hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie
    Meer informatie over upgraden naar Windows 11

    Handleiding over upgraden naar Windows 11

    Informatie

    Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Latex 3000 Printer Series - Printerberichten

Printerberichten

Soms ziet u de volgende printerberichten in het interne printservervenster.
Er bestaan twee soorten: tekstberichten die vooral informatief zijn en berichten met numerieke codes, die weergeven dat de printer een probleem of storing heeft gevonden.
Als één van deze berichten verschijnt adviseren wij u om de instructies op te volgen die door de printer worden geleverd en onderstaande tabel te raadplegen. Als u twijfelt over de juiste reactie of als u het advies hebt opgevolgd maar het probleem is niet verholpen, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger. Zie HP Customer Care CentersHP Customer Care Centers.
Tekstberichten
Bericht
Aanbeveling
{Color} cartridge has expired
Vervang de inktpatroon. Zie Een inktpatroon verwijderenEen inktpatroon verwijderen.
{Color} cartridge is altered
Vervang de inktpatroon. Zie Een inktpatroon verwijderenEen inktpatroon verwijderen.
{Color} cartridge is low on ink
U moet de inktpatroon binnenkort vervangen.
{Color} cartridge is missing
Installeer de correcte inktpatroon. Zie Een inktpatroon plaatsenEen inktpatroon plaatsen.
{Color} cartridge is non-HP ink
Voor de beste prestaties wordt aangeraden om een inktpatroon van HP te installeren.
{Color} cartridge is out of ink
Vervang de inktpatroon. Zie Een inktpatroon verwijderenEen inktpatroon verwijderen.
{Color} printhead is missing
Installeer de correcte printkop. Zie Printkop plaatsenPrintkop plaatsen.
{Color} printhead out of warranty
De garantie van de printkop is verlopen, hetzij vanwege de gebruiksduur, hetzij vanwege het volume aan verbruikte inkt, hetzij vanwege het gebruik van inkt in het systeem die niet van HP is. Zie het beperkte garantiedocument.
An error has occurred in printhead detection
Verwijder de printkop, verwijder eventuele inkt op de elektrische contacten van de printkop (probeer niet de spuitmonden te reinigen), en plaats de printkop weer terug. Zie De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen.De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen..
Checking file system
Na het geforceerd uitzetten van de printer, voert deze een controle van het bestandssysteem uit. Dit kan enkele minuten duren.
Checking printer
De printer voltooit de controles en de afkoelcyclus na het voltooien van een taak.
Clean drop detector spittoon
Reinig de inktreservoirs. Zie De inktafzettingen verwijderenDe inktafzettingen verwijderen.
Cleaner roll jam.
Ga naar de interne printserver en selecteer het menu Ink System (Inktsysteem) en vervolgens Check cleaner roll (Reinigingsrol controleren). Trek de eenheid met de reinigingsrol naar buiten, breng de drukwielen omhoog, draai de rol handmatig vooruit, breng de drukwielen omlaag en duw de eenheid terug in de printer.
Color calibration cancelled because of scanning errors
Het schema voor de kleurkalibratie kan met het geladen substraat niet met succes worden gescand. Zie Storing kleurkalibratieStoring kleurkalibratie.
Connecting
De interne printserver is bezig met het verbinden naar de printer.
Connecting printer, please wait
De interne printserver is bezig met het starten van printer.
Disconnected
De printer is uitgeschakeld of wordt niet herkend.
FW upgrade post actions
De firmware-update wordt uitgevoerd.
Ink drying
De printer droogt de laatste passeringen van een taak nadat het afgedrukt is.
Ink system not ready to print
Wacht enige tijd. Als de printer niet herstelt, start u de printer opnieuw.
Job canceled due to lack of data received from the IPS
Als het probleem aanhoudt, controleert u de configuratie van de computer van de interne printserver.
Line sensor calib. error: substrate too small
Laad een groter substraat.
Low cleaner roll
De reinigingsrol voor de printkoppen moet binnenkort worden vervangen.
Lower lever
Verlaag de hendels voor substraatdruk.
Maintenance #N advised. Please contact HP
Neem contact op met uw Service Partner. Zie HP Customer Care CentersHP Customer Care Centers.
No substrate loaded
Laad het substraat.
Please close safety sensor
Een open veiligheidscircuit is gevonden. Om door te gaan moet deze worden gesloten.
Please press rearm button
Druk op de knipperende blauwe knop om de opstartprocedure van de printer te beëindigen.
Please release emergency stop
Een noodknop is ingedrukt en moet worden ontgrendeld om door te gaan.
Preparing to print
De printer voert controles uit en wordt opgewarmd voorafgaand aan het afdrukken.
Printer cannot carry on printing
Controleer of de 3-fase voeding werkt en of de omgevingstemperatuur in het normale bereik valt. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door gaten in het substraat, door weerspiegelende of transparante substraten of door een vieze of defecte temperatuursensor.
Printer cannot cool down
Als de omgevingstemperatuur in het normale bereik is, dan kan dit probleem worden veroorzaakt doordat het substraat te snel wordt verwijderd na het printen. Probeer het substraat in de printer te laten totdat het substraat enigszins is afgekoeld.
Printer cannot warm up
Controleer of de 3-fase voeding werkt. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door gaten in het substraat, door weerspiegelende of transparante substraten of door een vieze of defecte temperatuursensor.
Printheads not aligned
Lijn de printkoppen uit. Zie Printkoppen uitlijnenPrintkoppen uitlijnen.
Printhead replacement incomplete
De vervanging van printkop is niet gelukt. Zie De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen.De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen..
Printing
De printer is bezig met afdrukken.
Ready
De printer is gereed om een afdruktaak te ontvangen en af te drukken.
Remove {color} printhead
Verwijder de printkop. Zie Een printkop verwijderenEen printkop verwijderen.
Replace {color} cartridge
Vervang de inktpatroon. Zie De Internal Print Server raadt aan om een inktpatroon te vervangen of terug te plaatsen.De Internal Print Server raadt aan om een inktpatroon te vervangen of terug te plaatsen..
Replace {color} printhead
Vervang de printkop. Zie De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen.De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen..
Replace aerosol filter
Vervang beide äerosolfilters. Zie De aerosolfilters vervangenDe aerosolfilters vervangen.
Reseat {color} cartridge
Installeer de inktpatroon opnieuw. Zie De Internal Print Server raadt aan om een inktpatroon te vervangen of terug te plaatsen.De Internal Print Server raadt aan om een inktpatroon te vervangen of terug te plaatsen..
Reseat {color} printhead
Installeer de printkop opnieuw. Zie De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen.De Internal Print Server raadt aan om een printkop te vervangen of terug te plaatsen..
Select substrate name in the IPS
Selecteer de naam van het geladen substraat in de HP Internal Print Server.
Starting
De printer is gevonden tijdens het opstarten.
Substrate jam: remove substrate
Zie Het substraat is vastgelopenHet substraat is vastgelopen.
Substrate may be detached from the rear spindle or slippage detected. Substrate will be unloaded.
Zie Het substraat is niet bevestigd aan de kern en/of asHet substraat is niet bevestigd aan de kern en/of as.
System error
De printer heeft een systeemfout geconstateerd. U zou een numerieke code van de systeemfout moeten zien in het waarschuwingsvenster.
Very low cleaner roll
De reinigingsrol voor de printkoppen moet zeer binnenkort worden vervangen.
Numerieke foutcodes
Foutmelding
Aanbeveling
10.04.XX:YY
Probleem met stoppen van elektrische schakelkast. Mogelijk moet u een diagnose van het subsysteem uitvoeren om te controleren of vervanging van de stoppen is vereist.
10.06.09:40
De noodstop of het veiligheidsrelais is geactiveerd. Controleer of de noodstoppen niet zijn geactiveerd. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
51.01.00:92
Het hoofdvenster is geopend. Sluit het venster en ga verder met afdrukken. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
51.02.00:92
De voorklep is open. Sluit de voorklep en ga verder met afdrukken. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
51.03.00:92
De laadtafel is niet gesloten. Sluit de laadtafel en ga verder met afdrukken. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
51.04.00:92
De noodstop of het veiligheidsrelais is geactiveerd. Controleer of de noodstoppen niet zijn geactiveerd. Voer een diagnose uit om het probleem te vinden als het probleem zich blijft voordoen.
86.01.00:01
Fout bij wagenverplaatsing. Zorg ervoor dat de onderhoudsroutines up-to-date zijn en voer vervolgens Reinitialize Carriage (Wagen opnieuw initialiseren) uit vanuit de interne printserver. Voer ook het reinigingsproces van de wagenrail uit (zie Reinig de wagenrails en vervang het olieschuimReinig de wagenrails en vervang het olieschuim).
86.04.00:08
Mogelijke storing van scan-as gevonden. Controleer of de dienst- en substraatpaden helemaal schoon zijn en vrij van obstakels en voer vervolgens Reinitialize Carriage (Wagen opnieuw initialiseren) uit vanuit de interne printserver. Voer de diagnose voor het subsysteem uit en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als het probleem zich blijft voordoen.
opmerking:
Bovenstaande tabel bevat de belangrijkste numerieke codes. Als u een foutcode ontvangt die niet in de tabel staat, volg dan de instructies in het bericht.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...