hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP LaserJet 1018, 1020 en 1022 printers - Printer druk blanco vellen af in Windows Vista

Probleem
Het apparaat voert blanco vellen papier uit bij afdrukken in Windows Vista. Sommige of alle afgedrukte pagina's zijn gedeeltelijk leeg of half bedrukt.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
  opmerking:
Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Oplossing één: Controleer de printcartridge
Volg deze stappen om de printcartridge te controleren.
  opmerking:
Het apparaat dat in de onderstaande afbeeldingen wordt getoond kan enigszins verschillen van uw apparaat, maar de stappen blijven dezelfde.
Stap één: Verwijder eventuele beschermtape van de printcartridge en spreid de toner
Mogelijk bevindt zich beschermtape op de printcartridge die de weg van de toner naar het papier blokkeert. Voer de volgende stappen uit om eventuele beschermtape te verwijderen en de toner te spreiden.
 1. Til de klep van de printcartridge omhoog en verwijder de printcartridge uit het apparaat.
  Afbeelding : Open de klep en verwijder de printcartridge.
  Open de klep van de printcartridge en verwijder de printcartridge
 2. Trek aan het lipje op de printcartridge om alle beschermende tape te verwijderen.
  Afbeelding : Verwijder eventuele beschermende tape
  Afbeelding van het verwijderen van de beschermende tape.
 3. Beweeg de printcartridge voorzichtig heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.
    let op:
  Houd de printcartridge aan beide kanten vast om schade aan de printcartridge te voorkomen.
  Afbeelding : Schud de printcartridge heen en weer
  Afbeelding: De printcartridge heen en weer schudden
 4. Plaats de printcartridge in het apparaat en sluit de klep van de printcartridge.
    opmerking:
  Controleer of de printcartridge goed op zijn plaats zit.
  Afbeelding : Plaats de printcartridge
  Afbeelding: De printcartridge plaatsen en de klep van de printcartridge sluiten.
 5. Probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem is opgelost met deze stappen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende stap.
Stap twee: Vervang de printcartridge
Als de toner in de printcartridge op is, kunnen de afgedrukte vellen leeg zijn. Vervang de printcartridge.
 1. Til de klep van de printcartridge omhoog en verwijder de printcartridge uit het apparaat.
 2. Haal de nieuwe printcartridge uit de verpakking en schud de printcartridge zachtjes heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.
    let op:
  Houd de printcartridge aan beide kanten vast om schade aan de printcartridge te voorkomen.
 3. Trek aan het lipje op de printcartridge om alle beschermende tape te verwijderen.
 4. Plaats de printcartridge in het apparaat. Controleer of de printcartridge goed op zijn plaats zit.
 5. Sluit de toegangsklep van de printcartridge en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing twee: Start de printer opnieuw op
Door het product opnieuw op te starten, worden sommige problemen opgelost en kan het product weer correct functioneren.
 1. Druk op de aan/uit-knop uit om het product uit te schakelen.
    opmerking:
  Mogelijk kan het apparaat niet worden uitgeschakeld als u op de aan/uit-knop drukt. Ga toch verder met de volgende stap.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het apparaat los.
 3. Haal de USB-kabel () los van de achterkant van het apparaat.
 4. Wacht ongeveer 30 seconden.
 5. Sluit de USB-kabel weer op de achterzijde van het apparaat aan.
 6. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van het apparaat.
 7. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
 8. Probeer opnieuw af te drukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing drie: Start de computer opnieuw op
Soms wordt het probleem opgelost door uw computer opnieuw op te starten.
 1. Sluit alle geopende programma’s. Sla de laatste wijzigingen in uw bestanden op.
 2. Klik op het Windows-pictogram ().
 3. Klik aan de onderkant van het venster op de pijl () en klik op Opnieuw opstarten. De meeste computers sluiten af, worden uitgeschakeld, ingeschakeld en starten dan opnieuw op.
    opmerking:
  Als er een dialoogvenster verschijnt met een melding dat u de computer nu kunt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-knop op de computer om de pc uit te schakelen. Druk hierna opnieuw op de aan/uit-knop om de pc aan te zetten.
  Na een paar minuten kan de computer weer afdrukken.
 4. Open het bestand dat u wilt afdrukken opnieuw en probeer nogmaals af te drukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing vier: Controleer op blanco pagina´s in het afdrukvoorbeeld
Als het product alle pagina´s van de afdruktaak correct afdrukt, maar een blanco pagina aan de uitvoer toevoegt, controleer dan of er blanco pagina´s te zien zijn in het afdrukvoorbeeld.
 1. Klik in de meeste programma´s op Bestand en vervolgens op Afdrukken. Als het programma dat u gebruikt deze optie niet heeft, raadpleegt u de fabrikant van het programma.
 2. Controleer het afdrukvoorbeeld op blanco pagina´s.
  • Als het afdrukvoorbeeld blanco pagina´s laat zien, verwijder de blanco pagina´s dan in het document en probeer nogmaals af te drukken.
  • Als het afdrukvoorbeeld geen blanco pagina´s bevat, ga dan verder met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: Controleer de printerkabels
Als het product is aangesloten via een USB-kabel of een ethernetkabel kan een foutieve verbinding soms het probleem veroorzaken. Volg deze stappen om de kabels te controleren.
  opmerking:
Het apparaat dat in de onderstaande afbeeldingen wordt getoond kan enigszins verschillen van uw apparaat, maar de stappen blijven dezelfde
 1. Controleer of de kabelconnector helemaal in de poort aan de achterkant van het product is geplaatst. Gebruik enige druk om de connector er helemaal in te duwen. Als een ethernetkabel een defecte clip heeft, vervang de kabel dan.
  Sluit de USB-kabel aan
  Afbeelding van het aansluiten van een USB-kabel op het product.
  Sluit de ethernetkabel aan
  Afbeelding van het aansluiten van een ethernetkabel.
 2. Open het bestand dat u wilt afdrukken opnieuw en probeer nogmaals af te drukken.
 3. Als het probleem blijft bestaan, vervang de kabel dan door een kabel waarvan u weet dat hij goed is.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing zes: Zorg ervoor dat de computer voldoende beschikbare ruimte op de vaste schijf heeft
Voor afdrukken is een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte op de vaste schijf nodig om afdruktaken te verwerken en naar het product te verzenden.
Virtueel geheugen is de tijdelijke ruimte op de vaste schijf die wordt gebruikt voor het verwerken van afdruktaken. Hiervoor is meestal ten minste 200 MB aan schijfruimte vereist, maar dit kan per product verschillen. Onvoldoende virtueel geheugen kan de oorzaak van het probleem zijn. Windows Vista beschikt over een instelling voor het automatisch beheren van de instellingen van het virtueel geheugen.
Neem deze stappen om de instelling te configureren om de instellingen van het virtuele geheugen automatisch te beheren.
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op Geavanceerde systeeminstellingen.
 3. Klik in het gedeelte Prestaties op Instellingen.
 4. Klik op de tab Geavanceerd.
 5. Klik in de sectie Virtueel geheugen op Wijzigen.
 6. Controleer of er een vinkje staat bij het selectievakje naast Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren. De resterende instellingen zijn nu niet meer beschikbaar.
 7. Klik op OK.
Stap twee: Maak de Prullenbak leeg
Neem deze stappen om de items uit de Prullenbak te verwijderen.
 1. Dubbelklik op het pictogram van de prullenbak op het bureaublad van Windows.
    opmerking:
  Als er per ongeluk een bestand is verwijderd en dit nu in de prullenbak staat vermeld, selecteer dan de vermelding, klik op Bestand en op Terugzetten. Als de prullenbak leeg is, kan het bestand niet worden teruggezet.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Prullenbak leegmaken.
  Windows verwijdert de inhoud van de prullenbak vanaf de vaste schijf.
 3. Klik op Ja.
 4. Sluit de prullenbak.
Stap drie: Voer Schijfopruiming uit om tijdelijke bestanden te verwijderen
Volg deze stappen om Schijfopruiming uit te voeren.
 1. Klik op het Windows-pictogram (), op Alle programma's, op Bureau-accessoires, op Systeemwerkset en op Schijfopruiming. Schijfopruiming zal u vragen om een vaste schijf te selecteren.
 2. Selecteer de schijf die moet worden opgeruimd en klik vervolgens op OK. Schijfopruiming zal de vaste schijf analyseren en een rapport presenteren van de op te ruimen items.
 3. Selecteer de volgende items om ze op te ruimen:
  • Tijdelijke internetbestanden
  • Gedownloade programmabestanden
  • Prullenbak
  • Tijdelijke bestanden
 4. Klik op OK.
Stap vier: Verwijder onnodige softwareprogramma's
Verwijder onnodige softwareprogramma's aan de hand van deze stappen.
 1. Klik op het Windows-pictogram () en klik op Configuratiescherm. Het venster Configuratiescherm wordt geopend.
 2. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen. Er verschijnt een dialoogvenster met een lijst van programma's die op de computer zijn geïnstalleerd.
 3. Selecteer het programma dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen/wijzigen.
 4. Herhaal deze stappen voor alle softwareprogramma's die u wilt verwijderen.
 5. Als u grote softwareprogramma's verwijdert, voer dan Schijfcontrole en Defragmentatie op de vaste schijf uit. U vindt deze opties in de map Systeemwerkset in de map Bureau-accessoires.
Stap vijf: Probeer opnieuw af te drukken
Open het bestand dat u wilt afdrukken opnieuw en probeer nogmaals af te drukken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Oplossing zeven: Controleer de printerinstellingen op de computer
Soms kunnen problemen met de printerinstellingen op de computer het probleem veroorzaken. Volg deze stappen om de computer te controleren.
Zorg ervoor dat het standaardformaat van het papier overeenkomt met de breedte en lengte van het papier in de lade. Als het papier in de lade afwijkt van de instelling van het papierformaat, drukt de printer mogelijk blanco pagina´s af. Het probleem doet zich bijvoorbeeld voor als er papier van folioformaat (215 x 355 mm) in de lade is geplaatst terwijl de instelling van het papierformaat kwarto is (215 x 279 mm).
Volg deze stappen om de standaardinstellingen van het papier te controleren.
 1. Klik op het Windows-pictogram ().
 2. Klik op Hardware en geluiden.
 3. Klik op Printers.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het product en klik vervolgens op Eigenschappen.
 5. Klik op Voorkeursinstellingen.
 6. Klik op het tabblad Functies.
 7. Vergelijk de instelling in het vervolgkeuzemenu Grootte met het papier in de lade. Als het papier in de lade afwijkt van het formaat in het vervolgkeuzemenu Grootte, wijzigt u de instelling:
  1. Klik op het vervolgkeuzemenu Grootte en selecteer Meer. Het venster Grootte is verschijnt.
  2. Selecteer de grootte van het papier in de lade en klik vervolgens op OK.
  3. Klik op OK in het venster Voorkeursinstellingen en klik op OK in het venster Eigenschappen.
 1. Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt in een nieuw venster geopend.
 2. Klik op Hardware en geluiden.
 3. Klik op Printers. De map Printers wordt geopend.
 4. Zoek het printerpictogram van uw product () en zoek een groen vinkje dat aangeeft dat het de standaardprinter is.
  Afbeelding : Voorbeeld van een pictogram van een standaardprinter
  Afbeelding van een pictogram van een standaardprinter.
  Als het pictogram van het product niet de standaardprinter is, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram en klik vervolgens op Als standaardprinter instellen.
Stap drie: Druk de printertestpagina van Windows af
Neem deze stappen om de printertestpagina van Windows af te drukken om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door de productinstallatie.
 1. Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm. Het Configuratiescherm wordt in een nieuw venster geopend.
 2. Klik op Hardware en geluiden.
 3. Klik op Printers. De map Printers wordt geopend.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het product () in de map Printers.
 5. Klik op Eigenschappen. Het venster Eigenschappen van de printer wordt geopend.
 6. Op het tabblad Algemeen klikt u op Testpagina afdrukken. De Windows-printertestpagina wordt afgedrukt.
  Afbeelding : Voorbeeld van een Windows printertestpagina
  Afbeelding van een voorbeeld van een Windows printertestpagina.
 • Als de printertestpagina van Windows goed wordt afgedrukt, gaat u naar de volgende oplossing.
 • Als de pagina leeg is, neemt u contact op met HP om te bepalen of het apparaat moet worden gerepareerd.
Oplossing acht: Druk af vanuit een ander programma
Neem deze stappen om af te drukken via een ander programma, zoals Microsoft Kladblok of WordPad, om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door het programma dat u gebruikt om af te drukken.
 1. Blader naar uw opgeslagen document, klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Openen met. Er verschijnt een venster met een lijst programma´s om het bestand te openen.
 2. Selecteer een ander programma dan het programma dat u op dit moment gebruikt om het document af te drukken en probeer vervolgens opnieuw af te drukken.
    opmerking:
  De meeste bestanden kunnen in toepassingen voor gewone tekst, zoals Kladblok of WordPad, worden geopend, zelfs wanneer de inhoud ongebruikelijke symbolen of vreemde tekst bevat.
 3. Open het bestand in een van deze toepassingen en bekijk de inhoud.
 4. Druk het bestand af:
  1. Kies Afdrukken in het menu Bestand. Het venster Afdrukken wordt geopend.
  2. Selecteer uw HP apparaat in het vervolgkeuzemenu Printer selecteren en klik op OK.
  Als dit lukt, drukt het product precies de inhoud van het programmavenster af.
  • Als het document goed wordt afgedrukt in het andere programma, bent u klaar met het oplossen van het probleem. Het probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het programma dat u gebruikt om af te drukken. Neem contact op met de programmafabrikant voor hulp.
  • Als het document blanco wordt afgedrukt vanuit het andere programma, gaat u verder met de volgende oplossing.
Oplossing negen: Koppel alle randapparatuur los
Soms kunnen andere apparaten, zoals scanners, MP3-spelers of andere printers, conflicten veroorzaken in communicatie tussen het product en de computer. Neem deze stappen om andere apparaten los te koppelen van de computer.
 1. Klik op de knop Hardware veilig verwijderen () op de taakbalk. Een lijst met apparaten wordt weergegeven.
 2. Klik op een apparaat om het te verwijderen. Er verschijnt een melding dat u het apparaat veilig kunt verwijderen.
 3. Koppel het apparaat los.
 4. Herhaal deze stappen voor elk apparaat dat u wilt verwijderen.
  opmerking:
Als het product op een USB-hub is aangesloten, verwijder dan de USB-hub en sluit het product vervolgens rechtstreeks op de computer aan.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...