hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Deskjet 2540 All-in-One Series - Omschrijving van het bedieningspaneel van de printer

Kenmerken van het bedieningspaneel

Afbeelding : Kenmerken van het bedieningspaneel
Functie
Beschrijving
1
De knop Aan: Hiermee zet u de printer uit of aan. Als de printer uitstaat, gebruikt hij toch nog een minimale hoeveelheid stroom. Om de stroom helemaal te onderbreken schakelt u de printer uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
2
De knop Annuleren: beëindigt de huidige handeling.
3
Draadloos statuslampje en knop: Schakelt de draadloze functie van de printer in of uit. Een blauw lampje geeft aan dat er een draadloze verbinding is. Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt tot het lampje knippert om de WiFi Protected Setup (WPS)-drukknopmodus te starten.
4
Statuslampje Draadloos en knop: Hiermee schakelt u HP Wireless Directuit of aan. Een wit lampje geeft de status van HP Wireless Direct aan. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de informatiepagina Wireless Direct af te drukken met de naam en het wachtwoord die nodig zijn om verbinding te maken met Wireless Direct.
5
De knop Zwart - Start kopiëren: Start een kopieertaak in zwart-wit. Werkt als hervattingsknop na het oplossen van afdrukproblemen.
6
De knop Start kopiëren, Kleur.: Start een kopieertaak in kleur. Werkt als hervattingsknop na het oplossen van afdrukproblemen.
7
Waarschuwingslampje: Geeft aan dat er een papierstoring is, dat de printer zonder papier zit of wijst op een andere gebeurtenis die uw aandacht vereist.
8
Cartridgelampjes: Geeft een laag inktniveau of cartridgeproblemen aan.
9
Beeldscherm bedieningspaneel: Geeft het aantal exemplaren, een mediumprobleem en de draadloze status aan.

Statuslampjes

Lampje Aan-knop
Afbeelding : Lampje Aan-knop
Gedrag lampje
Beschrijving
Uit
De printer is uitgeschakeld.
Verdonkeren
Geeft aan dat het apparaat in slaapstand staat. De printer gaat automatisch in slaapstand na 5 minuten inactiviteit.
Knippert
De printer is bezig met het verwerken van een taak.
Aan
De printer staat aan.
Statuslampje Draadloos
Afbeelding : Statuslampje Draadloos
Gedrag lampje
Beschrijving
Uit
HP Wireless Direct is uitgeschakeld.
Knippert
HP Wireless Direct is bezig met inschakelen.
Aan
HP Wireless Direct is ingeschakeld en klaar voor gebruik.
Kijk voor andere lichtsignalen hieronder voor informatie over lampjes en wat u kunt doen.
Gedrag lampje
Oorzaak en oplossing
Waarschuwingslampje knippert.
 • Uitvoerlade is gesloten terwijl wordt afgedrukt.
  Open de uitvoerlade.
 • De scanner doet het niet
  Schakel de printer in en uit.
Neem contact op met HP als het probleem hiermee niet is verholpen. Ook wanneer de scanner niet werkt, kunt u blijven afdrukken.
Waarschuwingslampje en beide cartridgelampjes knipperen.
 • De toegangsklep voor cartridges is geopend.
  Sluit de toegangsklep voor de cartridges.
 • De toegangsklep voor cartridges is geopend en een of meer inktcartridges vertonen fouten.
  Verwijder de inktcartridges, plaats ze weer terug en sluit dan de toegangsklep voor cartridges.
 • De wagen met inktcartridges in de printer is vastgelopen.
  Open de toegangsklep van de inktcartridges en controleer of de wagen niet geblokkeerd is. Verplaats de wagen naar rechts, sluit de toegangsklep en druk op om het even welke knop, behalve Annuleren om het afdrukken te hernemen.
Beide cartridgelampjes knipperen.
Beide cartridges ontbreken, de tape is niet verwijderd, zijn bijna leeg of defect.
 • Plaats ontbrekende cartridges, verwijder de tape van de cartridges of vervang de defecte cartridges.
 • Als de afdrukkwaliteit niet goed is, kunt u de inktcartridge beter vervangen.
 • Als de inktcartridges defect zijn, vervang deze dan.
Een cartridgelampje knippert.
Het knipperende cartridgelampje geeft aan dat er een probleem is met de betreffende inktcartridge. De inktcartridge is mogelijk foutief geïnstalleerd, niet compatibel of bijna leeg.
 • Als u bericht ziet op uw computerscherm, raadpleeg dan dit bericht voor meer informatie over het probleem.
 • Als er geen bericht op uw computerscherm is verschenen, probeer dan om de inktcartridge te verwijderen en terug te plaatsen.
 • Controleer of u de juiste HP-inktcartridge voor uw printer gebruikt.
 • Als de afdrukkwaliteit niet goed is, kunt u de inktcartridge beter vervangen.
Het foutlampje en Waarschuwingslampje knipperen.
 • Er is geen papier in de lade of het papier wordt niet aangevoerd.
  Plaats papier in de lade en druk op om het even welke knop, behalve Annuleren om het afdrukken te hernemen.
 • Het papier is vastgelopen.
  Verhelp de papierstoring en druk vervolgens op iedere knop behalve Annuleren om te hervatten.
Beide cartridgelampjes branden.
Beide cartridges zijn bijna leeg en moeten spoedig worden vervangen.
 • Blijf afdrukken met de resterende inktcartridges. Bovendien kan de kwaliteit van de afgedrukte documenten worden aangetast.
 • Als de afdrukkwaliteit niet goed is, kunt u de inktcartridges beter vervangen.
Een cartridgelampje blijft branden.
 • Een overeenkomstige inktcartridge is bijna leeg en moet spoedig worden vervangen.
  • Blijf afdrukken met de resterende inktcartridge. Bovendien kan de kwaliteit van de afgedrukte documenten worden aangetast.
  • Als de afdrukkwaliteit niet goed is, kunt u de inktcartridge beter vervangen.
 • Een overeenkomstige inktcartridge heeft nog steeds tape, ontbreekt of is nep.
  • Plaats de inktcartridge, verwijder de tape rond de inktcartridge of vervang de defecte inktcartridge.
  • Als de inktcartridge defect is, vervang deze dan.
  • Als de inktcartridge nep is, moet u de overeenkomstige inktcartridge vervangen door een originele HP-inktcartridge of een willekeurige knop, behalve Annuleren, indrukken om het afdrukken te hervatten.
Draadloos-statuslampje is uit.
Draadloos is Uit.
Druk op de knop Draadloos om draadloos in te schakelen.
Het statuslampje Draadloos knippert en de signaalbalk draait rond.
 • De printer maakt verbinding met een draadloos netwerk.
 • Automatisch aanpassen wordt uitgevoerd.
Het statuslampje Draadloos knippert en signaalsterkte-indicator blijft zichtbaar.
Er is geen draadloos signaal.
 • Controleer of uw draadloze router of toegangspunt is ingeschakeld.
 • Plaats de printer dichter bij de draadloze router.
Het statuslampje Draadloos en de signaalsterkte-indicator knipperen.
De printer ondervindt problemen bij het vaststellen van het draadloos netwerk, er is een fout opgetreden of er werd een overlappende sessie ontdekt bij het gebruik van WPS.
Schakel draadloos uit door op de knop Draadloos te drukken om de fout op te lossen.
Draadloos-statuslampje, het pictogram draadloos en de signaalbalk branden.
De draadloze verbinding is gemaakt. De signaalbalk geeft de signaalsterkte tussen de printer en het netwerk aan.
Het lampje van knop Aan, het statuslampje Draadloos, Statuslampje Draadloos, de letter “E”, het foutlampje media, de signaalsterkte-indicator, Waarschuwingslampje en beide cartridgelampjes knipperen.
De printer bevindt zich in een foutstatus.
Reset de printer om de foutstatus af te sluiten.
 1. Zet de printer uit.
 2. Trek de stekker uit het stopcontact.
 3. Wacht een minuut en steek de stekker terug in het stopcontact.
 4. Schakel de printer in.
Neem contact op met HP als het probleem hiermee niet is verholpen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...