hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De wagen loopt vast voor de HP Deskjet 3600 en 3840 printerserie

Probleem
De wagen met cartridges zit vast en kan niet bewegen. Mogelijk is er ook sprake van een van de volgende problemen:
 • Vastgelopen papier
 • Het product drukt niet af
 • Het afdrukken is onverwachts gestopt
De oplossingen in dit document gebruiken
Het vastlopen van de wagen met cartridges kan verschillende oorzaken hebben, zoals obstructies in het pad van de wagen, een papierstoring of zelfs problemen met de software van het product.
Probeer elke oplossing in dit document uit om het probleem van de vastgelopen wagen met cartridges op te lossen en gebruik vervolgens de stappen in deze sectie om een zelftestrapport af te drukken om te bepalen of de hardware van het product goed functioneert. Als u het probleem van de vastgelopen wagen hebt verholpen en het product een zelftestrapport afdrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
Een zelftestrapport afdrukken
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 2. Houd de aan/uit-knop () ingedrukt.
 3. Blijf de aan/uit-knop () ingedrukt houden terwijl u toegangsklep tot de wagen met cartridges vier keer opent en sluit.
  Afbeelding : Open en sluit de toegangsklep tot de wagen met cartridges vier keer
  Afbeelding van openen en sluiten van de klep van de wagen met cartridges.
 4. Laat de aan/uit-knop () los.
BELANGRIJK: Probeer na elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, ook als de oplossing het probleem al lijkt te hebben verholpen.
Oplossing één: De printer uit- en weer inschakelen
Volg deze stappen om het product uit en vervolgens weer in te schakelen.
Stap één: De printer uit- en weer inschakelen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Wacht 15 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing twee: Alle papierstoringen verhelpen
Volg deze stappen om een papierstoring te verhelpen.
Stap één: Al het losse papier verwijderen
 1. Koppel de USB-kabel los van het product.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het product los.
 3. Verwijder al het ongebruikte papier uit de lade.
    let op:
  Verwijder op dit moment alleen het ongebruikte papier. Probeer het vastgelopen papier niet via de voorkant van het product te verwijderen. Ga verder met deze instructies om vastgelopen papier eerst via de achterkant van het product te verwijderen om beschadiging van het product te voorkomen en te vermijden dat het papier binnen in het product scheurt.
Stap twee: Al het papier verwijderen via de achterkant van de printer
 1. Draai het product om zodat u bij de achterkant kunt.
 2. Druk op de vergrendeling van de achterklep en verwijder de klep.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de achterklep.
 3. Verwijder alle stukjes papier uit het product.
 4. Plaats de achterklep terug.
  Afbeelding : De achterklep terugplaatsen
  Afbeelding van het terugplaatsen van de achterklep.
Stap drie: Vastgelopen papier via de voorkant van de printer verwijderen
Volg deze stappen om het vastgelopen papier te verwijderen via de voorkant van het product.
BELANGRIJK: Verwijder het vastgelopen papier heel voorzichtig. Als het papier scheurt, kunnen resten in de papierbaan achterblijven en het product beschadigen. Verwijder voorzichtig alle papierresten die u kunt vinden.
 1. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het product.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 3. Open de klep van de wagen met cartridges. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar de cartridgetoegang te verplaatsen. Als dit het geval is, laat de wagen dan naar die positie gaan.
  Afbeelding : De klep van de wagen met cartridges openen
  Afbeelding van het openen van de klep van de wagen met cartridges.
 4. Koppel het netsnoer aan de achterzijde van het product los terwijl het product aan staat.
 5. Ontkoppel het netsnoer van het stopcontact.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer loskoppelen om de wagen met de hand te kunnen verschuiven en het papierinvoermechanisme te kunnen resetten zonder risico op elektrische schokken.
 6. Zoek naar papier of een voorwerp dat de wagen zou kunnen blokkeren.
    let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u of er stukjes papier op de rollen of wieltjes zijn achtergebleven. Als papierresten in het product achterblijven, kunnen zich meer papierstoringen voordoen.
 7. Reik met uw hand in het product en verplaats de wagen met cartridges.
  • Als de wagen aan de rechterkant van het product vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen aan de linkerkant van het product vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen in het midden van het product vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
 8. Verwijder stukjes papier of eventuele andere obstructies.
 9. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door de wagen voorzichtig naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
 10. Sluit de klep van de wagen met cartridges.
 11. Sluit het netsnoer weer aan op het product en het stopcontact.
 12. Sluit de USB-kabel weer op het product aan.
 13. Plaats gewoon papier in de lade.
  Afbeelding : Gewoon papier plaatsen
  Papier plaatsen
 14. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
Stap vier: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: Controleren of de cartridges juist zijn geplaatst
Onjuiste plaatsing van de cartridges kan ervoor zorgen dat de wagen vastloopt. Het plaatsen van maar één cartridge kan er ook voor zorgen dat de wagen vastloopt.
Volg deze stappen om te controleren of de cartridges goed zijn geïnstalleerd:
Stap één: De cartridges verwijderen
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 2. Open de klep van de wagen met cartridges.
  Afbeelding : De klep van de wagen met cartridges openen
  Afbeelding van het openen van de klep van de wagen met cartridges.
 3. Duw op één cartridge.
 4. Schuif de cartridge uit de wagen.
   Afbeelding : De cartridge verwijderen
   De cartridge verwijderen
  1. De aan/uit-knop
  2. De klep van de wagen met cartridges openen
  3. Duw op de cartridge
  4. Schuif de cartridge uit de wagen
    opmerking:
  Bewaar de cartridges in een cartridgebeschermer of een luchtdichte doos gedurende de periode dat de cartridges niet in het product zijn geplaatst.
 5. Herhaal de voorgaande stappen om de andere cartridge te verwijderen.
 6. Kijk onder en rondom de wagen en verwijder alle mogelijke obstakels.
Stap twee: De cartridges terugplaatsen
 1. Pak een cartridge vast zodat het HP logo bovenop zit.
 2. Schuif de cartridge in de houder met het corresponderende pictogram en duw de cartridge vervolgens met een lichte opwaartse hoek totdat hij op zijn plaats klikt.
  Afbeelding : De cartridge terugplaatsen
  Afbeelding van de installatie van de cartridges
 3. Herhaal de voorgaande stappen om de andere cartridge te installeren.
 4. Sluit de cartridgeklep.
Stap drie: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vier: De printer rechtstreeks aansluiten op het stopcontact
Als het product is aangesloten op een stekkerblok of piekbeveiliging, volgt u deze stappen om het product rechtstreeks op een wandstopcontact aan te sluiten.
Stap één: De printer rechtstreeks aansluiten op het stopcontact
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het product los.
 3. Koppel het netsnoer los van de voedingseenheid.
 4. Steek het netsnoer rechtstreeks in een stopcontact.
 5. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van het product.
 6. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 7. Probeer af te drukken.
    opmerking:
  Als het product afdrukt terwijl het rechtstreeks op een stopcontact is aangesloten, is het mogelijk dat het stekkerblok of de piekbeveiliger niet genoeg stroom levert om af te drukken.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: Een stroomreset uitvoeren
Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.
 2. Maak het netsnoer aan de achterzijde van het product los.
 3. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
 6. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van het product.
 7. Als het product niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
 8. Probeer af te drukken.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als u met deze stappen het probleem hebt opgelost en het zelftestrapport wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende oplossing.
  Als het zelftestrapport wordt afgedrukt, is het probleem van de vastgelopen wagen opgelost. Sluit de USB-kabel aan om door te gaan met de afdruktaak.
Stap drie: Meer informatie zoeken
Als u een ander probleem ontdekt, gaat u naar de introductiepagina voor HP productondersteuning en zoek naar een document dat betrekking heeft op het probleem dat u ondervindt.
Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling Introductiepagina voor productondersteuning en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.
  opmerking:
Als de pagina voor de verkeerde regio of in de verkeerde taal wordt weergegeven, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browser. U kunt vervolgens de juiste regio en taal selecteren.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...