hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Deskjet F4200 all-in-one serie - Horizontale strepen of lijnen op de afdruk

Probleem

Het product werkt, maar er staan strepen of lijnen op de afdruk. De lijnen staan verticaal ten opzichte van de richting waarin het papier door de printer wordt gevoerd en parallel ten opzichte van de beweging van de cartridges tijdens het afdrukken. Testpatronen op de testpagina kunnen ontbrekende lijnen, vegen of vervaagde patronen weergeven.
Afbeelding : Defect. De richting waarin het papier door de printer is gevoerd, wordt weergegeven.

Oplossing één: Zorg ervoor dat u het juiste papier voor de afdruktaak gebruikt

Als het verkeerde papier voor de afdruktaak wordt gebruikt, kunnen er strepen of lijnen op de afdruk komen te staan.
 1. Veel papiersoorten kunnen maar aan één zijde worden gebruikt. Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden gericht.
 2. Zorg ervoor dat u het juiste papier voor de taak gebruikt. Gebruik HP Premium of HP Advanced fotopapier voor de beste resultaten.

Oplossing twee: Bekijk de geschatte inktniveaus

Gebruik de volgende stappen uit om de inktniveaus te controleren.
 1. Klik in HP Solution Center op Instellingen en vervolgens op Printer Toolbox. De toolbox verschijnt.
  opmerking:
  De werkset kan ook worden geopend vanuit het dialoogvenster Afdrukeigenschappen. Selecteer Afdrukvoorkeuren in het dialoogvenster Afdrukeigenschappen, klik op het tabblad Functies en klik op Printerservices.
 2. Klik op het tabblad Geschat inktniveau.
  Afbeelding : Geschatte inktniveaus
  opmerking:
  Het kan zijn dat een cartridge bijna leeg is, zelfs als op de afbeelding staat dat er nog inkt in de cartridge aanwezig is. Lijnen of strepen verschijnen altijd op afdrukken wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Vervang de printcartridges die leeg of bijna leeg zijn.

Oplossing drie: Controleer de afdrukinstellingen

Gebruik de volgende stappen om de afdrukinstellingen voor het apparaat te controleren en aan te passen.
 1. Klik in het softwareprogramma waarvanuit u afdrukt op Bestand en vervolgens op Afdrukken.
 2. Zorg ervoor dat het apparaat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst en klik op Eigenschappen of Voorkeuren.
 3. Klik op het tabblad Kenmerken en selecteer de instellingen voor de afdrukkwaliteit en het papiertype die overeenkomen met de afdruktaak.
 4. Klik op OK om de nieuwe instellingen te accepteren.
 5. Klik op Afdrukken om de afdruktaak te versturen.

Oplossing vier: Controleer of er defecten zijn met behulp van een uitgebreid zelftestrapport

Met uitgebreide zelftestrapporten kunt u specifieke problemen met de afdrukkwaliteit identificeren. Gebruik een uitgebreid zelftestrapport om te bepalen wat de oorzaak van het probleem is.

Stap één: Druk een uitgebreid zelftestrapport af

Voer de volgende stappen uit om een uitgebreid zelftestrapport af te drukken:
 1. Houd de aan-uitknop () ingedrukt en druk vervolgens op Annuleren.
 2. Laat beide knoppen los. Het uitgebreide zelftestrapport wordt afgedrukt.
  Afbeelding : Het uitgebreide zelftestrapport

Stap twee: Noteer welke cartridge welk gebied van de uitgebreide zelftestpagina heeft afgedrukt

U moet bepalen welke cartridge welk deel van het uitgebreide zelftestrapport heeft afgedrukt, zodat u bij defecten op de pagina weet welke printcartridge het probleem veroorzaakt.
U kunt verschillende combinaties van printcartridges in het apparaat installeren en met verschillende combinaties van cartridges worden verschillende patronen op de zelftestpagina afgedrukt. De rechter- en linkercartridges drukken in dezelfde gebieden van het rapport af, ongeacht welke cartridges zijn geplaatst.
  Afbeelding : Lay-out van het uitgebreide zelftestrapport
 1. Afgedrukt door de rechtercartridge
 2. Afgedrukt door de linkercartridge

Stap drie: Kijk of er defecten zijn

Wanneer het apparaat en de printcartridges goed werken, vertonen de patronen (die eruit zien als een rooster) normaal gesproken weinig of geen ontbrekende lijnen. Geen van de kleuren mogen ontbreken en er mogen geen strepen inkt op het rapport staan.

Ontbrekende lijnen of vakken met strepen

Indien er in een patroon meer dan enkele lijnen ontbreken, of wanneer er strepen in een vak staan, functioneert de cartridge die overeenkomt met die sectie niet goed.
Afbeelding : Gekleurd blok met ontbrekende lijnen
Als er lijnen ontbreken of strepen in de balken staan op het rapport, klik dan hier om door te gaan met de probleemoplossing (c01369232, Engelstalig)

Kleurenmix

Als een kleur van de balken erg verschilt van de gekleurde stippen op het cartridgelabel, functioneert de cartridge niet goed.
Afbeelding : De kleur van de balk verschilt van de gekleurde stip op de cartridge

Ontbrekende kleuren

Wanneer de gekleurde blokken of patronen volledig ontbreken, functioneert de cartridge niet goed.
opmerking:
Als u in de reservemodus afdrukt en niet alle cartridges zijn geplaatst, dan ontbreken de patronen die door de ontbrekende cartridge moeten worden afgedrukt.
  Afbeelding : Ontbrekende kleuren
 1. Alle kleuren afgedrukt - geen ontbrekende kleuren
 2. Geel ontbreekt: de drie-kleuren cartridge (links) werkt niet goed

Inktvegen

De cartridges kunnen vuil zijn als er uitgeveegde inkt op het uitgebreide zelftestrapport staat.
Afbeelding : Inktvegen

Stap vier: Laat uw product nakijken

Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...