hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP pc's - Problemen met breedband-internetverbinding oplossen (Windows 8)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq computers met Windows 8.
Dit document bevat informatie over het oplossen van veelvoorkomende breedbandproblemen. Verbindingsproblemen kunnen ontstaan door slechte lijnkwaliteit van de DSL-telefoonlijn of coaxkabellijn, slechte kabelaansluitingen (gebogen kabels of pinnen) of ontbrekende of incorrect geconfigureerde software. Mogelijk zijn er problemen met de internetservice; het is dan ook verstandig eerst te controleren of de internetservice operationeel is voordat u andere uitgebreide probleemoplossing uitvoert die in dit document wordt beschreven.
Verbindingsproblemen met een breedbandverbinding kunnen ertoe leiden dat de volgende meldingen worden weergegeven in Windows 8 en Internet Explorer:
 • Internet Explorer kan de webpagina niet weergeven.
 • Offline werken: Er is momenteel geen verbinding met internet beschikbaar.
 • Geen verbinding: Er is geen verbinding met een netwerk.
Dit document helpt bij het oplossen van problemen die deze meldingen veroorzaken.
opmerking:
Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, kunnen sommige afbeeldingen en informatie in dit document verschillen. U kunt de nieuwste versie verkrijgen via de Microsoft Store.

Voordat u problemen met breedbandinternetverbinding gaat oplossen in Windows 8

Zorg ervoor dat u een account hebt bij een ISP (Internet Service Provider) voordat u een probleem met de breedbandverbinding gaat oplossen. De provider heeft u waarschijnlijk belangrijke informatie en hardware verstrekt die noodzakelijk is voor het instellen van uw account:
 • Voor een bekabeld netwerk is een apparaat, zoals een kabel- of DSL-modem, nodig voor bekabelde toegang en is er mogelijk activering door de internetprovider vereist.
 • Uw wachtwoord als uw provider dat verlangt.
 • Speciale software als uw provider dat verlangt.
 • Als u problemen hebt verbinding te maken met uw e-mail of met nieuwsgroepen, neemt u contact op met uw provider voor de nodige informatie: e-mail- (SMTP en Pop3), nieuwsgroep-, versleutelings- of compressie-instellingen.

Problemen met breedbandverbinding oplossen in Windows 8

Lees en volg iedere stap in de aangegeven volgorde totdat er een oplossing voor het probleem is gevonden.

Stap 1: Microsoft Systeemherstel gebruiken om problemen met breedbandinternet in Windows 8 op te lossen

Microsoft Systeemherstel gebruikt automatisch opgeslagen informatie om uw computer te herstellen naar een bepaald punt in het verleden. Met Microsoft Systeemherstel kunt u de computer terugzetten op instellingen op een moment waarop de internetverbinding nog goed werkte.
Lees het HP ondersteuningsdocument Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 8)voor informatie en instructies over het herstellen van uw computer. U kunt het systeem herstellen of verder gaan met de stappen in dit document.
Nadat u de computer hebt hersteld, probeert u opnieuw verbinding te maken met internet.
 • Als u verbinding met het netwerk kunt maken, bent u klaar.
 • Als u geen verbinding kunt maken met het netwerk, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.

Stap 2: De netwerkadaptersoftware opnieuw installeren in Apparaatbeheer om problemen met breedbandinternet op te lossen in Windows 8

Als u problemen hebt met breedbandinternet, kan er een probleem zijn met de netwerkadapter. Zo installeert u de netwerkadapter opnieuw in Apparaatbeheer:
 1. Typ Apparaatbeheer in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Apparaatbeheer in de zoekresultaten.
  Zoekresultaten voor Apparaatbeheer
 2. Dubbelklik op de categorie Netwerkadapters.
  Apparaatbeheer waarin Netwerkadapters is geselecteerd
 3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de netwerkadapter en klik op Verwijderen.
 4. Klik in het venster Verwijderen van apparaat bevestigen op OK.
 5. Start de computer opnieuw op wanneer de software van de netwerkadapter is verwijderd. De stuurprogrammasoftware voor het apparaat wordt opnieuw geïnstalleerd.
 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart en de installatie van de driversoftware voor het apparaat is voltooid, probeert u verbinding met internet te maken.
  • Als u verbinding met het netwerk kunt maken, bent u klaar.
  • Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 3: De Wi-Fi-driver opnieuw installeren met HP Recovery Manager

Als uw computer oorspronkelijk is geleverd met Windows 8 en beschikt over HP Recovery Manager, kunt u dit gebruiken om de draadloze netwerkadapter opnieuw te installeren.
 1. Als u een externe draadloze USB netwerkadapter gebruikt, ontkoppel deze dan, start uw computer opnieuw op en sluit deze op een andere USB-poort aan.
 2. Typ recovery manager in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Recovery Manager in de zoekresultaten.
   Recovery Manager ingevoerd in zoekvak.
 3. Klik op Toestaan als er een bericht van gebruikersaccountbeheer verschijnt.
  opmerking:
  Als u HP Recovery Manager op uw computer niet kunt vinden, gebruikt u Apparaatbeheer om de driver van het apparaat opnieuw te installeren.
 4. Wanneer het scherm Recovery Manager wordt geopend, klikt u op Drivers en toepassingen opnieuw installeren.
  HP Recovery Manager
 5. Scroll naar beneden door de lijst met drivers en selecteer de naam van de draadloze adapter van uw computer.
  HP Recovery Manager drivers en toepassingen opnieuw installeren
 6. Wacht totdat het stuurprogramma is geïnstalleerd en start uw computer opnieuw op wanneer dit wordt gevraagd.
 7. Probeer nogmaals verbinding met internet te maken.
  • Als u verbinding met het netwerk kunt maken, bent u klaar.
  • Als het probleem blijft optreden, gaat u door naar de volgende sectie.

De drivers voor het draadloze netwerk bijwerken

Door de nieuwste driver voor de draadloze adapter te downloaden en te installeren, kunt u problemen oplossen met de draadloze internetverbinding, vooral problemen met betrekking tot prestaties of verbindingen die af en toe uitvallen.
Gebruik een of meer van de volgende secties voor het vinden van bijgewerkte drivers voor uw draadloze netwerkhardware.
Updates voor drivers downloaden van HP
HP test en post veel bijgewerkte drivers van fabrikanten van draadloze adapters. HP heeft mogelijk een nieuwere versie van de draadloze driver dan de versie die u gebruikt. Als u wilt controleren op bijgewerkte stuurprogramma's, gaat u naar de pagina HP ondersteuning - Software- en stuurprogrammadownloads. Als de pagina met Kies uw product om aan de slag te gaan wordt weergegeven, selecteert u uw computertype, typt u de modelnaam van uw computer en klikt u vervolgens op Bevestigen. Er wordt een productondersteuningspagina geopend.
In veel gevallen maakt de draadloze driver deel uit van een driverpakket voor uw moederbord dat een chipset wordt genoemd. Wanneer u de website van HP bezoekt, zoek dan eerst naar een draadloos stuurprogramma en vervolgens naar de chipset als er geen stuurprogramma voor de adapter voor draadloze communicatie beschikbaar is. Lees de specificaties voor de beschikbare softwaredownloads voor meer informatie. Wanneer u het gewenste stuurprogramma hebt gevonden, klik op de categorienaam en op Downloaden.
Zie Software en drivers voor HP computers downloaden en bijwerken voor meer informatie over het downloaden van software.
Als het probleem niet is opgelost met het bijgewerkte stuurprogramma, gaat u door naar de volgende sectie.
Op sommige HP pc's met Windows is HP Support Assistant standaard geïnstalleerd. HP Support Assistant kan worden gebruikt om automatisch de nieuwste updates voor uw computer te zoeken en te installeren.
opmerking:
Als HP Support Assistant niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u naar de website van HP Support Assistant gaan om de HP Support Assistant-software te downloaden en te installeren. Als uw computer geen verbinding kan maken met internet, gebruik dan de automatische probleemoplossing van Windows 8 in plaats van deze stap. Voor meer informatie gaat u naar Geautomatiseerde probleemoplossing gebruiken (Windows 10, 8).
 1. Dubbelklik op het bureaubladpictogram van HPSA of selecteer HPSA vanuit het startscherm.
 2. Klik in HP Support Assistant op Updates en optimalisaties.
 3. Klik op Nu op updates controleren.
  HP Support Assistant controleert nu op de laatste updates van HP.
 4. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, controleer dan of de selectievakjes naast de updates zijn geselecteerd en klik op Toepassen om te beginnen met het downloaden en installeren van de updates.
  Als er geen nieuwe updates beschikbaar zijn, klikt u op Voltooien.
Als u geen bijgewerkt stuurprogramma hebt gevonden of het bijgewerkte stuurprogramma het probleem niet oplost, gaat u naar de volgende stap.

Stap 4: Het breedbandapparaat (zoals een modem of router) resetten om problemen met de breedbandinternetverbinding op te lossen in Windows 8

Soms moet het apparaat worden gereset om problemen met breedbandinternet op te lossen:
 1. Druk op de aan/uit-knop om de computer uit te schakelen.
 2. Koppel het netsnoer los van alle breedbandapparaten (zoals de breedbandmodem, draadloze router of router/modemcombinatie) en wacht minimaal één minuut totdat het LED-lampje uitgaat.
 3. Sluit het netsnoer weer op de modem aan en laat deze opnieuw verbinding maken met de internetprovider. Als de modem indicatorlampjes heeft, wacht u totdat de lampjes aangeven dat er een verbinding is.
 4. Als u een afzonderlijke draadloze router gebruikt, sluit u het netsnoer opnieuw op de router aan en laat u deze weer verbinding maken met de modem en andere onderdelen.
 5. Nadat de modem en router de verbinding tot stand hebben gebracht, schakelt u de computer in.
 6. Typ verbinding met een netwerk maken in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Verbinding met een netwerk maken in de zoekresultaten.
  Zoekresultaten voor verbinding met een netwerk maken
  • Als u verbinding met het netwerk kunt maken, bent u klaar.
  • Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 5: De kabelverbindingen controleren om problemen met breedbandinternetverbinding op te lossen in Windows 8

Controleer de kabelaansluitingen bij het oplossen van een probleem met breedbandinternet.
opmerking:
Als u een draadloze verbinding wilt gebruiken, configureert u deze nadat u eerst gecontroleerd hebt of u de computer via een directe kabelverbinding met internet kunt verbinden.
 1. Schakel de computer uit.
 2. Koppel alle kabels los van de computer, behalve het netsnoer, de muis, het toetsenbord en de monitor. Noteer alle kabelaansluitingen.
 3. Koppel de kabels los waarmee de computer op het breedbandapparaat is aangesloten en koppel tevens alle kabels los waarmee het breedbandapparaat op de wandcontactdoos is aangesloten, zoals netwerkkabels (RJ45), telefoonkabels (RJ11 voor DSL), coaxiaal (kabelmodems), USB of andere typen.
 4. Kijk of de pinnetjes van de kabels zijn gebogen of beschadigd en doe dit ook bij de binnenkant van de aansluitingen op de computer en op de router/kabelmodem. Kijk of er scherpe knikken in de kabel zitten. Repareer of vervang kabels met beschadigingen.
 5. Verbind de kabel van de muur naar de kabel/DSL-modem of router. Als u een kabelmodem hebt, is dit meestal een ronde coaxkabel. Als u DSL hebt, is dit een telefoonkabel, gewoonlijk RJ11.
 6. Verbind een netwerkkabel (RJ45) met de computer en met de achterkant van de kabel/DSL-modem of router. Laat kabels niet langs luidsprekers lopen en wikkel de kabels niet op. Gebruik indien mogelijk een kabel met een lengte van 1,83 meter of minder. Controleer aan de hand van de volgende afbeelding of u het correcte kabeltype gebruikt om de router met de computer te verbinden.
  opmerking:
  Controleer aan de hand van de informatie in onderstaande afbeelding of u het correcte kabeltype gebruikt om de router met de computer te verbinden. Gebruik geen RJ11- of andere telefoonsnoeren om de computer te verbinden met de router. Het gebruik van een RJ45-kabel heeft de voorkeur boven USB. Gebruik NIET zowel een USB- als netwerkkabel voor de verbinding - gebruik maar één kabel tegelijkertijd.
    Kabels met uitgelichte details.
  1. RJ45-netwerkkabel - Cat5/Cat6. Gebruik dit type kabel om de router en/of modem met de netwerkpoort op de pc te verbinden.
  2. RJ11-telefoonkabel. Gebruik deze kabel niet om op de pc aan te sluiten.
  3. Speciale 6-aderige telefoonkabel. Gebruik niet dit type kabel.
  4. USB-kabel. Veel routers/modems kunnen verbinding maken via USB. Gebruik een RJ45-netwerkkabel voordat u een USB-kabel gebruikt. Gebruik NIET zowel een USB- als netwerkkabel voor de verbinding - gebruik maar één kabel tegelijkertijd.
 7. Zet de computer aan en controleer of de computer verbinding heeft met internet.
  • Als u verbinding met het netwerk kunt maken, bent u klaar.
  • Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 6: De programma's voor probleemoplossing van Windows 8 gebruiken om problemen met breedbandinternet op te lossen

Windows 8 heeft een hulpprogramma voor netwerkcontrole en een probleemoplossing voor netwerken. Deze hulpprogramma's helpen u bij het vaststellen van netwerkproblemen en bieden mogelijke oplossingen voor problemen met breedbandinternet.

Stap 7: De internetinstellingen in de webbrowser resetten om problemen met breedbandinternet in Windows 8 op te lossen

Door internetinstellingen opnieuw in te stellen, kunt u de meeste internetgerelateerde problemen oplossen en de pc voorbereiden voor Windows-probleemoplossing.
U stelt zo de instellingen van Internet Explorer opnieuw in om problemen met breedbandinternet op te lossen:
opmerking:
Als u een andere browser opnieuw wilt instellen, controleert u de Help bij die browser.
 1. Sluit alle geopende programma's of vensters.
 2. Typ Internetopties in het startscherm om de charm Zoeken te openen en selecteer vervolgens Internetopties in de zoekresultaten.
  Zoeken in resultaten op internetopties
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd en vervolgens op de knop Opnieuw instellen.
  De knop Beginwaarden op het tabblad Geavanceerd van het venster Eigenschappen van internet
 4. Klik desgevraagd op OK en sluit alle andere vensters en programma's.
 5. Lees de informatie op het scherm, selecteer het selectievakje Persoonlijke instellingen verwijderen en klik vervolgens op Opnieuw instellen.
  Venster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen
 6. Nadat de instellingen opnieuw zijn ingesteld, klikt u op Sluiten.
 7. Probeer verbinding te maken met internet.
  Als u verbinding met het netwerk kunt maken, bent u klaar.
  Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.

Stap 8: IP-protocol-instellingen herstellen om problemen met breedbandinternet in Windows 8 op te lossen

Door IP-protocol-instellingen opnieuw in te stellen, kunt u soms problemen met breedbandinternet oplossen. Zo stelt u de netwerkinstellingen opnieuw in:
opmerking:
Als u beschikt over de instellingen en probleemoplossingsprocedures van uw internetprovider, gebruikt u deze in plaats van de stappen in dit gedeelte.

Stap 9: HP Systeemherstel gebruiken om problemen met breedband internetverbinding in Windows 8 op te lossen

HP Systeemherstel zet uw computer terug op de originele fabrieksinstellingen. Alle belangrijke bestanden, software en programma's moeten worden opgeslagen voordat u een Systeemherstel uitvoert. Zie HP System Recovery uitvoeren (Windows 8) voor meer informatie.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...