hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Het bericht 'Vastgelopen wagen' of '0X610000F6' wordt weergegeven voor HP Officejet 6500 (E709a) en 6500 Wireless (E709n en E709q) All-in-One printers

Probleem
De wagen waarin de cartridges zitten loopt vast tegen de linkerkant van het apparaat en de melding 'Vastgelopen wagen' of '0X610000F6' wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
Er kunnen zich ook de volgende symptomen voordoen:
 • Het apparaat drukt niet af.
 • Het apparaat stopt onverwachts met printen.
De oplossingen in dit document gebruiken
Om het probleem op te lossen, kunt u een video kijken of u kunt elke oplossing in dit document in de voorgestelde volgorde proberen.
BELANGRIJK: Druk telkens als u een oplossing uitprobeert een zelftestrapport af om te controleren of de hardware correct functioneert. Voer de stappen in de onderstaande tabel uit om een zelftestrapport af te drukken:
Een zelftestrapport afdrukken
 1. Plaats gewoon wit papier in de invoerlade.
 2. Druk op Instellingen op het bedieningspaneel van het product.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Rapport afdrukken te selecteren en druk op OK.
 4. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Zelftestrapport te selecteren en druk op OK. Het zelftestrapport wordt afgedrukt.
De volgende video laat zien hoe u een vastgelopen wagen met cartridges verhelpt.
  opmerking:
Deze video toont de HP Officejet 6500. Het uiterlijk van het product kan enigszins afwijken van uw product, maar de stappen blijven dezelfde.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
  opmerking:
Raadpleeg de stappen in deze tabel telkens nadat u een oplossing hebt uitgeprobeerd.
Oplossing één: Het product uitschakelen en vervolgens weer inschakelen
Volg deze stappen om het product uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen om het afdrukmechanisme te resetten.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen. Ga verder met de volgende oplossing als het product niet wordt uitgeschakeld.
 2. Wacht 60 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
    opmerking:
  Het product kan een opwarmperiode hebben. Mogelijk knipperen er lampjes en verplaatst de wagen met cartridges zich. Wacht totdat het product klaar is met opwarmen voordat u verder gaat.
 4. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing twee: Eventueel vastgelopen papier verwijderen
Volg deze stappen om een papierstoring te verhelpen.
Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Als u probeert de papierstoring via de voorzijde van het product te verhelpen, kunt u het afdrukmechanisme beschadigen.
Stap twee: Vastgelopen papier verwijderen via de achterkant van het apparaat
Gebruik een van de volgende methoden om een papierstoring te verhelpen via de achterkant van het product. Als uw apparaat een duplexmodule heeft, gaat u verder met methode twee.
Methode één: De papierstoring verhelpen via de achterklep
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen als het nog niet is uitgeschakeld.
 2. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Verwijder de achterste toegangsklep: Druk het lipje aan de linkerkant van de klep in en trek de klep uit het apparaat.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de achterklep
 5. Verwijder vastgelopen papier voorzichtig van de rollen.
    let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u de rollen en de wieltjes op gescheurde stukjes papier die in het apparaat kunnen zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan het papier later weer vastlopen.
  Afbeelding : Afgescheurde stukjes papier verwijderen van de rollen
  Foto van het verwijderen van afgescheurde stukjes papier van de rollen
 6. Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze vastklikt.
Methode twee: De papierstoring via de module voor dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) verhelpen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Verwijder de module voor het dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) van de achterzijde van het product: Druk op de knoppen aan elke zijde van de duplexmodule en trek deze vervolgens naar u toe.
  Afbeelding : Verwijder de duplexmodule
  Afbeelding: De duplexmodule verwijderen
 5. Trek het vastgelopen papier voorzichtig tussen de rollen vandaan.
    let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u de rollen en de wieltjes op gescheurde stukjes papier die in het apparaat kunnen zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan het papier later weer vastlopen.
  Afbeelding : Afgescheurde stukjes papier verwijderen van de rollen
  Foto van het verwijderen van afgescheurde stukjes papier van de rollen
 6. Als u geen vastgelopen papier in het gebied van de achterklep ziet, drukt u op de vergrendeling boven op de duplexmodule en laat u de klep zakken.
   Afbeelding : De duplexmodule openen
   Illustratie van het openen van de duplexmodule
  1. Vergrendeling boven op de duplexmodule
  2. Klep van de duplexmodule
 7. Verwijder vastgelopen papier uit de duplexmodule.
 8. Sluit de klep van de duplexmodule en plaats de duplexmodule terug in de achterkant van het product.
  Afbeelding : Plaats de duplexmodule terug
  Afbeelding van het opnieuw plaatsen van de duplexmodule in het apparaat
 9. Druk de duplexmodule in het apparaat totdat deze op zijn plaats vast klikt.
Stap drie: Vastgelopen papier via de voorkant van het apparaat verwijderen
Als u het vastgelopen papier niet via de achterzijde van het product kunt verwijderen, volgt u deze stappen om het via de voorkant te verwijderen.
 1. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
    opmerking:
  De wagen moet zich aan de rechterkant van het product bevinden, uit het zicht. Als de wagen zich aan de linkerkant bevindt, sluit u de toegangsklep van de cartridges en schakelt u het product in. Haal het netsnoer uit het stopcontact en open vervolgens de toegangsklep van de cartridges opnieuw.
 2. Zoek naar papierresten of ander vuil in het gebied van de cartridges.
 3. Trek het papier voorzichtig tussen de rollen vandaan.
    let op:
  Verwijder papier zo voorzichtig mogelijk via de voorkant van het product. Als er stukjes gescheurd papier in het apparaat achterblijven, is de kans groot dat er later weer papier vastloopt en daardoor kan het afdrukmechanisme beschadigen.
 4. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 5. Sluit de USB-kabel weer aan op de achterzijde van het product.
 6. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 7. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 8. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 9. Plaats het papier opnieuw in de invoerlade.
 10. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen
Volg de onderstaande stappen om te controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen als het nog niet is ingeschakeld.
 2. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
 3. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product zonder het product uit te schakelen.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer loskoppelen zodat u onderdelen met de hand kunt bewegen zonder dat u het risico loopt op een elektrische schok.
 4. Haal de stekker uit het stopcontact.
 5. Kijk in het apparaat om te zien waar wagen vast zit en controleer vervolgens of er stukjes papier of andere obstructies zijn die het mechanisme mogelijk hinderen.
    opmerking:
  U heeft misschien een zaklamp nodig om de binnenkant van het apparaat beter te kunnen zien
  Afbeelding : Een zaklamp gebruiken om beter in het apparaat te kunnen kijken
  Afbeelding van een zaklamp die gebruikt wordt om beter in het apparaat te kunnen kijken.
 6. Verwijder alle losse vellen papier of obstakels die u kunt vinden.
  Afbeelding : Voorbeeld van een obstructie in het gebied rondom de wagen
  Foto van papier dat de wagen belemmert
 7. Reik in het product via de cartridgeklep en verplaats de wagen met de hand. Mogelijk moet u door de uitvoerlade reiken om bij de wagen te kunnen komen.
  • Als de wagen aan de rechterkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen aan de linkerkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen in het midden van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
 8. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het apparaat door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 9. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 11. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
 12. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 13. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vier: De cartridges verwijderen en terugplaatsen
Indien de cartridges onjuist zijn geplaatst, kan het product een foutbericht weergeven voor een vastgelopen wagen. Voer deze stappen uit om de cartridges te verwijderen en weer terug te plaatsen.
Stap één: De cartridges verwijderen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding van het openen van de cartridgeklep
    let op:
  Ga pas verder als de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt.
 3. Druk het lipje van de cartridge in om deze te ontgrendelen.
  Afbeelding : Het lipje van de cartridge indrukken
  Afbeelding van het indrukken van het lipje van de cartridge
 4. Til de cartridge op om deze uit de houder te verwijderen.
  Afbeelding : De cartridge uit de houder verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de cartridge uit de houder
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor elke cartridge.
 6. Controleer onder en rond de wagen met cartridges op obstructies. Verwijder eventuele andere obstructies die u vindt.
Stap twee: De cartridges terugplaatsen
 1. Schuif een cartridge in de hiertoe bestemde houder.
    opmerking:
  Plaats elke cartridge in de houder met het pictogram met de overeenkomstige vorm en kleur.
  Afbeelding : De cartridge in de hiertoe bestemde houder schuiven
  Afbeelding van het terugplaatsen van de cartridge
 2. Druk op de cartridge totdat deze vastklikt.
  Afbeelding : Druk de cartridge naar beneden
  Afbeelding van het omlaag drukken van de cartridge
 3. Herhaal stap 1 en 2 voor elke cartridge.
 4. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de cartridgeklep
 5. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: Het netsnoer van het product rechtstreeks aansluiten op een stopcontact
Sluit het netsnoer van het apparaat rechtstreeks aan op een wandstopcontact om zeker te stellen dat de stroombron goed functioneert.
 1. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 2. Koppel het netsnoer los van een stekkerblok of piekbeveiliger.
 3. Steek het netsnoer rechtstreeks in een stopcontact.
 4. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 5. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 6. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing zes: Een gedeeltelijke reset uitvoeren
Voer de volgende stappen uit om het apparaat te resetten.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 3. Wacht 20 seconden.
 4. Druk op de knoppen # en 3 op het bedieningspaneel van het product en houd deze ingedrukt.
 5. Houd deze knoppen ingedrukt en sluit ondertussen het netsnoer weer aan op de achterkant van het apparaat.
 6. Laat beide knoppen los nadat het apparaat inschakelt. Het apparaat is opnieuw op de standaardinstellingen ingesteld.
 7. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als de testpagina wordt afgedrukt, maar u een ander probleem met de printer ervaart, gaat u naar HP introductiepagina voor productondersteuning en zoekt u naar een ander document dat betrekking heeft op de problemen die u ervaart.
    opmerking:
  Als de pagina voor de verkeerde regio of in de verkeerde taal wordt weergegeven, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browser. U kunt vervolgens de juiste regio en taal selecteren.
 • Als het apparaat geen testpagina afdrukt, is er mogelijk een hardwareprobleem met het product. Ga verder met de volgende oplossing.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...