hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop-pc's - BIOS-instellingen voor het Benicia moederbord

Werken met het BIOS-configuratieprogramma
Het Basic Input Output System (BIOS) is verantwoordelijk voor de werking van het hardwaresysteem van uw computer wanneer de computer is ingeschakeld. Het BIOS-configuratieprogramma maakt het mogelijk onder andere de volgende systeeminstellingen te wijzigen en op te slaan: onderdelen van het moederbord inschakelen of uitschakelen, de opstartvolgorde van het systeem instellen en de ondersteuning van energiebeheer instellen.
U kunt het BIOS-configuratieprogramma openen door de computer aan te zetten en meteen de toets F10 enkele malen in te drukken, ongeveer elke seconde, totdat het scherm van het BIOS-configuratieprogramma wordt geopend.
U kunt een menuscherm kiezen met de pijltoetsen links en rechts. Met de pijltoetsen omhoog en omlaag kunt u door de lijst met items op een menuscherm lopen. Met de toets Enter kunt u een item selecteren. Bij sommige items wordt na het indrukken van de toets Enter een submenu geopend. Nadat u een menu-item hebt geselecteerd, kunt u de instelling ervan wijzigen met de pijltoetsen. Druk op Esc om het submenu te sluiten. Aan de rechterzijde van het scherm wordt informatie weergegeven.
  let op:
De informatie die door het configuratieprogramma wordt opgeslagen is cruciaal en wijziging van bepaalde instellingen kan het systeem onbruikbaar maken (totdat het BIOS wordt gereset). Wijzig de BIOS-instellingen niet tenzij u er zeker van bent dat de wijziging geen negatieve gevolgen zal hebben voor het systeem.
Instellingen van het hoofdmenu
Afbeelding : Hoofdmenuscherm
 De eerste pagina met instellingen op het hoofdmenuscherm
In de volgende tabel ziet u de instellingen en waarden van het menu op het hoofdscherm:
  opmerking:
De namen van apparaten en hun instellingen die in de tabel worden getoond kunnen variëren.
Hoofdmenu
Instellingen of weergegeven informatie
Systeemtijd
Toont de actuele tijd in de indeling UU:MM:SS.
Systeemdatum
Toont de actuele datum in de indeling MM/DD/JJJJ
Taal
* Deze instelling geldt alleen voor de taal van het BIOS-configuratieprogramma, niet voor Windows.
Engels
Japanese (Japans)
Français (Frans)
Español (Spaans)
Português (Portugees)
Floppy Diskette A
Uitgeschakeld
1,44 MB 3,5 inch
Not Installed (Niet geïnstalleerd)
1st Drive, 2nd Drive, enz. (1e station, 2e station, enz.)
Als een station is geïnstalleerd en wordt herkend, wordt de naam van het station vermeld. Anders wordt de vermelding None (Geen) weergegeven.
Klik op de naam van een station om het submenu voor het betreffende station weer te geven (zie de tabel Stationsinstellingen).
Installed Memory (Geïnstalleerd geheugen)
De totale hoeveelheid RAM die door het systeem wordt herkend.
Memory Bank 1, 2, enz. (Geheugenbank 1, 2, enz.)
De hoeveelheid RAM die in het corresponderende DIMM-slot is geplaatst.
BIOS Revision (BIOS-versie)
Het versienummer van het actuele BIOS en de datum waarop deze BIOS-versie werd gepubliceerd.
Core Version
Versienummer van de BIOS Core.
Modelnummer
Het modelnummer van uw HP computer.
Productnummer
Toont het productnummer van uw HP computer.
Het submenu Drive Settings (Stationsinstellingen)
Instellingen
Capaciteit
De capaciteit van het station.
Overdrachtmodus
De transfermodus die door het station wordt gebruikt.
SATA Speed (SATA snelheid)
De snelheid van de seriële ATA (SATA)-hostadapter.
NCQ
Geeft aan of Native Command Queuing (NCQ) wordt ondersteund.
SMART ondersteuning
SMART diagnostische gegevens met betrekking tot de harde schijf voor controle op fouten. SMART is handig om in een vroeg stadium storingen op een harde schijf te vinden. Druk op Enter om het SMART-menu te openen en de volgende testen uit te voeren:
 • SMART Status Check (SMART-statuscontrole)
 • SMART Short Self-Test (Beknopte SMART-zelftest)
 • SMART Extended Self-test (Uitgebreide SMART-zelftest, kan meer dan een uur in beslag nemen).
Geavanceerde menu-instellingen
Afbeelding : Het menuscherm Advanced (Geavanceerd)
 De eerste pagina met instellingen op het menuscherm Advanced (Geavanceerd)
De volgende tabel toont de waarden en instellingen van het menu op het scherm Advanced (Geavanceerd):
  opmerking:
De namen van apparaten en hun instellingen die in de tabel worden getoond kunnen variëren.
Het menu Geavanceerd
Instellingen of weergegeven informatie
CPU-type
Naam en type van de processor.
CPU Speed (processorsnelheid)
Toont de snelheid van de processor.
Cache RAM (L2) (Cachegeheugen (L2))
Toont de hoeveelheid cachegeheugen.
Primary Video Adapter (Primaire videoadapter)
Integrated (Geïntegreerd, op het moederbord).
PCI
PCI-E x16
PCI-E x1
Onboard Video Memory Size (Ingebouwd videogeheugen)
1 MB
8 MB
PS/2-muis
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
Auto Detect (Automatische detectie)
Ondersteuning voor USB Legacy-modus
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
Geïntegreerd LAN
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Geïntegreerde LAN-opstart-ROM
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
SATA1 Controllerstand
IDE
RAID
AHCI
Onboard audio
Ingeschakeld
Disabled (Uitgeschakeld, te gebruiken als een geluidskaart is geïnstalleerd).
Auto (Automatisch)
Geïntegreerd 1394
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Beheerderswachtwoord
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
* Zie Beheerderswachtwoord wijzigen voor het wijzigen van deze instelling.
User Password (Gebruikerswachtwoord)
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
* Zie Gebruikerswachtwoord wijzigen voor het wijzigen van deze instelling.
Change Supervisor Password (Beheerderswachtwoord wijzigen)
Selecteer deze optie om een wachtwoord in te voeren.
* U kunt het beheerderswachtwoord activeren door een wachtwoord in te voeren. Vervolgens kunt u ook een gebruikerswachtwoord instellen. Als u op Enter drukt zonder een wachtwoord in te voeren, wordt het beheerderswachtwoord uitgeschakeld.
Change User Password (Gebruikerswachtwoord wijzigen)
Selecteer deze optie om een wachtwoord in te voeren.
* Deze instelling is pas beschikbaar nadat een beheerderswachtwoord is ingesteld. Als u een wachtwoord invoert, moet iedereen voortaan dit wachtwoord invoeren om het BIOS-configuratieprogramma te kunnen openen. Als u geen wachtwoord invoert, wordt het gebruikerswachtwoord uitgeschakeld en kan iedereen de BIOS-instellingen openen zonder wachtwoord te hoeven invoeren.
Instellingen van het menu Power (Energiebeheer)
Afbeelding : Het menuscherm Power (Energiebeheer)
 De eerste pagina met instellingen op het menuscherm Power (Energiebeheer)
In de volgende tabel ziet u de instellingen en waarden van het menu op het scherm Power (Energiebeheer):
  opmerking:
De weergegeven instellingen kunnen variëren.
Menu Voeding
Instellingen of weergegeven informatie
Na een stroomuitval
Stay Off (Uitgeschakeld blijven)
Inschakelen
Auto (Automatisch)
XD (Execute Disable)
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
  opmerking:
De XD-technologie (Execute Disable) beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot het geheugen.
Virtualization Technology (Virtualisatietechnologie)
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
(Deze functie inschakelen als dit nodig is voor virtualisatiesoftware).
Instellingen van het menu Boot (Opstarten)
Afbeelding : Het menuscherm Boot (Opstarten)
 De eerste pagina met instellingen op het menuscherm Boot (Opstarten)
In de volgende tabel ziet u de instellingen en waarden van het menu op het scherm Boot (Opstarten):
  opmerking:
De weergegeven instellingen kunnen variëren.
Menu Opstarten
Instellingen of weergegeven informatie
Diagnostiekvenster Opstarttijd
Uitgeschakeld
Ingeschakeld
* Als u deze functie inschakelt, wordt het opstartscherm met het logo van HP of Compaq vervangen door een opstartscherm waarop tijdens het opstarten statusberichten voorbij flitsen.
Boot Device Priority (Prioriteit opstartapparaten):
1st Boot Device (1e opstartapparaat)
2nd Boot Device (2e opstartapparaat)
3rd Boot Device (3e opstartapparaat)
4th Boot Device (4e opstartapparaat)
Als u Boot Device Priority (Prioriteit opstartapparaten) selecteert, wordt een submenu geopend waarin u de volgorde kunt instellen waarin het systeem de apparaten waarvan kan worden opgestart raadpleegt. Dat wil zeggen, als de groep CD-ROM is geselecteerd als het eerste opstartapparaat, controleert het systeem eerst het cd-/dvd-station om te kijken of dit een opstartschijf bevat.
Als u bij een apparaatgroep de vermelding Not Installed (Niet geïnstalleerd) ziet, zijn geen apparaten uit de betreffende groep geïnstalleerd in het systeem. Als een apparaat beschikbaar is, kunt u de groep in- of uitschakelen. De apparaatgroepen zijn:
 • Floppy-groep
 • CD-ROM
 • HDD
 • Network (Netwerk)
Instellingen van het menu Exit (Afsluiten)
Afbeelding : Het menuscherm Exit (Afsluiten)
 Het menuscherm Exit (Afsluiten)
In de volgende tabel ziet u de instellingen en waarden van het menu op het scherm Exit (Afsluiten):
  opmerking:
De weergegeven instellingen kunnen variëren.
Instellingen van het menu Exit (Afsluiten)
Functie
Afsluiten en wijzigingen opslaan
Alle in de andere schermen aangebrachte wijzigingen opslaan en het BIOS-configuratieprogramma afsluiten.
Afsluiten en wijzigingen niet opslaan
Afsluiten zonder wijzigingen aan te brengen in het BIOS.
Load Setup Defaults (Standaardwaarden laden)
Eventueel aangebrachte wijzigingen worden teruggezet naar de oorspronkelijke standaardwaarden.
Discard Changes (Wijzigingen verwijderen)
Eventuele wijzigingen die tijdens deze sessie in het BIOS zijn aangebracht worden geannuleerd. Het BIOS-configuratieprogramma blijft open.
Wijzigingen opslaan
Wijzigingen die tijdens deze sessie in het BIOS zijn aangebracht opslaan. Het BIOS-configuratieprogramma blijft open.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...