hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los het HP-printerprobleem op macOS op

  Een [softwarecomponent] zal uw computerbericht beschadigen tijdens het afdrukken of installeren - Klik hier

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP S1931a, S2031, S2031a, S2321a, S2331 en S2331a LCD monitoren - De monitor gebruiken en instellen

Dit document beschrijft het gebruiken en instellen van de S1931, S2031, S2031a, S2321a, S2331 en S2331a LCD-monitoren.
Afbeelding : S2031 LCD monitor
S2031 LCD monitor

Drivers installeren

Installeer de software van de cd of download het als volgt van internet:

De drivers vanaf de cd installeren

De monitordriver vanaf de cd installeren:
 1. Plaats de cd in het cd-station van de computer.
  Het cd-menu wordt weergegeven.
 2. Selecteer de taal.
 3. Klik op Stuurprogramma's monitor installeren.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Controleer via het onderdeel Beeldscherm van Configuratiescherm of de juiste beeldschermresolutie en vernieuwingsfrequentie zijn ingesteld.

De drivers vanaf het web installeren

Als u de meest recente versie van de drivers en softwarebestanden wilt downloaden, bezoekt u de HP website voor ondersteuning:
 1. Selecteer uw land/regio.
 2. Selecteer Software en drivers downloaden.
 3. Typ het modelnummer van de monitor, bijvoorbeeld S2031a.
  De pagina's voor het downloaden van de software voor de monitor verschijnen.
 4. Controleer of het systeem voldoet aan de opgegeven vereisten.
 5. Download en installeer de driver en de softwarebestanden door de stappen op het scherm te volgen.

Bedieningsknoppen van de monitor

U vindt de monitorknoppen op het voorpaneel.
Afbeelding : Bedieningsknoppen van de monitor
Bedieningsknoppen van de monitor.
Nee.
Pictogram
Beschrijving
1
Menu
Open, of selecteer het OSD-menu.
2
-
Met de min-knop kunt u achterwaarts door het menu met scherminstellingen bladeren of het ingestelde niveau verlagen.
Als het menu met scherminstellingen niet actief is, drukt u op deze knop om het menu Volume weer te geven.
3
+
Met de plus-knop kunt u voorwaarts door het menu met scherminstellingen bladeren of het ingestelde niveau verhogen.
Als het menu met scherminstellingen niet actief is, drukt u op deze knop om het menu Volume weer te geven.
4
OK
Druk op de knop OK om de gemarkeerde functie te selecteren.
5
Aan-/uitknop en -lampje. Schakel het scherm aan of uit. De aan-/uitknop bevindt zich onderaan het scherm in het midden.
Aan-/uitlampje. Wanneer de monitor aan staat in de normale werkstand, brandt het aan/uit-lampje in de kleur blauw.
Wanneer het oranje is, is de monitor in slaapstand.

Automatische aanpassing (alleen VGA-invoer)

Optimaliseer de schermprestaties voor de VGA-invoer met Automatische aanpassing in de OSD-software of download het aanpassingspatroon van de HP-website.
Deze software kan de volgende zaken corrigeren:
 • Onscherp of onduidelijk beeld
 • Dubbele beelden, strepen en schaduwen
 • Vage verticale balken
 • Dunne verschuivende horizontale lijnen
 • Beeld uit het midden
U voert de automatische aanpassing als volgt uit:
 1. Wacht 20 minuten totdat de monitor is opgewarmd voordat u met de aanpassing begint.
 2. Druk op de knop Menu en selecteer Beeldinstelling, gevolgd door Automatisch aanpassen in het menu met scherminstellingen.
  Als het resultaat niet naar tevredenheid is, gaat u verder met deze procedure.
 3. Download het HP aanpassingspatroon van de HP-website en voer deze functie uit:
  1. Selecteer uw land/regio.
  2. Selecteer Drivers en software downloaden voer het modelnummer van de monitor in, bijvoorbeeld S2031a in en druk dan op Enter.
  3. Selecteer uw besturingssysteem en klik vervolgens op Volgende.
  4. Klik op Hulpprogramma's, en klik vervolgens op HP aanpassingspatroon. Klik op de downloadpagina op Nu downloaden.
  5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de functie uit te voeren.
   Afbeelding : Testpatroon instellen
   Afbeelding van het testpatroon.
  6. Druk op Esc om het testpatroon te sluiten.

Het On Screen Display (OSD) gebruiken

Volg deze stappen om de monitorinstellingen aan te passen met het OSD-menu.
 1. Zet de computer en de monitor aan.
 2. Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen.
  Het OSD-hoofdmenu wordt geopend.
 3. U navigeert door het hoofdmenu en de submenu's door op het voorpaneel van de monitor op de knop + te drukken om naar boven te gaan of op de knop (min) te drukken om weer terug te gaan.
 4. Gebruik om een item van het OSD-menu te selecteren, de plus (+) of min (-) knop om te bladeren naar uw keuze en deze te markeren. Druk op de knop OK om het gemarkeerde item te selecteren.
 5. Als u een menu-item hebt geselecteerd en de bijbehorende informatie verschijnt, gebruikt u de knoppen + en om de schaal van het item in te stellen.
 6. Druk op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen te annuleren en om terug te keren naar het voorgaande menu. Druk op de knop Menu om het OSD te verlaten.
  opmerking:
  Als u gedurende 10 seconden niet op de knoppen drukt terwijl er een menu wordt weergegeven, dan worden de aanpassingen en instellingen niet opgeslagen en wordt het menu automatisch afgesloten.
Opties van het hoofdmenu
Opties van de submenu's
Beschrijving
Invoerselectie
Selecteert de invoerbron voor VGA en DVI (bepaalde modellen).
Helderheid
Het helderheidsniveau van het scherm aanpassen.
Contrast
Past het contrastniveau van het scherm aan.
Image Control (Beeldbesturing)
Pas de afbeelding op het scherm aan. De omgevingshelderheidensor kan ook worden ingeschakeld of worden uitgeschakeld (alleen van toepassing bij sommige modellen)
Automatisch aanpassen
Optimaliseert automatisch het beeld voor het weergeven van de ideale instelling.
Horizontale positie
Stelt de horizontale positie van het beeld in.
Verticale positie
Stelt de verticale positie van het beeld in.
Clock (Klok)
Eventuele verticale strepen of stroken op de achtergrond minimaliseren. Als u de kloksnelheid wijzigt, wordt ook het horizontale beeld aangepast. Alleen bij VGA-invoer.
Faseverschuiving
Past de faseverschuiving van het scherm aan. Deze aanpassing elimineert alle horizontale storing om heldere en levensechte beelden en tekens mogelijk te maken. Alleen bij VGA-invoer.
Kleur
Selecteert de kleur die wordt weergegeven op het scherm. De fabrieksinstelling is 6500 K of Custom color (voorkeurkleur), afhankelijk van het model van uw monitor.
Voorkeurkleur
Kleurbereik selecteren en instellen:
R om het roodniveau in te stellen
G om het groenniveau in te stellen
B om het blauwniveau in te stellen
sRGB
De kleur van het scherm instellen zodat deze voldoet aan de kleurstandaarden die worden gebruikt in de beeldverwerkende industrie.
Taal
Selecteert de taal van het OSD menu. De fabrieksinstelling is Engels.
Management
Selecteert instellingen om de OSD en andere monitorinstellingen te beheren.
Volume
Hiermee past u het volume aan.
Scherminstellingen
Hiermee kunt u de schermpositie van het OSD-menu aanpassen.
Horizontale positie OSD – stelt de visuele positie van het OSD-menu rechts of links van het scherm in. De fabrieks instelling voor de horizontale-positiewaarde is 50.
Verticale positie OSD – stelt de visuele positie van het OSD-menu onderaan of bovenaan het scherm in. De fabrieks instelling voor de verticale-positiewaarde is 50.
Transparantie OSD – regelt de doorzichtigheid om doorzichtige achtergrondinformatie in te schakelen.
OSD-beeldschermtijd – stelt de OSD- beeldschermtijd in (in seconden), nadat de laatste knop is gedrukt. De fabrieksinstelling is 30 seconden.
Energiebesparing
Schakelt de energiebesparingsfunctie in. Selecteer Aan of Uit. De fabrieksinstelling is Aan.
Mode Display (modusweergave)
De resolutie, vernieuwingsfrequentie en frequentie informatie wordt weergegeven wanneer het OSD hoofdmenu geopend wordt. Selecteer Aan of Uit.
Monitorstatus
De operationele status van uw monitor geeft aan wanneer u uw scherm inschakelt. Selecteer de positie waar de statusinformatie wordt weergegeven: Top (bovenkant) Middle (midden), Bottom (onderkant) of Of (uit).
DDC/CI-ondersteuning
Regelt sommige OSD-menufuncties, zoals helderheid, contrast en kleur temperatuur, op uw computer, indien toegestaan. Deze functie kan zowel aan als uit worden gezet.
Aan-/uit lampje op het voorpaneel
Aan-/uit LED op de aan-/uitknop. Als deze optie op Off (uit) in ingesteld, is dit lampje altijd uit.
Timer slaapstand
De volgende timer-opties zijn beschikbaar:
Huidige tijd instellen - de huidige tijd instellen in uren en minuten.
Slaaptijd instellen - de gewenste tijd in te stellen gedurende welke uw monitor in de slaapstand werkt.
Openingstijd instellen - om de gewenste tijd te stellen waarop uw monitor wordt gewekt uit de slaapstand.
Timer - de timer slaapstand Aan of Uit zetten. De standaardinstelling is Uit.
Slaapstand nu - om de slaapstand voor uw scherm te activeren
Standaard video- ingang)
Wanneer het scherm op twee actieve en geldige videobronnen is aangesloten, selecteert u één daarvan als de standaard video-invoer.
De standaard signaalinvoer is DVI.
Wijzigingen worden geactiveerd nadat u opnieuw de computer opnieuw hebt gestart.
Informatie
Hiermee kunt u belangrijke informatie over de monitor selecteren en weergeven.
De fabriekinstellingen herstellen
Hiermee kunt u alle menu-instellingen opnieuw op de standaardwaarden instellen.

Beeldkwaliteit aanpassen

Met de voorziening voor automatisch aanpassen wordt de beeldkwaliteit voor beeldgrootte, beeldpositie, klok en fase nauwkeurig afgesteld wanneer u overschakelt naar een andere videoweergave. Voor nauwkeuriger aanpassingen van VGA invoer, kunt u de automatische aanpassingssoftware van de HP-website downloaden en uitvoeren.
Als u de beeldkwaliteit verder wilt verbeteren, gebruik dan de opties Clock (klok) en Phase (faseverschuiving) van de monitor om het beeld precies af te stellen. Gebruik deze functies alleen wanneer de functie voor automatisch aanpassen geen bevredigende beeldkwaliteit oplevert.
opmerking:
De instellingen voor Clock (Kloksnelheid) kunnen alleen worden aangepast wanneer er een analoge ingang wordt gebruikt. Bij digitale video-ingangen kunnen deze instellingen niet worden gewijzigd.
Clock moet eerst correct worden ingesteld, omdat de instellingen bij Clock Phase (faseverschuiving) afhankelijk zijn van de instellingen bij Clock (kloksnelheid).
 • Kloksnelheid - de waarde verhogen of verlagen om zo min mogelijk zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm te krijgen.
 • Faseverschuiving - de waarde verhogen of verlagen om zo mijn mogelijk vertekening of trilling van het beeld te krijgen.
Gebruik deze functies alleen wanneer de functie voor automatisch aanpassen geen bevredigende beeldkwaliteit in analoge modus oplevert. Download en gebruik de automatische aanpassings software van de HP-website voor het beste resultaat.
 1. Wacht 20 minuten totdat de monitor is opgewarmd voordat u met de aanpassing begint.
 2. Geef het programma met het aanpassingspatroon op de cd weer.
 3. Open het OSD-menu en selecteer Image Control (Beeldinstelling).
 4. De instellingen bij Kloksnelheid moeten eerst correct worden ingesteld, omdat de instellingen bij Faseverschuiving afhankelijk zijn van de instellingen bij Kloksnelheid.
  Als er storing van het beeld optreedt bij het aanpassen van de waarden voor Kloksnelheid en Faseverschuiving, blijft u de waarden aanpassen totdat de storing weer verdwijnt.
Om de fabrieksinstellingen te herstellen, gaat u naar het OSD-menu, selecteert Herstel fabrieksinstellingen en drukt dan op OK.

Meldingen over de toestand van de monitor

Als een van de onderstaande situaties zich voordoet, verschijnen er speciale berichten op het scherm:
 • Input Signal Out of Range (Ingangssignaal buiten bereik): Dit bericht wijst erop dat de monitor het huidige ingangssignaal niet ondersteunt doordat de resolutie en/of de vernieuwingsfrequentie van de computer op een te hoge waarde is ingesteld.
  Wijzig uw videokaartinstellingen naar een lagere resolutie of vernieuwingsfrequentie. Start de computer opnieuw op, zodat de nieuwe instellingen van kracht worden.
  De maximale resoluties zijn als volgt:
  • Voor de S1931a monitor: 1366 x 768 bij 60 Hz
  • Voor de S2031 en S2031a monitor: 1600 x 900 bij 60 Hz
  • Voor de S2321a monitor: 1920 X 1080 bij 60 Hz
  • Voor de S2331 monitor: 1920 X 1080 bij 60 Hz
 • Monitor Going to Sleep (Monitor gaat naar slaapstand): Dit betekent dat de slaapstand van het scherm wordt ingeschakeld. De luidsprekers (bepaalde modellen) worden in de slaapmodus uitgeschakeld.
 • Check Video Cable (Videokabel controleren): Geeft aan dat een video-ingangskabel niet goed op de computer of monitor is aangesloten.
 • No Input Signal (Geen invoersignaal): Geeft aan dat de monitor geen videosignaal ontvangt van de computer of de video-ingangsconnector van de monitor. Controleer of de computer (of een andere videobron) is uitgeschakeld of in een energiespaarstand staat.
 • Auto Adjustment is in Progress (Automatisch aanpassen wordt uitgevoerd): Geeft aan dat de functie voor automatisch aanpassen actief is en wordt uitgevoerd.

Probleemoplossing

In de volgende lijst ziet u een overzicht van problemen die zich met de monitor kunnen voordoen, met bij elk probleem de mogelijke oorzaken en de aanbevolen oplossingen.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het aan/uit-LED-lampje brandt niet.
De monitor is niet ingeschakeld.
Zorg dat het netsnoer goed op een geaard stopcontact is aangesloten en op de monitor en dan de aan-/uitknop van de monitor aan is.
Er wordt geen beeld weergegeven op het scherm.
Het netsnoer is niet aangesloten.
Het netsnoer aansluiten en het product inschakelen.
De aan/uit-knop op het voorpaneel van de monitor staat uit.
Druk op de aan/uit-knop op het voorpaneel.
opmerking:
Als op de aan-/uitknop drukken geen effect heeft, houdt u OK, + ingedrukt en drukt u op de aan-/uitknop.
De videokabel is niet goed aangesloten.
Zorg dat de videokabel correct is aangesloten.
Het scherm‎-beveiligingsprogramma is geactiveerd.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om het schermbeveiligingsprogramma te deactiveren.
Het beeld op het scherm lijkt vervormd; de tekst is onduidelijk of onscherp; de beeldkwaliteit is slechter.
De resolutie van de grafische kaart in de computer is ingesteld op een lagere of hogere waarde dan de eigen resolutie van de monitor.
Stel de weergaveresolutie van de computer in op dezelfde waarde als de aanbevolen eigen schermresolutie van de monitor om de beste beeldkwaliteit te krijgen.
Het beeld is onscherp, onduidelijk of te donker.
De helderheid en/of het contrast zijn te laag ingesteld.
Druk op het voorpaneel van de monitor op de knop OK. Als hierdoor het beeld niet beter wordt, drukt u op de knop Menu om het menu met scherminstellingen te openen. Pas vervolgens de instellingen voor contrast en/of helderheid aan.
Het beeld stuitert en flikkert of er is een golf patroon in het beeld zichtbaar.
Interferentie van een ander elektrisch apparaat.
Plaats elektrische apparaten die mogelijk elektrische storingen veroorzaken zo ver mogelijk van de monitor af.
Het beeld staat niet in het midden
De beeldpositie moet wellicht worden bijgesteld.
Druk op de knop Menu om het menu met scherminstellingen te openen. Selecteer Beeld/horizontale beeldpositie of Verticale positie om de horizontale of verticale positie van het beeld in te stellen.
Ingangssignaal buiten bereik. - Wijzigen instelling resolutie wordt weergegeven op het scherm.
De schermresolutie en/of de verversingsfrequentie is op een te hoge waarde ingesteld.
Start de computer opnieuw op en schakel de Veilige modus van Windows in. Wijzig de instellingen in waarden die door de monitor worden ondersteund. Start de computer op zodat de nieuwe instellingen van kracht worden.
Scherm is zwart of geeft een lagere resolutie weer tijdens het weergeven van high-definition(HD) inhoud (bepaalde modellen).
Controleer of uw monitor en computer HDCP ondersteunen.
Audio van ingebouwde luidsprekers niet te horen (bepaalde modellen).
Het geluid is uitgeschakeld of het volume is te laag ingesteld.
Neem de volgende stappen:
 • Controleer of het bronsignaal goed is door de hoofdtelefoon te gebruiken met de bron.
 • Druk op de + of - knop aan de voorzijde van de monitor om het volume aan te passen.
 • Druk op de knop Menu om naar het OSD-menu te gaan. Selecteer Beheer en selecteer dan Volume om het volume aan te passen.
 • Controleer of het luidsprekervolume niet gedempt of te laag is. Klik op Start, Configuratie scherm en vervolgens op Hardware en geluid. Klik bij Audio apparaten en geluid op Systeemvolume aanpassen. Verplaats bij Hoofdvolume de schuifregelaar omhoog.
Monitor is altijd in slaapstand (oranje lampje).
De aan/uit-schakelaar van de computer moet in de stand Aan staan.
De videokaart van de computer moet stevig in de sleuf zijn geplaatst.
Controleer of de videokabel van de monitor goed is aangesloten op de computer.
Controleer de videokabel van de monitor en kijk er of er geen pinnetjes zijn verbogen.
Controleer of uw computer operationeel is: Druk op de Caps Lock-toets en let op de Caps Lock- LED die op de meeste toetsenborden zit. De LED zou aan of uit moeten gaan na het indrukken van de Caps Lock- toets.
Geen Plug en Play.
De plug-en-play-functie van de monitor werkt alleen als u een plug-en-play-compatibele computer en videokaart hebt. Controleer dit bij de computerfabrikant.
Controleer de videokabel van de monitor en kijk er of er geen pinnetjes zijn verbogen.
Controleer of de monitordrivers zijn geïnstalleerd. Monitordrivers zijn ook beschikbaar op: http:// www.hp.com/support

Functie Power-saver (Energiebesparing)

Wanneer de monitor gewoon aan staat, brandt het aan/uit-lampje in de kleur blauw.
De monitor ondersteunt een energiebesparende stand die wordt ingeschakeld zodra de monitor constateert dat er geen horizontaal en/of verticaal synchronisatiesignaal aanwezig is. Zodra de afwezigheid van deze synchronisatiesignalen wordt gedetecteerd, wordt het scherm leeggemaakt en de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Het aan/uit-lampje licht nu oranje op.
opmerking:
Deze functie werkt alleen als de stroombesparingsfunctie op uw computer is geactiveerd. Zie uw computerdocumentatie voor instructies over het instellen van de energiebesparingsvoorzieningen (soms ook energiebeheerfuncties genoemd).

Tips en aanbevelingen

 • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt. Reinig de kunststof delen van de monitor met een licht met water bevochtigde, schone doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Reinig het scherm van de monitor met een antistatische beeldschermreiniger.
 • Open nooit de behuizing van de monitor en probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Gebruik alleen de knoppen die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Wanneer de monitor niet naar behoren functioneert of is gevallen en/of beschadigd, neemt u contact op met een geautoriseerde dealer, verkoper of serviceaanbieder van HP.
 • Gebruik alleen een voedingsbron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor, zoals aangegeven op het label of op de achterplaat van de monitor.
 • Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
 • Zet de monitor uit wanneer u deze niet gebruikt. U kunt de levensduur van de monitor aanzienlijk verlengen door een schermbeveiligingsprogramma te gebruiken en de monitor uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt.
 • Wanneer u de monitorvoet verwijdert, leg de monitor dan plat neer met het beeldscherm omlaag op een zachte ondergrond om krassen, beschadigingen en breuken te voorkomen.
 • Wanneer de monitor gedurende lange tijd hetzelfde statische beeld weergeeft, kan het scherm mogelijk inbranden. Gebruik een schermbeveiliging of schakel de monitor uit wanneer u deze gedurende langere tijd niet gebruikt om te voorkomen dat het beeld in het monitorscherm wordt gebrand.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...