hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Photosmart Wireless e-All-in-One printerserie (B110) - Het foutbericht 'scan kan niet worden uitgevoerd omdat een ander programma of een andere computer het apparaat in het netwerk gebruikt' verschijnt in Windows als u probeert te scannen via een draadloos netwerk

Probleem
Het bericht 'Scan kan niet worden uitgevoerd omdat een ander programma of een andere computer het apparaat in het netwerk gebruikt' wordt weergegeven wanneer u via het draadloze netwerk probeert te scannen.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
Oplossing één: Start de computers, het product en de draadloze router die op het netwerk zijn aangesloten opnieuw op
Voer de volgende stappen uit om om de netwerkcomponenten opnieuw op te starten.
Stap één: Schakel de componenten uit
 1. Controleer de firewallinstellingen op alle computers in het netwerk.
    opmerking:
  Iedere computer op het netwerk kan de fout veroorzaken.
 2. Schakel het apparaat uit.
 3. Schakel de draadloze router uit.
Stap twee: Onderdelen inschakelen
 1. Schakel de draadloze router in.
 2. Schakel het apparaat in.
 3. Schakel alle andere computers op het netwerk in.
Stap drie: Proberen te scannen
Probeer nogmaals te scannen.
Oplossing twee: Scan vanuit de Embedded Web Server
Volg deze stappen om vanuit de geïntegreerde webserver (EWS) te scannen.
Stap één: Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
 1. Raak de knop ATM () aan naast het pictogram Instellingen () linksonder op het bedieningspaneel.
 2. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om Draadloos te selecteren en raak OK aan.
 3. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om Draadloze instellingen te selecteren en raak OK aan.
 4. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om Netwerkconfiguratiepagina afdrukken te selecteren en raak OK aan.
Stap twee: De EWS openen
 1. Zoek het IP-adres van het product op de Netwerkconfiguratiepagina.
  Afbeelding : Voorbeeld van een IP-adres op de netwerkconfiguratiepagina
  Afbeelding van een IP-adres op de netwerkconfiguratiepagina
 2. Open een webbrowser.
 3. Vul het IP-adres in het adresveld van de webbrowser op de volgende manier in http://192.168.1.1 en druk vervolgens op Enter op het toetsenbord. De startpagina van de interne webserver opent.
  Afbeelding : IP-adres in het adresbalk van de webbrowser
  Schermafbeelding van het IP-adres dat in het adresveld van de webbrowser is ingevoerd
    opmerking:
  Als u een proxyserver in uw browser gebruikt, moet u deze mogelijk uitschakelen om de geïntegreerde webserver te kunnen openen.
 4. Klik op het tabblad Home (startpagina) om de productinformatie te openen.
Stap drie: Scannen vanuit de geïntegreerde webserver
 1. Open de klep.
  Afbeelding : De klep openen
  Afbeelding van het openen van de klep.
 2. Plaats het origineel in de rechteronderhoek van de glasplaat. Zie de gedrukte richtlijnen naast de glasplaat van de scanner voor hulp bij het plaatsen van de pagina.
  Afbeelding : Het origineel op de glasplaat plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van het originele document op de glasplaat van de scanner
 3. Sluit de klep. Het venster Afbeeldingstype wordt geopend op uw computer.
 4. Selecteer het afbeeldingstype van het document en selecteer dan de grootte van het bestand.
 5. Klik op Scannen om het document te scannen.
    opmerking:
  Als uw webbrowser is ingesteld om pop-ups te blokkeren, functioneert de geïntegreerde webserver mogelijk niet correct. Controleer dat de browser het openen van pop-ups toestaat.
  U kunt alleen documenten van een pagina scannen vanaf de glasplaat van de scanner als u de geïntegreerde webserver gebruikt.
Oplossing drie: Scannen vanaf het bedieningspaneel
Voer deze stappen uit om het bedieningspaneel van het product te gebruiken.
 1. Open de klep.
  Afbeelding : De klep openen
  Afbeelding van het openen van de klep.
 2. Plaats het origineel in de rechteronderhoek van de glasplaat. Zie de gedrukte richtlijnen naast de glasplaat van de scanner voor hulp bij het plaatsen van de pagina.
  Afbeelding : Het origineel op de glasplaat plaatsen
  Afbeelding van het plaatsen van het originele document op de glasplaat van de scanner
 3. Raak de knop ATM () aan naast het pictogram Instellingen () linksonder op het bedieningspaneel.
 4. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om Scannen te selecteren en raak OK aan.
 5. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om Scannen naar pc te selecteren en raak OK aan.
 6. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om de computer te selecteren waar u naartoe wenst te scannen en raak dan OK aan. Het origineel wordt gescand.
Oplossing vier: Controleer de firewallinstellingen
Als het firewallprogramma op uw computer niet correct is geconfigureerd, dan kan het mogelijk zijn dat het niet lukt om via het netwerk te scannen. Volg deze stappen om de firewall correct te configureren.
  opmerking:
Klik op Ja, Toestaan of Niet blokkeren als de computer hierom vraagt.
 1. Om te achterhalen welke firewall op de computer is geïnstalleerd, zoekt u het pictogram van de firewall in het systeemvak rechtsonder in het scherm van de computer. Noteer de naam van de firewall.
  Afbeelding : Systeemvak
  Systeemvak
 2. Klik in de volgende tabel op de documentlink naast het firewallpictogram en volg daarna de stappen in het gelinkte document.
    opmerking:
  Het is verstandig deze pagina af te drukken of aan uw favorieten toe te voegen, zodat u deze kunt raadplegen nadat u de firewall hebt geconfigureerd.
  Als de firewall niet in de tabel voorkomt, gaat u door met de volgende stap.
 3. Afhankelijk van het besturingssysteem gebruikt u een van deze procedures om de map Bin te openen.
  • Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ C:\Programmabestanden\HP\Digital Imaging\Prullenbak in het vak Openen en klik vervolgens op OK. De map Bin wordt geopend.
  • Windows Vista: Klik op het Windows-pictogram op de Windows-taakbalk, typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het tekstvak Zoekopdracht starten en druk op Enter. De map Bin wordt geopend.
  • Windows 7: Klik op het Windows-pictogram op de Windows-taakbalk, typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter. De map Bin wordt geopend.
 4. Noteer het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van. De bestandspaden lijken op dit voorbeeld: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.
  • hpoews01.exe
  • hpofxm08.exe
  • hposid01.exe
  • hpqkygrp.exe
  • hpqste08.exe
  • hpqtra08.exe
  • hposfx08.exe
  • Indien de HP software die op de pc geïnstalleerd werd versie 10.0 of later is, dient u het bestand hpiscnapp.exe te zoeken.
  • Indien de HP software die op de pc geïnstalleerd is versie 9.0 of later is, dient u het bestand hpqscnvw.exe te zoeken.
 5. Open de directory C:\windows\system32 en noteer vervolgens het bestandspad voor elk van de volgende programma's of maak er een kopie van:
  • hpzwiz01.exe
  • hpznui01.exe
 6. Open de software van de firewall en zorg ervoor dat elk van de programma's wordt weergegeven in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's. Voeg de ontbrekende programma's handmatig toe aan de lijst wanneer een programma niet in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's staat.
    opmerking:
  Afhankelijk van het firewallprogramma kan de naam van de lijst variëren.
 7. Indien de firewallsoftware verschillende vertrouwensniveaus heeft of specifieke machtiging voor een programma vereist voor toegang tot internet, dient u ervoor te zorgen dat u elk van de HP programma's vrije toegang tot internet verleent.
 8. Klik op OK of Opslaan om de wijzigingen op te slaan in de lijst met vertrouwde of toegestane programma's.
 9. Volg deze stappen om de internetpoorten te deblokkeren door nieuwe regels in de firewallsoftware te creëren.
    opmerking:
  Iedere regel opent één poort, dus creëer een regel voor iedere poort.
  De HP software maakt gebruik van de volgende poorten. Elke poortnaam bestaat uit een protocol (hetzij UDP of TCP), een getal en een verbindingstype (hetzij binnenkomend of uitgaand). Bij de creatie van de regel om de poort te openen maakt het firewallprogramma gebruik van al deze informatie.
  • UDP 427 binnenkomend
  • UDP 427 uitgaand
  • UDP 161 uitgaand
  • UDP 139 uitgaand
  • TCP 139 uitgaand
  • TCP 9220 uitgaand
  • TCP 9500 uitgaand
  • TCP 9290 uitgaand
  1. Open het gedeelte netwerk of regels van de firewallsoftware.
  2. Creëer een nieuwe regel met een beschrijvende naam. De naam UDP 137 inkomend deblokkeren is bijvoorbeeld een goede naam voor een regel die de UDP 137-poort voor inkomend verkeer opent.
  3. Selecteer Alle IP-adressen wanneer u wordt gevraagd het type regel te selecteren.
  4. Selecteer IPv4 en IPv6 wanneer u wordt gevraagd het type IP-adres te selecteren.
  5. Nadat u elke regel gecreëerd hebt, klikt u op OK of Opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Stap twee: Schakel de componenten uit
 1. Controleer de firewallinstellingen op alle computers in het netwerk.
    opmerking:
  Iedere computer op het netwerk kan de fout veroorzaken.
 2. Schakel het apparaat uit.
 3. Schakel de draadloze router uit.
Stap drie: Onderdelen inschakelen
 1. Schakel de draadloze router in.
 2. Schakel het apparaat in.
 3. Schakel alle andere computers op het netwerk in.
Stap vier: Proberen te scannen
Probeer nogmaals te scannen.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...