hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet Pro 400 M401 - De printer instellen (hardware) (n-model)

  opmerking:
Dit document is voor de HP LaserJet Pro 400, model M401n.
Dit document legt uit hoe u de fysieke delen van uw product kunt instellen. Voltooi deze stappen voordat u de productsoftware op uw pc installeert.
Als u de producthardware reeds hebt ingesteld en u hebt hulp nodig bij de installatie van de software, zie dan Koppelingen naar instructies voor de installatie van software aan het einde van dit document.
Dit document omvat de volgende stappen om uw product in te stellen:
Het apparaat uitpakken
 1. Kies een plaats voor het product die voldoet aan de volgende specificaties, voordat u het product uitpakt:
  • Een stevig werkoppervlak, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van direct zonlicht
  • Temperatuurbereik: 17° tot 25°C
  • Vochtigheidsbereik: 30% tot 70%
    let op:
  Het product weegt 10,6 kg. HP adviseert dat twee mensen het product verplaatsen.
 2. Neem het product van HP uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer of de inhoud overeenkomt met deze afbeelding.
    opmerking:
  HP beveelt het hergebruik van verpakkingsmaterialen te allen tijde aan.
  Afbeelding : Inhoud van de doos
 3. Open de voorklep en verwijder vervolgens de verpakkingsmaterialen die in het product aanwezig zijn.
  Afbeelding : De voorklep openen en verpakkingsmaterialen verwijderen
 4. Verwijder de tonerpatroon.
  Afbeelding : De tonerpatroon verwijderen
 5. Vind de oranje beugel op de tonerpatroon. Trek voorzichtig aan de beugel om de patroonverzegelingstape te verwijderen.
  Afbeelding : De verzegelende patroontape verwijderen
 6. Plaats de tonerpatroon opnieuw in het product en sluit vervolgens de voorklep.
  Afbeelding : De tonerpatroon opnieuw plaatsen en de voorklep sluiten
Papier laden
 1. Open lade 2.
  Afbeelding : Lade 2 openen
 2. Stel de uitschuifbare voor- en zijpapiergeleiders bij naar de buitenzijde van de lade.
  Afbeelding : De papiergeleiders bijstellen
 3. Plaats het papier in de lade, en schuif vervolgens de uitschuifbare voor- en zijpapiergeleiders zodat ze voldoende aansluiten op de papierstapel.
  Afbeelding : Papier in de lade plaatsen
 4. Sluit de lade.
  Afbeelding : De lade sluiten
De netwerkkabel aansluiten (optioneel)
Als u verbinding wilt maken met een netwerk, sluit dan nu de netwerkkabel aan. Als u dat niet wilt, sla dan deze stap over en ga naar Het netsnoer aansluiten en het product inschakelen.
  let op:
Sluit nu nog geen USB-kabel aan. Als u middels een USB-kabel het product aan de pc wilt verbinden, dan kan het worden verbonden gedurende de installatie van de software.
Afbeelding : De netwerkkabel aansluiten
Het netsnoer aansluiten en het product inschakelen
 1. Sluit het netsnoer aan op het apparaat en steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer om schade aan het apparaat te voorkomen.
  Afbeelding : Het netsnoer aansluiten
    let op:
  Controleer of de voedingsbron geschikt is voor het maximale voltage van het apparaat. Het maximale voltage vindt u op het apparaatlabel. Het apparaat werkt op 100 tot 127 of 220 tot 240 V wisselstroom en 50/60 Hz.
 2. Schakel het product in.
  Afbeelding : Op de aan-uitknop drukken
 3. Wacht 60 seconden voordat u doorgaat. Als gedurende deze tijd het product op een netwerk is aangesloten, dan zal het netwerk het product herkennen en een IP-adres of hostnaam toewijzen aan het product.
 4. Nadat het product initialiseert, kunt u de taal instellen.
    opmerking:
  Nadat u de software hebt geïnstalleerd, zijn meer geavanceerde instellingen beschikbaar met de HP Device Toolbox (zie de handleiding voor meer gegevens).
  Afbeelding : Productconfiguratie van het bedieningspaneel M401n
 5. Om na te gaan of uw product afdrukt, doet u het volgende:
  1. Raak op het bedieningspaneel de knop OK aan.
  2. Druk op de pijl naar links om Reports (Rapporten) te selecteren en druk vervolgens op OK.
  3. Druk op de pijl naar links om Configuration Report (Configuratierapport) te selecteren, en druk vervolgens op OK om de productconfiguratie en Jetdirect-pagina's af te drukken.
  Als u het product op een netwerk hebt aangesloten, zoek dan het IP-adres op de Jetdirect-pagina.
    opmerking:
  Als u het product op een netwerk wilt gebruiken, bewaar dan deze pagina's. De Jetdirect-pagina bevat het IP-adres van het product.
  • IPv4: Als het IP-adres 0.0.0.0, 192.0.0.192 of 169.254.x.x is, dan moet u het IP-adres handmatig configureren. Als het IP-adres anders is, dan is de configuratie geslaagd.
  • IPv6: Als het IP-adres begint met 'fe80:', dan behoort het apparaat te kunnen afdrukken. Anders moet u het IP-adres handmatig configureren.
  Afbeelding : Jetdirect-pagina
 6. Als het apparaat is verbonden met een USB-kabel, dan moet het apparaat tijdens het installatieproces zijn ingeschakeld en de status Ready (Gereed) hebben. Configureer de volgende instelling zodat het product uit de slaapmodus ontwaakt gedurende het installatieproces van de software:
    opmerking:
  Sluit nu nog geen USB-kabel aan.
  1. Raak op het bedieningspaneel de knop OK aan.
  2. Druk op de pijl naar links om System Setup (Systeeminstellingen) te selecteren en druk vervolgens op OK.
  3. Markeer Energy Settings (Energie-instellingen) en druk op OK.
  4. Markeer Sleep Delay (Sluimervertraging) en druk op OK.
  5. Markeer Off (Uit) en druk op OK.
De firmware bijwerken (optioneel maar aanbevolen)
HP geeft regelmatig updates uit voor functies die beschikbaar zijn in de firmware van het apparaat. Werk het product bij, zodat u gebruik kunt maken van de nieuwste functies.
  opmerking:
Overleg met uw netwerkbeheerder alvorens u de firmware van het product bijwerkt.
Klik hier voor gegevens over het bijwerken van de firmware middels het bedieningspaneel of de voorziening Firmware Update.
Koppelingen naar instructies voor de installatie van software
  let op:
Sluit nu nog geen USB-kabel aan. Als u middels een USB-kabel het product aan de pc wilt verbinden, dan kan het worden verbonden gedurende de installatie van de software.
Voor instructies betreffende de installatie van software klikt u op de link voor het besturingssysteem van uw pc en de verbindingssoort.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...