hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Photosmart C5200 serie all-in-one - Inktstrepen of lijnen op de afdruk

Probleem
De printer werkt, maar de afdruk vertoont strepen of lijnen. De lijnen staan verticaal ten opzichte van de richting waarin het papier door de printer wordt gevoerd en parallel ten opzichte van de beweging van de cartridges tijdens het afdrukken.
Afbeelding : Defect. De richting waarin het papier door de printer is gevoerd, wordt weergegeven.
Oplossing
  opmerking:
Als u een opnieuw gevulde of herstelde printcartridge hebt geplaatst, of een cartridge die in een ander product werd gebruikt, is de inktniveau-indicator onnauwkeurig of onbeschikbaar.
 1. Open de Printerwerkset.
  1. Open het HP Solution Center.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Klik op Printerwerkset.
    opmerking:
  De printerwerkset kan ook worden geopend vanuit het dialoogvenster Afdrukeigenschappen. Selecteer Afdrukvoorkeuren in het dialoogvenster Afdrukeigenschappen, klik op het tabblad Kenmerken en klik dan op Printerservices.
 2. Klik op het tabblad Geschat inktniveau.
  Afbeelding : Geschatte inktniveaus
    opmerking:
  Het kan zijn dat een cartridge bijna leeg is, zelfs als op de afbeelding staat dat er nog inkt in de cartridge aanwezig is. Lijnen of strepen verschijnen altijd op afdrukken wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Vervang de printcartridges die leeg of bijna leeg zijn.
  De inktniveaus zijn schattingen. Wanneer de inkt in printcartridges werkelijk bijna op is, zijn de afdrukken vaag of staan er strepen op de afdrukken. Wanneer de afdrukkwaliteit acceptabel is, is er geen reden om de printcartridges te vervangen. Waarschuwingen voor lage inktniveaus worden alleen gegeven voor planningsdoeleinden.
Stap twee: Controleer de afdrukinstellingen
Als u de standaardafdrukinstellingen wilt controleren, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik in het softwareprogramma waarmee u afdrukt op Bestand en daarna op Afdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.
 2. Controleer of uw printer is geselecteerd en klik dan op Voorkeuren. Het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren verschijnt nu.
 3. Klik op het tabblad Functies.
  De opties op het tabblad Functies zijn:
  • Afdrukkwaliteit: als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de afdrukken, probeer dan de afdrukkwaliteit te verhogen. Als u sneller wilt afdrukken, verlaagt u de afdrukkwaliteit.
  • Papiersoort: als een van de opties precies met uw papiersoort overeenkomt, kies dan deze optie in plaats van Automatisch.
  • Opties voor formaatwijziging: zorg dat dit met uw papier overeenkomt.
Stap drie: Voer het hulpprogramma voor cartridgereiniging uit
 1. Open de Werkset van de printer.
 2. Klik op De printcartridges reinigen.
 3. Klik op Reinigen en volg de instructies op het scherm.
Stap vier: Druk een zelftestrapport af
Als de bovenstaande stappen niet hebben geholpen, drukt u een zelftestpagina af om te bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door de cartridges of de printer.
 1. Zorg ervoor dat de all-in-one is ingeschakeld en dat er ongebruikt gewoon wit papier in het apparaat is geplaatst.
 2. Druk op Setup. Het menu Setup (Instellingen) wordt weergegeven.
 3. Druk op de knop met pijl omlaag om Tools te selecteren en druk op OK.
 4. Selecteer Zelftestrapport en druk op OK. Het zelftestrapport wordt afgedrukt.
U moet bepalen welke inktpatroon welk deel van de testpagina heeft afgedrukt, zodat u bij defecten op de pagina weet welke inktpatroon het probleem vormt.
Houd er rekening mee dat er verschillende combinaties van inktpatronen in uw printer geplaatst kunnen worden. Verschillende combinaties printen verschillende patronen. Uw zelftestpagina kan er mogelijk niet precies uitzien zoals de onderstaande afbeelding, maar de rechter- en linkerinktpatronen drukken in dezelfde gebieden van de pagina af, ongeacht welke inktpatronen geplaatst zijn.
  Afbeelding : Lay-out van de pagina met diagnostische gegevens (de patronen in elk gebied kunnen enigszins afwijken dan die op uw pagina)
 1. Afgedrukt met de rechterinktpatroon
 2. Afgedrukt met de linkerinktpatroon
Wanneer de printer en inktpatronen goed werken, vertonen de patronen (die eruit zien als een rooster) normaal gesproken weinig of geen ontbrekende lijnen. Er mogen kleuren ontbreken en de kleuren van de blokken onderaan de pagina moeten overeenkomen met die van de labels onder de blokken. Er mogen ook geen strepen inkt op het rapport staan.
Ontbrekende lijnen of vakken met strepen
Indien een patroon meer dan enkele ontbrekende lijnen vertoont, of wanneer een vakje strepen vertoont, functioneert de inktpatroon niet goed.
Afbeelding : Het magentapatroon vertoont ontbrekende lijnen en het vak vertoont strepen - de inktpatroon werkt niet naar behoren
Indien uw zelftestpagina ontbrekende lijnen of vakken met strepen vertoont, klikt u hier om de probleemoplossing voort te zetten (Engelstalig).
Kleurenmix
De kleurenblokken onderaan de zelftestpagina woden alleen geprint door de driekleurenpatroon (links). Deze blokken beschikken over labels die aangeven hoe de kleur eruit moet zien. Als de kleur van een van de blokken niet overeenkomt met het bijbehorende label, dan werkt de linkerpatroon niet goed.
  Afbeelding : Kleurenmix
 1. Correcte kleuren
 2. Incorrecte kleur (geel) - de driekleurenpatroon (links) werkt niet goed
Als één of meerdere kleurblokken niet met het label overeenkomen, klikt u hier om de probleemoplossing voort te zetten (Engelstalig).
Ontbrekende kleuren
Wanneer de kleurblokken of patronen volledig ontbreken, functioneert de inktpatroon niet goed.
  opmerking:
Als u in de reservemodus afdrukt en niet alle patronen zijn geplaatst, dan ontbreken de patronen die door de ontbrekende patroon moeten worden afgedrukt.
  Afbeelding : Ontbrekende kleuren
 1. Alle kleuren afgedrukt - geen ontbrekende kleuren
 2. Geel ontbreekt: de driekleureninktpatroon (links) werkt niet goed
Wanneer de patronen of kleurblokken volledig ontbreken, klikt u hier om de probleemoplossing voort te zetten (Engelstalig).
Inktvegen
Als de zelftestpagina inktvegen vertoont, moet u mogelijk uw inktpatronen schoonmaken.
Afbeelding : Inktvegen
Als de zelftestpagina inktvegen vertoont, klikt u hier om de probleemoplossing voort te zetten (Engelstalig).
Als er geen defecten op de testpagina staan, functioneren de cartridges en de all-in-one waarschijnlijk goed. Klik hier om door te gaan met de probleemoplossing (c00974629, Engelstalig).

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...