hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

  Informatie
  Maak vandaag nog een HP-account aan!

  Maak sneller verbinding met HP-ondersteuning, beheer al uw apparaten op één plek, bekijk garantie-informatie en meer. Leer meer

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Kopiëren

Het apparaat heeft verscheidene opties beschikbaar voor het aanpassen van gekopieerde uitvoer. U kunt originele documenten scannen via de documentinvoer of de glasplaat. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Kopiëren vanuit de documentinvoer

De documentinvoer kan maximaal 100 vellen papier bevatten. Plaats het originele document in de documentinvoer met de bedrukte zijde omhoog en met de bovenrand van het document naar de achterkant van de documentinvoer of als eerste in de invoersleuf. Bij dubbelzijdige originelen plaatst u de eerste zijde van het origineel naar boven. Schuif de papiergeleiders tegen het originele document.
opmerking:
Als u papierformaat Letter of A4 gebruikt, plaats dan de korte zijde van het document naar de achterkant van de documentinvoer voor de snelste resultaten.
Afbeelding : productafbeelding
Gebruik het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel om het aantal kopieën te selecteren en druk op Start om kopieën te maken met de standaard kopieeropties. Raak Kopiëren aan om aangepaste instellingen te gebruiken. Geef de instellingen aan en druk dan op Start. Zie voor meer informatie over aangepaste instellingen.
opmerking:
U kunt de knop Start op het bedieningspaneel gebruiken of de knop Kopiëren starten op het aanraakscherm.
Verwijder het originele document uit de uitvoerbak onder de invoerlade van de documentinvoer. Verwijder de kopieën uit de uitvoerbak aan de linkerkant van het apparaat.

Originelen van verschillende afmetingen kopiëren

U kunt originele documenten kopiëren die op verschillende formaten papier zijn afgedrukt zolang de vellen papier in één richting dezelfde afmeting hebben. Deze afmeting mag niet groter zijn dan 297 mm11,7 inches. U kunt bijvoorbeeld Letter- en Legal-papierformaten of A4- en A5-papierformaten combineren.
 1. Zorg dat de vellen papier allemaal dezelfde breedte hebben.
 2. Plaats de vellen papier met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoer en schuif de papiergeleiders tegen het document aan.
 3. Raak op het beginscherm Kopiëren aan.
 4. Raak Formaat origineel aan.
  opmerking:
  Als deze optie niet op het eerste scherm staat, raak dan Meer opties aan totdat de optie verschijnt.
 5. Selecteer Gemengde formaten (van dezelfde breedte) en raak vervolgens OK aan.
 6. Raak Kopiëren starten aan.

Kopiëren vanaf de glasplaat

Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Leg de hoek van het origineel in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
Afbeelding : productafbeelding
Gebruik het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel om het aantal kopieën te selecteren en druk op Start om kopieën te maken met de standaard kopieeropties. Raak Kopiëren aan om aangepaste instellingen te gebruiken. Geef de instellingen aan en druk dan op Start. Zie voor meer informatie over aangepaste instellingen.
opmerking:
U kunt de knop Start op het bedieningspaneel gebruiken of de knop Kopiëren starten op het aanraakscherm.

Kopieerinstellingen aanpassen

Het apparaat biedt meerdere functies zodat u de gekopieerde uitvoer kunt optimaliseren. Deze functies zijn beschikbaar op het scherm Kopiëren .
Het scherm Kopiëren bestaat uit meerdere pagina's. Druk op de eerste pagina op Meer opties om naar de volgende pagina te gaan. Raak daarna de pijlen omhoog of omlaag aan om naar andere pagina's te bladeren.
Voor meer informatie over het gebruik van een optie raakt u deze optie aan en vervolgens raakt u de knop Help () aan in de rechterbovenhoek van het scherm. De volgende tabel geeft een overzicht van de kopieeropties.
opmerking:
Afhankelijk van hoe de systeembeheerder het apparaat heeft geconfigureerd, zullen sommige opties mogelijk niet verschijnen. De opties in de tabel zijn weergegeven in de volgorde waarin zij kunnen verschijnen.
Opties voor kopieertaken
Optienaam
Omschrijving
Zijden
Met deze functie geeft u aan of het originele document op één zijde of op beide zijden is bedrukt en of de kopieën op één zijde of op beide zijden moeten worden afgedrukt.
Kleur/zwart
Met deze functie selecteert u of kopieën worden afgedrukt in zwart-wit of in kleur. Selecteer Automatisch detecteren om automatisch na te gaan of elke pagina van het origineel in zwart-wit of in kleur is en om kopieën te maken die hetzelfde zijn.
Als u Kleur of Automatisch detecteren selecteert, kunt u ook de Kleurkwaliteit selecteren. Selecteer Algemeen kantoor of Professioneel. Bij sommige papiersoorten kan de kleurkwaliteit alleen maar op Professioneel worden ingesteld.
Nieten/sorteren of Sorteren
Als de optionele multifunctionele afwerkeenheid van HP is geïnstalleerd, is de optie Nieten/sorteren beschikbaar. Met deze functie stelt u de opties voor het nieten en het sorteren van sets exemplaren in.
Als de optionele multifunctionele afwerkeenheid van HP niet is geïnstalleerd, is de optie Sorteren beschikbaar. Met deze functie kunt u elke set kopieën in de volgorde van het originele document leggen (123, 123 enz.) of u kunt sets maken met kopieën van elke originele pagina (111, 222 enz.).
Vergroten/verkleinen
Met deze functie verkleint of vergroot u de gekopieerde afbeelding. Raak het veld onder Schalen aan: als u een ander percentage wilt opgeven. Selecteer een waarde die lager is dan 100% om de afbeelding te verkleinen. Selecteer een waarde die hoger is dan 100% om de afbeelding te vergroten.
Papierselectie
Met deze functie selecteert u de lade die het formaat en de soort papier bevat die u wilt gebruiken.
Afbeelding aanpassen
Met deze functie kunt u de algemene kwaliteit van de kopie verbeteren. U kunt bijvoorbeeld de Donkerheid, Scherpte en Contrast wijzigen en de instelling Achtergrond opruimen gebruiken om vage afbeeldingen op de achtergrond of een lichte achtergrondkleur te verwijderen.
Afdrukstand inhoud
Met deze functie kunt u aangeven op welke wijze de inhoud van de originele pagina op de pagina wordt weergegeven: staand of liggend.
Als u een document kopieert dat aan twee zijden is bedrukt, kunt u ook de afdrukstand van de tweede zijde opgeven.
Uitvoerbak
Met deze functie selecteert u een uitvoerbak voor de kopieën. Als de optionele multifunctionele afwerkeenheid van HP is geïnstalleerd, worden kopieën met nietjes altijd uitgevoerd naar uitvoerbak 5.
Tekst/afbeelding optimaliseren
Met deze functie kunt u de uitvoer voor een bepaald type inhoud optimaliseren. U kunt de uitvoer voor tekst, afgedrukte afbeeldingen en/of foto's optimaliseren.
Pagina's per vel
Met deze functie kopieert u meerdere pagina's op één vel papier.
Formaat origineel
Met deze functie kunt u het paginaformaat van het originele document opgeven.
Watermerk
Met deze functie drukt u halftransparante tekst diagonaal over het midden van elke pagina af. U kunt de kleur, tekst, het lettertype en het niveau van transparantie opgeven.
Negatieve afbeelding
Met deze functie kunt u alle kleuren in een document omkeren. Deze functie verandert rood in cyaan, blauw in geel, groen in magenta en wit in zwart.
Kleur aanpassen
Met deze functie kunt u de instellingen voor verzadiging en temperatuur aanpassen om het totaalbeeld van kleurenkopieën te veranderen.
Kleurbalans
Met deze functie past u de kleuren afzonderlijk aan om de kleurbalans van de kopieën aan te passen. Door bijvoorbeeld meer cyaan te gebruiken, krijgen de kopieën een blauwere kleur en worden deze minder rood.
Een/twee kleur(en)
Met deze functie converteert u alle kleuren in een document naar allerlei tinten van één kleur of naar allerlei tinten van één kleur met zwart. U kunt bijvoorbeeld alle kleuren converteren naar verschillende tinten blauw.
Overlay's
Met deze functie kunt u een halftransparante afbeelding op iedere pagina afdrukken. Overlay's lijken op watermerken, maar een overlay kan een afbeelding bevatten zoals een bedrijfslogo.
Hoofdstukpagina's
Met deze functie kopieert u documenten die uit hoofdstukken bestaan. U kunt opgeven dat de hoofdstukken altijd beginnen op de linker- of de rechterpagina. Indien nodig voegt het apparaat een blanco pagina in, zodat de eerste pagina van elk hoofdstuk op de goede zijde begint.
Paginanummer markeren
Met deze functie drukt u paginanummers op de kopieën af. U kunt de nummeringstijl en de positie zelf bepalen.
Datum/tijd markeren
Met deze functie drukt u de datum en de tijd op kopieën af. U kunt de nummeringstijl en de positie van de gegevens zelf bepalen.
Tekst voor stempels
Met deze functie drukt u een vooraf gedefinieerde tekst of een door u opgegeven bericht op de kopieën af. Een stempeltekst lijkt op een watermerk, maar u kunt de positie op de pagina en de hoek bepalen.
Setnummer markeren
Met deze functie drukt u het setnummer op kopieën af. Als u bijvoorbeeld vijf kopieën van een document maakt, dan is elke pagina van de eerste set kopieën gemerkt met hetzelfde nummer. U kunt uit meerdere indelingen van de nummering kiezen en u kunt het eerste setnummer opgeven.
Rand-tot-rand
Als het origineel tot dicht bij de randen is bedrukt, gebruikt u deze functie om ervoor te zorgen dat de gehele inhoud wordt gekopieerd. Er kunnen echter schaduwen langs de randen verschijnen.
Taak creëren
Met deze functie kunt u verschillende sets originele documenten combineren in één kopieertaak. Met deze functie kunt u ook originele documenten afdrukken die meer pagina's bevatten dan de documentinvoer per keer kan verwerken.
Automatische lay-out
Met deze functie kopieert u vanaf de glasplaat. Plaats het originele document ergens op de glasplaat. Het apparaat detecteert de randen van het document en centreert de afbeelding op de kopie.
Automatisch bijsnijden
Met deze functie verwijdert u donkere randen van de achtergrond wanneer u kopieert met de scannerklep open. Het apparaat detecteert de randen van het voorwerp op de glasplaat en verwijdert de donkere randen rondom de afbeelding.
Afbeelding uitvullen
Met deze functie verplaatst u de afbeelding naar een rand, een hoek of naar het midden van de pagina.
Afbeelding verschuiven
Met deze functie verschuift u de afbeelding op de pagina. Deze functie lijkt op de functie Afbeelding uitvullen, maar verplaatst de afbeelding volgens een bepaalde hoeveelheid.
Beeldherhaling
Met deze functie kopieert u dezelfde afbeelding meerdere keren op één vel papier. Plaats het origineel op de glasplaat en laat de klep open om deze functie te gebruiken.
Randen wissen
Met deze functie verwijdert u de donkere lijnen die aan de randen van de kopieën verschijnen.
Gutter wissen
Met deze functie verwijdert u de schaduwen die in het midden van de kopieën verschijnen wanneer u een opengeslagen boek kopieert of wanneer u twee pagina's naast elkaar kopieert.

De functie Taak creëren gebruiken

Met de optie Taak creëren verdeelt u een complexe taak in kleinere segmenten. Dit is handig voor het kopiëren van een origineel document dat bestaat uit meer pagina's dan er in de documentinvoer passen of voor het combineren van pagina's van verschillende formaten in één taak, zodat u meerdere exemplaren kunt maken. U kunt de originele documenten scannen via de glasplaat of de documentinvoer.
opmerking:
De optie Taak creëren is ook beschikbaar bij de functies E-mail en Netwerkmap.
 1. Plaats het eerste segment van de taak in de documentinvoer of op de glasplaat
  opmerking:
  Als u de glasplaat gebruikt, is het eerste segment één pagina.
 2. Raak Kopiëren aan en stel de kopieeropties in die u wilt gebruiken.
 3. Raak Taak creëren aan en selecteer vervolgens Taak creëren aan. Raak OK aan.
 4. Druk op Start om het eerste segment te scannen.
 5. Het apparaat vraagt u om het volgende segment te plaatsen.
  • Raak Opties aan als u andere kopieeropties op dit segment wilt toepassen.
  • Raak Scannen aan als u nog meer segmenten moet scannen.
  • Raak Voltooien aan als u alle segmenten hebt gescand.
  • Raak Taak annuleren aan als u opnieuw moet beginnen.
 6. Nadat u Voltooien hebt geselecteerd, kunt u kopieeropties selecteren die voor de hele taak gelden, zoals het aantal kopieën of een nietoptie.
 7. Druk op Start om de kopieën te maken van de hele taak.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...