hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Los problemen met Windows 10-updates op

  Los Windows 10 op of update problemen op een HP computer – Klik hier

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Functies van de Macintosh-printerdriver

opmerking:
Instellingen van printerdrivers en softwareprogramma's hebben doorgaans voorrang op de instellingen op het bedieningspaneel. Instellingen van softwareprogramma's hebben doorgaans voorrang op die van printerdrivers.

Een lade selecteren

U kunt alle pagina's op dezelfde soort papier afdrukken of de eerste pagina op één papiersoort afdrukken en de resterende pagina's op een andere papiersoort.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Papierinvoer.
 3. Selecteer Alle pagina's uit om alle pagina's op dezelfde papiersoort af te drukken en selecteer de lade die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst.
 4. Selecteer Eerste pagina uit om de eerste pagina op een andere papiersoort af te drukken en selecteer de lade die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst. Selecteer tenslotte ook een lade in Resterende uit.

Een uitvoerbak selecteren

 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Afwerking.
 3. Selecteer op het tabblad Afwerking naast Uitvoerbestemming de uitvoerbak die u wilt gebruiken.
  opmerking:
  Alle geniete afdrukken worden afgeleverd in uitvoerbak 5.

Een papiersoort selecteren

U kunt beter aangeven dat een taak op een bepaald soort papier moet worden afgedrukt dan het apparaat op te dragen een bepaalde lade te gebruiken. Het apparaat gebruikt vervolgens een lade die de gewenste soort papier bevat of vraagt u de juiste soort te plaatsen.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Afwerking.
 3. Selecteer op het tabblad Afwerking naast Soort afdrukmateriaal het soort papier dat u wilt gebruiken.

De kleurkwaliteit instellen

 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Kleur-/kwaliteitsopties en selecteer het tabblad Basis.
 3. Selecteer de optie Kleurenafdruk om kleurenafdrukken te maken. Selecteer naast Kleurkwaliteit de optie Professional of Algemeen kantoor.

Taken opslaan

U kunt taken opslaan op het apparaat zodat u deze op elk gewenst moment kunt afdrukken. U kunt opgeslagen taken delen met andere gebruikers of u kunt deze privé maken.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Taakopslag.
 3. Selecteer het type opgeslagen taak naast Modus taakopslag.
 4. Als u in de vorige stap Opgeslagen taak of Persoonlijke taak hebt geselecteerd en u hebt PIN voor afdrukken geselecteerd, typt u een viercijferig getal in het veld. Als andere mensen deze taak proberen af te drukken, vraagt het apparaat om deze PIN-code te typen.

Voorinstellingen maken en gebruiken

Gebruik voorinstellingen om de huidige instellingen van de printerdriver op te slaan, zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken.
Een voorinstelling maken
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Selecteer de afdrukinstellingen.
 3. Klik in het venster Instellingen op Bewaar als... en typ een naam voor de voorinstelling.
 4. Klik op OK.
Voorinstellingen gebruiken
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Selecteer in het menu Instellingen de voorinstelling die u wilt gebruiken.
opmerking:
Selecteer de voorinstelling Standaard om de standaardinstellingen van de printerdriver te gebruiken.

Watermerken gebruiken

Een watermerk is een mededeling, bijvoorbeeld 'Vertrouwelijk', die wordt afgedrukt op de achtergrond van elke pagina van het document.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Watermerken.
 3. Selecteer naast Modus het type watermerk dat u wilt gebruiken. Selecteer Watermerk als u een semitransparant bericht wilt afdrukken. Selecteer Overlay als u een bericht wilt afdrukken dat niet transparant is.
 4. Selecteer naast Pagina's of u het watermerk op alle pagina's wilt afdrukken of alleen op de eerste pagina.
 5. Selecteer naast Tekst een van de standaardberichten of selecteer Aangepast en typ een nieuw bericht in het venster.
 6. Selecteer opties voor de overige instellingen.

Formaat van documenten wijzigen

U kunt een document schalen zodat het op een ander papierformaat past.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Papierafhandeling.
 3. Selecteer in het veld voor Doelpapierformaat de optie Pas aan papierformaat aan en selecteer vervolgens het formaat in de vervolgkeuzelijst.
 4. Selecteer Verklein alleen als u alleen papier wilt gebruiken dat kleiner is dan het document.

Op een aangepast papierformaat afdrukken

U kunt afdrukken op een aangepast papierformaat.
 1. Klik in het menu Archief op Pagina-instelling.
 2. Selecteer Aangepast papierformaat in de vervolgkeuzelijst Instellingen.
 3. Geef de afmetingen aan.

Een omslagblad afdrukken

U kunt een afzonderlijk voorblad met een mededeling afdrukken voor uw document (bijvoorbeeld “Vertrouwelijk”).
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voorblad of het omslagblad Voor document of Na document moet worden afgedrukt.
 3. In het pop-upmenu Type voorblad selecteert u de mededeling die u op het voorblad wilt plaatsen.
  opmerking:
  Als u een leeg voorblad wilt afdrukken, selecteert u Standaard als het Type voorblad.

Op beide zijden van het papier afdrukken

U kunt automatisch op beide zijden van een pagina afdrukken.
 1. Plaats voor het verwerken van de afdruktaak voldoende papier in een van de laden.
 2. Klik in het menu Archief op Druk af.
 3. Open het pop-upmenu Lay-out.
 4. Selecteer naast Dubbelzijdig de optie Lange kant binden of Korte kant binden.
 5. Klik op Druk af.

Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken

U kunt meer dan één pagina op één vel papier afdrukken. Dankzij deze functie is het mogelijk voorbeeldpagina's goedkoop af te drukken.
Afbeelding : afbeelding van het product
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Klik op het pop-upmenu Lay-out.
 3. Selecteer bij Pagina's per vel het aantal pagina's dat u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).
 4. Selecteer naast Lay-outrichting de volgorde en de plaats van de pagina's op het vel.
 5. Selecteer naast Rand het soort rand dat rond iedere pagina op het vel moet worden afgedrukt.

Brochures maken

U kunt twee pagina's op één vel papier afdrukken zodat u het vel in het midden kunt vouwen om een brochure te maken. Het apparaat plaatst de pagina's in de juiste volgorde. Als het originele document bijvoorbeeld acht pagina's heeft, drukt het apparaat pagina 1 en 8 op hetzelfde vel af.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Afwerking.
 3. Selecteer op het tabblad Brochure afdrukken de optie voor het opmaken van de afdruk als brochure.
 4. Selecteer de optie Laatste pagina is achterblad als de laatste pagina van het originele document het achterblad van de brochure moet zijn.
 5. Selecteer naast Paginavolgorde of de pagina's aan de linker- of rechterrand gebonden moeten worden.
 6. Selecteer naast Schalen de optie voor evenredig of Passend maken.
 7. Selecteer naast de optie voor brochurepapier welk papierformaat moet worden gebruikt.

Afbeeldingen verschuiven op de pagina

U kunt de plaats van de afbeelding op de pagina in elke richting aanpassen.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Afwerking.
 3. Selecteer de juiste instellingen op het tabblad Afbeelding verschuiven.
  • U kunt de voor- en achterzijde onafhankelijk van elkaar aanpassen door maten op te geven voor Voorzijde verschuiven en Achterzijde verschuiven.
  • U kunt de voor- en achterzijde aanpassen met dezelfde hoeveelheid, maar in tegengestelde richtingen. Dit is handig om een bredere marge te maken langs de bindrand. Selecteer Voorzijde verschuiven, geef de instellingen op en selecteer vervolgens Voorzijde spiegelen.
  • Selecteer Verkleinen tot passend om de afbeelding te verkleinen zodat deze binnen de bredere marges past.

De nietopties instellen

Als er een multifunctionele afwerkeenheid van HP is geïnstalleerd, kunt u documenten nieten.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Afwerking en selecteer Uitvoerbak 5 als Uitvoerbestemming.
 3. Selecteer de nietoptie die u wilt gebruiken op het tabblad Afwerking, naast Afwerkingsopties of Nieten.

De kleuropties instellen

Met het menu Kleur-/kwaliteitsopties bepaalt u hoe kleuren worden geïnterpreteerd en hoe ze vanuit softwareprogramma's worden afgedrukt.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Kleur-/kwaliteitsopties.
 3. Selecteer de kleuropties die u wilt gebruiken.

Het menu Service gebruiken

Als het apparaat is aangesloten op een netwerk, geeft u met behulp van het menu Service de apparaatgegevens en de statusgegevens van benodigdheden weer.
 1. Klik in het menu Archief op Druk af.
 2. Open het menu Service.
 3. Selecteer een onderhoudstaak uit de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Starten. De geïntegreerde webserver opent de pagina met informatie over de door u geselecteerde taak.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...