hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Wettelijke garantie voor consumenten

Als u een consument bent, worden uw wettelijk vastgelegde rechten onverlet gelaten door de HP Beperkte Garantie (de commerciële garantie van HP). In hetgeen hierna wordt uiteengezet, vindt u meer informatie over uw wettelijk vastgelegde rechten als consument, alsmede over het verschil tussen de commerciële en de wettelijke garantie.

Wettelijke garantie

Wat houdt dit in?

Verkopers van producten worden verplicht om consumenten de garantie te geven dat producten in overeenstemming zijn met de relevante verkoopsovereenkomst voor een periode van twee jaar vanaf de levering van het product.
Als u een consument bent (volgens de Wet van 1 September 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) en uw product heeft een gebrek bij levering en dit gebrek manifesteert zich binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering, dan hebt u recht op:
 1. De kosteloze herstelling of de kosteloze vervanging van uw product binnen een redelijke termijn en zonder enige overlast.
  hetzij,
 2. Een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst:
  • Indien er volgens de wet geen aanspraak is op de kosteloze herstelling of vervanging van uw product.
   of
  • indien de herstelling of de vervanging binnen een redelijke termijn of zonder enige overlast is uitgevoerd.
U kunt zich beroepen op uw wettelijke rechten bij de verkoper van wie u het product hebt aangekocht.
Een gebrek dat zich manifesteert binnen zes maanden vanaf de levering van het product, wordt vermoed te hebben bestaan ten tijde van de levering, tot bewijs van het tegendeel, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of het de aard van het gebrek aan overeenstemming. Meer informatie over uw wettelijk vastgelegde rechten kan u vinden op de website van het Europees Consumenten Centrum.

Wat is het verschil tussen de wettelijke garantie en de commerciële garantie?

De commerciële garantie, zoals de HP Beperkte Garantie, is een verbintenis die vrijwillig door een verkoper of producent ten aanzien van een consument wordt aangegaan om de producten te herstellen of te vervangen en/of de betaalde prijs voor de producten terug te betalen.
Een commerciële garantie kan een andere duur en inhoud hebben dan de wettelijke garantie. Doorgaans hoeft u voor de toepassing van een commerciële garantie niet te bewijzen dat de tekortkoming al bestond ten tijde van de levering. Dit geldt ook voor de HP Beperkte Garantie.
Een commerciële garantie houdt geen vervanging of beperking van uw wettelijke rechten als consument onder de wettelijke garantie.
Bijgevolg is de HP Beperkte garantie voor uw HP product een volledig onafhankelijke garantie, die uw wettelijke garantie onverlet laat. U kan aanspraak maken op uw wettelijke rechten als consument op basis van de verkoopsovereenkomst ten aanzien van de verkoper van het HP product.
Voor meer informatie over de inhoud van de garantie en de gegevens betreffende de duur, het geografische toepassingsgebied alsmede de HP entiteit die optreedt als uw garant, kan u de HP Beperkte Garantieverklaring nalezen die u werd geleverd samen met uw HP product.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...