hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP tablets - Accounts maken en gebruiken (Android KitKat, Jelly Bean)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq tablets met het besturingssysteem Android 4.4/KitKat and 4.2/Jelly Bean.
U kunt maximaal acht (8) verschillende accounts toevoegen aan uw tablet, zodat meerdere personen één tablet kunnen delen en toch hun bestanden en overige gegevens privé kunnen houden. Het eerste account dat wordt toegevoegd aan de tablet, is het Eigenaar-account. Dit account heeft speciale bevoegdheden. Bijvoorbeeld: alleen de eigenaar kan andere gebruikersaccounts verwijderen of de tablet resetten. Er kan slechts één Eigenaar-account worden toegevoegd aan het apparaat. Er kunnen zeven (7) extra gebruikersaccounts worden toegevoegd, elk met een eigen Google-account. Het Eigenaar-account en de gebruikersaccounts hebben allemaal hun eigen ruimte met eigen apps, achtergrond en andere eigenschappen.
Een Google-account is essentieel om uw tablet ten volste te benutten. Zonder een Google-account kunt u geen apps downloaden en kunt u andere belangrijke functies van de tablet niet gebruiken. Wanneer u een account aan uw tablet toevoegt met het e-mailadres en het wachtwoord van uw Google-account, wordt u automatisch aangemeld bij alle Google-sites en -services die aan dat account zijn gekoppeld (bijvoorbeeld Gmail en Google Play).
Dit document bevat informatie over het toevoegen, verwijderen, aanpassen en schakelen tussen accounts op uw tablet.
  opmerking:
Afhankelijk van de versie van Android op uw tablet, komen enkele van de afbeeldingen in dit document mogelijk niet precies overeen met uw tablet.
Een gebruikersaccount toevoegen aan uw HP tablet
U kunt maximaal acht (8) accounts toevoegen aan uw tablet. Elk account heeft een eigen ruimte met afzonderlijke instellingen, apps, bestanden en andere functies en eigenschappen. Het eerste account dat wordt toegevoegd aan de tablet, is het Eigenaar-account. Dit account heeft speciale bevoegdheden. Gebruikersaccounts kunnen andere accounts niet verwijderen en kunnen de tablet niet resetten.
Wanneer u zich bij uw tablet aanmeldt met het e-mailadres en het wachtwoord van uw Google-account, wordt u automatisch aangemeld bij alle Google-sites en -diensten die aan dat account zijn gekoppeld (bijvoorbeeld Gmail en Google Play). Gebruik de stappen in dit gedeelte om een nieuwe gebruiker met een Google-account aan uw tablet toe te voegen. U moet een internetverbinding hebben om een account toe te voegen.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.
 2. Tik in het gedeelte Apparaat op Gebruikers.
  Afbeelding : Gebruikers
  Gebruikers in het menu Apparaat
 3. Tik op tablets met Android 4.4 op Gebruiker of profiel toevoegen.
  Afbeelding : Gebruiker of profiel toevoegen
  Gebruiker of profiel toevoegen
  Tik op tablets met Android 4.2 op Gebruiker toevoegen in de rechterbovenhoek.
  Afbeelding : Gebruiker toevoegen
  Gebruiker toevoegen
 4. Selecteer Gebruiker op tablets met Android 4.4. Ga voor instructies over het instellen van een beperkt gebruikersaccount naar Een beperkte gebruikersaccount toevoegen aan uw tablet (Android 4.4/KitKat).
  Afbeelding : Gebruiker toevoegen
  Gebruiker toevoegen
 5. Tik op OK.
  Afbeelding : Nieuwe gebruiker toevoegen
  Nieuwe gebruiker toevoegen
 6. Tik op Nu instellen om de nieuwe account in te stellen.
  Afbeelding : Gebruiker nu instellen
  Gebruiker nu instellen
 7. Er wordt een nieuwe gekleurde stip weergegeven op het vergrendelingsscherm; dit is het nieuwe account. Tik op de gekleurde stip uiterst rechts en ontgrendel het scherm.
 8. Tik in het welkomstscherm op de pijl Volgende.
 9. Als u al een Google-account hebt, tikt u op Ja. Als u nog geen Google-account hebt, tikt u op Nee.
  Afbeelding : Hebt u Google?
  Hebt u Google?
 10. Volg de instructies op het scherm om uw bestaande Google-account toe te voegen of maak een nieuw account.
 11. Lees de service-, privacy- en beleidskennisgevingen van Google en selecteer of u wel of niet nieuws en aanbiedingen van Google Play wilt ontvangen. Tik op OK.
 12. Lees en reageer op eventuele extra aanbiedingen van Google.
 13. Kies uw Google- en locatievoorkeuren en tik op de pijl Volgende.
 14. Kies uw voorkeuren voor accountsynchronisatie in het scherm met de melding dat het aanmelden bij het account is geslaagd. Verwijder het vinkje naast accountonderdelen die u niet online wilt synchroniseren en tik vervolgens op de pijl Volgende om het instellen te voltooien.
  Afbeelding : Synchronisatievoorkeuren
  Synchronisatievoorkeuren
    opmerking:
  U kunt uw accountsynchronisatievoorkeuren op elk moment wijzigen. Zie Synchronisatie-instellingen voor uw Google-account aanpassen voor instructies.
 15. Tik in het scherm Installatie voltooid op Voltooien.
Een beperkt gebruikersaccount toevoegen aan uw HP tablet (Android 4.4/KitKat)
Het eigenaarsaccount van de tablet kan beperkingen voor toepassingen en inhoud instellen om te beperken wat kan worden geopend vanuit een beperkt gebruikersaccount. Beperkte gebruikersaccounts zijn beschikbaar op tablets met Android 4.4/KitKat.
Gebruik de stappen in dit gedeelte om een beperkte account in te stellen.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.
 2. Tik in het gedeelte Apparaat op Gebruikers.
  Afbeelding : Gebruikers
  Gebruikers in het menu Apparaat
 3. Tik op Gebruiker of profiel toevoegen.
  Afbeelding : Gebruiker of profiel toevoegen
  Gebruiker of profiel toevoegen
 4. Tik op Beperkt profiel.
  Afbeelding : Een beperkt profiel toevoegen
  Een beperkt profiel toevoegen
 5. Als u nog geen patroon, pin of wachtwoord voor schermvergrendeling hebt ingesteld, tikt u op Vergrendeling instellen. Ga voor informatie over het instellen van een schermvergrendeling naar Het Vergrendelingsscherm gebruiken en aanpassen.
  Afbeelding : Vergrendeling instellen
  Vergrendeling instellen
 6. Configureer naar wens de instellingen in het scherm Toepassings- en inhoudsbeperkingen.
  Afbeelding : Toepassings- en inhoudsbeperkingen
  Toepassings- en inhoudsbeperkingen
 7. Alle geïnstalleerde apps zijn standaard uitgeschakeld. Uitgeschakelde apps verschijnen niet in de lijst Alle apps bij gebruik van de beperkte account.
  Om toegang te verlenen tot een app in de beperkte account, tikt u op de schakelaar OFF/ON naast de app om de app in te schakelen.
  Afbeelding : Instellingen App OFF/ON
  Instellingen App OFF/ON
 8. De nieuwe beperkte gebruikersaccount wordt gemaakt. Zie Overschakelen naar een andere account voor instructies om naar de beperkte gebruikersaccount over te schakelen. De beperkte account heeft geen toegang tot de eigenaarsaccount zonder het patroon, de pin of het wachtwoord in te voeren.
    opmerking:
  De app Google Play Store verschijnt in de beperkte account, maar de store kan niet worden geopend. Als de beperkte account toegang probeert te krijgen tot de store, verschijnt het volgende bericht: Deze app ondersteunt geen accounts voor beperkte profielen.
 9. Op de menupagina Gebruikers en profielen van de eigenaarsaccount kunt u de instellingen van het beperkte profiel wijzigen of de beperkte account verwijderen.
  Afbeelding : Beperkt profiel in menu Gebruikers en profielen
  Beperkt profiel in menu Gebruikers en profielen
Een Google-account toevoegen aan een tablet zonder Google-account
U kunt uw tablet instellen zonder Google-account. U hebt echter wel een Google-account nodig om apps te kunnen downloaden en andere belangrijke functies van de tablet te kunnen gebruiken. Het Android-besturingssysteem is geïntegreerd in Google-services. U kunt geen apps of updates downloaden zonder een Google-account.
Als u uw tablet hebt ingesteld zonder een Google-account, volgt u de stappen in dit gedeelte om een Google-account toe te voegen aan de tablet. U moet een internetverbinding hebben om een account toe te voegen.
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.
 2. Tik in het gedeelte Accounts op + Account toevoegen.
  Afbeelding : Account toevoegen
  Account toevoegen in het gedeelte Accounts van Instellingen
 3. Tik op Google.
  Afbeelding : Account toevoegen
  Account toevoegen
 4. Tik op Bestaand als u al een Google-account hebt en u deze account wilt gebruiken op de tablet. Tik op Nieuw als u een nieuwe account wilt instellen.
  Afbeelding : Een Google-account toevoegen
  Een Google-account toevoegen
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om het toevoegen van het Google-account te voltooien.
Overschakelen naar een ander account op uw HP tablet
Elk account op de tablet wordt in het vergrendelingsscherm weergegeven als een gekleurde stip onder in het scherm. Onder elke stip wordt de accountnaam weergegeven. Wanneer u tikt op een van de stippen, wordt de stip groter en verandert de achtergrond van het vergrendelingsscherm. Ontgrendel de tablet om naar dat account over te schakelen en toegang te krijgen tot de Google-producten en -services van dat account.
Gebruik de volgende stappen als u bent aangemeld bij een account en u wilt overschakelen naar een ander account.
 1. Veeg rechtsboven in het scherm naar beneden om het menu Snelle instellingen weer te geven.
 2. Tik op het vak linksboven (de huidige account).
  Afbeelding : Accountpictogram in het menu Snelle instellingen
  Accountpictogram in het menu Snelle instellingen
 3. Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven. Tik op de gekleurde stip van de gewenste account en ontgrendel het scherm om u aan te melden bij die account.
  Afbeelding : Een account selecteren op het vergrendelingsscherm
  Een account selecteren op het vergrendelingsscherm
Synchronisatie-instellingen voor uw Google-account aanpassen op een HP tablet
Als u hebt geselecteerd om een back-up van uw apparaatgegevens naar uw Google-account te maken, worden alle accountinstellingen naar uw Google-account opgeslagen en worden wijzigingen online gesynchroniseerd wanneer u verbinding hebt met internet. Uw favorieten, apps, open tabbladen en andere gegevens en instellingen zijn beschikbaar van elk apparaat wanneer u zich bij uw Google-account aanmeldt.
Per keer kunnen maximaal drie Google-accounts op de tablet actief worden gesynchroniseerd. U kunt nog een Google-account synchroniseren door u aan te melden bij dat account zodat het account wordt geactiveerd.
U kunt de synchronisatie-instellingen op uw tablet wijzigen zodat alleen bepaalde items naar uw Google-account worden gesynchroniseerd. Voer de volgende stappen uit om hetgeen u synchroniseert aan te passen:
 1. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.
 2. Tik in het gedeelte Accounts op Google.
  Afbeelding : Google-accounts
  Google in het gedeelte Accounts van Instellingen
 3. Tik op uw Google-account in de lijst met accounts.
  Afbeelding : Een account selecteren
  Een account selecteren
 4. Plaats in het scherm Synchronisatie-instellingen een vinkje in de vakken naast accountonderdelen die u wilt synchroniseren. Verwijder de vinkjes van items die u niet wilt synchroniseren.
  Afbeelding : Synchronisatie-instellingen
  Synchronisatie-instellingen
Een gebruikersaccount van uw HP tablet verwijderen
Alleen het Eigenaar-account kan andere gebruikersaccounts van de tablet verwijderen. Door een Google-account van uw tablet te verwijderen, verwijdert u het account niet volledig, en het account kan te allen tijde opnieuw worden toegevoegd. Alle lokaal opgeslagen gegevens voor het account worden verwijderd. Gebruik de stappen in dit gedeelte om een gebruikersaccount van de tablet te verwijderen.
 1. Meld u aan bij het Eigenaar-account.
 2. Tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.
 3. Tik in het gedeelte Apparaat op Gebruikers.
 4. Tik op het pictogram van de prullenbak naast de gebruikersaccount die u wilt verwijderen.
  Afbeelding : Gebruikersaccount verwijderen
  Gebruikersaccount verwijderen
 5. Tik op Verwijderen om uw keuze te bevestigen.
  Afbeelding : Gebruiker verwijderen
  Gebruiker verwijderen
Raadpleeg voor informatie over het volledig verwijderen van een Google-account, of als u per ongeluk een account hebt verwijderd en het wilt proberen te herstellen Google Accounts Help Center (in het Engels) op de Google Account-website.
Uw Google-accountwachtwoord wijzigen
U moet het wachtwoord van uw Google-account mogelijk resetten of wijzigen, bijvoorbeeld omdat u het wachtwoord bent vergeten, of als de wachtwoordbeveiliging in gevaar is gebracht. U kunt elke computer of ander apparaat met internetverbinding gebruiken om uw wachtwoord te wijzigen. Raadpleeg voor instructies over het wijzigen van het wachtwoord van uw Google-account Google Accounts Help Center (in het Engels) op de Google Account-website.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...