hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - Informatie over Apparaatbeheer in Windows Vista

Dit document is van toepassing op HP notebook pc's met Windows Vista.
Dit document bevat informatie over het gebruik van het hulpprogramma Apparaatbeheer en over foutcodes.
Afbeelding : Apparaatbeheer
Apparaatbeheer slaat informatie op over de apparaten die op de computer zijn geïnstalleerd, zoals:
 • Of het apparaat correct functioneert en foutmeldingen als dit niet het geval is
 • Geïnstalleerde hardware-apparaten
 • IRQ-poorten
 • Geheugentoekenningen
 • Apparaatdriver
Met Apparaatbeheer kunt u wijzigingen doorvoeren voor de apparaateigenschappen.
Apparaatbeheer openen en foutcodes bekijken
Volg de onderstaande stappen om de foutcodes in Apparaatbeheer te bekijken:
 1. Klik op Start, typ apparaat in het zoekveld en selecteer Apparaatbeheer wanneer dit beschikbaar is.
 2. Dubbelklik op het soort apparaat (dubbelklik bijvoorbeeld op Beeldschermadapters) om de apparaten in de desbetreffende categorie te bekijken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste apparaat en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Algemeen om de apparaatstatus te bekijken.
  Afbeelding : Voorbeeld van een normale statusmelding
  Afbeelding : Voorbeeld van een melding voor een statusprobleem
    opmerking:
  Als het apparaat een probleem ondervindt, wordt het type probleem weergegeven. Het kan ook zijn dat er een probleemcode en nummer met een mogelijke oplossing worden weergegeven. Als u een Windows-foutrapport bij Microsoft wilt indienen, klikt u op Oplossingen vinden, indien deze knop aanwezig is.
Tabbladen van Apparaatbeheer
 • Klik in Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast een apparaat, klik met de rechtermuisknop op een specifiek apparaat en selecteer dan Eigenschappen. Het venster met de eigenschappen voor het geselecteerde apparaat verschijnt. Het venster met de eigenschappen bevat een tabblad Algemeen.
 • Het venster met apparaateigenschappen kan naast het tabblad Algemeen over diverse typen tabbladen beschikken. Sommige apparaten hebben een tabblad Bronnen, een tabblad Driver, een tabblad Details of een tabblad dat hier niet wordt genoemd.
 • Een beschrijving van het apparaat. Als u op het tabblad Bronnen klikt, wordt in het venster op het midden van het tabblad weergegeven welke typen bronnen voor het geselecteerde apparaat beschikbaar zijn.
  Afbeelding : Het tabblad Bronnen
 • Het schuifvak onderin bevat een lijst met conflicterende apparaten. Wanneer zich een conflict voordoet, geeft de lijst een foutcode weer.
 • Wanneer Windows met succes een apparaat detecteert, wordt er een vinkje in het selectievakje Automatische instellingen gebruiken geplaatst. Het apparaat zou nu correct moeten functioneren.
 • Wanneer de broninstellingen voor een apparaat gebaseerd zijn op Basisconfiguratie <n> (waarbij <n> een getal van 0000 tot 0009 is), is het mogelijk om de configuratie te wijzigen door een andere broninstelling in de lijst te selecteren.
 • Indien de instellingen voor het apparaat niet gebaseerd zijn op een Basisconfiguratie, klikt u op de knop Instelling wijzigen om de bronwaarden handmatig in te stellen. Voer de onderstaande stappen uit om bijvoorbeeld de instelling Invoer/uitvoerbereik te wijzigen:
  1. Verwijder het vinkje in het selectievakje Automatische instellingen gebruiken.
  2. Klik op de knop Instelling wijzigen.
  3. Klik op de desbetreffende I/O-reeks voor het apparaat.
  4. Sla de nieuwe instelling op en klik op OK om af te sluiten.
  5. Start de computer opnieuw op zodat de nieuwe wijzigingen van kracht worden.
Werkbalk van Apparaatbeheer
Gebruik de werkbalk van Apparaatbeheer om diverse handelingen voor apparaten op uw systeem uit te voeren. Bekijk de onderstaande tabel.
Afbeelding : Knoppen op de werkbalk Apparaatbeheer
Symbool
Definitie
Toont/verbergt de consolestructuur van Apparaatbeheer aan de linkerkant van het venster.
Geeft de eigenschappen van het apparaat weer. Geeft aan of het apparaat een probleem heeft.
Opent de Help-bestanden van Apparaatbeheer (Microsoft Management Console).
Toont het deelvenster Acties van Apparaatbeheer met mogelijke acties om een probleem met een apparaat te corrigeren aan de rechterkant van het venster.
Zoekt naar hardwarewijzigingen en -problemen.
Werkt de driversoftware voor dat apparaat bij (indien beschikbaar).
Verwijdert dit apparaat van uw systeem.
Schakelt dit apparaat op uw systeem in.
Foutsymbolen in Apparaatbeheer
In Apparaatbeheer worden de volgende symbolen gebruikt om informatie te verschaffen over een bepaalde fout met een bepaald systeemapparaat:
Symbool
Definitie
Geeft aan dat het apparaat een probleem heeft. Een apparaat dat een probleem heeft, kan nog altijd functioneren. Er wordt een probleemcode weergegeven die het probleem voor het apparaat uitlegt.
Wijst op een uitgeschakeld apparaat. Een uitgeschakeld apparaat is een apparaat dat fysiek in het systeem aanwezig is en bronnen gebruikt maar waarvoor geen driver met beveiligde modus is geladen.
Op een apparaatbron in Computereigenschappen geeft dit aan dat Gebruik automatische instellingen niet werd geselecteerd voor het apparaat en dat het handmatig werd geselecteerd. Het wijst niet op een probleem of een uitgeschakeld apparaat.
Dit wijst erop dat een exacte (apparaatspecifieke) driver niet beschikbaar is en dat een compatibele driver is geïnstalleerd.
Gedetailleerde informatie over foutcodes
In de onderstaande tabel bestaat de voorgestelde oplossing voor verschillende fouten erin om de driver bij te werken. Voor drivers, BIOS-patches en software-updates gebruikt u de zoekpagina HP Driver en softwaredownloads. Zoek op het modelnummer van uw computer om een lijst van de beschikbare updates te verkrijgen.
  opmerking:
Als u een apparaat in Apparaatbeheer wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in de lijst op de naam van het apparaat en klikt u vervolgens op de knop Installatie ongedaan maken.
U kunt ook een driver bijwerken op het tabblad Driver van het eigenschappenvenster van een apparaat. Dubbelklik op de apparaatnaam om naar Eigenschappen in Apparaatbeheer te gaan, klik op het tabblad Driver en klik op de knop Driver bijwerken.
Foutcodes in Apparaatbeheer
Foutcode
Foutomschrijving
Aanbevolen oplossing
Code 1
Het apparaat is niet juist geconfigureerd
Volg de instructies in het vakje Apparaatstatus om het probleem op te lossen. Daarnaast kunt u dit probleem oplossen door het apparaat in Apparaatbeheer te verwijderen en de wizard Nieuwe hardware toevoegen van het Configuratiescherm uit te voeren.
Code 2
Er zijn twee verschillende berichten waarvan er een, afhankelijk van welk apparaat problemen vertoont, wordt getoond. Deze code betekent dat de apparaatlader (DevLoader) er niet in is geslaagd het apparaat te laden. Als sprake is van een Root Bus DevLoader (bijvoorbeeld ISAPNP, PCI of BIOS), wordt het volgende bericht weergegeven: Kan de driver voor dit apparaat niet laden omdat de pc twee <type> bustypen rapporteert. (Code 2)
Als het apparaat geen Root Bus DevLoader is, wordt het volgende bericht weergegeven: Het/de <type> apparaatlader(s) voor dit apparaat kan de apparaatdriver niet laden. (Code 2)
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Code 3
Apparaat is mogelijk beschadigd of de computer heeft onvoldoende geheugen of andere bronnen beschikbaar.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren. U kunt het probleem ook oplossen door de computer opnieuw op te starten of grote bestanden van de vaste schijf te verwijderen.
Code 4
Het .inf-bestand voor dit apparaat is incorrect of het kan zijn dat het register is beschadigd. Het .inf-bestand geeft bijvoorbeeld een veld aan dat tekst moet zijn, maar in plaats daarvan is het binair.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Als u deze foutcode blijft ontvangen, werk dan de driver bij.
Code 5
Apparaatstoring vanwege ontbreken van een arbitrator.
Als u deze foutcode wilt oplossen, werkt u de driver bij, probeert u het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start u de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Code 6
Er is een conflict tussen dit apparaat en een ander apparaat.
Klik op het tabblad Bronnen in de apparaateigenschappen om de instellingen handmatig in te stellen of vervang het apparaat door een apparaat dat compatibel is met Plug en Play.
Code 7
Er kan geen configuratie voor het apparaat worden uitgevoerd.
Als het apparaat correct functioneert, hoeft u geen stappen uit te voeren om de code te corrigeren. Als het apparaat niet correct werkt, probeer het dan te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Als u deze foutcode blijft ontvangen, werk dan de driver bij.
Code 8
Apparaatlader (DevLoader) voor een apparaat kan niet worden gevonden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het .inf-bestand voor het apparaat verwijst naar een ontbrekend of ongeldig bestand.
Meestal is dit een kwestie van het opnieuw installeren of bijwerken van de driver. U kunt ook proberen het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer; start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Als u de foutcode blijft ontvangen, kunt u het beste bij de fabrikant van de hardware informeren naar bijgewerkte drivers.
Code 8
Als de DevLoader een systeem-DevLoader is, wordt de volgende tekst weergegeven: Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows het bestand <naam> niet kan laden. Dit bestand is nodig voor het laden van de drivers voor het apparaat.
Voer een systeemherstel uit om dit probleem op te lossen.
Foutcode
Foutomschrijving
Aanbevolen oplossing
Code 9
De register-informatie voor dit apparaat is ongeldig.
U kunt deze fout verhelpen door het apparaat met behulp van Apparaatbeheer te verwijderen en het apparaat opnieuw te installeren.
Als u de foutcode blijft ontvangen, neemt u contact op met de fabrikant van de hardware en vraagt u naar de juiste registerinstellingen.
Code 10
Het apparaat start niet (het kan zijn dat het apparaat ontbreekt of niet goed functioneert). Deze melding kan sterk variëren omdat de tekst van het bericht van de driver afkomstig kan zijn.
Als u deze foutcode wilt oplossen moet u ervoor zorgen dat het apparaat goed op de computer is aangesloten. Controleer bijvoorbeeld of alle kabels goed zijn aangesloten en of alle adapterkaarten volledig in de sleuven zijn geplaatst.
Druk op de aanbevolen knop voor de oplossing en werk de apparaatdriver bij. Wellicht is het mogelijk het apparaat te verwijderen en het automatisch opnieuw te laten detecteren.
Code 11
Fout van apparaat.
Probeer het apparaat te verwijderen en opnieuw te installeren; werk de driver bij en controleer of het apparaat compatibel is met de gebruikte versie van Windows.
Code 12
Twee apparaten zijn aan dezelfde bron toegewezen of de BIOS-instellingen bieden de driver onvoldoende bronnen.
Als u deze foutcode op wilt lossen, schakelt u een van de betrokken apparaten uit of verwijdert u een van beide apparaten. Klik op het tabblad Bronnen in de apparaateigenschappen om de instellingen handmatig in te stellen of vervang het apparaat door een apparaat dat compatibel is met Plug en Play.
Code 13
Apparaat vertoont storing vanwege een probleem in de apparaatdriver.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Code 14
Er is een probleem met het apparaat dat misschien kan worden opgelost door de computer opnieuw op te starten.
Start de computer opnieuw op.
Code 15
Apparaatbronnen conflicteren met andere apparaatbronnen.
Als u deze foutcode op wilt lossen, klikt u op het tabblad Bronnen in de apparaateigenschappen om de instellingen handmatig in te stellen of vervangt u het apparaat door een apparaat dat compatibel is met Plug en Play.
Code 16
Het apparaat wordt niet volledig gedetecteerd. Als dit het geval is, kan het zijn dat niet alle bronnen voor het apparaat worden vastgelegd.
Als u deze foutcode op wilt lossen, klikt u op het tabblad Bronnen in de apparaateigenschappen om de instellingen handmatig in te stellen of vervangt u het apparaat door een apparaat dat compatibel is met Plug en Play. Het bijwerken van de driver (indien beschikbaar) kan ook helpen.
Code 17
De hardware is een multifunctioneel apparaat en het .inf-bestand voor het apparaat bevat ongeldige gegevens over het onderverdelen van de bronnen van het apparaat naar de secundaire apparaten.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Als u de foutcode blijft ontvangen, kunt u het beste bij de fabrikant van de hardware informeren naar bijgewerkte drivers of installatiebestanden.
Code 18
Apparaat moet opnieuw worden geïnstalleerd.
Als u dit probleem wilt verhelpen, voert u de aanbevolen oplossing uit. U kunt ook proberen het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer; start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Foutcode
Foutomschrijving
Aanbevolen oplossing
Code 19
Het register geeft een onbekend resultaat.
Als u dit probleem wilt verhelpen, voert u de aanbevolen oplossing uit, waardoor Scanreg.exe wordt uitgevoerd.
Als het probleem hiermee niet is opgelost, typt u in de opdrachtregel de regel scanreg/restore.
Verwijder het apparaat tenslotte vanuit Apparaatbeheer en laat het opnieuw detecteren door het apparaat opnieuw te installeren.
Code 20
VxD-lader (Vxdldr) heeft een onbekend resultaat opgehaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de versienummers van het besturingssysteem en de apparaatdriver niet compatibel zijn.
Als u dit probleem wilt verhelpen, voert u de aanbevolen oplossing uit.
U kunt ook proberen het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en het apparaat opnieuw te installeren.
Code 21
Er is een probleem met het apparaat dat misschien kan worden opgelost door de computer opnieuw op te starten.
Als u deze foutcode wilt oplossen, sluit u Windows af, schakelt u de computer uit en vervolgens weer in.
Code 22
Dit apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in om deze foutcode op te lossen. Doe dit als volgt: klik met de rechtermuisknop op de naam in Apparaatbeheer, selecteer Inschakelen en start de computer opnieuw op.
U kunt ook proberen het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer; start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Is het apparaat uitgeschakeld in het BIOS? Probeer het apparaat in te schakelen via het BIOS setup-hulpprogramma.
Code 23
Het starten van het apparaat is door de apparaatlader vertraagd en op het moment dat het apparaat kon worden gestart, is geen bericht naar Windows verstuurd.
Als u deze foutcode wilt oplossen, controleert u de instellingen voor de primaire beeldschermadapter in de Beeldschermeigenschappen. Probeer de primaire en secondaire beeldschermadapters te verwijderen via Apparaatbeheer en start de computer vervolgens opnieuw op.
Controleer of de drivers up-to-date zijn en correct geïnstalleerd zijn.
Voor andere apparaten dan beeldschermadapters voert u de aanbevolen oplossing uit.
U kunt ook proberen het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en de computer opnieuw op te starten.
Code 24
Apparaat is niet aanwezig, werkt niet naar behoren of niet alle apparaatdrivers zijn geïnstalleerd.
Als u deze foutcode wilt oplossen, voert u de aanbevolen oplossingen uit.
Als het apparaat nog steeds niet werkt, controleert u of het goed op de computer is aangesloten. Controleer bijvoorbeeld of alle kabels goed zijn aangesloten en de adapterkaarten goed in de sleuven vastzitten.
Code 25
Dit probleem komt meestal alleen voor tijdens de eerste en tweede keer opstarten van het systeem, nadat met Windows Setup alle bestanden zijn gekopieerd. Als de code wordt herkend, is dan ook meestal sprake van een onvolledige installatie.
Als u dit probleem wilt verhelpen, voert u de aanbevolen oplossing uit. Voer zo nodig een systeemherstel uit.
Code 26
Het apparaat is niet geladen. Er kan een probleem zijn met de apparaatdriver of misschien zijn niet alle apparaatdrivers geïnstalleerd.
Voer de aanbevolen oplossing uit om deze foutcode op te lossen. Als dat niet werkt, gebruikt u Apparaatbeheer om het apparaat te verwijderen. Start de computer daarna opnieuw op.
Als u deze foutcode blijft ontvangen, werk dan de driver bij.
Code 27
Het gedeelte van het register met de mogelijke bronnen voor het apparaat, bevat geen geldige waarden. Het apparaat is bijvoorbeeld gemarkeerd als configureerbaar maar in het .inf-bestand is ingesteld dat de configuratiegegevens hard-wired zijn.
Als u deze foutcode wilt oplossen, gebruikt u Apparaatbeheer om het apparaat te verwijderen. Start de pc daarna opnieuw op.
Als het apparaat nog niet werkt, werk dan de driver bij.
Code 28
Drivers zijn niet geïnstalleerd.
Als u dit probleem wilt verhelpen, voert u de aanbevolen oplossing uit. U kunt ook proberen het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en de computer opnieuw op te starten.
Als de fout blijft bestaan, hebt u wellicht bijgewerkte drivers nodig.
Foutcode
Foutomschrijving
Aanbevolen oplossing
Code 29
De apparaat-firmware biedt onvoldoende bronnen.
Werk de driver van het apparaat bij.
Als de fout blijft optreden, is het apparaat wellicht niet compatibel met de gebruikte versie van Windows, vertoont de apparaathardware een storing of is de verbinding met het apparaat niet in orde.
Code 30
Een IRQ kan niet gedeeld worden.
Er zijn wellicht twee hardwareapparaten met dezelfde IRQ-jumperinstellingen. Werk de hardware bij naar Plug en Play-compatibele versies of corrigeer de jumperinstellingen.
Code 31
Windows kan de drivers voor dit apparaat niet laden.
Werk de driver van het apparaat bij.
Als de fout blijft optreden, is het apparaat wellicht niet compatibel met de gebruikte versie van Windows, vertoont de apparaathardware een storing of is de verbinding met het apparaat niet in orde.
Code 32
Een driver (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld.
Het starttype voor deze driver is uitgeschakeld in het register.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Code 33
Windows kan niet bepalen welke bronnen vereist zijn.
Het apparaat is mogelijk niet compatibel met de gebruikte versie van Windows. Mogelijk moet u het apparaat vervangen door een Plug en Play-compatibel apparaat.
Code 34
Windows kan de configuratie-instellingen niet vaststellen voor een apparaat dat u probeert te installeren.
Als u deze foutcode wilt oplossen, klikt u op het tabblad Bronnen in de apparaateigenschappen om de instellingen handmatig in te stellen of vervangt u het apparaat door een apparaat dat compatibel is met Plug en Play.
Code 35
Het apparaat dat u wilt installeren kan niet correct worden geconfigureerd voor gebruik.
Code 36
De Interrupt request (IRQ) parameters van het apparaat moeten opnieuw worden geconfigureerd.
Raadpleeg de documentatie van de hardware en gebruik het BIOS setup-hulpprogramma om de IRQ-instellingen te wijzigen.
Code 37
Windows kan een apparaatdriver voor hardware niet initialiseren.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Als u deze foutcode blijft ontvangen, werk dan de driver bij.
Code 38
De driver kan niet worden geïnstalleerd omdat er reeds een exemplaar van de driver in het systeemgeheugen aanwezig is.
Start de computer opnieuw op en werk de driver bij als de fout zich blijft voordoen.
Code 39
Windows kan de driver voor een apparaat niet vinden.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Als u deze foutcode blijft ontvangen, werk dan de driver bij.
Code 40
Windows heeft geen toegang tot een apparaat omdat de service-sleutelgegevens incorrect zijn of niet in het register voorkomen.
Probeer het apparaat te verwijderen uit Apparaatbeheer en start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw te installeren/initialiseren.
Voer een systeemherstel uit om het register te herstellen als de fout blijft optreden.
Code 41
Windows heeft de apparaatdriver voor deze hardware met succes geladen maar kan het hardware-apparaat niet vinden.
Voer de onderstaande stappen uit:
 1. Verwijder de apparaatnaam uit Apparaatbeheer en schakel de computer uit.
 2. Verwijder het apparaat uit de computer en sluit het opnieuw aan; controleer of de verbinding in orde is.
 3. Schakel de computer in.
Als de fout zich blijft voordoen, controleer dan of het apparaat compatibel is met de gebruikte versie van Windows.
Code 42
De apparaatdriver kan niet worden geïnstalleerd omdat er reeds een exemplaar van het apparaat in het systeemgeheugen aanwezig is.
Start de computer opnieuw op. Als de fout zich blijft voordoen, gebruik dan het tabblad voor probleemoplossing om dit probleem op te lossen. Als u twee apparaten van hetzelfde type en dezelfde fabrikant hebt, verwijder dan één apparaat van de computer.
Code 43
Een apparaatdriver functioneert niet goed.
Start de computer opnieuw op. Als de fout zich blijft voordoen, gebruik dan het tabblad voor probleemoplossing om dit probleem op te lossen.
Code 44
Een apparaat is per ongeluk afgesloten.
Start de computer opnieuw op. Als de fout zich blijft voordoen, gebruik dan het tabblad voor probleemoplossing om dit probleem op te lossen.
Code 45
Momenteel is dit hardware-apparaat niet aangesloten op de computer.
Deze foutcode vergt geen maatregelen.
Code 46
Het apparaat is niet toegankelijk omdat het besturingssysteem momenteel wordt afgesloten. Het apparaat werkt correct wanneer u de computer opnieuw opstart.
Deze foutcode vergt geen maatregelen.
Code 47
Het apparaat is niet toegankelijk omdat het is ingesteld op de veilige verwijderingsmodus en nog niet is verwijderd.
Koppel het apparaat los van de computer en sluit het daarna weer aan.
Start de computer opnieuw op om het apparaat opnieuw in te schakelen.
Code 48
De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er problemen met Windows bekend zijn.
Werk de driver bij of vervang het apparaat door compatibele hardware.
Code 49
Windows kan een nieuw apparaat niet starten omdat de maximale registergrootte (Registry Size Limit) is overschreden.
Gebruik Apparaatbeheer om deze fout op te lossen door alle ongewenste of ongebruikte apparaten te verwijderen en de computer opnieuw op te starten. Voer zo nodig een systeemherstel uit om het register te herstellen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...