hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Belangrijke beveiligingsupdate voor het afdrukken

  HP is onlangs op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in bepaalde inkjetprinters. HP heeft updates beschikbaar om te downloaden om het beveiligingslek te verhelpen. Details en meer informatie zijn beschikbaar in het beveiligingsbericht.(in het Engels)

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP desktop-pc's - Tv bekijken en opnemen met de Hauppauge-tv-speler (Windows 8)

Dit document is van toepassing op HP desktopcomputers met een WinTV-tuner, de Hauppauge-tv-spelersoftware en Windows 8.
Met de Hauppauge-tv-speler kunt u televisie kijken, live-televisie onderbreken en programma's opnemen op uw computer.
  opmerking:
HP ondersteunt het rechtmatig gebruik van technologie maar stimuleert of steunt het gebruik van HP producten voor andere doeleinden dan die zijn toegestaan onder de wet op het auteursrecht niet.
  opmerking:
Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document verschillen. U kunt de nieuwste versie verkrijgen via de Microsoft Store.
Voordat u begint
Uw computer moet worden verbonden met een signaalbron als u televisie wilt kunnen bekijken via de Hauppauge-tv-speler. U hebt (mogelijk) het volgende nodig:
 • Een antenne.
 • Een RF-modulator.
 • Een coaxkabel (RF). Een korte kabel geeft het beste resultaat.
 • Een Composite Video-kabel (RCA).
Aansluiten op een tv-signaalbron
U kunt kiezen uit de volgende verbindingstypen:
De WinTV-tuner en Hauppauge-tv-speler configureren
Gebruik de stappen in dit gedeelte om de tv-tuner van uw computer te configureren, te zoeken naar tv-zenders en tv te bekijken via de Hauppauge-tv-speler.
 1. Typ in het startscherm van Windows 8 hauppauge om de charm Zoeken te openen.
  Afbeelding : Zoeken
  Zoeken naar Hauppauge
 2. Selecteer Hauppauge-tv-speler in de lijst met resultaten.
 3. Selecteer in het scherm Wizard apparaat configureren de typen zenders die u wilt configureren en klik dan op Volgende.
  Afbeelding : Wizard apparaat configureren
  Zenderopties in de wizard voor het configureren van de Hauppauge-tv-speler
 4. Selecteer de gewenste gegevens of voer deze gegevens in om het zoeken te starten (bijvoorbeeld: voer uw postcode in voor ATSC-configuratie).
  Afbeelding : Voorbeeld: ATSC Setup
  Het scherm ATSC Setup met de postcode ingevoerd
 5. Wacht terwijl de Hauppauge-tv-speler zoekt naar beschikbare zenders.
 6. Als u meerdere typen hebt geselecteerd, klikt u na elke voltooide scan op Volgende om door te gaan naar de volgende scan.
  Afbeelding : Voorbeeld: Scannen naar digitale ATSC voltooid
  De wizard Apparaat configureren met Volgende gemarkeerd
    opmerking:
  Als u Analoge tv (kabel/antenne) instelt voor gebruik van een set-top box, moet u controleren of kanaal 3 in de lijst staat nadat de scan is voltooid.
 7. Klik op Volgende wanneer de laatste scan is voltooid.
 8. Klik in het scherm Apparaatconfiguratie voltooid op Volgende de configuratie te voltooien en tv te kijken.
  Afbeelding : Apparaatconfiguratie voltooid
  Het scherm Apparaatconfiguratie voltooid met Volgende geselecteerd
Live-tv bekijken
Gebruik de stappen in dit gedeelte om live-tv te bekijken op uw computer via de Hauppauge-tv-speler.
Afbeelding : Hauppauge-tv-speler
Hauppauge-tv-speler
Gebruik een van de volgende methoden om de Hauppauge-tv-speler te openen:
 • Dubbelklik op het bureaublad van Windows op het pictogram van de Hauppauge-tv-speler.
  Afbeelding : Bureaubladpictogram van de Hauppauge-tv-speler
  Het pictogram van de Hauppauge-tv-speler op het Windows-bureaublad
 • Typ in het startscherm van Windows 8 hauppauge om de charm Zoeken te openen. Selecteer vervolgens Hauppauge-tv-speler in de lijst met resultaten.
  Afbeelding : Zoeken
  Zoeken naar Hauppauge
Scherm aanpassen:
 • Schermgrootte: U kunt het scherm vergroten of verkleinen door op een hoek van het venster van de tv-speler te klikken en deze hoek te slepen. U kunt ook op de knop Volledig scherm rechtsboven in het venster klikken.
  Druk op de Esc-toets als u de modus Volledig scherm wilt afsluiten.
 • Zenderlijst: U kunt een lijst met beschikbare zenders weergeven door in het venster van de tv-speler met de rechtermuisknop te klikken en Zender zoeken te selecteren.
  Klik op de knop Zenderlijst vastzetten (linksboven in de hoek) als u de zenderlijst rechts van het venster van de tv-speler wilt weergeven.
 • Altijd op de voorgrond: Klik met de rechtermuisknop in het venster van de tv-speler en selecteer Altijd op de voorgrond als u de tv-speler altijd vóór andere geopende vensters wilt weergeven.
Bediening van de Hauppauge-tv-speler: Gebruik het bedieningspaneel onder in het scherm als u een andere zender wilt kiezen, u het volume wilt aanpassen enz.
  opmerking:
Als u een set-top box gebruikt, stemt u de Hauppauge-tv-speler af op Kanaal 3 en schakelt u tussen zenders op de set-top box.
Afbeelding : Bedieningspaneel van de Hauppauge-tv-speler
Bedieningspaneel van de Hauppauge-tv-speler
 • Instellingen: Klik op de knop Instellingen als u het instellingenmenu wilt openen. Zie het gedeelte Instellingen voor meer informatie over de configuratiemogelijkheden.
 • On-screen Display: Klik op de knop OSD als u zenderinformatie op het scherm wilt weergeven of verbergen.
 • Momentopname: Klik op de knop Momentopname als u een schermafbeelding wilt maken van het programma dat u bekijkt.
 • Ondertitels: U kunt de ondertitels in- en uitschakelen met de knop Ondertitels in-/uitschakelen .
 • Vooruit- en terugspoelen: Klik op een van de pijlen Terugspoelen of Vooruitspoelen als u met intervallen terug of vooruit wilt spoelen.
 • Pauze/afspelen: Klik op de knop Pauze als u live-tv wilt onderbreken.
  Klik op de knop Afspelen als u weer tv wilt kijken.
 • Zenders: Klik op de knoppen Zender omlaag en Zender omhoog als u de zender wilt wijzigen.
 • Dempen: Klik op de knop Dempen als u de audio wilt dempen.
  Druk opnieuw op de knop Dempen als u de audio weer wilt inschakelen.
 • Volume: Sleep de volumeschuifbalk naar rechts of naar links als u het volume wilt verhogen of verlagen.
 • Verplaatsen met de pauzebuffer: U kunt naar elk deel van het programma springen door de cursor over de groene pauzebufferindicator onder in het scherm te bewegen en op de gewenste locatie te klikken.
Televisie opnemen
Gebruik de stappen in dit gedeelte om live-tv op te nemen en opnamen te plannen.
  opmerking:
De computer moet ingeschakeld zijn om een programma te kunnen opnemen. Opnamen die staan gepland op een moment wanneer de computer is uitgeschakeld, worden niet uitgevoerd. De Hauppauge-tv-speler hoeft niet te zijn geopend voor een geplande opname.
Live-tv opnemen: U kunt op elk moment live-tv opnemen door op de gewenste zender af te stemmen en op de knop Opnemen te klikken. Klik op de knop Stoppen om de opname te beëindigen.
Een eenmalige of terugkerende opname plannen:
 1. Klik met de rechtermuisknop in het venster van de tv-speler en selecteer Planner.
  Het venster WinTV-planner wordt geopend en het tabblad Planner is geselecteerd.
 2. Klik op Toevoegen.
  Afbeelding : WinTV-planner
  WinTV-planner met Toevoegen geselecteerd
  Het venster Opname toevoegen/bewerken wordt geopend.
 3. Voer in het veld Naam een naam toe voor uw opname, of laat de standaardwaarde staan. Als u de standaardwaarde laat staan, is de zender waarop het programma werd uitgezonden de naam van de opname.
  Afbeelding : Opnamenaam
  Een opnamenaam in het venster Opname toevoegen/bewerken van WinTV-planner
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Zender om de gewenste zender te selecteren.
    opmerking:
  Wanneer u een opname van analoge tv plant, selecteert u kanaal 3 in het menu Zender. Stem de set-top box vervolgens af op de zender waarop het programma wordt uitgezonden. De set-top box moet zijn ingeschakeld en afgestemd op de juiste zender tijdens de geplande opname.
 5. Alleen analoge tv: Klik op het vervolgkeuzemenu naast Opnamekwaliteit om de opnamekwaliteit zo nodig te wijzigen. Met de standaardinstelling, Als uitzending, wordt het programma opgenomen met dezelfde kwaliteit als de uitzending.
 6. Voer de tijd waarop het programma begint in het veld Begintijd in. Gebruik hiervoor de 24-uurs indeling. Als u bijvoorbeeld een programma wilt opnemen dat om middernacht begint, voert u 00:00 in bij Begintijd.
 7. Voer de Eindtijd in of selecteer de Duur (in minuten) van de opname. U krijgt het beste resultaat als u de opname een paar minuten vóór de start van het programma laat beginnen en na afloop van het programma stopt.
 8. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Bij voltooiing om te bepalen wat er gebeurt nadat de opname is voltooid.
 9. Stel de herhaling van de opname in door Eenmaal opnemen, Dagelijks opnemen of Wekelijks opnemen te selecteren.
 10. Selecteer de Startdatum.
 11. Als de opname is gepland voor dagelijkse of wekelijkse herhaling, selecteert u de Einddatum. Klik vervolgens op het selectievakje naast elke dag waarop de opname moet worden uitgevoerd.
 12. Klik op OK om de instellingen op te slaan.
  De opname wordt toegevoegd aan WinTV-planner.
Een geplande opname bewerken of annuleren:
 • Klik met de rechtermuisknop in het venster van de tv-speler en selecteer Planner als u de opname-instellingen wilt wijzigen. Selecteer de opname en klik op Bewerken.
 • Klik met de rechtermuisknop in het venster van de tv-speler en selecteer Planner als u een opname wilt verwijderen uit de planner. Selecteer de opname en klik op Verwijderen.
 • Klik met de rechtermuisknop in het venster van de tv-speler en selecteer Planner als u een gestarte opname wilt stoppen. Selecteer de opname en klik op Opname annuleren. Als het om een terugkerende opname gaat, heeft het annuleren van deze opname geen invloed op opnamen die staan gepland voor de toekomst.
Een opname bekijken
Gebruik de stappen in dit gedeelte om tv-programma's die zijn opgenomen met de Hauppauge-tv-speler te bekijken.
Een opgenomen programma afspelen:
 1. Klik met de rechtermuisknop in het venster van de tv-speler en selecteer Opnamen.
  Het venster WinTV-planner wordt geopend en het tabblad Opnamen is geselecteerd.
 2. Klik op het opgenomen programma dat u wilt bekijken.
  Afbeelding : Opnamen in WinTV-planner
  Lijst met opnamen in WinTV-planner
 3. Klik op Bekijken.
 4. Als u een opname wilt verwijderen, selecteert u de opname in de lijst en klikt u op Verwijderen.
De knoppen van het bedieningspaneel gebruiken om video's af te spelen:
 • Als u een opname wilt selecteren met behulp van het bedieningspaneel, klikt u op de knop Opname openen . Navigeer naar de gewenste opname en dubbelklik op de video om het afspelen te starten.
 • Als u het afspelen van de opname wilt onderbreken, klikt u op de knop Pauze .
 • Klik op de knop Afspelen als u het afspelen van de opname wilt starten of hervatten.
 • Klik op een van de pijlen Terugspoelen of Vooruitspoelen als u met intervallen terug of vooruit wilt spoelen.
 • U kunt naar elk deel van het programma terugkeren of vooruitspoelen door de cursor over de tijdbalk onder aan het scherm te bewegen en op de gewenste locatie te klikken.
 • Klik op de knop Tv als u wilt terugkeren naar live-tv.
Instellingen
Klik op de knop Instellingen in het bedieningspaneel van de Hauppauge-tv-speler als u de instellingen wilt wijzigen. Klik op een van de volgende tabbladen:
Programmagidsen zoeken (VS en Canada)
Gebruik de Zap2It-website om programmagidsen voor uw regio te zoeken.
 1. Ga naar www.zap2it.com (Engelstalig) voor de VS en Canada.
 2. Voer in het veld SNEL ZOEKEN uw postcode in en klik op de knop Programmagidsen.
  Afbeelding : Zoekveld SNEL ZOEKEN
  Het zoekveld SNEL ZOEKEN op zap2it.com
 3. Selecteer de televisiemaatschappij in de lijst.
  Afbeelding : Kies uw maatschappij
  De zoekresultaten van zap2it.com met een lijst met providers

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...