de knop om de afdruktaak te annuleren.
De aan-/uit-knop en de lampjes van de inktcartridges
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Het aan-/uit-lampje brandt en de lampjes van de inktcartridges knipperen beurtelings, van links naar rechts.
De printkop ontbreekt of is defect
 • Schakel de printer uit en vervolgens weer in.
 • Neem contact op met HP-ondersteuning voor onderhoud of vervanging als de fout zich blijft voordoen.
Het aan-/uit-lampje brandt en een of meerdere inktcartridgelampjes knipperen.
Een of meerdere inktcartridges zijn defect, hebben aandacht nodig, zijn onjuist, ontbreken, zijn beschadigd of zijn niet compatibel.
 • Zorg ervoor dat de aangegeven inktcartridge goed is geplaatst en probeer dan af te drukken. Indien nodig verwijdert u de inktcartridge en plaatst u hem een aantal keren terug.
 • Als het probleem aanhoudt, moet de aangegeven inktcartridge worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u eveneens terecht in het gedeelte Help in de HP-printersoftware.
Het aan-/uit-lampje en een of meerdere inktcartridgelampjes branden.
Eén of meerdere inktcartridges zijn bijna leeg.
  opmerking:
Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een vervangcartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de inktcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
Het aan-/uit-lampje en een of meerdere inktcartridgelampjes branden en het lampje Hervatten knippert.
Een van de volgende problemen kan aanwezig zijn. Raadpleeg het gedeelte Help in de HP-printersoftware voor meer informatie.
 1. Een of meerdere inktcartridges zijn bijna leeg.
  Druk op de knop (Hervatten) om verder te gaan met de aanwezige cartridges.
    opmerking:
  Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het inktniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag inktniveau krijgt, overweeg dan om een vervangcartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de inktcartridges niet te vervangen voor de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
 2. Een of meerdere inktcartridges zijn namaakproducten of niet nieuw.
    opmerking:
  HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van materiaal dat niet van HP is, niet garanderen. Onderhoud of herstellingen aan het apparaat die nodig zijn door het gebruik van dergelijk materiaal, worden niet gedekt door de garantie.
  Als u gelooft dat u originele HP-cartridges hebt gekocht, surf dan naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
 3. Er is een beveiligingsupgrade gedetecteerd.
  Druk op de knop om de upgrade voor de printer uit te voeren. Als het lampje Hervatten wordt gedoofd en een of meerdere inktcartridgelampjes beginnen te knipperen nadat de upgrade is uitgevoerd, dan is de upgrade mislukt.
Het aan-/uit-lampje, het lampje Hervatten en alle inktcartridgelampjes knipperen.
Er heeft zich een onherstelbare fout voorgedaan. Haal het netsnoer uit het apparaat, sluit het netsnoer weer aan, en probeer af te drukken.
De knop HP ePrint
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Het lampje HP ePrint is uit.
Een van de volgende problemen kan aanwezig zijn.
 1. HP ePrint werd niet ingesteld.
  Om HP ePrint in te stellen, drukt u op de knop (HP ePrint) en volgt u de instructies op de informatiepagina die wordt afgedrukt.
 2. HP ePrint werd ingesteld maar was uitgeschakeld.
  Om HP ePrint in te schakelen, drukt u op de knop .
    opmerking:
  HP ePrint kan zijn uitgeschakeld in de Geïnt. webserver (EWS).
 3. HP ePrint werd ingesteld, maar werd uitgeschakeld omdat de printer niet werd bijgewerkt.
  Er is een verplichte update voor de printer beschikbaar, maar deze werd nog niet geïnstalleerd. HP ePrint werd uitgeschakeld.
  Om de update voor de printer uit te voeren, drukt u gelijktijdig op de knop () en de knop (Informatie) en volgt u de instructies op de pagina die wordt afgedrukt.
 4. HP ePrint werd uitgeschakeld door de IT-beheerder.
  Druk voor meer informatie gelijktijdig op de knop () en de knop (Informatie) en volg de instructies op de pagina die wordt afgedrukt; of neem contact op met de IT-beheerder of de persoon die de printer instelt.
Het lampje HP ePrint brandt.
Het licht aan toont de verbinding met Web Services, inclusief HP ePrint. HP ePrint is een gratis dienst van HP waarmee u op elk ogenblik en vanaf elke locatie documenten kunt afdrukken met uw printer voorzien van HP ePrint, zonder extra software of printerstuurprogramma's.
Als u gelijktijdig op de knop () en de knop HP ePrint (Informatie) drukt, zal de printer een informatiepagina met daarin het e-mailadres dat u gebruikt om documenten af te drukken door middel van HP ePrint, of een diagnosepagina met daarin informatie over de oplossing van problemen in verband met , afdrukken.
Om HP ePrint uit te schakelen, drukt u op de knop . Het lampje HP ePrint gaat uit.
Het lampje HP ePrint knippert.
HP ePrint is ingeschakeld maar de printer is niet verbonden met de server van Web Services. Het licht knippert ook bij het controleren van de verbindingsstatus.
Druk voor meer informatie gelijktijdig op de knop en de knop en volg de instructies op de pagina die wordt afgedrukt.
De knop Draadloos
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Het lampje Draadloos is uit.
De draadloze functies van de printer is uitgeschakeld.
Het lampje Draadloos brandt, maar knippert.
De draadloze functies van de printer zijn ingeschakeld en de printer is niet verbonden met een netwerk.
Het lampje Draadloos brandt vast.
De draadloze functies van de printer zijn ingeschakeld en de printer is verbonden met een netwerk.
Druk gelijktijdig op de knop (Draadloos) en de knop (Informatie) om de netwerkconfiguratiepagina en het testrapport van de draadloze verbinding af te drukken.
De knop HP wireless direct
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Het HP wireless direct-lampje is uit.
De functie HP wireless direct van de printer is uitgeschakeld.
Het HP wireless direct-lampje brandt, maar knippert.
De functie HP wireless direct van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Het HP wireless direct lampje brandt en blijft branden.
De functie HP wireless direct van de printer is ingeschakeld.
Als u gelijktijdig op de knop (HP wireless direct) en de knop (Informatie) drukt, zal de printer de handleiding van HP Wireless Direct afdrukken. Deze handleiding geeft stap voor stap instructies voor het gebruik van HP wireless direct. Ze bevat de netwerknaam en het wachtwoord van HP wireless direct en geeft instructies over hoe u mobiele apparaten kunt verbinden, hoe u de pagina opnieuw kunt afdrukken en hoe u de instellingen van HP wireless direct kunt aanpassen.
De knop en lampjes van de papierformaatselectie
Voordat u print, zorgt u ervoor dat u de instelling voor het papierformaat selecteert die overeenstemt met het formaat van het papier in uw invoerlade.
 • Gebruik de Selectieknop voor papierformaat op het controlepaneel van de printer om standaard papierformaten te selecteren. Druk op de knop om te schakelen tussen de drie standaardformaten die worden aangegeven door het licht en selecteer het gewenste formaat.
 • Gebruik de HP printersoftware of de geïnt. webserver (EWS) om instelligen te selecteren die niet beschikbaar zijn op het controlepaneel van uw printer.
Lichtbeschrijving/lichtpatroon
Uitleg en aanbevolen handeling
Een van de lampjes van de papierformaatselectie brandt.
Het selectielampje van het papierformaat licht op en geeft de gekozen papierformaatinstelling aan.
Als u papier laadt van een ander standaardformaat, gebruikt u de selectieknop om het formaat van het geladen papier te selecteren.
Een van de lampjes van de papierformaatselectie knippert.
Het selectielampje van het huidige papierformaat knippert als u de invoerlade verwijdert.
Het lampje stopt met knipperen wanneer u de invoerlade sluit of een maal druk op de selectieknop.
Als u papier laadt in een ander standaardformaat, drukt u op de selectieknop om het formaat van het geladen papier te selecteren.
Alle lampjes van de papierformaatselectie zijn uit.
Dit gebeurt wanneer u een papierformaat selecteert uit een softwaretoepassing of geïnt. webserver (EWS) dat niet overeenstemt met de formaten op het bedieningspaneel van de printer.
Zorg ervoor dat u papier laadt dat overeenstemt met de papierinstellingen die u hebt geselecteerd en sluit de invoerlade op de juiste manier.
Alle lampjes van de papierformaatselectie knipperen.
Dit gebeurt wanneer de invoerlade verwijdert nadat u een papierformaat selecteert uit een softwaretoepassing of EWS dat niet overeenstemt met de formaten op het bedieningspaneel van de printer.
Het lampje stopt met knipperen wanneer u de lade sluit of een maal druk op de knop.
Als u papier laadt in een formaat dat beschikbaar is op het bedieningspaneel, drukt u op de selectieknop om het formaat van het geladen papier te selecteren. Anders laadt u het papier dat overeenstemt met de papierinstellingen die u hebt geselecteerd en sluit de invoerlade op de juiste manier.
De lampjes van de papierformaatselectie cirkelen of knipperen beurtelings van boven naar beneden (gedurende ongeveer 10 seconden).
Wanner u uw AirPrintTM mobiel apparaat verbint met uw printer, knipperen de selectielampjes van het papierformaat in sequentie gedurende 10 seconden en stoppen daarna. De knipperende lichten bevestigen dat uw mobiel apparaat is verbonden met de juiste printer.
Als u een maal op de selectieknop drukt, zullen de lampjes stoppen met knipperen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...