hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - Aero Graphics gebruiken (Windows 7)

Dit document is van toepassing op HP notebook-pc's met Windows 7.
Aero is een weergavefunctie in de Home Premium-, Professional- en Ultimate-edities van Windows 7. U kunt de Aero-functie inschakelen en aanpassen. Met Aero kunt u de vensterkleuren instellen en ze doorzichtig maken, zoals glas. Naast de mooie visuele effecten heeft Aero ook een meer praktische kant: u kunt uw vensters in een driedimensionale stapel ordenen waar u door kunt bladeren zonder items in de taakbalk te hoeven ordenen. Met Aero kunt u bovendien een miniatuurversie van een volledig venster bekijken door de cursor over de knop in de taakbalk te bewegen.
opmerking:
Als de pc lange tijd achter elkaar op batterijspanning loopt, kunt u de Aero-functie beter uitschakelen om stroom te besparen.

Windows Aero inschakelen

Aero is standaard ingeschakeld voor de Home Premium-, Professional- en Ultimate-edities van Windows 7. Als u echter het thema op uw pc hebt gewijzigd in de klassiekere weergave maar nu het Aero-thema opnieuw wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start , typ computer personaliseren en druk op Enter.
 2. Klik op het geselecteerde Windows Aero-thema.

Windows Aero uitschakelen

Aero is standaard ingeschakeld in Windows. Voer de volgende stappen uit als u van Aero wilt overstappen op een ander thema:
 1. Klik op Start , typ computer personaliseren en druk op Enter.
 2. Klik op het geselecteerde Windows Aero-thema.

Windows Aero-instellingen aanpassen

U kunt de kleuren wijzigen om de Windows Aero-weergave aan te passen. Daartoe voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start , typ computer personaliseren en druk op Enter.
 2. Selecteer de Vensterkleur om de aanpassingsoptie weer te geven in een nieuw venster.
 3. Schakel het vakje Doorzichtigheid inschakelen in of uit om het Aero-effect op de randen van alle vensters in of uit te schakelen.
  Als doorzichtigheid niet is ingeschakeld, lijkt het thema van het bureaublad op de klassieke instellingen van eerdere versies van Windows, maar u kunt wel vensters stapelen en de miniatuurvensters op de taakbalk zouden ook moeten verschijnen.
 4. Selecteer een kleur in de lijst met vensterkleuren of selecteer Kleurenmixer weergeven om uw eigen kleur voor de vensterranden in te stellen.
 5. Klik op OK om uw aanpassingen op te slaan.

Aero Peek, Snap en Shake gebruiken

Windows 7 biedt drie nieuwe functies waarmee u geopende vensters op de notebook en werkruimten op meerdere beeldschermen beter kunt beheren.

Aero Peek

Met Aero Peek kunt u de op de taakbalk geopende vensters beheren met behulp van de volgende functies.
 • Houd de muiscursor boven een miniatuur op de taakbalk. Na enkele seconden worden alle overige vensters doorzichtig en wordt het venster weergegeven dat aan de miniatuur is gekoppeld.
 • Houd de cursor boven een andere miniatuur zonder op de miniatuur te klikken. Het zichtbare venster verandert in het venster dat is gekoppeld aan de miniatuur die nu de focus heeft.
 • Door de muiscursor boven een miniatuur weg te halen, wordt de vorige indeling hersteld.
 • Klik op de miniatuur. Het venster dat aan de geselecteerde miniatuur is gekoppeld, wordt naar de voorgrond gebracht.
 • U kunt Aero Peek ook activeren door op Alt+Tab op het toetsenbord te drukken.
 • Druk op de Windows-toets en de Spatiebalk om het bureaublad weer te geven.

Aero Snap

Het beheren van geopende vensters wanneer u werkt met een extra monitor of breedbeeldmonitor is dikwijls erg lastig. Aero Snap helpt u daarbij door het mogelijk te maken om vensters aan de linker-, rechter- of bovenrand van de monitor vast te zetten.
 • Wanneer u de titelbalk van een venster naar de linker- of rechterrand van een scherm sleept, wordt het venster half gemaximaliseerd. Als u het venster naar de linkerrand sleept, wordt het venster aan de linkerzijde gemaximaliseerd en als u het naar de rechterrand sleept, wordt het aan de rechterzijde gemaximaliseerd. En wanneer u het venster geheel wegsleept, wordt de vorige status van het venster hersteld.
 • Wanneer u het venster naar de bovenrand van het beeldscherm sleept, wordt het venster gemaximaliseerd.
 • Wanneer u dubbelklikt op de bovenste of onderste vensterrand van een venster dat op dat moment niet is gemaximaliseerd, wordt het venster verticaal gemaximaliseerd. De boven- en onderkant van het venster strekken zich uit tot de boven- en onderkant van het beeldscherm, maar de breedte van het venster verandert niet.
 • Wanneer u het venster vanuit een gemaximaliseerde of verticaal gemaximaliseerde status naar beneden sleept, wordt de vorige status van het venster hersteld.
opmerking:
Wanneer u met meerdere beeldschermen of een uitgebreid bureaublad werkt, wordt de binnenrand - waar het externe beeldscherm eigenlijk de LCD zou moeten raken - door Aero Snap genegeerd.

Aero Shake

Aero Shake biedt de mogelijkheid om alle vensters op één na te minimaliseren. Klik op de titelbalk van het gewenste venster en houd de muisknop ingedrukt terwijl u het venster snel heen en weer beweegt. Alle andere vensters worden nu geminimaliseerd. Als u dit ongedaan wilt maken en de andere vensters weer wilt terugzetten, schudt u het venster opnieuw; alle eerder geminimaliseerde vensters worden nu weer hersteld.

Problemen met Windows Aero oplossen

Als u problemen hebt met Aero, kunt u een van de volgende acties ondernemen om de prestaties van de computer te verbeteren.

Problemen met Aero oplossen via het Onderhoudscentrum

Het Onderhoudscentrum van Windows 7 heeft hulpprogramma's voor probleemoplossing waarmee de meeste problemen met Windows Aero of het beeldscherm kunnen worden opgelost. Het Onderhoudscentrum vindt u in het Configuratiescherm onder Systeem en beveiliging als Problemen detecteren en oplossen.
 1. Klik op Start en typ problemen oplossen in het veld Zoeken.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Problemen oplossen.
 3. Klik onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen op Aero-bureaubladeffecten weergeven.
 4. Klik in het probleemoplossingsvenster voor Aero op Volgende om de probleemoplosser te starten.
  opmerking:
  U kunt toestaan dat Windows alle gevonden problemen automatisch voor u oplost. Klik op Geavanceerd en schakel vervolgens het selectievakje Oplossingen automatisch toepassen in.

Beeldscherminstellingen controleren

Voor het gebruik van Aero in Windows 7 zijn specifieke grafische beeldscherminstellingen vereist. Voer de volgende stappen uit om te controleren of de beeldschermkleur is ingesteld op 32 bits of hoger:
 1. Klik op Start , voer Beeldscherm in en druk op Enter.
 2. Klik op Beeldscherminstellingen wijzigen en klik op Geavanceerde instellingen.
 3. Ga naar het tabblad Beeldscherm en selecteer de optie Ware kleuren 32 bits in de vervolgkeuzelijst Hoeveelheid kleuren.
  opmerking:
  Als er geen grafische instellingen van hoge resoluties beschikbaar zijn, controleer dan of u de recentste grafische beeldschermstuurdrivers hebt geïnstalleerd.
Als het Aero-beeldscherm een tijdje prima werkt en daarna wordt terugkeert naar een lagere grafische resolutie, adviseert HP om het door HP aanbevolen energiebeheerschema te gebruiken.

Beeldschermdrivers bijwerken

Voor Windows 7 zijn specifieke grafische drivers vereist. Als de grafische 32-bits kleurinstelling niet voorkomt op het tabblad Beeldscherm of als de pc is geüpgraded van Windows XP of Vista naar Windows 7, voert u de volgende stappen uit om bij te werken naar de meeste recente grafische drivers:
 1. Open een webbrowser en ga naar de webpagina HP Ondersteuning en drivers.
 2. Voer indien nodig het modelnummer van de pc in het veld Zoeken in en druk op Enter.
 3. Wanneer u de mogelijkheid hebt om een besturingssysteem te selecteren, selecteert u het besturingssysteem Windows 7.
 4. Selecteer op de downloadpagina voor drivers onder Drivers - Graphics de koppeling naar de meest recente versie van de beeldschermdriver.
 5. Klik op Alleen downloaden en klik wanneer dit wordt gevraagd op Uitvoeren om de driver te installeren.
Wanneer de installatie van de grafische driver is voltooid, controleert u of de Aero-omgeving nu beschikbaar is.

Het door HP aanbevolen energiebeheerschema instellen

Om batterijstroom te besparen kan het energiebeheerschema voor de batterij van de notebook-pc zo worden ingesteld dat het transparantie-effect van Aero automatisch wordt uitgeschakeld. Op notebooks die door HP zijn verzonden is een door HP aanbevolen energiebeheerschema ingesteld, maar u kunt de energieopties op elk moment wijzigen. Voer de volgende stappen uit om het bestaande energiebeheerschema te wijzigen in het door HP aanbevolen energiebeheerschema:
 1. Klik op Start , typ energie in het veld Zoeken en selecteer de optie Energiebeheer wanneer deze wordt weergegeven.
 2. Controleer of het geselecteerde energiebeheerschema het Door HP aanbevolen energiebeheerschema is. Als het door HP aanbevolen energiebeheerschema niet wordt vermeld, klikt u op Aanvullende schema's weergeven.
  Als de Aero-functies met het Door HP aanbevolen energiebeheerschema niet werken bij batterijvoeding, zou u ook het energiebeheerschema Hoge prestaties kunnen selecteren. Hiermee verkort u echter de tijd dat de notebook op de batterij kan werken.
Het door HP aanbevolen energiebeheerschema is geconfigureerd om optimale prestaties uit de notebook-pc te halen en energie te besparen wanneer de pc niet wordt gebruikt.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...