hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

De foutmelding 'Papierstoring' wordt weergegeven op HP Officejet Pro L7480 All-in-One printer

Probleem
Het apparaat stopt tijdens het printen met de invoer van papier. De melding 'Papierstoring' wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat.
Heeft u vaak of herhaaldelijk last van papierstoringen?
Indien u op zoek bent naar informatie om het herhalen van een papierstoring te voorkomen, ga dan direct door naar de gedeelten preventie en oorzaak in dit document.
Probeer alle oplossingen in dit document om het probleem te verhelpen en gebruik vervolgens deze stappen om een zelftestrapport af te drukken. Deze stap beoordeelt of de hardware van het apparaat correct functioneert. Als u het probleem hebt verholpen en het apparaat met succes een zelftestrapport heeft uitgedrukt, dan hoeft u niet meer verder te gaan met de probleemoplossing.
Een zelftestrapport afdrukken
Voer deze stappen uit om een zelftestrapport af te drukken.
 1. Plaats ongebruikt, gewoon wit papier in de invoerlade.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 3. Druk op de knop Instellingen ().
 4. Druk op de knop met de pijl naar rechts () totdat Rapport afdrukken verschijnt en druk vervolgens op OK.
 5. Druk op de rechterpijltoets () totdat Zelftestrapport wordt weergegeven en druk vervolgens op OK. Het zelftestrapport wordt afgedrukt.
BELANGRIJK! Probeer na elke oplossing een zelftestrapport af te drukken, ook als de oplossing het probleem al lijkt te hebben verholpen.
Oplossing één: De papierstoring via de achterkant van het product verhelpen
Voer deze stappen in de aangegeven volgorde uit om de papierstoring te verhelpen.
Stap één: Al het losse papier verwijderen
Verwijder alle losse vellen papier uit de papierladen.
  opmerking:
De tweede invoerlade, onder het apparaat, is een optionele accessoire. Als deze bij uw apparaat is geleverd, moet u ook hieruit al het losse papier verwijderen.
  let op:
Verwijder op dit moment nog geen vastgelopen papier. Als u probeert de papierstoring via de voorkant van het apparaat te verhelpen, kunt u het afdrukmechanisme beschadigen.
Al het losse papier verwijderen
Niet aan vastgelopen vellen papier trekken
Afbeelding van losse vellen papier in de lade
Afbeelding met waarschuwing voor het trekken aan vastgelopen papier
Stap twee: Vastgelopen papier verwijderen via de achterkant van het apparaat
  let op:
Trek nooit losse vellen papier uit de voorkant van het apparaat. Als u het vastgelopen papier via de achterkant van het apparaat of via de papierlade kunt lostrekken, dient u altijd eerst de achterkant te proberen. Wanneer u papier uit de voorklep trekt, kunt u het mechanisme van het apparaat beschadigen.
 1. Ontkoppel de USB-kabel van de achterkant van het apparaat.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Verwijder de achterklep of de module voor dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) via de achterzijde uit het apparaat.
  • De achterklep verwijderen: Druk de knoppen aan beide zijden van de achterklep naar binnen en trek de klep vervolgens naar u toe.
   Afbeelding : Verwijder de achterklep
   Afbeelding van het verwijderen van de toegangsklep aan de achterzijde
  • De duplexmodule verwijderen: Druk de knoppen aan beide zijden van de duplexmodule in en trek de duplexmodule vervolgens naar u toe.
   Afbeelding : De duplexmodule verwijderen
   Afbeelding: De duplexmodule verwijderen
 5. Trek vastgelopen papier of gescheurde stukjes papier voorzichtig tussen de rollen in het product vandaan. Gebruik beide handen om hele pagina's papier uit het product te trekken zonder deze te scheuren.
  Afbeelding : Het vastgelopen papier voorzichtig verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van vastgelopen papier
    let op:
  Gebruik een zaklamp om grondig te controleren of er papierresten op de rollen of wieltjes in het product zijn achtergebleven. Als er stukjes gescheurd papier achterblijven, kan dat meer papierstoringen veroorzaken.
  Afbeelding : Afgescheurde papierresten verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van papierresten
 6. Als het apparaat is voorzien van een duplexmodule, voert u de volgende stappen uit om vastgelopen papier uit de duplexmodule te verwijderen.
  1. Druk op de vergrendeling aan de bovenzijde van de duplexmodule en laat de klep van de duplexmodule zakken.
   Afbeelding : De klep van de duplexmodule openen
   Foto van het openen van de klep van de duplexmodule
  2. Verwijder het vastgelopen papier voorzichtig.
  3. Sluit de klep van de Duplexer.
 7. Plaats de achterklep of de duplexmodule terug.
 8. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 9. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap drie: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing twee: De papierstoring verhelpen via de papierladen
Als u het vastgelopen papier niet via de achterkant van het apparaat kunt verwijderen, probeert u het vastgelopen papier te verwijderen via de papierlade.
Stap één: De papierstoring verhelpen via papierlade 1
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 2. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 3. Til de uitvoerlade omhoog.
  Afbeelding : De uitvoerlade omhoog tillen
  afbeelding van het optillen van de uitvoerlade
 4. Pak vastgelopen papier met beide handen vast en trek het voorzichtig uit het product.
  Afbeelding : Vastgelopen papier met beide handen verwijderen
  Afbeelding van het verwijderen van papier met beide handen
 5. Klap de uitvoerlade naar beneden.
 6. Til het apparaat af van lade 2.
    opmerking:
  De tweede papierlade een optionele accessoire. Als deze niet op uw apparaat is geïnstalleerd, gaat u verder met de volgende stap.
  Afbeelding : Het apparaat van lade 2 af tillen
  Afbeelding van het optillen van het apparaat van lade 2
 7. Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de onderkant van het product of uit lade 2.
 8. Zet het product weer terug boven op lade 2.
 9. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 10. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestpagina afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing drie: Controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen
Volg de onderstaande stappen om te controleren of de wagen met cartridges vrij kan bewegen.
Stap één: De papierbaan controleren
 1. Open de klep van de wagen met cartridges.
  Afbeelding : De klep van de wagen met cartridges openen
  Afbeelding van het openen van de klep van de wagen met cartridges
 2. Houd de knop OK op het bedieningspaneel van het product ingedrukt.
    opmerking:
  Mogelijk probeert de wagen met cartridges zich naar de cartridgetoegang te verplaatsen. Als dit het geval is, laat u de wagen zich naar die positie verplaatsen.
 3. Haal het netsnoer uit de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld.
 4. Ontkoppel het netsnoer van het stopcontact.
    waarschuwing:
  U moet het netsnoer ontkoppelen zodat u de wagen handmatig kunt verschuiven en het papierinvoermechanisme opnieuw kunt instellen zonder het risico van een elektrische schok.
 5. Zoek naar papier of een voorwerp dat de wagen met cartridges zou kunnen blokkeren.
  Afbeelding : Voorbeeld van papier dat de beweging van de wagen kan belemmeren
  Afbeelding van papier in het pad van de wagen met cartridges dat de wagen zou kunnen belemmeren
 6. Verwijder alle papier of voorwerpen die u kunt vinden.
    opmerking:
  Als het papier scheurt wanneer u het van de rollen verwijdert, controleert u of er stukjes papier op de rollen of wieltjes in het apparaat zijn achtergebleven. Als er papierresten in het apparaat achterblijven, kunnen er meer papierstoringen optreden.
 7. Reik met uw hand in het product en verplaats de wagen met cartridges.
  • Als de wagen vastzit aan de rechterkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de linkerkant.
  • Als de wagen vastzit aan de linkerkant van het apparaat, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
  • Als de wagen met cartridges in het midden vastzit, verplaatst u de wagen naar de rechterkant.
 8. Controleer of de wagen met cartridges vrij kan bewegen over de gehele breedte van het product door de wagen voorzichtig naar links en dan naar rechts te duwen.
 9. Sluit de klep van de wagen met cartridges.
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 11. Sluit het netsnoer opnieuw aan op het stopcontact.
 12. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als deze stappen het probleem hebben opgelost en het zelftestrapport wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar de volgende oplossing.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende stap.
Oplossing vier: De rollen reinigen
Er kunnen zich stof, papiervezels en ander vuil ophopen op de papierinvoerrollen. Dit kan leiden tot papierstoringen en problemen met de papierinvoer. Voer deze stappen uit om de papierinvoerrollen te reinigen.
Stap één: De rollen reinigen
 1. Houd het volgende bij de hand:
  • Een schone, pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt en geen vezels achterlaat
  • Gedestilleerd water, gefilterd water of flessenwater (kraanwater kan het product beschadigen)
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen.
 3. Ontkoppel het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
 4. Verwijder de achterklep of de module voor dubbelzijdig afdrukken (duplexmodule) via de achterzijde uit het apparaat.
  • De achterklep verwijderen: Druk de knoppen aan beide zijden van de achterklep naar binnen en trek de klep vervolgens naar u toe.
   Afbeelding : Verwijder de achterklep
   Afbeelding van het verwijderen van de toegangsklep aan de achterzijde
  • De duplexmodule verwijderen: Druk de knoppen aan beide zijden van de duplexmodule in en trek de duplexmodule vervolgens naar u toe.
   Afbeelding : De duplexmodule verwijderen
   Afbeelding: De duplexmodule verwijderen
 5. Maak een schone pluisvrije doek licht vochtig met flessenwater of gedestilleerd water en wring de overtollige vloeistof uit de doek.
 6. Druk de doek tegen de invoerrollen en draai ze met uw vingers omhoog. Zet enige druk om een eventuele ophoping van stof of vuil te verwijderen.
  Afbeelding : De papierinvoerrollen ronddraaien en schoonmaken
  Afbeelding van de rollen op de achterklep
 7. Laat de rollen 10 tot 15 minuten drogen.
 8. Als uw product een duplexmodule heeft, voer dan de volgende stappen uit.
  1. Druk op de vergrendeling aan de bovenzijde van de duplexmodule en laat de klep van de duplexmodule zakken.
   Afbeelding : De klep van de duplexmodule openen
   Foto van het openen van de klep van de duplexmodule
  2. Druk de doek tegen de rollen van de duplexmodule en draai ze vervolgens met uw vingers omhoog. Zet enige druk om een eventuele ophoping van stof of vuil te verwijderen.
   Afbeelding : Rollen van de duplexmodule
   Foto van de rollen in de duplexmodule
  3. Laat de rollen van de duplexmodule 10 tot 15 minuten drogen.
 9. Duw de achterklep of de duplexmodule voorzichtig terug in het apparaat totdat deze goed op zijn plaats vastklikt.
 10. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 11. Als HP product niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruik dan de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost en de testpagina wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende oplossing.
 • Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u door met de volgende oplossing.
Oplossing vijf: Het product resetten
Volg deze stappen om het product te resetten.
Stap één: Een stroomreset uitvoeren
 1. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen.
 2. Haal het netsnoer uit de achterkant van het apparaat terwijl het apparaat is ingeschakeld.
 3. Haal de stekker uit het stopcontact.
 4. Wacht minstens 15 seconden.
 5. Steek de stekker weer in het stopcontact.
 6. Sluit het netsnoer weer aan op de achterzijde van het apparaat.
 7. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, gebruikt u de aan/uit-knop () om het in te schakelen.
Stap twee: Een zelftestrapport afdrukken
Druk een zelftestrapport af. Raadpleeg het gedeelte aan het begin van dit document over hoe u deze oplossingen moet gebruiken.
 • Als u met deze stappen het probleem hebt opgelost en het zelftestrapport wordt afgedrukt, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing. Sluit de USB-kabel aan om door te gaan met de afdruktaak.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met de volgende stap.
 • Als het zelftestrapport niet wordt afgedrukt, gaat u verder met de volgende stap.
Stap drie: Meer informatie zoeken
Als u nog steeds problemen ondervindt, raadpleeg dan de Introductiepagina van HP Productondersteuning en zoek naar een ander document dat betrekking heeft op de symptomen.
Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling Introductiepagina voor productondersteuning en klik vervolgens op Openen in nieuw venster.
  opmerking:
Als de pagina voor een verkeerd(e) land/regio of in een verkeerde taal wordt geopend, klikt u op de koppeling Regio - Taal rechtsboven in uw browserscherm. Daar kunt u het/de correcte land/regio en taal selecteren.
Laat uw HP product nakijken of vervangen als u alle voorgaande stappen hebt voltooid.
Ga naar de website http://www.support.hp.com/checkwarranty om te controleren of uw product nog onder de garantie valt. Neem contact op met HP Ondersteuning om een reparatie of vervanging te plannen. Als u zich in Azië of het Pacifisch gebied bevindt, neemt u contact op met HP Ondersteuning voor een lokaal servicecentrum in uw regio.
Als de garantie voor uw product is verlopen, zijn er mogelijk reparatiekosten van toepassing.
De volgende aanbevelingen kunnen helpen steeds terugkomende papierstoringen in uw HP product te voorkomen.
 • Tik de stapel papier met de onderste rand op een vlak oppervlak zodat de stapel aan alle kanten gelijk is voordat u het papier in de lade plaatst.
 • Zorg ervoor dat de lengte- en breedtegeleiders op de lade in de juiste positie staan en duw de stapel papier naar voren in de lade totdat de stapel niet verder kan.
    let op:
  Forceer het papier niet te ver naar voren in de lade.
 • Plaats niet teveel papier in de lade.
 • Voeg alleen papier toe aan de lade wanneer het product niet bezig is met afdrukken.
 • Zorg ervoor dat het HP product de papiersoort ondersteunt. Raadpleeg de documentatie die bij het HP product werd geleverd voor meer informatie.
 • Druk niet af op papier waar paperclips of nietjes aan zitten.
 • Gebruik geen gevouwen, gescheurd, stoffig, vochtig, gekreukt of opgekruld papier of papier dat niet plat blijft liggen.
 • Plaats slechts één papiersoort tegelijkertijd. Gebruik papier van verschillende soorten, verschillend gewicht of verschillende formaten door elkaar.
 • Gebruik geen papier dat te dun, te dik of te glanzend is voor het product.
De volgende situaties kunnen papierstoringen veroorzaken:
 • Het papier is niet goed in de papierlade geplaatst.
 • Beschadigde of vieze papierrollen.
 • Er is gescheurd, gekreukt of vochtig papier in de papierlade geplaatst.
 • De achterklep is mogelijk niet goed gesloten of vergrendeld.
 • Papier werd tijdens het printen toegevoegd aan de stapel papier in de lade.
 • De papierlade bevat meerdere soorten papier.
 • Er zit papier vast in het HP product waar u het niet kunt zien.
 • De papierbaan wordt door iets geblokkeerd.
 • Gescheurde stukjes papier van een eerdere papierstoring zitten vast in het product.
 • De lade is te vol.
 • Bij het afdrukken op een envelop, zijn de randen van de envelop omgevouwen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...