hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet 5600 All-in-One printerserie - De foutmelding 'Papierstoring' wordt weergegeven

Probleem
Het apparaat stopt met printen en de foutmelding 'Papierstoring: verhelp de storing en druk op OK' wordt op het bedieningspaneel weergegeven. Het waarschuwingslampje op het bedieningspaneel kan knipperen. Mogelijk gaat de foutmelding gepaard met de volgende omstandigheden.
 • Het product maakt meer geluid dan normaal.
 • De fout wordt ook op de computer weergegeven, indien deze met het product is verbonden.
 • Het apparaat voert een leeg vel papier uit.
Heeft u vaak of herhaaldelijk last van papierstoringen?
Indien u op zoek bent naar informatie om het herhalen van een papierstoring te voorkomen, ga dan direct door naar de gedeelten preventie en oorzaak in dit document.
Probeer alle oplossingen in dit document om het probleem te verhelpen en gebruik vervolgens deze stappen om een zelftestrapport af te drukken. Deze stap beoordeelt of de hardware van het apparaat correct functioneert. Als u het probleem hebt verholpen en het apparaat met succes een zelftestrapport heeft uitgedrukt, dan hoeft u niet meer verder te gaan met de probleemoplossing.
Een zelftestrapport afdrukken
Voer de volgende stappen uit om een zelftestrapport af te drukken.
Een zelftestrapport afdrukken
 1. Plaats gewoon, wit papier in de invoerlade.
 2. Druk op Instellingen op het bedieningspaneel van het product.
 3. Druk op 2 om het menu Print rapport te selecteren.
 4. Druk op 6 en druk op OK om een zelftestrapport af te drukken.
BELANGRIJK! Probeer na elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, ook als de oplossing het probleem al lijkt te hebben verholpen.
Oplossing één: De papierstoring verhelpen
Volg deze stappen om de papierstoring te verhelpen.
Verwijder alle losse vellen papier uit de in- en uitvoerlade.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Als u probeert de papierstoring via de voorzijde van het product te verhelpen, kunt u het afdrukmechanisme beschadigen.
Al het losse papier verwijderen
Niet aan vastgelopen vellen papier trekken
Afbeelding van het verwijderen van losse vellen papier
Afbeelding die waarschuwt voor het trekken aan vastgelopen papier
Stap twee: Vastgelopen papier via de achterkant van de All-in-One verwijderen
  let op:
Trek nooit losse vellen papier uit de voorkant van het apparaat. Als u het vastgelopen papier via de achterkant van het apparaat of via de papierlade kunt lostrekken, dient u altijd eerst de achterkant te proberen. Wanneer u papier uit de voorklep trekt, kunt u het mechanisme van het apparaat beschadigen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat uit te schakelen.
 2. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Druk op het lipje aan de linkerkant van de toegangsklep aan de achterzijde om deze te ontgrendelen. Trek de klep uit het apparaat om deze te verwijderen.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de achterklep
 5. Trek vastgelopen papier of gescheurde stukjes papier voorzichtig tussen de rollen in het product vandaan. Gebruik beide handen om hele pagina's papier eruit te trekken zonder ze te scheuren.
  Afbeelding : Het vastgelopen papier verwijderen
  Foto van het verwijderen van vastgelopen papier
    let op:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er papierresten op de rollen of wieltjes in het product zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan dat meer papierstoringen veroorzaken.
  Afbeelding : Verwijder de papierresten
  Afbeelding van het verwijderen van papierresten
 6. Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze vastklikt.
    opmerking:
  Controleer of de achterklep correct in het apparaat zit. Een verkeerd geplaatste achterklep kan nog meer papierstoringen veroorzaken.
 7. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
Stap drie: Vastgelopen papier verwijderen via de voorkant van de All-in-One
Als u het vastgelopen papier niet via de achterzijde van het product kunt verwijderen, volgt u deze stappen om het via de voorkant te verwijderen.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de klep van de wagen met cartridges. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar de cartridgetoegang te verplaatsen. Als dit het geval is, laat de wagen dan naar die positie gaan.
  Afbeelding : De klep van de wagen met cartridges openen
  Afbeelding van het openen van de klep van de wagen met cartridges
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld.
    let op:
  U moet het netsnoer loskoppelen om onderdelen met de hand te kunnen bewegen zonder risico te lopen op een elektrische schok.
 4. Verwijder de papieruitvoerlade.
  Afbeelding : Verwijder de papieruitvoerlade
  Afbeelding van het verwijderen van de papieruitvoerlade
 5. Kijk in het apparaat om te controleren of er mogelijk gescheurd papier tussen de rollers zit.
 6. Als u vastgelopen papier ziet, trek dit dan voorzichtig naar buiten.
    opmerking:
  Verwijder papier zo voorzichtig mogelijk via de voorkant van het product. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan het papier later weer vastlopen. Dit zou het printmechanisme kunnen beschadigen.
 7. Plaats de papieruitvoerlade terug.
  Afbeelding : Plaats de papieruitvoerlade terug
  Afbeelding van het terugplaatsen van de papieruitvoerlade
 8. Sluit de klep van de wagen met cartridges.
  Afbeelding : De klep van de wagen met cartridges sluiten
  Afbeelding van het sluiten van de klep van de wagen met cartridges
 9. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 10. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap vier: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing twee: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen
Volg de onderstaande stappen om te controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen.
Stap één: De wagenbaan controleren
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Open de klep van de wagen met cartridges. Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar de cartridgetoegang te verplaatsen. Als dit het geval is, laat het zich dan naar die positie verplaatsen.
  Afbeelding : De klep van de wagen met cartridges openen
  Afbeelding van het openen van de klep van de wagen met cartridges
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld.
    let op:
  U moet het netsnoer loskoppelen zodat u onderdelen met de hand kunt bewegen zonder dat u het risico loopt op een elektrische schok.
 4. Haal de stekker uit het stopcontact.
 5. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 6. Verwijder de papieruitvoerlade.
  Afbeelding : Verwijder de papieruitvoerlade
  Afbeelding van het verwijderen van de papieruitvoerlade
 7. Zoek naar papier of voorwerpen die de wagen zouden kunnen belemmeren.
  Afbeelding : Voorbeeld van papier dat de wagen kan blokkeren
  Illustratie van papier in het pad van de wagen met cartridges dat de wagen zou kunnen blokkeren
    opmerking:
  U hebt mogelijk een zaklamp nodig om bepaalde delen beter te kunnen zien.
 8. Verwijder alle papier of voorwerpen die u kunt vinden.
    opmerking:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u of er stukjes papier op de rollen of wieltjes zijn achtergebleven. Als er papierresten in het apparaat achterblijven, kunnen er meer papierstoringen optreden.
 9. Steek uw hand door de papieruitvoerlade in het apparaat en verplaats de wagen met cartridges handmatig.
  • Als de wagen aan de rechterkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen aan de linkerkant van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen in het midden van het apparaat vastzit, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
 10. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door de wagen voorzichtig naar links en dan naar rechts te duwen.
 11. Plaats de papieruitvoerlade terug.
  Afbeelding : Plaats de papieruitvoerlade terug
  Afbeelding van het terugplaatsen van de papieruitvoerlade
 12. Sluit de klep van de wagen met cartridges.
 13. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 14. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 15. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: De rollen reinigen
Er kunnen zich stof, papiervezels en ander vuil ophopen op de papierinvoerrollen. Dit kan leiden tot papierstoringen en problemen met de papierinvoer. Voer deze stappen uit om de papierinvoerrollen te reinigen.
Stap één: De rollen reinigen
 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Een schone, pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt en geen vezels achterlaat
  • Gedestilleerd water, gefilterd water of flessenwater (kraanwater kan het product beschadigen)
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 3. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 4. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 5. Druk op het lipje aan de linkerkant van de toegangsklep aan de achterzijde om deze te ontgrendelen. Trek de klep uit het apparaat om deze te verwijderen.
  Afbeelding : De achterklep verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van de achterklep
 6. Maak een schone pluisvrije doek licht vochtig met flessenwater of gedestilleerd water en wring de overtollige vloeistof uit de doek.
 7. Druk de doek tegen de rollen en draai deze omhoog met uw vingers. Zet enige druk om een eventuele ophoping van stof of vuil te verwijderen.
  Afbeelding : De rollers
  Afbeelding van de rollers in het apparaat
 8. Controleer de rollen op de achterklep. Controleer dat er geen rollers verdwenen zijn en dat de rollers onbelemmerd kunnen draaien.
  Afbeelding : De rollers aan de achterklep
  Foto van de rollers in de achterklep
 9. Reinig het oppervlak en de rollers van de toegangsklep aan de achterkant op dezelfde manier als u de rollers binnenin het apparaat heeft gereinigd.
 10. Laat de rollen 10 tot 15 minuten drogen.
 11. Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze vastklikt.
    opmerking:
  Controleer of de achterklep correct in het apparaat zit. Een verkeerd geplaatste achterklep kan nog meer papierstoringen veroorzaken.
 12. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 13. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vier: Het apparaat resetten
Volg deze stappen om het product te resetten.
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld.
 3. Haal de stekker uit het stopcontact.
 4. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 5. Wacht minstens 15 seconden.
 6. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 7. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 8. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel weer aan, schakel de printer in en probeer opnieuw af te drukken.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Stap drie: Zoek meer informatie
Als u nog steeds problemen ondervindt, raadpleegt u de startpagina van Productondersteuning en zoek naar een ander document dat betrekking heeft op de symptomen.
Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling Introductiepagina voor productondersteuning en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.
  opmerking:
Als de pagina voor een verkeerd(e) land/regio of in een verkeerde taal wordt geopend, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browserscherm. Daar kunt u het/de correcte land/regio en taal selecteren.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.
 • Tik de stapel papier met de onderste rand op een vlak oppervlak zodat de stapel aan alle kanten gelijk is voordat u het papier in de invoerlade plaatst.
 • Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders op de invoerlade in de juiste positie staan en duw de stapel papier naar voren in de lade totdat de stapel niet verder kan.
    let op:
  Forceer het papier niet te ver naar voren in de lade.
 • Plaats niet teveel papier in de invoerlade.
 • Voeg alleen papier toe aan de invoerlade wanneer het product niet bezig is met afdrukken.
 • Zorg ervoor dat het HP product de papiersoort ondersteunt. Raadpleeg de documentatie die bij het HP product werd geleverd voor meer informatie.
 • Druk niet af op papier waar paperclips of nietjes aan zitten.
 • Gebruik geen gevouwen, gescheurd, stoffig, vochtig, gekreukt of opgekruld papier of papier dat niet plat blijft liggen.
 • Plaats slechts één papiersoort tegelijkertijd. Gebruik papier van verschillende soorten, verschillend gewicht of verschillende formaten door elkaar.
 • Gebruik geen papier dat te dun, te dik of te glanzend is voor het apparaat.
 • U kunt papierstoringen in de automatische documentinvoer helpen voorkomen door te controleren dat de onderdelen in de ADI schoon zijn en er geen stof of plakkerig materiaal op zit. Dit geldt ook voor de invoer- en uitvoerladen, de glasstrook van de ADI, het kurkblok en de rollers die het papier oppakken.
De volgende situaties kunnen papierstoringen veroorzaken:
 • Het papier is niet goed in de papierlade geplaatst.
 • Beschadigde of vieze papierrollers.
 • Er is gescheurd, gekreukeld of vochtig papier in de papierlade geplaatst.
 • Mogelijk zit de achterklep of het accessoire voor dubbelzijdig afdrukken (indien geplaatst) niet helemaal vast op zijn plaats.
 • Papier werd tijdens het printen toegevoegd aan de stapel papier in de lade.
 • De papierlade bevat meerdere soorten papier.
 • Er zit papier vast in het HP product waar u het niet kunt zien.
 • De papierbaan wordt geblokkeerd.
 • Gescheurde stukjes papier van een eerdere papierstoring zitten vast in het product.
 • De lade is te vol.
 • Bij het afdrukken op een envelop, zijn de randen van de envelop omgevouwen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...