hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop pc's - RAID-configuratie instellen met AMD RAIDXpert-opslagtechnologie

Dit document heeft betrekking op HP en Compaq desktopcomputers die AMD RAIDXpert-opslagtechnologie en RAID-controllers gebruiken in Windows 7 en Vista.

AMD RAID-technologie

De term 'RAID' staat voor 'Redundant Array of Independent Disks'. Met RAID kunt u twee of meer hardeschijfstations in één logische eenheid of één logisch station combineren.
Dit document bevat informatie over gebruikelijke RAID-configuraties en procedures voor het instellen van uw systeem op verschillende RAID-configuraties.
  let op:
Als uw computer RAID Ready is, hoeft u geen ander RAID-niveau in te stellen. HP raadt u aan de RAID Read-configuratie van uw harde schijven te behouden. Dit document wordt aangeboden als een gunst voor HP klanten en moet niet worden gezien als een aanbeveling van HP om het RAID-niveau te wijzigen.
opmerking:
Voor RAID 0 of 1 hebt u twee harde schijven nodig en voor RAID 5 minimaal drie. Voor optimale prestaties installeert u identieke schijven van hetzelfde model en met dezelfde capaciteit wanneer u een RAID-set maakt.

Een RAID-configuratie kiezen

Gebruik de volgende informatie om uw RAID-configuratie te kiezen:
  waarschuwing:
Dit document behandelt de migratie tussen RAID Ready, RAID 0 en RAID 1. De beslissing om over te schakelen is een serieuze overweging. De migratie terug van RAID 0 of RAID 1 naar RAID Ready wordt niet gesteund noch aangeraden en kan ernstige opstartproblemen veroorzaken indien onjuist uitgevoerd.
opmerking:
RAID 5, RAID 10 en JBOD zijn niet van toepassing op de meeste HP desktop-pc's omdat hiervoor meerdere harde schijven nodig zijn. Hoewel het mogelijk is om naar een van deze RAID-niveaus te migreren, worden deze onderwerpen niet in dit document besproken omdat deze migraties risicovol zijn en ernstige opstartproblemen kunnen veroorzaken.
RAID Ready beschrijft een systeem dat momenteel geen RAID-configuratie heeft, maar indien nodig naar RAID kan worden gemigreerd.
RAID 0 (Data Striping) combineert twee of meer harde schijven, zodat alle gegevens in beheerbare blokken worden verdeeld die 'stripes' worden genoemd. Hierdoor worden de lees-/schrijfprestaties verbeterd doordat vanaf meerdere harde schijven tegelijk toegang kan worden verkregen tot gegevens. De gegevens die worden opgeslagen in een RAID 0-volume zijn echter niet redundant. Dit betekent dat als een harde schijf defect raakt, alle gegevens op het volume verloren gaan. Voorbeeld: twee schijven van 500 GB geconfigureerd als RAID 0 worden in Windows weergegeven als één volume van 1000 GB (1 TB) dat enigszins beter presteert dan RAID Ready.
RAID 1 (Data Mirroring) dupliceert informatie van één harde schijf op een tweede harde schijf. De gegevensbestanden worden op beide harde schijven opgeslagen en van één schijf gelezen. Met deze instelling worden de gegevens beschermd en beveiligd door de betrouwbaarheid te maximaliseren. Als één schijf volledig defect raakt, gaan er geen gegevens verloren. Zodra de defecte schijf is vervangen, worden de gegevens naar de nieuwe schijf gekopieerd. Voorbeeld: twee schijven van 500 GB geconfigureerd als RAID 1 worden in Windows weergegeven als één volume van 500 GB dat betere gegevensbescherming biedt dan RAID Ready.
RAID 5 (Striping met pariteit) combineert drie of meer harde schijven, zodat alle gegevens in beheerbare blokken worden verdeeld die 'stripes' worden genoemd. RAID 5 biedt ook pariteit, een mathematische methode voor het opnieuw creëren van verloren gegevens op een enkele schijf. De gegevens en pariteit worden verdeeld (striped) over de drie of vier harde schijven.
RAID 10 (Stripe Mirroring) maakt gebruik van vier harde schijven en combineert zo de RAID-niveaus 0 en 1. De gegevens worden verdeeld (striped) over een array van twee schijven die samen een RAID 0-component vormen. Elke harde schijf in de RAID 0-array wordt gespiegeld voor het vormen van een RAID 1-component. Dit biedt de prestatievoordelen van RAID 0 en de redundantie van RAID 1 op. Het RAID 10-volume wordt weergegeven als één harde schijf met een capaciteit die gelijk is aan twee van de vier schijven. De resterende twee schijven worden gebruikt voor spiegelen.
JBOD (Just a Bunch Of Drives) combineert enkele hardeschijfstations in één groot volume.

Voordat u begint

Voordat u een RAID-configuratie instelt, maakt u een back-up van belangrijke bestanden, herstelschijven en een opstartbare schijf met herstelprogramma's. Schakel de slaapstand uit (de slaapstand kan de RAID-migratie namelijk belemmeren).
Voor hulp bij het maken van herstelschijven, gebruikt u, afhankelijk van uw Windows-versie, een van de volgende HP Support-documenten:
Volg deze stappen om de slaapstand uit te schakelen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  Het Configuratiescherm wordt geopend.
  Afbeelding : Configuratiescherm
 2. Klik op Hardware en geluiden.
  Het venster Hardware en geluiden wordt geopend.
  Afbeelding : Hardware en geluiden
 3. Klik op Energiebeheer.
  Het venster Energiebeheer wordt geopend.
  Afbeelding : Energiebeheer
 4. Klik op Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat.
  Het venster Instellingen voor beheerschema bewerken wordt geopend.
  Afbeelding : Instellingen voor beheerschema bewerken
 5. Selecteer Nooit in de vervolgkeuzelijst De computer in slaapstand zetten na.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan.

Aanmelden bij en instellen van RAIDXpert

 1. Schakel de computer uit.
  Klik op Start, de pijl op de werkbalk en vervolgens op Afsluiten.
 2. Sluit een tweede harde schijf aan op een beschikbare SATA-poort. De tweede harde schijf moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de originele harde schijf in het systeem.
  opmerking:
  Als fysieke schijven van verschillende capaciteiten worden gebruikt, zal er ongebruikte capaciteit op de grotere schijf zijn. Als de eerste schijf bijvoorbeeld 500 GB is en een schijfstation van 750 GB aan de computer wordt toegevoegd, wordt slechts 500 GB van het tweede schijfstation gebruikt. De overige 250 GB op de tweede schijf wordt niet gebruikt.
 3. Zet de computer aan.
 4. Klik op Start, Alle programma's, AMD, RAIDXpert en vervolgens op RAIDXpert.
  AMD RAIDXpert wordt geopend.
 5. Wanneer het aanmeldscherm wordt weergegeven, typt u admin in het gebruikersnaamveld. Typ dan admin in het wachtwoordveld.
  opmerking:
  De gebruikersnaam en het wachtwoord voor RAIDXpert zijn hoofdlettergevoelig.
  Afbeelding : AMD RAIDXpert
 6. Klik op de knop Sign in.
  Het welkomstscherm wordt weergegeven.
  Afbeelding : Welkomstscherm
  Welkomstscherm
 7. Om de taal te veranderen, klikt u op de vervolgkeuzelijst Language en markeert u de gewenste taal.
  Afbeelding : De taal kiezen
  De taal kiezen

De computer configureren van RAID Ready naar RAID 0

Gebruik de volgende stappen om de computer van RAID Ready te configureren naar RAID 0.
 1. Schakel de computer uit.
  Klik op Start, de pijl op de werkbalk en vervolgens op Afsluiten.
 2. Als uw computer slechts één schijf heeft, sluit u een tweede hardeschijfstation van gelijke of hogere capaciteit aan op een beschikbare SATA-poort. De tweede harde schijf moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de originele harde schijf in het systeem.
 3. Zet de computer aan.
 4. Klik op Start, Alle programma's, AMD, RAIDXpert en vervolgens op RAIDXpert.
  AMD RAIDXpert wordt geopend.
 5. Klik onder AMD RAIDXpert op het plusteken naast Overzicht fysieke stations om de stations op de computer te bekijken. Controleer of de tweede schijf in de informatie wordt weergegeven.
  Klik dan op het plusteken naast Overzicht logische stations om het logische station te bekijken. Het logische station (het station dat zich al op de computer bevond) is al geconfigureerd als RAID Ready.
  opmerking:
  Verander het station dat u zojuist hebt toegevoegd niet in RAID Ready. Als het oorspronkelijke station niet is geconfigureerd als RAID Ready, selecteert u dit onder Overzicht logische stations en klikt u op het tabblad Maken. Volg de stappen om het oorspronkelijke station te configureren als RAID Ready.
  opmerking:
  Als u reeds een logisch station hebt gemaakt met een tweede schijfstation dat u zojuist hebt toegevoegd, moet u dat logische station verwijderen voor u naar RAID 0 of RAID 1 kunt migreren. Selecteer het tweede logische station en klik op het tabblad Verwijderen. Volg de instructies om het tweede logische station te verwijderen.
  Afbeelding : Het logische station controleren
  Het logische station controleren
 6. Met Logisch station 1 geselecteerd in de structuurweergave klikt u op het tabblad Migratie.
  Afbeelding : Tabblad Migratie
  Tabblad Migratie
 7. Selecteer RAID 0 in het vak RAID-niveau en klik op Nu starten om het migratieproces te starten.
  Er verschijnt een statusbalk voor de migratie. Het migratieproces kan enkele uren in beslag nemen. Zo nodig kunt u de migratie onderbreken en hervatten.
  Afbeelding : Voortgang migratie
  Migratie gestart
  Wanneer de migratie is voltooid, wordt de tweede schijf als deel van het logische station weergegeven en wordt de gecombineerde grootte van beide stations weergegeven. Als de computer harde schijven van verschillende capaciteiten gebruikt, gebruikt u het volgende gedeelte om de ongebruikte ruimte te formatteren.

Ongebruikte schijfruimte instellen na een migratie naar RAID 0 (optioneel)

Nadat u een systeem hebt gemigreerd van RAID Ready naar Raid 0, bevat het RAID-volume de gecombineerde capaciteit van alle harde schijven, maar de gemigreerde partitie laat niet-geformatteerde ruimte over aan het einde van het Raid-volume. Als de computer bijvoorbeeld twee harde schijven had, een van 500 GB en een van 750 GB, dan kunt u met de volgende procedure de 250 GB terugwinnen die bij de migratie naar RAID 0 niet werd gebruikt. Deze geformatteerde ruimte heeft niet de voordelen van RAID 0.
opmerking:
Deze procedure na de migratie hoeft niet te worden uitgevoerd wanneer het systeem is gemigreerd van RAID Ready naar RAID 1.
Gebruik Windows Schijfbeheer om nog een partitie te maken met behulp van de onderstaande stappen:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Beheren.
  Het venster Computerbeheer wordt geopend.
  Afbeelding : Computerbeheer
 2. Klik op Schijfbeheeronder Opslag.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de niet-toegewezen ruimte en klik op Nieuw eenvoudig volume.
  Afbeelding : Nieuw eenvoudig volume
 4. Klik op Volgende in het welkomstscherm van de wizard Nieuw eenvoudig volume maken.
  Afbeelding : Welkomstscherm van de wizard Nieuw eenvoudig volume maken
 5. Geef de volumegrootte op en klik op Volgende.
  Afbeelding : Volumegrootte opgeven
 6. Wijs een stationsletter toe en klik op Volgende.
  Afbeelding : Stationsletter toewijzen
 7. Formatteer de partitie om deze bruikbaar te maken:
  1. Voer een volumenaam in, selecteer een type bestandssysteem en klik op Volgende.
  2. Zorg ervoor dat Standaard is geselecteerd bij Clustergrootte.
  3. Typ een volumenaam. Een goede naam omvat het doel van het station, zoals 'Afbeeldingen' of 'Gedeeld werk'.
  4. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Partitie formatteren
 8. Klik in het voltooiingsscherm op Voltooien om het formatteren te starten.
  opmerking:
  Het formatteren van de partitie kan enkele minuten in beslag nemen. Schakel uw computer niet uit totdat het nieuwe eenvoudige volume volledig is geformatteerd.
  Afbeelding : De wizard Nieuw eenvoudig volume maken voltooien
  U kunt nu de geformatteerde ruimte gebruiken. Vergeet niet dat deze zojuist geformatteerde ruimte niet de voordelen van RAID 0 heeft.

De computer configureren van RAID Ready naar RAID 1

Gebruik de volgende stappen om de computer van RAID Ready te configureren naar RAID 1.
 1. Schakel de computer uit.
  Klik op Start, de pijl op de werkbalk en vervolgens op Afsluiten.
 2. Sluit een tweede harde schijf aan op een beschikbare SATA-poort. De tweede harde schijf moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de originele harde schijf in het systeem.
 3. Zet de computer aan.
 4. Klik op Start, Alle programma's, AMD, RAIDXpert en vervolgens op RAIDXpert.
  AMD RAIDXpert wordt geopend.
 5. Klik onder AMD RAIDXpert op het plusteken naast Overzicht fysieke stations om de stations op de computer te bekijken. Controleer of de tweede schijf in de informatie wordt weergegeven.
  Klik dan op het plusteken naast Overzicht logische stations om het logische station te bekijken. Het logische station (het station dat zich al op de computer bevond) is al geconfigureerd als RAID Ready.
  opmerking:
  Verander het station dat u zojuist hebt toegevoegd niet in RAID Ready. Als het oorspronkelijke station niet is geconfigureerd als RAID Ready, selecteert u dit onder Overzicht logische stations en klikt u op het tabblad Maken. Volg de stappen om het oorspronkelijke station te configureren als RAID Ready.
  opmerking:
  Als u reeds een logisch station hebt gemaakt met een tweede schijfstation dat u zojuist hebt toegevoegd, moet u dat logische station verwijderen voor u naar RAID 0 of RAID 1 kunt migreren. Selecteer het tweede logische station en klik op het tabblad Verwijderen. Volg de instructies om het tweede logische station te verwijderen.
  Afbeelding : Het logische station controleren
  Het logische station controleren
 6. Met Logisch station 1 geselecteerd in de structuurweergave klikt u op het tabblad Migratie.
  Afbeelding : Tabblad Migratie
  Tabblad Migratie
 7. Selecteer RAID 1 in het vak RAID-niveau en klik op Nu starten om het migratieproces te starten.
  Er verschijnt een statusbalk voor de migratie. Het migratieproces kan enkele uren in beslag nemen. Zo nodig kunt u de migratie onderbreken en hervatten.
  Afbeelding : Voortgang migratie
  Migratie gestart
 8. Wanneer de migratie is voltooid, wordt de tweede schijf als deel van het logische station weergegeven.
  Afbeelding : Voltooide migratie van RAID Ready naar RAID 1
  Voltooide migratie van RAID Ready naar RAID 1

De computer configureren van RAID 1 naar RAID 0

Als u RAID-technologie wilt gebruiken om één groot station te maken van twee afzonderlijke stations, migreert u het logische station van RAID 1 naar RAID 0. Hierdoor worden twee of meer hardeschijfstations gecombineerd, zodat alle gegevens in beheerbare blokken oftewel stripes worden verdeeld. Hierdoor worden de lees-/schrijfprestaties verbeterd doordat vanaf meerdere harde schijven tegelijk toegang kan worden verkregen tot gegevens.
  let op:
De gegevens die worden opgeslagen in een RAID 0-volume zijn niet redundant. Dit betekent dat als een harde schijf defect raakt, alle gegevens op het volume verloren gaan. Maak regelmatig een back-up van belangrijke gegevens.
Voordat u naar RAID 0 kunt migreren moet u het logische station naar RAID 1 migreren met behulp van de stappen in het vorige gedeelte.
 1. Klik op Start, Alle programma's, AMD, RAIDXpert en vervolgens op RAIDXpert.
  AMD RAIDXpert wordt geopend.
 2. Klik onder AMD RAIDXpert op het plusteken naast Overzicht logische stations. Het logische station is al geconfigureerd als RAID Ready.
  Afbeelding : Het logische station controleren
  Het logische station controleren
 3. Met Logisch station 1 geselecteerd in de structuurweergave klikt u op het tabblad Migratie.
  Afbeelding : Tabblad Migratie
  Tabblad Migratie
 4. Selecteer RAID 0 in het vak RAID-niveau en klik op Nu starten om het migratieproces te starten.
  Er verschijnt een statusbalk voor de migratie. Het migratieproces kan enkele uren in beslag nemen. Zo nodig kunt u de migratie onderbreken en hervatten.
  Afbeelding : Voortgang migratie
  Migratie gestart
 5. Wanneer de migratie is voltooid, wordt bij Informatie logische stations als capaciteit de grootte van de gecombineerde schijven weergegeven en worden de beide fysieke schijven als deel van het logische station weergegeven.
  Afbeelding : Voltooide migratie van RAID 1 naar RAID 0
  Voltooide migratie van RAID Ready naar RAID 1

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...