hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - Bluetooth-verbindingen instellen (Windows 7)

Dit document is van toepassing op HP notebook pc's met Windows 7.
RaadpleegHP notebook pc's - Bluetooth-verbindingen instellen met Vista als uw computer Windows Vista gebruikt.
RaadpleegHP notebook pc's - Bluetooth-verbindingen instellen met XP als uw computer Windows XP gebruikt.
De Bluetooth notebookadapter maakt radioverbindingen over korte afstand met een draadloos Personal Area Network (PAN) en heeft toegang tot andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals computers, mobiele telefoons, headsets, een muis en printers.
Aangezien de Bluetooth-functie de computer verbindt via radio in de plaats van met kabels, kunnen de apparaten verplaatst worden en toch verbonden blijven met de computer. Bluetooth-apparaten kunnen automatisch een verbinding maken met de computer wanneer ze in het servicegebied van de computer komen. Het standaard servicegebied voor computers of mobiele telefoons is ongeveer 9 meter; voor een headset of toetsenbord is dit echter slechts ongeveer 1 meter.
Als u buiten het ontvangstbereik voor de headset komt of als u de headset uitschakelt, kan er een foutmelding worden weergegeven:
Afbeelding : Foutmelding
Afbeelding van een foutmelding afkomstig van het audioapparaat.
Als een dergelijke foutmelding verschijnt, doorloopt u de stappen voor het opstarten en verbinden opnieuw.
Sommige, maar niet alle, HP notebooks worden verkocht met ingebouwde functionaliteit voor draadloze Bluetooth-verbindingen. De documenten met productspecificaties die met de computer werden meegeleverd, geven aan of uw computer al dan niet over een Bluetooth-apparaat beschikt. HP Wireless Assistant kan ook worden gebruikt om te controleren of het apparaat is geïnstalleerd en ingeschakeld omdat alleen draadloze apparaten die zijn geïnstalleerd op de computer, worden weergegeven.
De HP Bluetooth-driver downloaden en de Wizard Apparaat toevoegen in Windows 7 gebruiken
Klik voordat u Bluetooth-verbindingen gaat instellen op HP Bluetooth-driver om de softpaq te downloaden van de HP website en gebruik de wizard Apparaat toevoegen om het Bluetooth-apparaat automatisch te detecteren of het probleem vast te stellen.
Voer de wizard Een apparaat toevoegen uit door deze stappen te volgen.
 1. Klik op Start, typ toevoegen in het zoekveld in en selecteer Een apparaat toevoegen in de lijst. De wizard zoekt naar apparaten om aan de computer toe te voegen.
 2. Zodra uw apparaat is gedetecteerd, kunt u het Bluetooth-apparaat aan uw computer toevoegen.
Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, voer dan de volgende acties uit en voer de wizard Apparaat toevoegen opnieuw uit:
 • Controleer of het apparaat is opgeladen of is aangesloten op de netadapter.
 • Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en in opspoorbare modus staat. Voor informatie over het laten detecteren van uw Bluetooth-apparaat raadpleegt u de instructies van uw apparaat.
Lees de rest van dit document als u handmatig Bluetooth-verbindingen met uw computer wilt instellen.
De HP Bluetooth-software installeren
Werk de drivers voor uw Bluetooth-software bij. Deze zijn verkrijgbaar bij HP. Daardoor zal het apparaat effectiever werken. Klik op HP Bluetooth-software om de softpaq te downloaden van de HP website.
Het Bluetooth-pictogram uitschakelen als de computer geen Bluetooth heeft
Het Bluetooth-pictogram wordt mogelijk weergegeven in het systeemvak, ook al heeft de computer geen Bluetooth. Als u de specificaties hebt nagekeken en uw computer niet over een Bluetooth-apparaat beschikt, kunt u het Bluetooth-pictogram verbergen.
Volg deze stappen om het pictogram te verbergen:
 1. Klik op het pictogram Pictogrammen weergeven () en klik vervolgens op Aanpassen.
 2. Klik onder de lijst Gedrag op de vervolgkeuzelijst Pictogram en melding weergeven en selecteer Pictogram en meldingen verbergen.
Het Bluetooth-pictogram wordt niet meer weergegeven in het systeemvak.
Controleren of het apparaat is ingeschakeld en de HP Network Assistant en het Mobiliteitscentrum inschakelen
Op de behuizing van de meeste notebooks staat een schakelaar of knop om de Bluetooth en draadloze netwerkapparaten van stroom te voorzien. Het indicatorlampje brandt blauw wanneer de Bluetooth- of WiFi-communicatieapparaten zijn ingeschakeld. Het lampje brandt oranje wanneer de stroom naar het apparaat is uitgeschakeld. Het indicatorlampje brandt helemaal niet wanneer alle stroom naar het apparaat is uitgeschakeld. Gebruik de HP Wireless Assistant of het HP Mobiliteitscentrum om de afzonderlijke draadloze functies in of uit te schakelen.
 • Door de Bluetooth-schakelaar of -knop uit te schakelen, wordt elke apparaatverbinding die geopend werd beëindigd.
 • Door de computer in de slaapstand te zetten wordt de Bluetooth-functie eveneens uitgeschakeld.
Zodra u het apparaat hebt ingeschakeld, controleert u of u kunt zien welke Bluetooth-apparaten zijn ingeschakeld en binnen het bereik van uw computer zijn. Zie Scannen op extra Bluetooth-apparaten in dit document.
Controleer of het apparaat geïnstalleerd is en of de HP Network Assistant actief is
Met de HP Wireless Assistant kunt u controleren of een Bluetooth-apparaat geïnstalleerd is en kunt u ook de status van de draadloze apparaten op de computer nagaan. U schakelt het Bluetooth-apparaat als volgt in:
 1. Klik op Start, typ wireless in het zoekveld en selecteer vervolgens HP Wireless Assistant in de lijst.
  Afbeelding : Geïnstalleerde draadloze apparaten
  Afbeelding van de HP Wireless Assistant.
 2. De kolom Status geeft standaard aan dat beide draadloze apparaten ofwel aan (ingeschakeld) ofwel uit (uitgeschakeld) zijn. Daarnaast wordt de kolom Actie standaard niet weergegeven.
Als u een van de draadloze apparaten afzonderlijk wilt bedienen, zonder dat de andere apparaten worden beïnvloed, klikt u op Eigenschappen en selecteert u de optie Onafhankelijke instellingen voor geïnstalleerde draadloze apparaten.
Afbeelding : HP Wireless Assistant - Eigenschappen
Afbeelding van de HP Wireless Assistant, pagina Eigenschappen.
Als u de HP Wireless Assistant hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw installeren met behulp van Recovery Manager.
 1. Klik op Start, typ recovery in het zoekveld en selecteer vervolgens Recovery Manager in de lijst om HP Recovery Manager te openen.
 2. Selecteer onder Ik heb meteen hulp nodig de optie Softwareprogramma opnieuw installeren en klik dan op Volgende.
 3. Selecteer HP Wireless Assistant en klik vervolgens op Volgende.
Volg de instructies op het scherm op om de installatie van de HP Wireless Assistant te voltooien.
Controleer of het apparaat geïnstalleerd is en of Windows Mobiliteitscentrum actief is
Met het Windows Mobiliteitscentrum kunt u Bluetooth-apparaten in- en uitschakelen. Ga als volgt te werk om Bluetooth-apparaten in of uit te schakelen:
 1. Klik op Start, typ mobiliteit in het zoekveld in en selecteer vervolgens Windows Mobiliteitscentrum in de lijst om het Windows Mobiliteitscentrum te openen.
  Afbeelding : Windows Mobiliteitscentrum
  Afbeelding van het Windows Mobiliteitscentrum, openingspagina.
 2. Gebruik de items in het vervolgkeuzemenu in de selectie Geïntegreerde draadloze apparaten om de apparaten aan of uit te schakelen.
De computer koppelen aan een andere Bluetooth-computer
Wanneer de computer is geconfigureerd als host, kan deze andere computers opsporen en verbindingen maken. Om veiligheidsredenen moeten de verbindingen worden gekoppeld. Dat betekent dat de computers dezelfde communicatieprotocollen gebruiken en een beveiligingscode uitwisselen voordat bestanden worden overgebracht. De computers hoeven slechts eenmaal handmatig gekoppeld te worden. Na de handmatige koppeling doet zich een van de volgende situaties voor:
 • de computers herkennen elkaar en maken automatisch verbinding met elkaar
 • u moet handmatig een vaste code invoeren voordat de apparaten elkaar herkennen en verbinding kunnen maken.
Om de computer te koppelen (een initiële verbinding te maken) met een andere Bluetooth-computer, schakelt u beide apparaten in en doet u het volgende:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram en selecteer de optie Een Bluetooth-apparaat toevoegen.
 2. Selecteer het gewenste apparaat in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten en klik vervolgens op Volgende.
 3. Select het gewenste koppeltype. Voor de beste beveiliging selecteert u de optie Maak een koppelcode voor mij en klik vervolgens op Volgende.
 4. De computer maakt een unieke code en geeft deze weer. De computer verzendt ook een verzoek naar het gewenste externe apparaat en een verzoekbericht wordt weergegeven op het apparaat.
 5. Klik op het externe apparaat op het verzoek, voer de unieke koppelcode in het codeveld in en klik dan op Volgende om de code te accepteren.
    opmerking:
  Het verzoek vervalt als de code niet snel genoeg wordt ingevoerd. Klik op de pijltoets 'terug' bovenaan links in de hoek van het venster om terug te keren naar de vorige stap en probeer opnieuw een verbinding te maken.
 6. Geef de apparaten de tijd om de verbinding te maken.
  Er verschijnt een bericht op de hostcomputer wanneer de verbinding werd gerealiseerd.
 7. Klik op Sluiten om het verbindingsvenster te sluiten.
Het Bluetooth-apparaat op de hostcomputer en het externe apparaat kunnen elkaar identificeren en informatie overbrengen.
Configureer de computer als een host
Als u de computer wilt configureren als host, moet u het instellen voor het uitzenden van het signaal van de computer, zodat andere Bluetooth-apparaten het kunnen vinden en eraan kunnen worden gekoppeld. Nadat de hostcomputer goed is gekoppeld aan het gewenste Bluetooth-apparaat, moet u teruggaan en het uitzenden uitschakelen, om uw computer veilig te houden.
Voordat u de computer gebruikt om toegang te krijgen tot andere Bluetooth-apparaten, moeten enkele basisinstellingen worden geconfigureerd. Dankzij de configuratie kan de computer als host fungeren en verbinding maken met andere apparaten. Doe het volgende nadat u gecontroleerd hebt of de Bluetooth-schakelaar is ingeschakeld en het apparaat geactiveerd is:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in de taakbalk en selecteer de optie Bluetooth-instellingen openen.
 2. Controleer de volgende instellingen op het tabblad Opties:
  Afbeelding : Bluetooth-eigenschappen
  Afbeelding van de Bluetooth Radio, pagina met eigenschappen.
  • Selecteer de optie Detectie van de computer door Bluetooth-apparaten toestaan onder Detectie.
     opmerking:
   U moet de selectie van deze optie ongedaan maken (nadat u de computer aan het gewenste Bluetooth-apparaat gekoppeld hebt) zodat anderen deze optie niet kunnen zien, om de beveiliging van uw computer te kunnen garanderen.
  • Selecteer onder Verbindingen de beide opties Bluetooth-apparaten toestaan verbinding te maken met de computer en Waarschuwen wanneer een nieuw Bluetooth-apparaat verbinding wil maken.
  • Selecteer indien gewenst de optie Geef het Bluetooth-pictogram weer in het systeemvak.
 3. Controleer de volgende instellingen op het tabblad Delen:
  • Selecteer de optie Laat externe apparaten bladeren, verzenden en ontvangen.
  • Gebruik Bladeren om een standaardmap te selecteren voor het verzenden en ontvangen van bestanden.
De computer kan nu door andere Bluetooth-apparaten worden gedetecteerd en verbindingen tussen die apparaten toestaan.
Wat kan ik doen met Bluetooth?
Een bestand overbrengen van de hostcomputer naar een ander apparaat
Wanneer twee Bluetooth-apparaten gekoppeld worden, kunnen bestanden van het ene apparaat naar het andere worden overgebracht met behulp van de standaard Windows-functionaliteit. Ga als volgt te werk om een bestand over te brengen naar een computer of een mobiel apparaat.
 1. Open Windows Explorer en navigeer naar de map die het bestand bevat dat u wilt overbrengen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste bestand, selecteer Verzenden naar en klik vervolgens op Bluetooth-apparaat.
 3. Selecteer het gewenste Bluetooth-apparaat in de lijst en klik vervolgens op Volgende.
  • Als de Bluetooth-apparaten gekoppeld werden, brengt de computer het bestand over naar het standaard Bluetooth documentbestand op het externe apparaat.
  • Als de Bluetooth-apparaten niet gekoppeld werden, vraagt de computer u om De 'pairing code' voor het apparaat in te voeren voordat de computer het bestand overbrengt.
 4. Afhankelijk van de veiligheid zal het apparaat dat het bestand ontvangt, mogelijk om toestemming vragen om de overdracht toe te staan.
  Afbeelding : Bevestiging van Bluetooth-bestandsoverdracht
  Afbeelding van de bevestiging van Bluetooth-bestandsoverdracht.
Zoeken naar extra Bluetooth-apparaten
Doe het volgende om naar extra Bluetooth-apparaten te zoeken:
 1. Klik met de rechtermuisknop het Bluetooth-pictogram en selecteer dan Een Bluetooth-apparaat toevoegen om de wizard Een Bluetooth-apparaat toevoegen te openen.
 2. Selecteer de optie Mijn apparaat is ingesteld en gereed voor detectie en klik op Volgende.
Extra Bluetooth-apparaten die zijn ingeschakeld en binnen het bereik van uw computer zijn, worden weergegeven.
Maak een verbinding met een Bluetooth-printer of serieel apparaat
De notebook kan worden aangesloten op een Bluetooth serieel apparaat of printer.
 1. Schakel de Bluetooth-apparaten in.
 2. Installeer de printersoftware die bij de Bluetooth-printer wordt geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor instructies.
 3. Tijdens de printerinstallatie wordt u gevraagd te selecteren hoe de printer een verbinding maakt. Selecteer de optie Bluetooth. De printerinstallatie voltooien.
 4. Dubbelklik op het pictogram Bluetooth in de taakbalk.
 5. Klik op Bluetooth in de menubalk en vervolgens op Apparaatconfiguratie.
 6. Op het tabblad Clienttoepassingen zoekt u de Bluetooth seriële poort en noteer de naam van de poort uiterst rechts, zoals COM4. Noteer de naam van de COM-poort.
 7. Sluit het Bluetooth configuratievenster.
 8. Klik op Start, typ printers in het zoekveld en selecteer vervolgens Apparaten en printers in de lijst.
 9. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de Bluetooth printer en selecteer Eigenschappen.
 10. Op het tabblad Poorten selecteert u het vakje naast de poortnaam die u hebt genoteerd en daarna klikt u op OK. Op die manier krijgt u toegang tot de printer via de Bluetooth seriële poort. Test de printer door vanaf een toepassing of bestand af te drukken.
Bluetooth-audio aansluiten
Als u de Bluetooth-audio wilt configureren, moet u het instellen voor het uitzenden van het signaal, zodat andere Bluetooth-apparaten het kunnen vinden en eraan kunnen worden gekoppeld. Nadat de hostcomputer goed is gekoppeld aan het gewenste Bluetooth-apparaat, moet u teruggaan en het uitzenden uitschakelen, om uw computer veilig te houden.
 1. Schakel de Bluetooth-headset in.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram in de taakbalk en selecteer de optie Bluetooth-instellingen openen.
 3. Selecteer het gewenste Bluetooth-apparaat op het tabblad Audio en klik op Verbinden.
  Afbeelding : Bluetooth-instellingen - Verbinding maken
  Afbeelding van de Bluetooth-instellingen - met Verbinding maken gemarkeerd.
 4. Start de gewenste toepassing voor het afspelen van audio.
Het geluid moet nu hoorbaar zijn via de Bluetooth-headset. Afhankelijk van het model headset kan er een 'Eigenschappen'-venster beschikbaar zijn voor het inschakelen van geavanceerde functies.
Afbeelding : Bluetooth - Geavanceerde functies
Afbeelding van de Bluetooth-pagina met geavanceerde functies.
Zie de instructies van de fabrikant voor meer informatie.
Los problemen met Bluetooth-audio op
Als de audiotoepassing kon afspelen voordat u de headset aansloot, werkt de headset mogelijk niet. Probeer de toepassing te stoppen en opnieuw te starten. U zou geluid moeten horen via de headset nadat de toepassing opnieuw is gestart.
Als het sluiten en opnieuw starten van de toepassing niet helpt, gebruikt u de toepassing Geluid om te controleren of de headset goed werkt.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma voor geluid te gebruiken.
 1. Klik op Start, typ geluid in het zoekveld en selecteer vervolgens Geluid in de lijst.
 2. Klik op het tabblad Afspelen als dit nog niet wordt weergegeven.
De status van het apparaat wordt weergegeven. Het apparaat met het groene markeringsteken is het actieve apparaat.
Afbeelding : Geluid - Tabblad Afspelen
Afbeelding van Geluid - Tabblad Afspelen.
Als u buiten het ontvangstbereik voor de headset komt of als u de headset uitschakelt, kan er een foutmelding worden weergegeven:
Afbeelding : Fout audioapparaat
Afbeelding van de foutmelding van het audioapparaat met de headset buiten het ontvangstgebied.
Als een dergelijke foutmelding verschijnt, doorloopt u de stappen voor het opstarten en verbinden opnieuw.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...