hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook pc's - Gebruikersgegevens ophalen in Windows

Beschrijving

In dit document staan de stappen die nodig zijn voor het ophalen van gebruikersgegevens in het geval dat de vaste schijf van een op Microsoft Windows gebaseerde notebook niet meer kan worden opgestart.

Oplossing

Voer een van de volgende methodes uit om gebruikersgegevens op te halen in Windows:

Methode 1: Gegevens ophalen in een startbaar maar niet goed werkend Windows-besturingssysteem

Dit scenario is bedoeld voor een gebruiker met een "gebroken" of een maar gedeeltelijk werkend Windows-besturingssysteem.

Symptomen

 • De notebook pc kan worden opgestart maar werkt niet goed
 • De notebook pc is eigenlijk onbruikbaar

Wat hebt u nodig?

U moet een extern opslagapparaat hebben om de gegevens in dit scenario te kunnen kopiëren. Voorbeelden zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
 • Een externe USB vaste schijf
 • Een extern USB-flashstation (de opslagcapaciteit moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de totale grootte van alle gegevensbestanden die u gaat ophalen)

Proces voor het ophalen van gegevens

 1. Sluit het externe opslagapparaat aan op een USB-poort.
 2. Bevestig dat het externe opslagapparaat wordt herkend en klaar is voor gebruik door Windows® door te klikken op Start, Deze computer en het apparaat te zoeken in de lijst met resultaten.
 3. Zoek de stationsletter die is toegewezen aan het externe opslagapparaat.
  Afbeelding : Verwijderbare stations (opslagapparaten)
 4. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ cmd in het vak Openen: en klik op OK. Er verschijnt een opdrachtprompt.
 5. Gebruik de opdracht "change directory" (cd) om naar de map (directory) te navigeren waar uw bestanden of mappen zich bevinden. Typ cd mijn documenten en druk op de Enter-toets.
  opmerking:
  Met de opdracht "cd mijn documenten" wordt aangenomen dat de mappen en bestanden die moeten worden gekopieerd zijn opgeslagen in Mijn documenten. De bestanden die u moet kopiëren kunnen zich in andere mappen en/of directories bevinden. Vervang "mijn documenten" door de naam van de map waarvan de gegevens moeten worden gekopieerd.
  De bestanden en mappen kunnen overal op de vaste schijf zijn opgeslagen, afhankelijk van de methode die werd gebruikt voor het opslaan van de gegevens. Alleen bestanden/mappen die kunnen worden gevonden, kunnen worden opgehaald. Beschadigde bestanden kunnen niet worden gekopieerd.
 6. Gebruik de opdracht "copy /e" gevolgd door de naam van de map of het bestand en de stationsletter van het externe opslagapparaat om alle mappen en bestanden in de map waarnaar u hebt genavigeerd te kopiëren. Met het onderstaande voorbeeld worden alle mappen en bestanden gekopieerd die zich onder (binnen) de map bevinden die wordt gekopieerd. Voorbeeld: xcopy /e *.* E:\
  • In dit voorbeeld wordt "/e" gebruikt om alle mappen te kopiëren die zich onder (binnen) de map bevinden die wordt gekopieerd. Als u de opdracht "xcopy" gebruikt zonder "/e" worden alleen de bestanden gekopieerd die in de map staan die wordt gekopieerd.
  • In dit voorbeeld is "E:" de stationsletter die is toegewezen aan het externe opslagapparaat.
 7. Het bestand wordt naar het externe apparaat gekopieerd als het kan worden opgehaald en niet beschadigd is.
 8. Herhaal deze procedure voor andere bestanden die u wilt ophalen.

Methode 2: Gegevens ophalen van de vaste schijf met behulp van het herstelmenu van Windows

Dit scenario is bedoeld voor een gebruiker met een gedeeltelijk werkend Windows besturingssysteem of een gebruiker met een systeem dat niet kan worden opgestart en die een opstartbare Windows-cd heeft.

Symptomen

 • De notebook pc kan worden opgestart, maar is eigenlijk onbruikbaar
 • Er is een "non-system disk error" opgetreden op de notebook pc
 • De notebook pc kan niet opstarten naar een bruikbaar Windows-besturingssysteem

Wat hebt u nodig?

U moet een extern of lokaal optisch station hebben om deze procedure te kunnen uitvoeren. U moet ook een extern opslagapparaat hebben om de gegevens in dit scenario te kunnen kopiëren. Voorbeelden zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
 • Een externe USB vaste schijf
 • Een extern USB-flashstation (de opslagcapaciteit moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de totale grootte van alle gegevensbestanden die u gaat ophalen)

Proces voor het ophalen van gegevens

 1. Als het optische station een extern apparaat is, sluit het dan aan op een USB-poort op de notebook pc.
 2. Sluit het externe opslagapparaat aan op een USB-poort op de notebook pc.
 3. Als de opstartvolgorde die in de fabriek was ingesteld is gewijzigd in het BIOS, schakel de notebook pc dan in en druk op F10 wanneer u hiertoe opdracht krijgt tijdens het opstarten. Als de opstartvolgorde die in de fabriek werd ingesteld niet is gewijzigd, ga dan naar stap 4.
  1. Open het menu "Geavanceerd".
  2. Wijzig de opstartvolgorde zodat het "optische" of "cd"-station wordt vermeld vóór de vaste schijf.
   Voorbeeld: Optisch / cd = eerste, vaste schijf = tweede
  3. Druk op F10 om de wijzigen op te slaan.
  4. Ga naar het "File"-menu en selecteer "Save Changes and Exit” (wijzigingen opslaan en afsluiten)
 4. Plaats de Windows-cd of -dvd in het optische station. Start de notebook pc opnieuw op.
 5. Druk op een toets bij de prompt druk op een toets om vanaf de cd op te starten.
 6. Als de notebook pc opstart naar de cd, zou het venster 'Welcome to Setup' moeten verschijnen.
  Afbeelding : Welcome to Setup
 7. Druk op de R-toets om het herstelmenu te starten. De Microsoft herstelconsole wordt weergegeven.
  Afbeelding : Microsoft Windows herstelconsole
 8. Typ het nummer van de Windows-versie waarbij u zich wilt aanmelden en druk vervolgens op Enter.
 9. Typ het beheerderswachtwoord en druk vervolgens op Enter.
  Afbeelding : Het beheerderswachtwoord intypen
 10. Gebruik de juiste opdrachten om de gegevens op te halen. Zie Extra ondersteuning voor meer informatie.

Methode 3: Gegevens ophalen van de vaste schijf met behulp van een tweede computer

Dit scenario is bedoeld voor een gebruiker met een pc-systeem dat niet kan worden opgestart (de pc kan Windows niet starten).

Symptomen

 • Er is een "non-system disk error" opgetreden op de notebook pc
 • De notebook pc kan niet opstarten naar een bruikbaar Windows-besturingssysteem

Wat hebt u nodig?

U moet een werkende computer hebben met een USB-poort en vasteschijfbehuizing van derden met een USB-aansluiting om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Proces voor het ophalen van gegevens

 1. Verwijder de vaste schijf uit de notebook pc die niet kan opstarten met behulp van de instructies in de hardwaregids of de gids Onderhoud & service van uw notebook pc.
 2. Plaats de vaste schijf in een vasteschijfbehuizing van derden met een USB-aansluiting.
 3. Sluit de vasteschijfbehuizing aan op een USB-poort op een werkende computer.
 4. Bevestig dat het externe opslagapparaat wordt herkend en klaar is voor gebruik door Windows door te klikken op Start en vervolgens op Deze computer. Zoek het apparaat in de lijst met resultaten.
 5. Sleep bestanden op de vaste schijf van de notebook pc (deze bevinden zich in de behuizing die is aangesloten via USB) naar de werkende computer.

Methode 4: Gegevens ophalen met behulp van een startbare cd (Win PE) op een gedeeltelijk werkend Windows-systeem of niet-startbaar systeem

Dit scenario is bedoeld voor een gebruiker met een gedeeltelijk werkend Windows besturingssysteem of een gebruiker met een systeem dat niet kan worden opgestart en die een startbare Win PE-cd heeft.

Symptomen:

 • De notebook pc kan worden opgestart, maar is eigenlijk onbruikbaar
 • Er is een "non-system disk error" opgetreden op de notebook pc
 • De notebook pc kan niet opstarten naar een bruikbaar Windows-besturingssysteem

Wat hebt u nodig?

U moet een extern of lokaal optisch station hebben om deze procedure te kunnen uitvoeren. U moet ook een extern opslagapparaat hebben om de gegevens in dit scenario te kunnen kopiëren. Voorbeelden zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
 • Een externe USB vaste schijf
 • Een extern USB-flashstation (de opslagcapaciteit moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de totale grootte van alle gegevensbestanden die u gaat ophalen)

Proces voor het ophalen van gegevens

 1. Als het optische station een extern apparaat is, sluit het dan aan op een USB-poort op de notebook pc.
 2. Sluit het externe opslagapparaat aan op een USB-poort op de notebook pc.
 3. Als de opstartvolgorde die in de fabriek was ingesteld is gewijzigd in het BIOS, schakel de notebook pc dan in en druk op F10 wanneer u hiertoe opdracht krijgt tijdens het opstarten. Als de opstartvolgorde die in de fabriek werd ingesteld niet is gewijzigd, ga dan naar stap 4.
  1. Open het menu "Geavanceerd".
  2. Wijzig de opstartvolgorde zodat het "optische" of "cd"-station wordt vermeld vóór de vaste schijf.
   Voorbeeld: Optisch / cd = eerste, vaste schijf = tweede
  3. Druk op F10 om de wijzigen op te slaan.
  4. Ga naar het "File"-menu en selecteer "Save Changes and Exit” (wijzigingen opslaan en afsluiten)
 4. Plaats de startbare Win PE-cd of andere startbare cd in het optische station. Start de notebook pc opnieuw op.
 5. Bevestig dat het externe opslagapparaat wordt herkend en klaar is voor gebruik door Windows door te klikken op Start > Deze computer en het apparaat te zoeken in de lijst met resultaten.
 6. Zoek de stationsletter die is toegewezen aan het externe opslagapparaat.
  Afbeelding : Verwijderbare stations (opslagapparaten)
 7. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ cmd in het vak Openen: en klik op OK. Er verschijnt een opdrachtprompt.
 8. Gebruik de opdracht "change directory" (cd) om naar de map (directory) te navigeren waar uw bestanden of mappen zich bevinden. Typ cd mijn documenten en druk op de Enter-toets.
  opmerking:
  Met de opdracht "cd mijn documenten" wordt aangenomen dat de mappen en bestanden die moeten worden gekopieerd zijn opgeslagen in Mijn documenten. De bestanden die u moet kopiëren kunnen zich in andere mappen en/of directories bevinden. Vervang "mijn documenten" door de naam van de map waarvan de gegevens moeten worden gekopieerd.
  De bestanden en mappen kunnen overal op de vaste schijf zijn opgeslagen, afhankelijk van de methode die werd gebruikt voor het opslaan van de gegevens. Alleen bestanden/mappen die kunnen worden gevonden, kunnen worden opgehaald. Beschadigde bestanden kunnen niet worden gekopieerd.
 9. Gebruik de opdracht "copy /e" gevolgd door de naam van de map of het bestand en de stationsletter van het externe opslagapparaat om alle mappen en bestanden in de map waarnaar u hebt genavigeerd te kopiëren. Met het onderstaande voorbeeld worden alle mappen en bestanden gekopieerd die zich onder (binnen) de map bevinden die wordt gekopieerd. Voorbeeld: xcopy /e *.* E:\
  • In dit voorbeeld wordt "/e" gebruikt om alle mappen te kopiëren die zich onder (binnen) de map bevinden die wordt gekopieerd. Als u de opdracht "xcopy" gebruikt zonder "/e" worden alleen de bestanden gekopieerd die in de map staan die wordt gekopieerd.
  • In dit voorbeeld is "E:" de stationsletter die is toegewezen aan het externe opslagapparaat.
 10. Het bestand wordt naar het externe apparaat gekopieerd als het kan worden opgehaald en niet beschadigd is.
 11. Herhaal deze procedure voor andere bestanden die u wilt ophalen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...