hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De foutmelding 'Wagen is vastgelopen' of 'Wagen geblokkeerd' wordt weergegeven voor de HP Photosmart C5200 en C5500 All-in-One printerseries

Probleem

De foutmelding 'Wagen is vastgelopen' of 'Wagen geblokkeerd' wordt op het bedieningspaneel weergegeven.
Er kunnen zich ook de volgende symptomen voordoen:
 • De wagen met cartridges loopt vast aan de linkerkant van het apparaat.
 • Het apparaat drukt niet af.
 • Het afdrukken stopt onverwacht.
 • Er heeft zich onlangs een papierstoring voorgedaan.

Oplossingen

Probeer elke oplossing in dit document in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen.

Video over het verhelpen van een vastgelopen wagen

De volgende video laat de stappen zien die op deze pagina worden beschreven. De buitenkant van het apparaat kan er anders uitzien, maar de stappen zijn hetzelfde voor uw apparaat.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.

Oplossing één: De All-in-One uit- en weer inschakelen

Mogelijk kan het probleem worden verholpen door het product uit en weer in te schakelen.

Stap één: De All-in-One uit- en weer inschakelen

 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Wacht 60 seconden.
 3. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
  opmerking:
  Het product kan een opwarmperiode hebben. Mogelijk knipperen er lampjes en verplaatst de wagen met cartridges zich. Wacht totdat het apparaat is opgewarmd voordat u verdergaat.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

 1. Plaats gewoon wit papier in de invoerlade.
 2. Druk op de knop Instellingen (). Het menu Instellingen verschijnt.
 3. Druk op de pijlknop om Hulpmiddelen te selecteren en druk op OK.
 4. Druk op de pijlknop om Zelftestrapport te selecteren en druk op OK. Het zelftestrapport wordt afgedrukt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing twee: Vastgelopen papier verwijderen

De wagen met cartridges kan vastlopen door vastgelopen papier. Volg deze stappen om vastgelopen papier te verwijderen.

Stap één: Al het losse papier verwijderen

Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Als u probeert de papierstoring via de voorkant van het apparaat te verhelpen, kunt u het afdrukmechanisme beschadigen.

Stap twee: Vastgelopen papier verwijderen via de achterzijde van de All-in-One

Volg deze stappen om te controleren of er papier is vastgelopen en om vastgelopen papier uit de achterzijde van het HP product te verwijderen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Druk op het lipje op de achterklep om deze los te maken en trek de klep naar buiten om deze van het product te verwijderen
  Afbeelding : De achterklep openen
  Afbeelding: De achterklep openen
 5. Trek vastgelopen papier voorzichtig van de rollen in het product.
    let op:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u of er stukjes papier op de rollen in het apparaat zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan het papier later weer vastlopen.
 6. Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze vastklikt.

Stap drie: Vastgelopen papier verwijderen via de voorkant van de All-in-One

Als u het vastgelopen papier niet via de achterzijde van het product kunt verwijderen, volgt u deze stappen om het via de voorkant te verwijderen.
 1. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 2. Trek het papier voorzichtig tussen de rollen vandaan.
  opmerking:
  Verwijder papier zo voorzichtig mogelijk via de voorkant van het product. Als er stukjes gescheurd papier in het apparaat achterblijven, vergroot dat de kans dat er later weer papier vastloopt, wat het afdrukmechanisme kan beschadigen.
 3. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
 4. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 5. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.

Stap vier: Een zelftestrapport afdrukken

Met het afdrukken van een zelftestrapport wordt gecontroleerd of de producthardware naar behoren werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing drie: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen

Volg de onderstaande stappen om te controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen.

Stap één: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen

 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
 3. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product zonder het product uit te zetten.
    let op:
  U moet het netsnoer loskoppelen zodat u onderdelen met de hand kunt bewegen zonder dat u het risico loopt op een elektrische schok.
 4. Haal de stekker van het netsnoer uit de wandcontactdoos.
 5. Kijk in het apparaat om te zien waar de wagen met cartridges vastzit en controleer vervolgens of er gescheurde stukjes papier of andere voorwerpen zijn die de wagen met cartridges kunnen blokkeren.
  opmerking:
  U hebt mogelijk een zaklamp nodig om bepaalde delen beter te kunnen zien.
 6. Reik met uw hand via de cartridgeklep in het apparaat en verplaats de wagen handmatig.
  • Als de wagen aan de rechterkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen aan de linkerkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen in het midden van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
 7. Verwijder stukjes papier of eventuele andere obstructies.
 8. Duw de wagen voorzichtig naar links en dan naar rechts om te controleren of de wagen vrij over de hele breedte van het apparaat kan bewegen.
 9. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 11. Steek de stekker van het netsnoer weer in de wandcontactdoos.
 12. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Met het afdrukken van een zelftestrapport wordt gecontroleerd of de producthardware naar behoren werkt.
 • Als deze stappen het probleem hebben opgelost en het zelftestrapport werd afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende stap.

Oplossing vier: De cartridges verwijderen en terugplaatsen

Indien de cartridges onjuist zijn geplaatst, kan het product een foutbericht weergeven voor een vastgelopen wagen. Volg deze stappen om de cartridges te verwijderen en vervolgens weer terug te plaatsen.

Stap één: De cartridges verwijderen

 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de cartridgeklep. De wagen met cartridges verplaatst zich naar de rechterkant van het product.
  Afbeelding : De cartridgeklep openen
  Afbeelding: De cartridgeklep openen
    let op:
  Ga pas verder als de wagen stilstaat en geen geluid meer maakt.
 3. Druk zachtjes op een cartridge om deze te ontgrendelen en trek de cartridge vervolgens naar buiten om deze te verwijderen.
   Afbeelding : De cartridges verwijderen
  1. Houder voor de driekleurencartridge
  2. Houder voor de zwarte cartridge of fotocartridge
    let op:
  Raak de koperkleurige contactpunten en de spuitmondjes niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kan dit leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektrische verbindingen.
 4. Plaats de cartridge met de spuitmondjes omhoog op een schoon vel papier.
 5. Herhaal deze stappen om de andere cartridge uit het apparaat te verwijderen.
 6. Controleer onder en rond de wagen met cartridges op obstructies. Verwijder eventueel aanwezige obstructies.

Stap twee: De cartridges terugplaatsen

 1. Schuif de printcartridge weer in de houder. Duw de printcartridge voorzichtig naar voren totdat deze op zijn plaats klikt.
  Afbeelding : De cartridge terugplaatsen
  Afbeelding: De cartridge terugplaatsen
  • Als u de driekleurencartridge installeert, schuift u deze in de linkerhouder.
  • Als u een zwarte cartridge of fotocartridge installeert, schuift u deze in de rechterhouder.
 2. Sluit de cartridgeklep.
  Afbeelding : De cartridgeklep sluiten
  Afbeelding: De cartridgeklep sluiten

Stap drie: Een zelftestrapport afdrukken

Met het afdrukken van een zelftestrapport wordt gecontroleerd of de producthardware naar behoren werkt.
 • Als deze stappen het probleem hebben opgelost en het zelftestrapport werd afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende stap.

Oplossing vijf: Het netsnoer van het product rechtstreeks aansluiten op een wandcontactdoos

Sluit het netsnoer van het apparaat rechtstreeks aan op een wandcontactdoos om zeker te stellen dat de stroombron goed functioneert.

Stap één: Het netsnoer van het product rechtstreeks aansluiten op een wandcontactdoos

 1. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 2. Ontkoppel het netsnoer van het stekkerblok of de piekbeveiliger en sluit het rechtstreeks op een wandcontactdoos aan.
 3. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 4. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 5. Probeer een zelftestrapport af te drukken. Raadpleeg de stappen aan het begin van dit document om te zien hoe u een zelftestrapport kunt afdrukken.
  opmerking:
  Als het apparaat afdrukt terwijl het rechtstreeks op de wandcontactdoos is aangesloten, is het mogelijk dat het stekkerblok of de piekbeveiliger verhindert dat voldoende stroom het apparaat bereikt.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Met het afdrukken van een zelftestrapport wordt gecontroleerd of de producthardware naar behoren werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.

Oplossing zes: Een stroomreset uitvoeren

Voer de volgende stappen uit om het apparaat te resetten.

Stap één: Het product resetten

 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
  opmerking:
  Mogelijk wordt het product niet uitgeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt. Ga desondanks verder met de volgende stap.
 2. Koppel het netsnoer los van de achterzijde van het product.
 3. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Sluit het netsnoer weer aan op het wandstopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer op de achterzijde van het product aan.
 7. Druk op de aan/uit-knop () om het product in te schakelen.

Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken

Met het afdrukken van een zelftestrapport wordt gecontroleerd of de producthardware naar behoren werkt.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als de testpagina wordt afgedrukt, maar u een ander probleem met de printer ervaart, gaat u naar HP introductiepagina voor productondersteuning en zoekt u naar een ander document dat betrekking heeft op de problemen die u ervaart.
  opmerking:
  Als de pagina voor de verkeerde regio of in de verkeerde taal wordt weergegeven, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browser. U kunt vervolgens de juiste regio en taal selecteren.
 • Als het apparaat geen testpagina afdrukt, is er mogelijk een hardwareprobleem met het product. Ga verder met de volgende oplossing.

Oplossing zeven: Laat de All-in-One nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...