hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  We zijn onze website aan 't upgraden

  Als u tijdens deze periode problemen ondervindt, probeer het dan later nogmaals. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

Het foutbericht 'Wagen vastgelopen' wordt weergegeven voor de HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511) printerserie

Probleem

Het bericht 'Wagen vastgelopen' wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. Het afdrukken stopt en de wagen blokkeert.
Er kunnen zich ook de volgende symptomen voordoen:
 • Een afdruktaak stopt onverwacht.
 • De printer drukt niet af.
 • De wagen met cartridges beweegt niet.
 • Er is eerder een papierstoring opgetreden.
Belangrijk: Voer deze oplossingen uit in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Oplossing één: Eventuele obstakels rondom de uitvoerklep verwijderen

Obstakels rondom de uitvoerklep zoals verpakkingsmateriaal of papier, kunnen de papierbaan blokkeren, waardoor de wagen met cartridges kan vastlopen. Volg deze stappen om obstakels uit de uitvoerklep te verwijderen.

Stap één: Ervoor zorgen dat de uitvoerklep volledig kan worden geopend

 1. Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal of papier dat vastzit rondom de uitvoerklep.
 2. Zorg ervoor dat de uitvoerklep vrij kan worden geopend en gesloten.

Stap twee: De printer uit- en weer inschakelen

 1. Druk op de aan-uitknop om de printer uit te schakelen. Als de printer niet wordt uitgeschakeld, gaat u verder met de volgende oplossing.
 2. Wacht 60 seconden.
 3. Druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen.
  opmerking:
  Mogelijk heeft de printer maximaal twee minuten nodig om op te warmen. Mogelijk knipperen er printerlampjes en wordt de wagen met cartridges verplaatst. Ga pas verder nadat het apparaat is opgewarmd.

Stap drie: Een statusrapport voor de printer afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een configuratiepagina af te drukken met behulp van het bedieningspaneel van de printer.
 1. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de invoerlade.
 2. Raak op het bedieningspaneel op de pijl naar rechts () aan om het tweede navigatiescherm weer te geven.
 3. Raak Instellingen () aan en dan Rapporten.
 4. Raak Statusrapport voor de printer aan. De testpagina wordt afgedrukt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Vastgelopen papier verwijderen

De wagen met cartridges kan vastlopen door vastgelopen papier. Volg deze stappen om vastgelopen papier te verwijderen.

Stap één: Al het losse papier verwijderen

Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Wanneer u probeert om een papierstoring via de voorzijde van de printer te verhelpen, kan het afdrukmechanisme beschadigd raken.

Stap twee: Vastgelopen papier uit de uitvoerlade verwijderen

Volg deze stappen om vastgelopen papier via de voorkant van het product te verwijderen.
 1. Druk op de aan-uitknop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Als de optionele batterij is geïnstalleerd, verwijder deze.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Verwijder vastgelopen papier en stukjes gescheurd papier voorzichtig uit de uitvoerlade. Gebruik beide handen om hele pagina's papier eruit te trekken zodat ze niet scheuren.
  opmerking:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er stukjes papier op de rollen of wieltjes in de uitvoerlade zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan dat meer papierstoringen veroorzaken.
 5. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
 6. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
 7. Plaats gewoon papier in de invoerlade.
  Afbeelding : Papier plaatsen
  Afbeelding: Plaats papier.
 8. Druk op OK op het bedieningspaneel om verder te gaan met de huidige afdruktaak. Het product gaat verder met het afdrukken van de volgende pagina van de afdruktaak. Verstuur de pagina of pagina's die in het product waren vastgelopen opnieuw.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende stap.

Stap drie: Vastgelopen papier uit de All-in-One verwijderen

Volg deze stappen om vastgelopen papier uit de printer te verwijderen.
 1. Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
 2. Als de printer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen.
 3. Open de toegangsklep aan de voorzijde.
  Afbeelding : De toegangsklep aan de voorzijde openen
  Afbeelding: De toegangsklep aan de voorzijde openen
 4. Wacht tot de wagen naar het midden van het toegangsgebied is verplaatst.
 5. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer loskoppelen zodat u de wagen handmatig kunt verschuiven en het papierinvoermechanisme opnieuw kunt instellen zonder het risico te lopen een elektrische schok te krijgen.
 6. Verplaats de wagen naar links, verwijder voorzichtig vastgelopen papier uit de papierrollen en controleer vervolgens of zich in de printer nog stukjes gescheurd papier bevinden.
  Gebruik beide handen om vastgelopen papier te verwijderen, om te voorkomen dat het papier scheurt.
  Afbeelding : Voorbeeld van gescheurd stukje papier dat in de printeropname is vastgelopen
  Afbeelding: Voorbeeld van gescheurd stukje papier dat in de papierrollen is vastgelopen
 7. Beweeg de wagen naar rechts en verwijder eventueel vastgelopen papier aan de linkerzijde van de cartridgeklep.
  Afbeelding : Voorbeeld van vastgelopen papier aan de linkerzijde van de cartridgeklep
  Afbeelding: Voorbeeld van vastgelopen papier aan de linkerzijde van de cartridgeklep.
  opmerking:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er geen afgescheurde stukjes papier in de printer zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven in de printer, dan kan dit opnieuw tot papierstoringen leiden.
 8. Beweeg de wagen naar links en verwijder eventueel vastgelopen papier aan de rechterzijde van de cartridgeklep.
  Afbeelding : Voorbeeld van vastgelopen papier aan de rechterzijde van de cartridgeklep
  Afbeelding: Voorbeeld van vastgelopen papier aan de rechterzijde van de cartridgeklep.
 9. Sluit de voorste toegangsklep.
 10. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
 11. Als de printer niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop om deze in te schakelen.
 12. Plaats gewoon papier in de invoerlade.
  Afbeelding : Papier plaatsen
 13. Druk op OK op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met de huidige afdruktaak.

Stap vier: Een statusrapport voor de printer afdrukken

Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing drie: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen

Volg deze stappen om te controleren of er obstakels in de printer zitten en of de wagen vrij kan bewegen.

Stap één: De wagenbaan controleren op obstakels

 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen als het nog niet is ingeschakeld.
 2. Open de toegangsklep aan de voorzijde.
  Afbeelding : De toegangsklep aan de voorzijde openen
  Afbeelding: Open de toegangsklep aan de voorzijde.
 3. Wacht tot de wagen naar het midden van het toegangsgebied is verplaatst.
 4. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer loskoppelen zodat u de wagen handmatig kunt verschuiven en het papierinvoermechanisme opnieuw kunt instellen zonder het risico te lopen een elektrische schok te krijgen.
 5. Controleer of de cartridges goed vastzitten in de wagen en zijn vergrendeld. Druk op de vergrendeling om ervoor te zorgen dat deze plat op de cartridge zit.
  Afbeelding : Zorg ervoor dat de vergrendelingen van de cartridges zijn afgesloten en dat deze plat op de cartridge zitten.
  Afbeelding: Zorg ervoor dat de vergrendelingen van de cartridges zijn afgesloten en dat deze plat op de cartridge zitten.
 6. Verwijder papier of obstructies die de wagen met cartridges zouden kunnen belemmeren.
  opmerking:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of zich geen gescheurd papier en voorwerpen in de buurt van de wagen bevinden. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan dat meer papierstoringen veroorzaken.
 7. Reik met uw hand via de voorklep in het product en verplaats de wagen handmatig.
  • Als de wagen aan de rechterkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen aan de linkerkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen in het midden van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
 8. Verwijder ander papier of andere obstructies in de buurt van de wagen.
 9. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het apparaat door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 10. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
 11. Sluit de voorste toegangsklep.
 12. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
 13. Plaats gewoon papier in de invoerlade.
  Afbeelding : Papier plaatsen
  Afbeelding: Plaats papier.
 14. Druk op OK op het bedieningspaneel om verder te gaan met de huidige afdruktaak. Het product gaat verder met het afdrukken van de volgende pagina van de afdruktaak. Verstuur de pagina of pagina's die in het product waren vastgelopen opnieuw.

Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken

Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing vier: De cartridges verwijderen en terugplaatsen

Indien de cartridges onjuist zijn geplaatst of geïnstalleerd, kan de printer een foutbericht geven voor een vastgelopen wagen. Voer deze stappen uit om de cartridges te verwijderen en weer terug te plaatsen.

Stap één: De cartridges verwijderen

 1. Druk op de aan-uitknop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de toegangsklep aan de voorzijde. Wacht totdat de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt voordat u verdergaat.
  Afbeelding : De toegangsklep aan de voorzijde openen
  Afbeelding: De toegangsklep aan de voorzijde openen
 3. Til de cartridgevergrendeling op en verwijder de cartridge voorzichtig uit de wagen.
  Afbeelding : De cartridge verwijderen
  Afbeelding: De cartridge verwijderen

Stap twee: De cartridges terugplaatsen

 1. Schuif de cartridge onder een kleine hoek in de cartridgehouder.
  opmerking:
  Plaats de driekleurencartridge in de linkerhouder en de zwarte cartridge of fotocartridge in de rechterhouder.
  Afbeelding : De cartridge plaatsen
  Afbeelding: De cartridge plaatsen
 2. Sluit de vergrendeling van de cartridge. Druk de vergrendeling naar beneden zodat deze plat op de cartridge ligt.
  Afbeelding : De vergrendeling van de cartridge sluiten
  Afbeelding: De vergrendeling van de cartridge sluiten
 3. Sluit de toegangsklep en wacht tot het cartridge-initialisatieproces is voltooid.
  Afbeelding : Sluit de toegangsklep aan de voorzijde
  Afbeelding: De toegangsklep sluiten

Stap drie: Een statusrapport voor de printer afdrukken

Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing vijf: De stekker van de printer rechtstreeks in een wandstopcontact steken

Sluit het netsnoer van de printer rechtstreeks aan op een stopcontact om er zeker van te zijn dat de stroombron goed functioneert.

Stap één: De stekker van de printer rechtstreeks in een wandstopcontact steken

 1. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van de printer.
 2. Als het netsnoer op een verdeelstekker of piekbeveiliger is aangesloten, haal het er daar dan uit en sluit het netsnoer rechtstreeks op een stopcontact aan.
 3. Sluit de stekker weer aan op de achterkant van de printer.
 4. Druk op de aan-uitknop om de printer in te schakelen.

Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken

Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing zes: De All-in-One resetten

Volg deze stappen om de printer te resetten.

Stap één: De All-in-One resetten

 1. Druk op de aan-uitknop () om het product in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het product terwijl het product ingeschakeld is.
 3. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Als het product niet automatisch inschakelt, gebruik dan de aan-uitknop () om het in te schakelen.

Stap twee: Een statusrapport voor de printer afdrukken

Druk een testpagina af om te controleren of de hardware correct werkt.
 • Als de stappen het probleem hebben opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, kunt u stoppen met de probleemoplossing.
 • Als de testpagina wordt afgedrukt maar de problemen met de printer blijven aanhouden, dan heeft het probleem niet met de hardware te maken.
 • Als de printer geen testpagina afdrukt, is er mogelijk een probleem met de printerhardware. Ga verder met de volgende oplossing.

Oplossing zeven: Laat de printer nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...