hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP OfficeJet J4500/J4600 All-in-One printerserie - Kan faxen verzenden maar niet ontvangen

Probleem
Het apparaat kan geen faxen ontvangen, maar wel verzenden. Alle andere functies functioneren en de afdrukken zijn van goede kwaliteit.
Oplossing
Voor het vinden van de oplossing voor dit probleem, hebt u het faxnummer van een ander faxapparaat nodig dat correct werkt om faxen mee te verzenden en te ontvangen. Na het proberen van alle oplossingen in dit document, probeert u een fax te ontvangen van dit andere faxapparaat om te testen of het probleem met uw HP faxapparaat is opgelost. Het andere faxapparaat kan in hetzelfde gebouw, op een andere telefoonlijn of op een andere plaats staan met iemand in de buurt die het kan bedienen. U kunt eventueel de persoon die de fax bedient of het bedrijf dat de fax verzendt opbellen. Deze persoon of het bedrijf kan u informatie geven over wat het faxapparaat precies doet bij het verzenden van een fax. Deze informatie kan nuttig zijn om de aard van het probleem te bepalen.
Er zijn diverse oplossingen voor dit probleem. Begin met de eerste oplossing en vervolgens verder met de andere oplossingen, in de aangegeven volgorde, totdat het probleem is opgelost. Wanneer het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te werken met dit document.
Oplossing één: Een faxtest afdrukken om de instellingen te controleren
Voer de volgende stappen uit om de faxinstellingen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat te controleren.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het HP faxapparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 20 seconden en druk op de aan/uit-knop () om het HP faxapparaat in te schakelen.
 3. Sluit het ene uiteinde van een twee-aderig telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere einde van het snoer op de poort 1-Line aan de achterkant van het HP faxapparaat.
  Afbeelding : Twee-aderig telefoonsnoer
   Afbeelding : Sluit het telefoonsnoer aan op de 1-Line-poort
  1. Telefoonaansluiting
  2. Twee-aderig telefoonsnoer op 1-Line
 4. Zorg ervoor dat er gewoon wit papier in de invoerlade is geplaatst.
 5. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 6. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Hulpmiddelen te selecteren en druk vervolgens op OK.
 7. In het menu Hulpmiddelen drukt u op de knop met de pijl naar rechts () om Faxtest uitvoeren te selecteren. Druk vervolgens op OK. De diagnostische faxtest wordt afgedrukt.
 8. Bekijk het rapport.
  • Als de test faxproblemen en oplossingen vermeldt, dan is er iets niet in orde. Volg de stappen op de afdruk om het probleem op te lossen. Dit rapport geldt specifiek voor uw apparaat en faxomgeving. Gebruik daarom de oplossingen op het rapport om de vermelde faxproblemen op te lossen. Herhaal de faxtest na het oplossen van de vermelde faxproblemen om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar 'Oplossing twee: Controleren of de functie Automatisch beantwoorden is ingeschakeld.'
  • Als de test geen faxproblemen en oplossingen vermeldt, dan is alles orde. Ga verder met de volgende oplossing.
  opmerking:
Ga naar Een diagnosepagina voor faxen afdrukken en de resultaten interpreteren voor meer informatie over het interpreteren van de resultaten op de pagina van de faxdiagnosetest.
Oplossing twee: Controleer of de functie Automatisch beantwoorden is ingeschakeld
De functie Automatisch beantwoorden moet voor het HP faxapparaat worden ingeschakeld om faxen automatisch te kunnen ontvangen. Schakel Automatisch beantwoorden in via deze stappen.
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op OK.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Antwoordopties te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. In het menu Antwoordopties drukt u op de knop met de pijl naar rechts () om Automatisch beantwoorden te selecteren. Druk vervolgens op OK.
 5. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om ON te selecteren en druk vervolgens op OK.
 6. Probeer een fax te ontvangen.
Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing drie: Controleren of er geen conflicterende telefoonservices zijn
De volgende services van telefoonmaatschappijen kunnen binnenkomende faxen blokkeren of storen:
 • Voicemail
 • Privacy-stop
 • Beveiligingsscherm
 • Weigering van anonieme oproep
 • Privacybeheer
 • Andere services die binnenkomende oproepen controleren of onderscheppen
 • Wisselgesprek
Als een van deze services is ingeschakeld op de telefoonlijn van het HP faxapparaat, neem dan contact op met de telefoonmaatschappij voor advies over een oplossing. Een service voor specifieke belsignalen, indien beschikbaar bij uw telefoonmaatschappijservice, vormt vaak een oplossing voor dit probleem.
Gebruik geen oproepwachtdienst op dezelfde lijn die op het faxapparaat is aangesloten. Het klikgeluid dat door een inkomende oproep wordt veroorzaakt, kan ervoor zorgen dat het faxen mislukt.
Het is mogelijk om de fax in handmatige ontvangstmodus te gebruiken bij gebruik van een voicemailservice. Voor de handmatige ontvangstmodus schakelt u automatische beantwoording uit en drukt u op Start op het bedieningspaneel om de fax te ontvangen voordat de voicemail de lijn opneemt.
Probeer na het oplossen van problemen met conflicterende telefoonservices een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing vier: Controleren op specifiek belsignaal
Specifiek belsignaal is een optionele service die beschikbaar is bij de meeste telefoonbedrijven. De service wordt soms RingMaster of IdentaRing genoemd. Met deze dienst kan één telefoonlijn meerdere telefoonnummers hebben. Elk telefoonnummer heeft een specifiek belsignaal (enkel signaal, dubbel signaal of drievoudig signaal). Als een specifieke belsignaaloptie in de faxinstelling is geselecteerd, beantwoordt het HP faxapparaat de telefoon alleen als het geselecteerde belsignaal wordt gedetecteerd.
  opmerking:
Er kunnen geen faxen worden ontvangen wanneer de telefoonlijn in gebruik is door het hoofdtelefoonnummer. Zelfs als het HP faxapparaat een ander telefoonnummer heeft, deelt het nog altijd dezelfde telefoonlijn.
Met de specifieke belsignaalservice wordt het HP faxapparaat aangepast aan het belsignaal dat aan het faxnummer is toegewezen.
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op OK om Basisinstellingen te selecteren.
 3. In het menu Basisinstellingen drukt u op de knop met de pijl naar rechts () om Belsignaal te selecteren. Druk vervolgens op OK.
 4. Stel het belsignaal in op het belsignaal dat voor de faxlijn wordt gebruikt.
Als de rinkelende lijn een ander belsignaal heeft dan verwacht, dan is de specifieke belsignaalservice mogelijk niet correct ingesteld. Raadpleeg de telefoonservice of stel het apparaat in om alle belsignalen te beantwoorden.
Probeer na het instellen van het HP faxapparaat op het belsignaal een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, verzend dan een fax naar een ander faxapparaat om er zeker van te zijn dat de lijn met het verwachte belsignaal rinkelt.
Als de rinkelende faxlijn inderdaad met het verwachte belsignaal rinkelt, ga dan verder met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: De digitale VoIP-telefoonlijn controleren
  opmerking:
Als u een analoge telefoonservice gebruikt, gaat u naar 'oplossing zes: Problemen oplossen wanneer het HP faxapparaat met een antwoordapparaat is verbonden'.
Het gebruik van een digitale VoIP-telefoonservice kan ertoe leiden dat het faxen mislukt omdat faxtransmissies gevoelig zijn voor de timing van de verzendsignalen. Als het gebruik van een digitale VoIP-telefoonlijn nodig is, wijzig dan de instelling Aanpassing faxsnelheid in Medium om te proberen het verzenden van faxen via een VoIP-telefoonlijn te verbeteren.
  opmerking:
Aangezien HP-faxapparaten zijn ontworpen om te werken met normale analoge telefoonservices, kan HP niet garanderen dat het HP-faxapparaat zal werken met een VoIP-service.
Gebruik deze stappen om de faxsnelheid te verlagen.
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op OK.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Faxsnelheid te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Medium te selecteren en druk vervolgens op OK.
 5. Probeer een fax te ontvangen.
  Als de HP fax nog steeds geen faxen kan ontvangen, probeer de faxsnelheid dan nog verder te verlagen. Neem indien nodig contact op met de VoIP-aanbieder. Mogelijk heeft de aanbieder opties om het verzenden en ontvangen van faxen via een VoIP-telefoonservice te verbeteren.
Probeer opnieuw een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing zes: Problemen oplossen wanneer het HP faxapparaat met een antwoordapparaat is verbonden
  opmerking:
Als het HP faxapparaat momenteel niet op een antwoordapparaat is aangesloten en dit in de toekomst ook niet gaat gebeuren, ga dan naar 'Oplossing zeven: Rapportage van faxfoutcodes inschakelen'.
Stap één: Controleren of de verbinding tussen de HP fax en het antwoordapparaat correct is geconfigureerd
 1. Sluit het ene uiteinde van een twee-aderig telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere einde van het snoer op de poort 1-Line aan de achterkant van het HP faxapparaat.
 2. Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer voor het antwoordapparaat aan op de poort 2-Ext aan de achterkant van het HP faxapparaat en sluit het andere einde van het telefoonsnoer aan op het antwoordapparaat.
 3. Als de telefoon rechtstreeks op het antwoordapparaat moet worden aangesloten, sluit dan een derde telefoonsnoer aan op een poort op het antwoordapparaat en sluit vervolgens het andere einde van het telefoonsnoer op de telefoon aan.
   Afbeelding : Voorbeeld van fax met antwoordapparaat en telefoon
  1. Telefoonaansluiting
  2. Twee-aderig telefoonsnoer op 1-Line
  3. Antwoordapparaat
  4. Optionele telefoon
Stap twee: De instelling Aantal belsignalen op de HP fax wijzigen
Na aansluiten van het HP faxapparaat op een antwoordapparaat stelt u de instelling Aantal belsignalen op het HP faxapparaat in op een aantal dat minimaal twee signalen hoger is dan de instelling van het antwoordapparaat. Wanneer het antwoordapparaat bijvoorbeeld is ingesteld om binnen vier signalen te antwoorden, moet het HP faxapparaat worden ingesteld om te antwoorden binnen zes signalen.
Neem deze stappen om de instelling Aantal belsignalen te wijzigen.
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op OK.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Antwoordopties te selecteren en druk vervolgens op OK.
 4. Selecteer Aantal belsignalen door op OK te drukken.
 5. Druk op de knop met de pijl naar links () of naar rechts () om het gewenste aantal belsignalen te selecteren en druk vervolgens op OK.
Stap drie: Een uitgaand bericht op het antwoordapparaat opnemen
Wanneer u het uitgaande bericht op het antwoordapparaat opneemt, moet het gesproken gedeelte ten minste 10 seconden lang zijn, maar niet langer dan 20 seconden. Neem 5 tot 7 seconden stilte op na het einde van uw gesproken boodschap voor het uitgaande bericht. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van het antwoordapparaat voor specifieke instructies voor het opnemen en opnieuw opnemen van berichten. Neem uw uitgaande bericht met minimaal of geen achtergrondgeluid op, aangezien dit interferentie kan veroorzaken wanneer de fax meeluistert met het antwoordapparaat, waardoor de fax mogelijk niet antwoordt.
Probeer een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing zeven: Rapportage van faxfoutcodes inschakelen
De HP fax kan een driecijferige foutcode rapporteren als er een fout wordt gevonden bij het verzenden of ontvangen van faxen. Schakel rapportage van faxfoutcodes in om de foutcode te bepalen.
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Rapport afdrukken te selecteren en druk op OK.
 3. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Faxfout te selecteren.
 4. Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Verzenden en ontvangen te selecteren en druk vervolgens op OK.
 5. Probeer na het inschakelen van de foutrapportagefunctie een fax te ontvangen.
 6. Zoek op het faxfoutrapport (als er een fout optreedt) naar een driecijferige faxcode.
  • Als er geen foutrapport of foutcode verschijnt, ga dan nu verder met de volgende oplossing.
  • Als er een foutcode verschijnt, klik dan hier (bpu02549), (Engelstalig) voor een toelichting op de driecijferige code.
 7. Als de foutcode aangeeft dat de foutcorrectiemodus (ECM) moet worden uitgeschakeld, neem dan de volgende stappen.
    opmerking:
  ECM dient alleen om specifieke redenen tijdelijk te worden uitgeschakeld. Bij het uitschakelen van ECM worden bepaalde functies van het HP faxapparaat uitgeschakeld, zoals de functies voor faxen in kleur.
  • Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
  • Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Geavanceerde faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op OK.
  • Druk op de knop met de pijl naar rechts () om ECM te selecteren en druk vervolgens op OK.
  • Druk op de knop met de pijl naar rechts () om Uit te selecteren en druk vervolgens op OK.
Probeer een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, schakelt u ECM weer in en gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing acht: Testen met een eenvoudige faxverbinding
 1. Sluit de telefoonkabel rechtstreeks aan op de telefoonaansluiting en niet via een ander apparaat.
 2. Verwijder eventuele splitters en andere apparaten die op de lijn zijn aangesloten, met uitzondering van een DSL-filter.
 3. Als het telefoonsnoer langer dan 3 meter is, plaats de fax dan dichterbij de telefoonaansluiting en gebruik een snoer van 3 meter of korter.
 4. Sluit het andere einde van het telefoonsnoer rechtstreeks aan op de achterkant van het HP faxapparaat op de poort 1-Line.
 5. Als er andere apparaten, zoals antwoordapparaten of computermodems, op de telefoonlijn zijn aangesloten, verwijder deze dan. Als er apparaten die aan extra apparaten zijn gekoppeld op dezelfde telefoonlijn aanwezig zijn, verwijder deze dan voor deze test.
    opmerking:
  Elk apparaat op de telefoonlijn heeft een zogenoemd 'ringer equivalence number'. Dit ringer equivalence number (REN) wordt gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten er op uw telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Normaal gesproken kunnen er niet meer dan vijf apparaten op een lijn zijn aangesloten. Als er te veel apparaten zijn aangesloten, geven ze mogelijk geen correct belsignaal waardoor het HP faxapparaat het belsignaal wellicht niet detecteert.
 6. Probeer een fax te ontvangen.
  Als het HP faxapparaat faxen kan ontvangen na het verwijderen van telefoonapparaten en aansluitingen, dan betekent dit dat er interferentie is van een of meer van de verwijderde apparaten. Interferentie kan worden veroorzaakt door incompatibiliteit of door gebruik van te veel telefoonapparaten tegelijkertijd. U kunt de telefoonapparaten weer aansluiten, maar test telkens na het aansluiten van een apparaat of er opnieuw interferentie optreedt.
  Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen na het verwijderen van andere apparaten, ga dan naar stap 7.
 7. Als er een DSL-filter op de telefoonlijn moet worden gebruikt, wijzig dan het DSL-filter en probeer vervolgens een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar stap 8.
 8. Als u nog geen nieuw telefoonsnoer hebt geprobeerd, vervang het telefoonsnoer dan door een nieuw twee-aderig telefoonsnoer en probeer vervolgens opnieuw een fax te ontvangen.
Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing negen: Een gedeeltelijke reset van het apparaat uitvoeren
Bij het gedeeltelijk resetten van de HP fax worden alle faxinstellingen weer teruggezet op de standaardwaarden.
  let op:
Bij het uitvoeren van een gedeeltelijke reset worden mogelijk alle snelkiesnummers en andere faxinstellingen verwijderd. Na de gedeeltelijke reset moet u mogelijk de instellingen voor taal en land/regio opnieuw instellen. Voer de gedeeltelijke reset alleen als laatste redmiddel uit.
 1. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het HP faxapparaat los.
 2. Wacht 20 seconden en houdt vervolgens de knoppen # en 3 ingedrukt op het bedieningspaneel van het apparaat.
 3. Houd # en 3 ingedrukt terwijl u het netsnoer weer op de achterkant van het HP faxapparaat aansluit.
 4. Laat de knoppen los wanneer het HP faxapparaat wordt ingeschakeld. De standaardinstellingen van het HP faxapparaat worden gereset.
Probeer een fax te ontvangen. Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing tien: Testen op een andere locatie
Verplaats het HP faxapparaat indien mogelijk naar een andere locatie met een afzonderlijke telefoonlijn (bijvoorbeeld in een ander huis). Probeer een faxbericht te ontvangen op die locatie. Als het HP faxapparaat correct functioneert op de andere locatie, wordt het probleem niet door het HP faxapparaat veroorzaakt. Laat de telefoonlijn testen.
Als het HP faxapparaat nog steeds geen fax kan ontvangen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing elf: Laat het product nakijken
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...