hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De fabrieksinstellingen herstellen van uw HP SlateBook x2 (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

Dit document is van toepassing op HP SlateBook x2 computers met het besturingssysteem Android 4.3 of 4.2/Jelly Bean.
Als u uw HP SlateBook x2 reset, worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld, alle opgeslagen Google-accounts verwijderd en alle opgeslagen gegevens gewist. Alle lokaal opgeslagen bestanden, apps en opgeslagen netwerken worden verwijderd. Maak zo mogelijk op het web of met behulp van een extern opslagapparaat een back-up van belangrijke bestanden voordat u de notebook reset. De Google-accounts zelf en gegevens die naar het web zijn gesynchroniseerd, worden niet getroffen door een reset.
U kunt de notebook resetten met de notebook in- of uitgeschakeld. Als de notebook normaal opstart en u toegang hebt tot het instellingenmenu, gebruikt u de stappen in Uw notebook resetten met de notebook ingeschakeld. Als de notebook niet normaal opstart of als u zich het schermvergrendelingswachtwoord van de notebook niet herinnert, gebruikt u de stappen in Uw notebook resetten met de notebook uitgeschakeld.
opmerking:
Afhankelijk van de versie van Android op uw tablet, komen enkele van de afbeeldingen in dit document mogelijk niet precies overeen met uw tablet.

Uw notebook resetten met de notebook ingeschakeld

Als de SlateBook normaal opstart en u zich kunt aanmelden bij het Eigenaar-account (het eerste account dat is toegevoegd aan het apparaat), gebruikt u de stappen in dit gedeelte om uw notebook naar zijn oorspronkelijke fabrieksstatus in Android 4.2 of 4.3 te resetten. Gebruikersaccounts hebben geen toegang tot fabrieksreset. Als u deze stappen niet kunt gebruiken, raadpleegt u Uw notebook resetten met de notebook uitgeschakeld voor instructies om uw notebook te resetten via het Android-systeemherstelmenu.
  let op:
Alle gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, worden verwijderd wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt. Alle apps worden verwijderd. Gegevens opgeslagen in uw Google-account kunnen worden hersteld. Maak op het web of met behulp van een extern opslagapparaat een back-up van belangrijke bestanden voordat u de notebook reset.
 1. Klik of tik in het beginscherm op het pictogram Alle apps en klik of tik vervolgens op het pictogram Instellingen .
 2. Klik of tik in het gedeelte Persoonlijk op Back-up & resetten.
  Afbeelding : Back-up & resetten
  Back-up & resetten
 3. Klik of tik op Fabrieksinstellingen herstellen.
  Afbeelding : Fabrieksinstellingen herstellen
  Fabrieksinstellingen herstellen
 4. Klik of tik op Tablet resetten.
  Afbeelding : Tablet resetten
  Tablet resetten
 5. Als u een schermvergrendelingswachtwoord voor uw notebook hebt ingesteld, voert u uw wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 6. Het scherm toont het bericht Al uw persoonlijke informatie en gedownloade apps wissen? U kunt deze actie niet terugdraaien! Klik of tik op Alles wissen om te bevestigen en te beginnen met de reset.
 7. De notebook wordt uitgeschakeld en op het scherm wordt Wissen weergegeven. Wanneer de reset is voltooid, wordt de notebook opnieuw gestart. Stel de notebook in met behulp van de stappen in het HP ondersteuningsdocument Uw HP notebook instellen.

Uw notebook resetten met de notebook uitgeschakeld

Als de SlateBook niet normaal opstart of als u het schermvergrendelingswachtwoord niet meer weet, kan het noodzakelijk zijn een reset uit te voeren zonder de notebook in te schakelen. Gebruik de stappen in dit gedeelte om de notebook via het Android 4.2 of 4.3-systeemherstelmenu te resetten:
  let op:
Alle gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, worden verwijderd wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt. Alle apps worden verwijderd. Gegevens opgeslagen in uw Google-account kunnen worden hersteld. Maak op het web of met behulp van een extern opslagapparaat een back-up van belangrijke bestanden voordat u de notebook reset.
 1. Maak de oplaadkabel los van de notebookbasis.
 2. Druk, terwijl de notebook is uitgeschakeld, tegelijkertijd op de knop volume omlaag en de aan-uitknop en houd deze knoppen ingedrukt.
 3. Wanneer een HP logo op het scherm verschijnt, laat u de knoppen los.
  Na enkele seconden verschijnt het Android-systeemherstelmenu.
 4. Gebruik de knop volume omlaag of pg dn om de gemarkeerde selectie te verplaatsen naar Gegevens wissen/fabrieksreset.
  opmerking:
  Het aanraakscherm en het ClickPad zijn uitgeschakeld wanneer de notebook zich in de herstelmodus bevindt. Gebruik de knoppen volume omhoog en volume omlaag of de toetsen pg dn en pg up om te navigeren in het herstelmenu. Gebruik de aan-uitknop of Enter om een keuze te maken.
  Afbeelding : Gegevens wissen/fabrieksreset
  Gegevens wissen/fabrieksreset gemarkeerd in het Android-systeemherstelmenu
 5. Druk op de aan-uitknop of Enter om een keuze te maken.
 6. Het scherm toont het bericht Wissen van alle gebruikersgegevens bevestigen? DIT KAN NIET ONGEDAAN WORDEN GEMAAKT. Gebruik de knop volume omlaag om de markering omlaag te verplaatsen naar Ja - alle gebruikersgegevens verwijderen.
  Afbeelding : Wissen van alle gebruikersgegevens bevestigen
  Wissen van alle gebruikersgegevens bevestigen
 7. Druk op de aan-uitknop of Enter om te bevestigen en de reset te starten.
 8. Een systeemherstelscherm toont het resetproces. Wacht tot het resetproces is voltooid.
 9. Wanneer het scherm meldt dat de Gegevens zijn gewist, markeert u Systeem nu opnieuw opstarten en drukt u vervolgens op de aan-uitknop of Enter om de actie te starten.
  Afbeelding : Systeem nu opnieuw opstarten
  Systeem nu opnieuw opstarten
  Wacht totdat de notebook opnieuw is opgestart.
 10. Stel de notebook in met behulp van de stappen in het HP ondersteuningsdocument Uw HP notebook instellen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...