hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Deskjet F2400 serie All-in-One printers - De printer pakt het papier niet op of voert het niet door

Probleem

Het apparaat neemt geen papier op uit de hoofdlade. Het product maakt mogelijk geluid alsof het aan het afdrukken is, maar er wordt geen papier getransporteerd.

De oplossingen in dit document gebruiken

Probeer alle oplossingen in dit document om het probleem te verhelpen en gebruik vervolgens deze stappen om een zelftestrapport af te drukken. Deze stap beoordeelt of de hardware van het apparaat correct functioneert. Als u het probleem hebt verholpen en het apparaat met succes een zelftestrapport heeft uitgedrukt, dan hoeft u niet meer verder te gaan met de probleemoplossing.
Een zelftestrapport afdrukken
 1. Plaats gewoon wit papier van US Letter- of A4-formaat in de lade.
 2. Houd de aan-uitknop () ingedrukt, druk op de knop Annuleren () en laat vervolgens beide knoppen los. Drukt een zelftestrapport af.
BELANGRIJK: Probeer na elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, ook als de oplossing het probleem al lijkt te hebben verholpen.

Oplossing één: Een reset uitvoeren

Soms kan het opnieuw opstarten van de computer een probleem met de papierinvoer oplossen. Volg deze stappen om een reset uit te voeren.

Stap 1: Het product resetten

 1. Koppel de stekker los van de achterkant van de printer zonder de printer uit te zetten.
 2. Haal de stekker uit het stopcontact.
 3. Wacht minstens 15 seconden.
 4. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op de printer.
 6. Schakel de printer in.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als het zelftestrapport succesvol wordt afgedrukt, probeer de afdruktaak dan nogmaals af te drukken. Als het probleem is opgelost, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, ga dan verder met de volgende stap.

Oplossing twee: De staat van het papier controleren en het papier opnieuw plaatsen

Papierinvoerproblemen kunnen komen door stoffig, gescheurd, gekreukt, nat of gevouwen papier in de lade. De kwaliteit van het papier kan dus ook van invloed zijn. Gebruik alleen papier van goede kwaliteit dat voldoet aan de specificaties van het product. Ga als volgt te werk om de staat van het papier te controleren.
opmerking:
Plaats voor deze probleemoplossing 10 tot 25 vellen normaal, wit, ongebruikt papier.

Stap 1: De staat van het papier controleren

 1. Verwijder de stapel papier uit de papierlade.
 2. Controleer of er een blokkade in de lade zit. Gebruik een zaklamp om het mechanisme binnen in de lade te bekijken en te controleren of er iets is dat het papier belemmerd om door de rollen opgepakt te worden. Zelfs kleine stukjes papier kunnen de oorzaak zijn van problemen met de papierinvoer.
  opmerking:
  Als u obstakels in de papierbaan vindt, ga dan direct naar het gedeelte over het reinigen van de rollen.
 3. Controleer de staat van het papier en verwijder papier met scheuren, stof, krullen, kreukels of vouwen.
 4. Zorg dat het papier in de stapel van hetzelfde formaat en type is. Plaats nooit verschillende typen papier door elkaar in de lade. Het apparaat kan maar één type papier tegelijkertijd verwerken.
 5. Tik met de stapel papier op een vlakke ondergrond om de randen van het papier gelijk te krijgen.
 6. Controleer of de papierstapel ten minste 10, maar niet meer dan 25 vellen papier bevat.
  opmerking:
  U moet tussen de 10 en 25 vellen papier gebruiken bij deze stappen in de probleemoplossing. Wanneer het probleem is opgelost, kunt u zoveel papier in de papierlade plaatsen als in de specificaties van uw product beschreven staat.

Stap twee: Het papier opnieuw plaatsen

 1. Trek het verlengstuk van de lade uit en klap de papiervanger open.
  Afbeelding : Het verlengstuk van de lade naar buiten trekken
  Afbeelding van het naar buiten trekken van het verlengstuk van de lade
 2. Schuif de papierbreedtegeleider naar de uiterste stand.
  Afbeelding : Schuif de papierbreedtegeleider naar buiten
  Afbeelding van het uitschuiven van de papierbreedtegeleider
 3. Plaats het papier in de invoerlade met de korte rand naar voren en de afdrukzijde naar beneden. Schuif de stapel naar voren totdat de stapel niet verder kan.
  Afbeelding : Laad de papierlade
  Afbeelding van het plaatsen van papier in de papierlade
  opmerking:
  Zorg ervoor dat al het papier in de stapel van hetzelfde formaat en dezelfde soort is en er geen scheuren, stof, kreukels en gekrulde of omgevouwen randen in zitten.
 4. Schuif de papierbreedtegeleider naar binnen tot deze tegen de rand van het papier aankomt. Duw de papiergeleiders niet zo strak naar binnen dat ze tegen het papier klem komen te zitten.
  Afbeelding : De papierbreedtegeleider naar binnen schuiven
  Afbeelding van het naar binnen schuiven van de papierbreedtegeleider

Stap drie: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als het zelftestrapport succesvol wordt afgedrukt, probeer de afdruktaak dan nogmaals af te drukken. Als het probleem is opgelost, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, ga dan verder met de volgende stap.

Oplossing drie: De rollen reinigen

Er kunnen zich stof, papiervezels en ander vuil ophopen op de papierinvoerrollers, wat papierstoringen en problemen met de papierinvoer tot gevolg kan hebben. Volg deze stappen om de papierinvoerrollers te reinigen.

Stap 1: De rollen reinigen

De apparaatsoftware bevat een hulpprogramma dat u kunt gebruiken om de rollen en de papierbaan van het apparaat te reinigen. Voer de volgende stappen uit om dit hulpprogramma uit te voeren.
 1. Verwijder elk vel papier uit de lade.
 2. Open het Configuratiescherm:
  • Windows XP: Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt geopend.
  • Windows Vista of Windows 7: Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt geopend.
 3. Klik op Printers en klik met de rechtermuisknop op het gewenste apparaat. Het vervolgkeuzemenu van het apparaat wordt geopend.
 4. Klik in het vervolgkeuzemenu op Afdrukvoorkeuren. Het venster Afdrukvoorkeuren wordt geopend.
 5. Klik op het tabblad Kenmerken en klik op Printerservices.
 6. Klik op het tabblad Printerservices op Papierinvoer reinigen () en klik vervolgens op OK. Het dialoogvenster Papierinvoer reinigen wordt weergegeven.
 7. Voer de instructies in het dialoogvenster Papierinvoer reinigen uit en klik op OK. Dit reinigingsproces neemt enkele minuten in beslag.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als het zelftestrapport wordt afgedrukt, probeer het originele document dan nogmaals af te drukken. Als het probleem is opgelost, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het zelftestrapport succesvol wordt afgedrukt, maar het originele document niet, ga dan door naar de volgende oplossing in dit document.
 • Als de zelftestrapport niet wordt afgedrukt, probeer het rapport dan nogmaals af te drukken. Luister of u de rubberen papieroppakrollen kunt horen; u zou moeten kunnen horen dat ze ronddraaien. Probeer vervolgens het papier langzaam verder naar binnen te duwen totdat de rol het papier oppakt. Pas op dat u het papier niet te ver naar binnen duwt, omdat dit een papierstoring zou kunnen veroorzaken.
  • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt terwijl u het papier voorzichtig verder naar binnen duwt, herhaal dan de voorgaande stappen om de rollen nogmaals te reinigen. Als het probleem aanhoudt na herhaaldelijk reinigen, sla dan de volgende oplossing in dit document over en laat het apparaat nakijken.
  • Als het zelftestrapport succesvol wordt afgedrukt terwijl u het papier voorzichtig verder naar binnen duwt, probeer het originele document dan nogmaals af te drukken. Mogelijk was het papier niet ver genoeg in het apparaat geplaatst. Als het probleem is opgelost, hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
  • Als het papier alleen door het product wordt opgepakt als u het papier voorzichtig verder naar binnen duwt, herhaal dan de voorgaande stappen om de rollen nogmaals te reinigen. Als het probleem aanhoudt na herhaaldelijk reinigen, sla dan de volgende oplossing in dit document over en laat het apparaat nakijken.

Oplossing vier: De papierinstellingen in de printerdriver aanpassen

Mogelijk pakt het product het papier niet op, als het papierformaat en -type niet overeenkomen met de instellingen van de printerdriver.
 1. Ga naar het document dat u probeerde af te drukken toen het probleem ontstond.
 2. Klik op Bestand en klik dan op Afdrukken. Het venster Afdrukken wordt geopend.
  Afbeelding : Klik op Bestand en klik vervolgens op Afdrukken
 3. Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen opent. Afhankelijk van het programma kan het de knop Eigenschappen, Opties, Printerinstellingen, Printer of Voorkeuren zijn.
 4. Klik op het tabblad waar de papiersoorten en -formaten worden ingesteld. Het tabblad kan Kenmerken of Papier/kwaliteit heten.
 5. Selecteer het type van het papier dat in het product is geplaatst in de vervolgkeuzelijst Type is.
 6. Selecteer het formaat van het papier dat in het product is geplaatst in de vervolgkeuzelijst Formaat is.
  Als u bijvoorbeeld fotopapier van 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch) in de papierlade hebt geplaatst, dan selecteert u 101,6 x 152,4 mm of 4x6 inch. (tab).
  Als het vereiste papierformaat niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst, volg dan deze stappen om een aangepast papierformaat te maken.
  1. Selecteer Aangepast in de vervolgkeuzelijst Formaat is of op het tabblad Aangepast.
  2. Typ een naam voor het nieuw aangepaste papierformaat in het vak Formaat van aangepast papier.
  3. Typ de afmetingen in de vakken Breedte en Hoogte of Breedte en Lengte.
  4. Selecteer de maateenheid en klik op Opslaan.
  5. Klik op OK om het dialoogvenster Aangepast papierformaat te sluiten en klik vervolgens weer op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.
   opmerking:
   U moet het dialoogvenster Eigenschappen sluiten om de wijzigingen toe te passen.
  6. Open het dialoogvenster Eigenschappen opnieuw en selecteer het nieuwe aangepaste formaat in de vervolgkeuzelijst Formaat is.
 7. Klik op OK en klik vervolgens opnieuw op OK om het document af te drukken.
 • Als het document succesvol wordt afgedrukt, dan is het probleem opgelost en hoeft u niet door te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het document op normaal wit papier wordt afgedrukt, maar niet op een speciaal papiertype, dan hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Het probleem heeft vermoedelijk te maken met het papier waarop u hebt geprobeerd af te drukken, of er is een probleem met de verbinding. Raadpleeg de secties Oorzaak en Preventie aan het eind van dit document om andere mogelijkheden te controleren.
 • Als het document niet wordt afgedrukt, gaat u dan door met de volgende stap.

Oplossing vijf: Laat het apparaat nakijken

Als het product een zelftestrapport heeft afgedrukt op normaal, wit papier, dan werkt de printer en hoeft u deze niet te vervangen. Andere zaken, zoals de verbinding, de instellingen van de printerdriver, speciale papiersoorten, fotopapier dat geplaatst is met de glanzende laag naar boven, of glad of beschadigd papier kunnen het probleem veroorzaken. Raadpleeg de volgende secties om meer te weten te komen over algemene oorzaken en hoe u het probleem kunt vermijden.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.
BELANGRIJK: Laat het product alleen nakijken als u alle voorgaande oplossingen hebt geprobeerd en het product geen zelftestpagina op gewoon wit papier afdrukt.

Problemen met de papierinvoer voorkomen

Volg deze aanwijzingen om problemen met de papierinvoer te helpen voorkomen:
 • Plaats ten minste 10 vellen papier in de lade, maar plaats niet te veel papier.
 • Plaats het papier op de juiste manier en duw het papier helemaal in de lade.
 • Plaats slechts één papiersoort tegelijkertijd in de lade.
 • Bewaar papier op een droge en koele plaats.
 • Plaats alleen schoon en ongebruikt papier in de lade.
 • Plaats papier opnieuw dat lang tijd in de fotolade heeft gelegen. Voorkom dat u op papier afdrukt dat stoffig is.
 • Wacht tot het product een printopdracht heeft voltooid of de melding 'Het papier is op' geeft voordat u nieuw papier plaatst.

Oorzaak

Het probleem kan een van de volgende oorzaken hebben:
 • De papierladen zijn leeg of te vol.
 • Het papier is gekruld.
 • Het papier is niet met de afdrukzijde of glanzende zijde omlaag in de lade geplaatst. In het geval van fotopapier dient u altijd het papier met de ruwere zijde naar boven te plaatsen.
 • Het papier is te glad voor het product.
 • De invoerrollen kunnen het papier mogelijk niet oppakken.
 • De breedtegeleider voor het papier is te stevig tegen de papierstapel aan gedrukt.
 • De papierlade is niet volledig in het apparaat geplaatst.
 • De papierinstellingen in de printerdriver komen niet overeen met het papier dat in de papierlade is geplaatst.
 • De rubberen rollen zijn bedekt met stof.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...