hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop-pc's - Stationsvolumes beheren (Windows Vista)

Dit document heeft betrekking op Windows Vista.
Een beter begrip krijgen van stations, partities en volumes
Een partitie is een gebied van een harde schijf dat geformatteerd kan worden en waaraan een stationsletter kan worden toegewezen. Op een harde schijf is een volume een geformatteerde primaire partitie of logisch station. De termen partitie en volume worden vaak door elkaar gebruikt.
HP en Compaq computers met Windows Vista beschikken over een harde schijf die uit twee partities bestaat. De eerste partitie, aangeduid met de letter C, bevat de systeembestanden, programmabestanden en bruikbare opslagruimte voor bestanden. De tweede partitie, aangeduid met de letter D, bevat de informatie voor systeemherstel, in het geval dat de informatie op de C-partitie beschadigd of onbruikbaar is.
  let op:
Tijdens het uitvoeren van de stappen in dit document mag u de herstelpartitie of de partitie FACTORY_IMAGE niet verwijderen of gebruiken voor de opslag van bestanden. Als u dit wel doet, verhindert u dat de HP Recovery Manager de computer herstelt wanneer de informatie op de C-partitie beschadigd is.
Een nieuwe stationsletter toevoegen
Gebruik één van de volgende methoden om een nieuwe stationsletter toe te voegen aan de computer.
 • Een nieuw station toevoegen - Voeg een nieuw vast schijfstation toe aan de computer als u meer ruimte nodig hebt voor foto's, video, muziek of andere bestanden. De nieuwe harde schijf kan binnen in de computer zitten (intern) of het kan extern zijn aangesloten via een USB-poort op de computer.
    opmerking:
  De computer moet een leeg stationscompartiment hebben om een interne harde schijf toe te voegen. Controleer de specificatie voor het specifieke computermodel om te controleren of er een leeg stationscompartiment in de computer is.
 • Het bestaande station partitioneren - Als u niet meer opslagruimte voor bestanden nodig hebt, maar nood heeft aan een ander station, kunt u een andere partitie creëren op de bestaande harde schijf. Dit kan handig zijn als u bestanden moet delen op een station, maar de toegang tot uw persoonlijke bestanden wilt verhinderen, door ze op een ander station te bewaren.
  Met deze methode wordt niet meer ruimte toegevoegd, maar wordt wel wat lege ruimte op de bestaande harde schijf opnieuw toegewezen in een andere partitie. Deze ruimte wordt dan behandeld als een ander station en krijgt dan een eigen stationsletter.
Het hulpprogramma Schijfbeheer openen
Met behulp van het hulpprogramma Schijfbeheer in de Computerbeheer-console kunt u een stationsletter wijzigen, toevoegen of verwijderen.
  opmerking:
U moet aangemeld zijn als administrator om deze stappen te kunnen uitvoeren.
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  Afbeelding : Menu Start
  Afbeelding van het startmenu.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Systeem en onderhoud.
  Afbeelding : Venster Configuratiescherm
  Afbeelding van het venster Configuratiescherm.
 3. Klik op Systeembeheer in Systeem en onderhoud.
  Afbeelding : Venster Systeem en onderhoud
  Afbeelding van het venster Systeem en onderhoud.
  Klik op Doorgaan als u wordt gevraagd om toestemming om door te gaan.
 4. Dubbelklik op Computerbeheer in Systeembeheer.
  Afbeelding : Het venster Systeembeheer
  Afbeelding van het venster Systeembeheer.
 5. Klik op Schijfbeheer in het venster Navigatie.
  Afbeelding : Computerbeheerconsole
  Afbeelding van de computerbeheer-console.
  Het hulpprogramma Schijfbeheer verschijnt.
  Afbeelding : Het hulpprogramma Schijfbeheer
  Afbeelding van het hulpprogramma Schijfbeheer
Nieuwe partitie maken
De harde schijf moet niet-toegewezen ruimte bevatten, die geen onderdeel vormt van een bestaande partitie, om meer partities of volumes te kunnen creëren. Doe het volgende om een andere partitie te creëren.
 1. Open het hulpprogramma Schijfbeheer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het station dat u wilt partitioneren om niet-toegewezen ruimte op het station te creëren. Selecteer het station C: .
  Klik vervolgens op Volume verkleinen...
    let op:
  Gebruik de herstelpartitie of de partitie FACTORY_IMAGE niet om een nieuwe partitie te creëren. Als u dit wel doet, verhindert u dat de HP Recovery Manager de computer herstelt wanneer de informatie op de C: partitie is beschadigd.
  Afbeelding : Menu Schijfbeheer
  Afbeelding van het menu Schijfbeheer.
 3. U mag geen wijzigingen doorvoeren in de instellingen in het venster Verkleinen. Klik op Verkleinen.
  Afbeelding : Venster C: verkleinen instellingen
  Afbeelding van venster Krimpen.
  Wanneer het verkleinen is voltooid, verschijnt de nieuwe partitie in het hulpprogramma Schijfbeheer als Niet-toegewezen ruimte.
  Afbeelding : Nieuwe partitie met niet-toegewezen ruimte
  Afbeelding toont de nieuwe partitie.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe partitie. Klik op Nieuw eenvoudig volume... in het menu dat verschijnt.
  Afbeelding : Een nieuw eenvoudig volume creëren
  Afbeelding van de creatie van een nieuw eenvoudig volume.
 5. De wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt. Klik op Volgende om door te gaan.
 6. Het venster Volumegrootte opgeven verschijnt. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Venster Volumegrootte opgeven
  Afbeelding van het venster Specificeer volumegrootte.
 7. Het venster Stationsletter of pad toewijzen verschijnt. Selecteer een stationsletter en klik op Volgende.
  Afbeelding : Venster Stationsletter of pad toewijzen
  Afbeelding van het venster Stationsletter of pad toewijzen.
 8. Het venster Partitie formatteren wordt weergegeven. Typ een naam in het vak Volumenaam om het station een naam te geven. Klik op Volgende.
    opmerking:
  U mag Snelformatteren of Bestand- en mapcompressie inschakelenniet selecteren.
  Afbeelding : Venster Partitie formatteren
  Afbeelding van het venster Partitie formatteren.
 9. Het instellingenvenster wordt weergegeven. Klik op Voltooien.
  Afbeelding : Instellingenvenster Nieuw eenvoudig volume
  Afbeelding van het instellingenvenster Nieuw eenvoudig volume.
 10. Het hulpprogramma Schijfbeheer verschijnt en toont de voortgang van het formatteren.
  Afbeelding : Formatteerpercentage
  Afbeelding van het venster Computerbeheer met het formatteerpercentage dat wordt weergegeven.
  Het nieuwe station wordt weergegeven in het hulpprogramma Schijfbeheer als het formatteren voltooid is.
  Afbeelding : Nieuw station
  Afbeelding van het nieuwe station.
Een stationsletter wijzigen
U kunt de letters C tot en met Z toewijzen aan elk station op de computer om de stationsletter te wijzigen. De systeempartitie wordt gewoonlijk aangeduid met de letter C terwijl de letters A en B worden voorbehouden voor diskettestations of verwisselbare stations. U kunt A en B aan volumes toewijzen als de computer geen diskettestations heeft.
  opmerking:
Sommige MS‑DOS- en Windows-programma's verwijzen naar specifieke stationsletters. Als u een stationsletter wijzigt, werken sommige programma's die u op uw harde schijf hebt geïnstalleerd mogelijk niet correct. U kunt een stationsletter niet wijzigen als het station een systeempartitie of een opstartpartitie is. Als u een foutmelding krijgt, is de partitie of het station dat u probeert te wijzigen mogelijk in gebruik. Sluit elk programma of venster dat de partitie of het station gebruikt en probeer het opnieuw.
Doe het volgende om een stationsletter te wijzigen.
 1. Open het hulpprogramma Schijfbeheer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de partitie of het station dat u een nieuwe naam wilt geven en klik vervolgens op Stationsletter en paden wijzigen...
  Afbeelding : Menu Schijfbeheer
  Afbeelding van het menu Schijfbeheer.
 3. Klik op Wijzigen in het venster Stationsletter wijzigen.
  Afbeelding : Het venster Stationsletter wijzigen
  Afbeelding van het venster Stationsletter wijzigen.
 4. Selecteer de nieuwe stationsletter in het menu. Klik vervolgens op OK.
  Afbeelding : De nieuwe stationsletter selecteren
  Afbeelding van de selectie van de nieuwe stationsletter.
 5. Het waarschuwingsbericht Schijfbeheer verschijnt. Klik op Ja om verder te gaan.
  Afbeelding : Waarschuwingsbericht Schijfbeheer
  Afbeelding van het waarschuwingsbericht Schijfbeheer.
Een stationsletter verwijderen
  let op:
Door een volume te verwijderen worden alle gegevens die erop staan gewist. Maak een reservekopie van alle gegevens die u wilt bewaren alvorens te wissen.
 1. Maak een reservekopie van alle te bewaren gegevens op het station dat u wilt verwijderen.
 2. Open het hulpprogramma Schijfbeheer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de stationsletter die u wilt verwijderen. Klik dan op Stationsletter en paden wijzigen...
  Afbeelding : Menu Schijfbeheer
  Afbeelding van het menu Schijfbeheer.
 4. Klik op Verwijderen in het venster Stationsletter wijzigen.
  Afbeelding : Het venster Stationsletter wijzigen
  Afbeelding van het venster Stationsletter wijzigen.
 5. Het waarschuwingsbericht Schijfbeheer verschijnt. Klik op Ja om verder te gaan.
  Afbeelding : Waarschuwingsbericht Schijfbeheer
  Afbeelding van het waarschuwingsbericht Schijfbeheer.
  De stationsletter verdwijnt. Ga verder naar het volgende gedeelte om de partitie te verwijderen, om deze hardeschijfruimte opnieuw te gebruiken.
Een partitie verwijderen
 1. Klik met de rechtermuisknop op het volume of de partitie die u wilt verwijderen en klik dan op Volume verwijderen...
  Afbeelding : Volume verwijderen...
  Afbeelding van het menu Volume verwijderen
 2. Klik op Ja als u een reservekopie gemaakt heeft van de gegevens die u wilt bewaren.
  De stationsletter verdwijnt en de partitie wordt aangeduid als Vrije ruimte.
  Afbeelding : Vrije ruimte in de partitie
  Afbeelding van de vrije ruimte.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de vrije ruimte. Er verschijnt een menu. Klik op Partitie verwijderen....
  Afbeelding : De partitie verwijderen
  Afbeelding van het menu Partitie verwijderen.
  Nu wordt de ruimte aangeduid als Niet-toegewezen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het station waaraan u de niet-toegewezen ruimte wilt toevoegen. Er verschijnt een menu. Klik op Volume uitbreiden....
  Afbeelding : Het volume uitbreiden
  Afbeelding van de uitbreiding van het volume.
 5. De wizard Volume uitbreiden verschijnt. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Wizard Volume uitbreiden
  Afbeelding van de wizard Volume uitbreiden
 6. Het venster Selecteer schijven wordt weergegeven. Wijzig geen enkele instelling. Klik op Volgende.
  Afbeelding : Venster Selecteer schijven
  Afbeelding van het venster Selecteer schijven.
 7. Klik op Voltooien.
  Afbeelding : De wizard Volume uitbreiden
  Afbeelding van de wizard Volume uitbreiden.
  De niet-toegewezen ruimte kan nu gebruikt worden.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...