hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Digitale verzending

Over digitale verzending

Dit apparaat heeft ingebouwde functies voor digitaal verzenden. Digitale verzending is een enkel proces waarmee u een document in gedrukte vorm scant op het apparaat en rechtstreeks verzendt naar verscheidene soorten bestemmingen:
 • E‑mail: Het document als bijlage via Internet verzenden naar een of meer e‑mailadressen. Ontvangers kunnen de aldus ontvangen documenten afdrukken, opslaan en doorsturen. Ze kunnen ook de documenten in verscheidene programma's openen en bewerken.
 • Map: Het document verzenden naar een gedeelde netwerkmap. Selecteer deze in een lijst met mappen met snelle toegang of, als u bent aangemeld bij het apparaat, voer een bestemming in op het bedieningspaneel.
 • Fax: Het document verzenden naar een of meer faxapparaten. Ontvangers ontvangen deze documenten als een gewone fax.

Digitale verzending vergeleken met andere HP-apparaten

Als u al eerder HP LaserJet MFP-apparaten hebt gebruikt, bent u misschien al bekend met digitaal verzenden. De functies voor digitale verzending van dit apparaat verschillen echter dan die van vorige HP MFP-apparaten. Bij dit apparaat moet u de functies voor digitale verzending configureren via de geïntegreerde webserver. Voor de functies voor digitaal verzenden is geen externe software beschikbaar. Bij vorige HP LaserJet MFP-apparaten was voor veel functies de extra software van HP Digital-Sending (DSS) vereist.
In de volgende tabel staat welke functies voor digitaal verzenden van HP LaserJet MFP-apparaten in dit apparaat zijn geïntegreerd.
Vergelijking functies digitale verzending
Kenmerk
Geïntegreerd in HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology
Geïntegreerd in HP LaserJet MFP-apparaten
Beschikbaar via DSS-software (alleen voor HP LaserJet MFP-apparaten)
E‑mail adresseren
Toegang tot adresboek Microsoft Exchange-contacten
Ja
Nee
Ja
Toegang tot LDAP-adresboek
Ja
Ja
Ja
Lokaal openbaar adresboek
Ja
Ja
Ja
Lokaal privé-adresboek
Ja
Ja
Ja
Beveiliging
Verificatie via Windows NTLM of Kerberos
Ja
Nee
Ja
Novell-verificatie
Nee
Nee
Ja
LDAP-verificatie
Ja
Ja
Nee
Verificatie met PIN- of toegangscode
Ja
Ja
Nee
IPsec-gegevenscodering
Ja
Nee
Bestemmingstypen
Verzenden naar FTP
Nee
Ja
Ja
Verzenden naar Windows-netwerkmap
Geverifieerde gebruikers mogen nieuwe map opgeven. Niet-geverifieerde gebruikers mogen alleen bestaande mappen gebruiken.
Ja
Ja
Ja
Verzenden naar Internet-fax
Ja
Nee
Ja
Verzenden naar netwerkfax
Ja
Nee
Ja
Verzenden naar Novell-netwerkmap
Ja
Nee
Ja
Verzenden naar e‑mail
Ja
Ja
Ja
verzenden naar workflow
Nee
Nee
Ja
Bestanden opslaan als OCR-type (optical character recognition)
Ja
Nee
Ja
Beheer van digitaal verzenden
Vlootbeheer (beheer van een groep apparaten)
HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin- of DSS-software
HP Web Jetadmin- of DSS-software
Hulpprogramma DSS-configuratie
N.v.t.
Nee
Ja
Geïntegreerde webserver (voor beheer van één apparaat)
Ja
Ja
Nee
DS beheren op bedieningspaneel
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Nee
DS aanpassen op bedieningspaneel
Nee
Ja
Ja

Verzenden naar e‑mail

Als het apparaat is verbonden met een netwerkserver met een geldig SMTP-adres en toegang heeft tot Internet, kunt u met de ingebouwde functies voor digitaal verzenden een document scannen en verzenden als e‑mailbijlage.

Een gescand bestand als e-mailbijlage verzenden

 1. Leg het origineel met de afdrukzijde omlaag op de glasplaat of met de afdrukzijde omhoog in de documentinvoer.
 2. Raak in het beginscherm E-mail aan om de e-mailfunctie te openen.
 3. Raak bij ieder veld het tekstvak aan om het virtuele toetsenbord te openen en informatie in te voeren. Met de schuifbalken aan de rechterzijde van het scherm kunt u alle velden bekijken. Als u een adres uit het adresboek wilt gebruiken, raakt u de knop Adresboek () aan, indien beschikbaar, en selecteert u een naam. Zie voor meer informatie.
  opmerking:
  De knop Adresboek verschijnt niet als de systeembeheerder het apparaat zo heeft geconfigureerd dat u alleen e-mails naar uzelf kunt verzenden.
  Van:
  Typ het e-mailadres van de persoon die de e-mail verzendt. Als de systeembeheerder een standaardadres voor Van: heeft ingesteld, is dit veld al ingevuld en kunt u het mogelijk niet wijzigen. Als u op het apparaat bent aangemeld, wordt uw e-mailadres ingevuld.
  Aan:
  Typ de namen van de ontvangers. Scheid de namen met behulp van een puntkomma of raak Enter aan. Als de systeembeheerder deze functie zo heeft geconfigureerd dat u alleen e-mails naar uzelf kunt verzenden, staat uw e-mailadres al in dit veld en kunt u het niet wijzigen.
  Cc:
  Typ de namen van de ontvangers. Scheid de namen met behulp van een puntkomma of raak Enter aan. Als de systeembeheerder deze functie zo heeft geconfigureerd dat u alleen e-mails naar uzelf kunt verzenden, is dit veld leeg en kunt u het niet wijzigen.
  Bcc:
  Typ de namen van de ontvangers. De andere ontvangers kunnen de namen in dit veld niet zien. Scheid de namen met behulp van een puntkomma of raak Enter aan. Als de systeembeheerder deze functie zo heeft geconfigureerd dat u alleen e-mails naar uzelf kunt verzenden, is dit veld leeg en kunt u het niet wijzigen.
  Onderwerp:
  Typ het onderwerp van de e-mail.
  Bestandsnaam:
  Typ de naam van het bestand dat u als e-mailbijlage wilt gebruiken.
  Bericht:
  Typ een bericht dat u met de e-mail wilt verzenden. De systeembeheerder heeft dit veld mogelijk geblokkeerd.
 4. Raak Meer opties aan voor meer e-mailopties. Zie voor meer informatie over aangepaste instellingen.
 5. Raak E-mail verzenden () aan om het document te scannen en de e-mail te verzenden nadat alle opties zijn ingesteld.
 6. Open het beginscherm en raak Taakstatus aan om te controleren of de e-mail is verzonden. Raak het tabblad Taaklogboek aan en zoek de e-mail in de lijst met voltooide taken.

Het e-mailadresboek gebruiken

In het adresboek kunt u informatie over e-mailontvangers opslaan. Raak de knop Adresboek () aan op het hoofdscherm E-mail om het adresboek te openen. De knop is beschikbaar voor de velden Van:, Aan:, Cc: en Bcc:.
Als u meer informatie over een adres wilt hebben, selecteert u het adres in de lijst aan de linkerzijde van het scherm en raakt u Details aan.
U kunt items toevoegen aan het adresboek dat op het apparaat is opgeslagen. U kunt ook bepaalde items bewerken of verwijderen. Als u op het apparaat bent aangemeld, zijn adressen die u toevoegt niet beschikbaar voor andere gebruikers.
opmerking:
U kunt netwerkadressen niet bewerken of verwijderen en u kunt sommige adressen die uit een ander adresboek zijn geïmporteerd niet bewerken of verwijderen. De knoppen voor het toevoegen, bewerken of verwijderen van een adres zijn voor die adressen niet geactiveerd.
Een adres gebruiken
 1. Raak één of meer namen aan in de lijst aan de linkerzijde van het scherm om de namen te selecteren.
 2. Raak de knop met de pijl naar rechts () aan om de namen naar de lijst aan de rechterzijde van het scherm te verplaatsen.
 3. Als u een naam uit de lijst aan de rechterzijde van het scherm wilt verwijderen, selecteert u de naam en raakt u vervolgens de knop X () onder aan de lijst aan.
 4. Raak OK aan om terug te gaan naar het hoofdscherm E-mail. De naam of namen moeten in het juiste veld verschijnen.
Een adres toevoegen
 1. Raak de plus-knop () aan links onder in de hoek van het scherm. Het virtuele toetsenbord wordt geopend.
 2. Selecteer elk veld en typ in het vak de juiste gegevens in. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).
 3. Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld, raakt u OK aan om de naam aan de contactenlijst toe te voegen en terug te keren naar het scherm Adresboek.
  Als u op het apparaat bent aangemeld, wordt het adres in uw lijst met persoonlijke contacten opgeslagen. Als u niet op het apparaat bent aangemeld, wordt het adres in de lijst met gedeelde contacten opgeslagen.
Een adres bewerken
 1. Raak een naam in de lijst aan de linkerzijde van het scherm aan om deze te selecteren.
 2. Raak Bewerken aan om het virtuele toetsenbord te openen.
 3. Selecteer het veld en typ dan de juiste gegevens in om de informatie in een veld te wijzigen.
 4. Nadat u alles hebt veranderd, raakt u OK aan om terug te keren naar het scherm Adresboek.
Een adres verwijderen
 1. Raak een naam in de lijst aan de linkerzijde van het scherm aan om deze te selecteren. U kunt meerdere namen selecteren.
 2. Raak de knop X () aan.
 3. Het apparaat vraagt u te bevestigen dat u de adressen wilt verwijderen. Raak Ja aan om de adressen te verwijderen en naar het scherm Adresboek terug te keren.

De e-mailopties voor iedere taak configureren

Het apparaat biedt meerdere functies voor het optimaliseren van e-mailbijlagen. Deze functies zijn beschikbaar op het scherm E-mail.
Het scherm E-mail bestaat uit twee pagina's. Raak op de eerste pagina Meer opties aan om naar de volgende pagina te gaan.
Voor meer informatie over het gebruik van een optie raakt u de betreffende optie aan en vervolgens de Help-knop () in de rechterbovenhoek van het scherm. De volgende tabel geeft een overzicht van de e-mailopties.
opmerking:
Afhankelijk van hoe de systeembeheerder het apparaat heeft geconfigureerd, zullen sommige opties mogelijk niet verschijnen. De opties in de tabel zijn weergegeven in de volgorde waarin zij kunnen verschijnen.
Opties voor e-mailberichten
Optienaam
Omschrijving
Bestandstype document
Met deze functie kunt u de bestandsindeling van de e-mailbijlage selecteren.
Zijden origineel
Met deze functie kunt u de opmaak voor iedere zijde van het originele document opgeven.
Uitvoerkwaliteit
Met deze functie kunt u de kwaliteit van de e-mailbijlage selecteren. Afbeeldingen van hoge kwaliteit vormen grotere bestanden dan afbeeldingen van lage kwaliteit. Het duurt langer om grote bestanden te verzenden en het ontvangen van dergelijke bestanden kan soms problemen opleveren.
Afdrukstand inhoud
Met deze functie kunt u aangeven op welke wijze de inhoud van het originele document op de pagina wordt weergegeven: staand of liggend.
Resolutie
Met deze functie kunt u de resolutie van de e-mailbijlage instellen. Afbeeldingen met een hogere resolutie bevatten meer dpi (dots per inch), dus de afbeelding wordt gedetailleerder weergegeven. Afbeeldingen met een lagere resolutie bevatten minder dpi en worden minder gedetailleerd weergegeven, maar de bestanden zijn minder groot.
Formaat origineel
Met deze functie kunt u het paginaformaat van het originele document opgeven.
Kleur/zwart
Met deze functie kunt u selecteren of een e-mailbijlage in zwart-wit of kleur is.
Tekst/afbeelding optimaliseren
Met deze functie kunt u de uitvoer voor een bepaald type inhoud optimaliseren. U kunt de uitvoer voor tekst of afgedrukte afbeeldingen optimaliseren of handmatig de instellingen wijzigen.
Waarschuwing
Met deze functie ontvangt u een waarschuwing over de status van een verzonden e-mailbijlage. U kunt een waarschuwing via e-mail ontvangen of deze afdrukken.
Afbeelding aanpassen
Met deze functie kunt u de algemene kwaliteit van het bestand verbeteren. U kunt bijvoorbeeld de donkerheid, de scherpte en het contrast wijzigen en de functie Achtergrond opruimen gebruiken om vage afbeeldingen op de achtergrond of een lichte achtergrondkleur te verwijderen.
Taak creëren
Met deze functie kunt u verschillende sets originele documenten in één e-mailbijlage combineren. Met deze functie kunt u ook originele documenten scannen die meer pagina's bevatten dan de documentinvoer per keer kan verwerken.

Verzenden naar een netwerkmap

Als het apparaat is verbonden met een netwerk, kunt u met de ingebouwde functies voor digitaal verzenden een document scannen en opslaan als een bestand in een map op het netwerk.

Een gescand bestand naar een netwerkmap verzenden.

opmerking:
Afhankelijk van hoe de systeembeheerder het apparaat heeft geconfigureerd, moet u zich mogelijk aanmelden op het apparaat om gebruik van deze functie te kunnen maken.
 1. Leg het origineel met de afdrukzijde omlaag op de glasplaat of met de afdrukzijde omhoog in de documentinvoer.
 2. Raak in het beginscherm Netwerkmap aan om de functie voor netwerkmappen te openen.
 3. Geef aan in welke map en op welke van de volgende manieren u het bestand wilt opslaan:
  • Selecteer een van de Mappen met snelle toegang uit de lijst. Deze mappen zijn door de beheerder ingesteld.
  • Raak het veld onder Pad netwerkmap: aan om het virtuele toetsenbord te openen. Typ het netwerkpad naar de map.
 4. Geef de naam van het bestand op door het veld onder Bestandsnaam: aan te raken. Het virtuele toetsenbord wordt geopend. Typ de naam die u aan het bestand wilt geven. U hoeft de bestandsextensie niet aan te geven. Deze wordt automatisch toegevoegd op basis van de instelling voor het documenttype.
  opmerking:
  De beheerder stelt in welk bestandstype standaard wordt gebruikt. Raak Meer opties aan en open de optie Bestandstype document als u een ander bestandstype wilt gebruiken.
 5. Raak Meer opties aan om de overige opties voor netwerkmappen te bekijken. Zie voor meer informatie over aangepaste instellingen.
 6. Raak de knop Verzenden naar netwerkmap () aan om het document te scannen en het bestand te versturen nadat alle opties zijn ingesteld.
 7. Open het beginscherm en raak Taakstatus aan om te controleren of de e-mail is verzonden. Raak het tabblad Taaklogboek aan en zoek het bestand in de lijst met voltooide taken.

De mapopties instellen

Het apparaat biedt meerdere functies voor het optimaliseren van bestanden die in netwerkmappen zijn opgeslagen. Deze functies zijn beschikbaar op het scherm Netwerkmap.
Het scherm Netwerkmap bestaat uit twee pagina's. Raak op de eerste pagina Meer opties aan om naar de volgende pagina te gaan.
Voor meer informatie over het gebruik van een optie raakt u de betreffende optie aan en vervolgens de knop () in de rechterbovenhoek van het scherm. De volgende tabel geeft een overzicht van de opties voor het opslaan van bestanden in een netwerkfolder.
Taakopties voor netwerkmappen
Optienaam
Omschrijving
Bestandstype document
Met deze functie kunt u de bestandsindeling van het opgeslagen bestand selecteren.
Zijden origineel
Met deze functie kunt u de opmaak voor iedere zijde van het originele document opgeven.
Uitvoerkwaliteit
Met deze functie kunt u de kwaliteit van het bestand selecteren. Afbeeldingen van hogere kwaliteit vormen grotere bestanden en vergen meer tijd om verzonden te worden dan afbeeldingen van lagere kwaliteit.
Afdrukstand inhoud
Met deze functie kunt u aangeven op welke wijze de inhoud van het originele document op de pagina wordt weergegeven: staand of liggend.
Resolutie
Met deze functie kunt u de resolutie voor het bestand instellen. Afbeeldingen met een hogere resolutie bevatten meer dpi (dots per inch), dus de afbeelding wordt gedetailleerder weergegeven. Afbeeldingen met een lagere resolutie bevatten minder dpi en worden minder gedetailleerd weergegeven, maar de bestanden zijn minder groot.
Formaat origineel
Met deze functie kunt u het paginaformaat van het originele document opgeven.
Kleur/zwart
Met deze functie kunt u selecteren of een bestand in zwart-wit of kleur is.
Tekst/afbeelding optimaliseren
Met deze functie kunt u de uitvoer voor een bepaald type inhoud optimaliseren. U kunt de uitvoer voor tekst of afgedrukte afbeeldingen optimaliseren of handmatig de instellingen wijzigen.
Waarschuwing
Met deze functie ontvangt u een waarschuwing over de status van een verzonden bestand. U kunt een waarschuwing via e-mail ontvangen of deze afdrukken.
Afbeelding aanpassen
Met deze functie kunt u de algemene kwaliteit van het bestand verbeteren. U kunt bijvoorbeeld de donkerheid, de scherpte en het contrast wijzigen en de functie Achtergrond opruimen gebruiken om vage afbeeldingen op de achtergrond of een lichte achtergrondkleur te verwijderen.
Taak creëren
Met deze functie kunt u verschillende sets originele documenten in één bestand combineren. Met deze functie kunt u ook originele documenten scannen die meer pagina's bevatten dan de documentinvoer per keer kan verwerken.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...