hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Welkom Samsung Printer Klanten

  Ondersteuning nodig voor uw Samsung printer? HP is er om te helpen! Meer informatie

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP L2151ws LCD Monitor - Uw monitor instellen

In dit document wordt beschreven hoe u de HP L2151ws LCD flat-panel monitor kunt instellen.
Afbeelding : HP L2151ws monitor
HP L2151ws monitor
Stap 1: De monitor installeren
Neem de volgende stappen om de monitor in te stellen:
  let op:
Het scherm is kwetsbaar. Raak het LCD-scherm niet aan en druk er niet op; dit kan tot beschadigingen leiden.
 1. Plaats de monitor met het beeldscherm omlaag op een vlakke, zachte en beschermende ondergrond.
 2. Lijn met beide handen de basis uit met de voet en druk stevig om de voet op zijn plaats te vergrendelen. Verzeker u er van dat de basis stevig is bevestigd voordat u verder gaat met de instellingsprocedure.
  Afbeelding : De basis bevestigen
  De basis bevestigen
 3. Til het scherm overeind en plaats het op het werkoppervlak.
 4. Ga voor de monitor staan en houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt terwijl u de hellingshoek aanpast.
 5. Pas de hellingshoek aan door de bovenrand van de monitor naar u toe te trekken of van u af te duwen.
    let op:
  Raak het LCD-scherm niet aan bij het aanpassen van de hellingshoek om breuken en schade te voorkomen.
  Afbeelding : De hellingshoek aanpassen
  De hellingshoek aanpassen
Stap 2: De monitor op de computer aansluiten
  waarschuwing:
Beperk als volgt het risico van elektrische schokken of beschadiging van de apparatuur:
 • Schakel de aardestekker van het netsnoer niet uit. De geaarde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening. Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact.
 • Zorg ervoor dat het geaarde stopcontact waarin u de stekker van het netsnoer steekt eenvoudig toegankelijk is voor de bediener en zich zo dicht mogelijk bij de apparatuur bevindt. Leg het netsnoer zodanig neer dat er geen objecten op worden geplaatst en niemand op het snoer gaat staan.
 • Plaats niets op de snoeren of kabels. Leg snoeren en kabels zo neer dat niemand er per ongeluk op kan staan of over kan struikelen. Trek nooit aan een snoer of kabel.
 1. Schakel de computer uit.
 2. Voor het aansluiten van een VGA-kabel sluit u de ene kant van de 15-pins D-Sub VGA-kabel (blauwe connector) aan op de achterkant van de monitor en de andere kant op de VGA-poort van de computer.
  Afbeelding : Een VGA-kabel aansluiten
  VGA-aansluiting.
 3. Voor het aansluiten van een DVI-kabel (niet meegeleverd) sluit u de ene kant van de 24-pins DVI-kabel (witte connector) aan op de achterkant van de monitor en de andere kant op de DVI-poort van de computer.
  Afbeelding : Een DVI-kabel aansluiten
  DVI-aansluiting
 4. Sluit het netsnoer en de adapter eerst aan en sluit dan de ene kant van de adapter aan op de achterzijde van de monitor en de andere kant op een geaard stopcontact.
  Afbeelding : Het netsnoer aansluiten
  Het netsnoer aansluiten.
 5. Zet de monitor en de computer aan.
Stap drie: Selecteer de video-invoerbron
Het scherm stelt automatisch vast welke invoer geldige videosignalen heeft en het beeld weergeeft. U kunt de VGA-kabel, de DVI-kabel of beide aansluiten. Als beide kabels worden geïnstalleerd, is de standaard invoerselectie DVI.
Voer de volgende stappen uit om de bron te wijzigen. Veranderen van een VGA- naar een DVI-invoerbron kan enkele seconden duren.
 1. Druk op de knop Menu aan de voorkant van de monitor om het OSD-hoofdmenu te openen.
 2. Navigeer naar Broninstellingen door op de + (plus) of (min) knoppen op de monitor te drukken.
  De bron wisselt tussen VGA of DVI.
 3. Klik op Afsluiten om af te sluiten en de instelling op te slaan nadat u uw keuze hebt gemaakt.
Stap 4: Drivers installeren
Installeer de monitordriver plus de INF- en ICM-bestanden vanaf de cd of download ze van internet:
De drivers vanaf de cd installeren
De monitordriver vanaf de cd installeren:
 1. Plaats de cd in de cd-rom-drive van de computer.
  Het cd-menu wordt weergegeven.
 2. Selecteer de taal.
 3. Klik op Stuurprogramma's monitor installeren.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Controleer in het venster Eigenschappen voor beeldscherm in het Configuratiescherm of de juiste beeldschermresolutie en vernieuwingsfrequentie worden weergegeven.
De drivers vanaf het web installeren
Als u de meest recente versie van de drivers en softwarebestanden wilt downloaden, bezoekt u de HP website voor ondersteuning:
 1. Selecteer uw land/regio.
 2. Selecteer Software en drivers downloaden.
 3. Geef het modelnummer van de monitor, bijvoorbeeld: L2151ws
  De software downloadt informatie voor uw monitor.
 4. Controleer of uw systeem voldoet aan de aangegeven vereisten.
 5. Download en installeer de driver en de softwarebestanden door de stappen op het scherm te volgen.
Tips en aanbevelingen
 • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken. Gebruik een antistatische schermreiniger als het scherm verder nog gereinigd moet worden.
 • Open nooit de behuizing van de monitor en probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Gebruik alleen de knoppen die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Wanneer de monitor niet naar behoren functioneert of is gevallen en/of beschadigd, neemt u contact op met een geautoriseerde HP dealer, verkoper of serviceaanbieder.
 • Gebruik alleen een voedingsbron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor, zoals aangegeven op het label of op de achterplaat van de monitor.
 • Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact door de stekker stevig vast te nemen.
 • Zet de monitor uit wanneer u deze niet gebruikt. U kunt de levensduur van de monitor aanzienlijk verlengen door een schermbeveiligingsprogramma te gebruiken en de monitor uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt.
 • Wanneer u de monitorvoet verwijdert, legt u de monitor met het scherm omlaag op een zachte ondergrond om krassen, beschadigingen en breuken te voorkomen.
 • Wanneer de monitor gedurende lange tijd hetzelfde statische beeld weergeeft, kan het scherm mogelijk inbranden. Gebruik een screensaver of schakel de monitor uit wanneer deze niet wordt gebruikt om inbranden te voorkomen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...