hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
  • Informatie
    We zijn onze website aan 't upgraden

    Als u tijdens deze periode problemen ondervindt, probeer het dan later nogmaals. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Scanjet Pro 3000 s2 - Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard

Verklaring van beperkte garantie van Hewlett-Packard

HP Scanjet Pro3000 s2 scanner
Model
Azië en Stille-Oceaangebied
Noord- en Zuid-Amerika
Europa/Midden-Oosten/Afrika
3000 s2
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1. HP garandeert u, de eindgebruiker, dat hardware, accessoires en toebehoren van HP vrij zijn van gebreken in materiaal en constructie gedurende de hierboven aangegeven periode vanaf de datum van aankoop. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten vervangen of repareren. Vervangende producten kunnen nieuw of daaraan functioneel gelijkwaardig zijn.
2. HP garandeert dat, mits op de juiste wijze geïnstalleerd en gebruikt, HP-software de programmeerinstructies naar behoren zal uitvoeren gedurende de hierboven aangegeven periode vanaf de datum van aankoop, zonder gebreken in materiaal en constructie. Indien HP tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gesteld van dergelijke fouten, zal HP de software die de programmeerinstructies niet uitvoert als gevolg van dergelijke defecten, vervangen.
3. HP garandeert niet dat de werking van HP-producten storing- of foutvrij zal zijn. Als HP niet binnen een redelijke tijd in staat is om een product in een gegarandeerde staat te brengen door reparatie of vervanging, hebt u recht op teruggave van het aankoopbedrag op voorwaarde dat u het product tijdig terugstuurt.
4. HP-producten kunnen gereviseerde onderdelen bevatten die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen of kunnen incidenteel gebruikt zijn.
5. Deze garantie heeft geen betrekking op gebreken die het gevolg zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of kalibratie, (b) software, interfaces, onderdelen of toebehoren die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde wijziging of misbruik, (d) werking buiten de gepubliceerde specificaties voor de omgeving van het product, of (e) onjuiste voorbereiding of onderhoud van de werkplek.
6. IN DE WETTELIJK TOEGESTANE MATE ZIJN DE BOVENSTAANDE GARANTIES EXCLUSIEF. ZE VERVANGEN ALLE ANDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ STILZWIJGEND. HP WIJST SPECIFIEK ENIGE EN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige landen/regio's, staten of provincies is beperking van de duur van een stilzwijgende garantie niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking of uitzondering mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u daarnaast andere rechten die variëren per land/regio, staat of provincie.
7. De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's en plaatsen waar HP ondersteunende service biedt voor dit product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. Het niveau van de geboden garantieservice is afhankelijk van de ter plaatse geldende standaarden. HP zal geen wijzigingen doorvoeren in de vorm, specificaties of werking van het product om het geschikt te maken voor gebruik in een land/regio waarvoor het niet is bedoeld wegens wettelijke bepalingen en voorschriften.
8. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TER PLAATSE GELDENDE WETGEVING, ZIJN DE RECHTEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING UW ENIGE RECHTEN, MET UITSLUITING VAN ANDERE RECHTEN. MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERBOVEN WORDT VERMELD, IS HP (OF ZIJN DE LEVERANCIERS VAN HP) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, OF DEZE NU IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE. In sommige landen/regio's, staten of provincies is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking of uitzondering mogelijk niet op u van toepassing.
9. DE IN DEZE VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN VORMEN, BEHALVE IN DE WETTELIJKE TOEGESTANE MATE, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTE EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...