hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop-pc's - Problemen met internetverbindingen via inbelmodems oplossen (Windows Vista)

Dit document is van toepassing op HP en Compaq desktop-pc's met Microsoft Windows Vista.
Dit document bevat oplossingen voor veelvoorkomende modemproblemen. Verbindingsproblemen kunnen ontstaan door slechte geluidskwaliteit via de telefoonlijn, slechte kabelaansluitingen (gebogen kabels of pinnen), veel verkeer bij de internetprovider of modemdrivers en -software die incorrect zijn geconfigureerd. Dit document helpt bij het oplossen van dergelijke problemen. Lees iedere stap en voer deze uit totdat er een oplossing voor uw probleem is gevonden.
Bij het oplossen van problemen met modemverbindingen is het aan te raden eerst dit gehele document te lezen voordat u begint met oplossen van de verbindingsproblemen. Het is tevens aan te raden dit document af te drukken ter referentie bij het oplossen van problemen.
Voordat u begint
Controleer de volgende items voordat u begint met het oplossen van problemen met inbelverbindingen:
 • Om Windows voor te bereiden voor het oplossen van de meeste problemen met betrekking tot surfen op internet, stelt u als volgt de internetinstellingen opnieuw in:
  1. Sluit alle geopende vensters van Internet Explorer.
  2. Klik op Start , Configuratiescherm, Netwerk en internet en op Internetopties.
   Het venster Eigenschappen van internet wordt nu geopend.
  3. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op de knop Beginwaarden....
   Het venster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen verschijnt nu.
  4. Lees de informatie op het venster en klik op de knop Beginwaarden in het nieuwe venster.
  5. Nadat Windows de instellingen voor Internet Explorer opnieuw heeft ingesteld, klikt u op Sluiten.
  6. Probeer verbinding met internet te maken; als het probleem blijft bestaan, ga dan verder met dit document.
 • Controleer of het telefoonsnoer is aangesloten op de RJ11-poort van de modem en niet op de RJ45-poort van de netwerkkaart. Probeer opnieuw verbinding te maken als het telefoonsnoer op de verkeerde aansluiting was aangesloten.
  Afbeelding : RJ11-modemaansluiting
 • Controleer of er een account is ingesteld bij een internetprovider. De informatie die noodzakelijk is voor het instellen van uw account moet u van uw provider hebben ontvangen: ten minste één telefoonnummer voor toegang, een wachtwoord (indien vereist), speciale software voor het instellen van het account (indien gebruikt) en speciale configuratie-informatie (onder andere gegevens voor e-mail via pop3, nieuwsgroepen en coderings- of compressie-instellingen). De provider kan antwoord geven op vragen met betrekking tot het instellen van het account en u helpen de noodzakelijke aanpassingen in Windows te maken (als u dit niet al hebt gedaan).
 • Gebruik een RJ11-telefoonsnoer met een lengte van maximaal 1,83 meter. Indien mogelijk gebruikt u een ander snoer dan het snoer dat al op de modem is aangesloten.
 • Controleer of u toegang hebt tot een analoge telefoonlijn (een RJ11-wandcontactdoos).
 • Zoek een werkende analoge telefoon.
Stap 1: De telefoonlijnaansluiting en de geluidskwaliteit controleren
Een slechte telefoonlijn kan er voor zorgen dat u geen verbinding kunt maken, dat de verbinding tussentijds wordt verbroken en dat gegevens met lage snelheid worden overgebracht. Neem de volgende stappen om te kijken of de telefoonlijn of -verbinding het probleem veroorzaakt:
  opmerking:
Als u een inbelmodem probeert aan te sluiten op een mobiele telefoon, een digitale lijn of een VoIP-apparaat, biedt dit document geen uitkomst omdat u dan waarschijnlijk speciale hardware nodig hebt om een analoge telefoonlijn te emuleren. Sommige mobiele telefoons kunnen op de computer worden aangesloten via een USB-kabel en verschijnen in Windows als WinModems. Hoe dan ook, als u verbinding- of configuratieproblemen met een van deze typen verbindingen ervaart, raadpleeg dan de ondersteuning van de fabrikant van de mobiele telefoon of het apparaat. De fabrikant kan bijvoorbeeld voorstellen de inbelmodem zodanig in te stellen dat de kiestoon wordt genegeerd of een vertraging voor het kiezen in te stellen. De fabrikant van de mobiele telefoon of het apparaat kan u de informatie over het apparaat leveren.
 1. Koppel de telefoonlijn los van de modem en sluit het snoer aan op een normale analoge telefoon (niet digitaal). Voor testdoeleinden moet u het telefoonsnoer rechtstreeks van de telefoonaansluiting in het gebouw (wand of vloer) op de telefoon aansluiten.
  Afbeelding : Een telefoon rechtstreeks op de telefoonlijn aansluiten
    opmerking:
  Hoe weet u of uw telefoonsysteem analoog of digitaal is? Bekijk de aansluitingen op de aangesloten telefoon. Als de telefoon een RJ11-aansluiting (maar twee of vier contactpunten) heeft en er een label met een Ring Equivalence Number (REN) op zit, dan zijn de telefoon en de lijn waarschijnlijk analoog. Als u een 9 moet draaien voor een buitenlijn en/of de telefoon een toon voor het bellen gebruikt, is de telefoon waarschijnlijk digitaal. In dit artikel worden geen digitale telefoonsystemen behandeld, aangezien deze niet zijn ontworpen om met inbelmodems te werken.
 2. Voor testdoeleinden controleert u of de volgende omstandigheden aanwezig zijn om zoveel mogelijk lijninterferentie te voorkomen:
  • Verwijder splitters en sluit de kabel rechtstreeks op de wandcontactdoos aan.
  • Controleer of het telefoonsnoer niet rond andere kabels is gewikkeld en het snoer niet in een lus is gewikkeld.
  • Het telefoonsnoer mag niet in de buurt van luidsprekers van uw stereo-installatie liggen; luidsprekers die in de buurt staan, mogen niet worden gebruikt tijdens het testen.
  • Alle andere telefoonapparaten op dezelfde lijn (hetzelfde telefoonnummer) moeten worden losgekoppeld. Hierbij gaat het ook om creditcardapparaten, faxapparaten, DSL-modems die hetzelfde telefoonnummer als uw inbelnummer gebruiken en draadloze telefoons (deze moeten ook worden uitgeschakeld). Apparaten die op dezelfde lijn zijn aangesloten, kunnen het REN-signaal verzwakken.
 3. Neem de hoorn van de haak en luister.
 4. Wat hoort u? Afhankelijk van wat u hoort, gebruikt u de volgende informatie om u te helpen het probleem op te lossen:
  • Als u een kiestoon hoort, controleer dan de kwaliteit van de telefoonlijn. Bel met deze telefoon een vriend en luister of u storingen, klikjes of andere stemmen op de lijn hoort:
   • Als u denkt dat er een probleem met de geluidskwaliteit op de lijn is, bel dan het telefoonbedrijf om het probleem kenbaar te maken. Zodra de kwaliteitsproblemen zijn opgelost, sluit u de modem op de wandcontactdoos aan en probeert u opnieuw verbinding met internet te maken.
   • Als u tijdens een gesprek duidelijk kunt praten en de persoon aan de andere kant goed kunt horen, koppel het toestel dan niet los en ga naar de volgende stap om te kijken of de provider reageert.
  • Als u geen kiestoon hoort, is de telefoonaansluiting op de muur (of vloer) wellicht niet in orde of is er geen telefoondienst beschikbaar. Controleer of de telefoon en het telefoonsnoer werken. Sluit het telefoonsnoer op een wandcontactdoos in een andere kamer aan (met hetzelfde telefoonnummer) en controleer of er een kiestoon is:
   • Als u geen kiestoon hoort in een andere kamer, neem dan contact op met uw telefoonbedrijf om de telefoonservice voor die lijn te hervatten. Zodra er een kiestoon is, sluit dan de modem op de wandcontactdoos aan en probeer opnieuw verbinding met het internet te maken.
   • Als u in een andere kamer wel een kiestoon krijgt, repareer dan de wandcontactdoos waarop de modem was aangesloten. Zodra de wandcontactdoos is gerepareerd en u een kiestoon op dezelfde lijn krijgt, sluit u de modem aan op de wandcontactdoos en probeert u opnieuw verbinding met internet te maken.
Stap 2: Het toegangsnummer kiezen en luisteren
Bel met een telefoon het toegangsnummer dat wordt gebruikt voor internet en luister aan de hoorn.
Wat hoort u? Afhankelijk van wat u hoort, gebruikt u de volgende informatie om te helpen het probleem op te lossen:
 • Als iemand de telefoon opneemt, gebruikt u het verkeerde nummer of is het toegangsnummer gewijzigd. Zoek het correcte nummer om in te bellen en probeer het opnieuw.
 • Als het toegangsnummer blijft overgaan en de lijn niet wordt beantwoord, dan is er mogelijk geen toegang. Probeer een ander toegangsnummer (indien beschikbaar) of bel de ondersteuning van uw provider om te vragen of er serviceproblemen zijn. Probeer het opnieuw.
 • Als u een bezettoon hoort, zijn alle lijnen voor dat nummer in gesprek. Probeer een ander toegangsnummer of blijf kiezen totdat de oproep wordt beantwoord.
 • Als u storingen of klikkende geluiden hoort bij het kiezen van dit nummer, is de lijnkwaliteit voor dit toegangsnummer niet in orde. Gebruik een ander toegangsnummer.
 • Als u na het kiezen van het toegangsnummer hoge pieptonen hoort, moet de modem verbinding met internet kunnen maken. Beëindig het gesprek en sluit de modem opnieuw op de wandcontactdoos aan via het telefoonsnoer en probeer opnieuw verbinding te maken. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u naar de volgende stap.
Stap 3: Inbelopties instellen
Moet u een 9 kiezen voor u kunt bellen? Gebruikt u wisselgesprek op dezelfde lijn? Gebruikt u normaal gesproken een telefoonkaart om naar buiten te bellen? Als de modem geen verbinding met de provider kan maken of de internetverbinding plotseling wordt verbroken omdat er een ander gesprek op dezelfde lijn binnenkomt, neemt u de volgende stappen om de kiesregels voor de modem aan te passen. Als de modem eerder wel via dit telefoonnummer met de provider verbinding kon maken, sla dan deze stap over.
 1. Klik op Start , Configuratiescherm, Hardware en geluiden en op Telefoon- en modemopties.
 2. Selecteer de locatie en klik op de knop Bewerken in het venster Telefoon- en modemopties.
  Het venster Locatie bewerken verschijnt nu.
   Afbeelding : Kiesopties voor een locatie
  1. Tabblad Telefoonkaart
  2. Buitenlijn
  3. Wisselgesprek
 3. Als bij dit telefoonnummer een nummer van een telefoonkaart nodig is om naar buiten te bellen, klik dan op het tabblad Telefoonkaart en vul de informatie in.
 4. Als u een extra cijfer moet draaien bij het kiezen van een nummer buiten het gebouw, typt u dit cijfer op het tabblad Algemeen bij 'Kies voor een buitenlijn voor lokale gesprekken:'.
 5. Om wisselgesprek uit te schakelen tijdens het verbinding maken met internet, selecteert u Wisselgesprek uitschakelen door het kiezen van: en selecteer *70, 1170, of 70# van het vierkant naast die regel tekst of typ het nummer in dat nodig is voor uw telefoondienst om de wisselgesprekfunctie uit te schakelen.
 6. Klik op OK en probeer opnieuw verbinding met internet te maken. Als de modem nog steeds geen verbinding met internet kan maken, gaat u naar de volgende stap om de modemhardware te testen.
Stap 4: De modem testen en de modeminstellingen herstellen
HP biedt een diagnostisch hulpprogramma voor modems op alle computers met een modem en Windows Vista. Gebruik dit programma om eventuele problemen vast te stellen en te repareren:
 1. Klik op Start , Help en ondersteuning, Problemen oplossen en Internet-hulpprogramma's.
 2. Klik op Controleer uw inbelmodem.
  Afbeelding : Het venster internet-hulpprogramma's
 3. Selecteer Het hulpprogramma openen en klik op OK.
  De modemtest begint en verloopt automatisch.
  Afbeelding : Modemtest
  Afbeelding van Hardware Diagnostic Tools-modemtest
 4. Zodra de test het onderdeel Eenvoudige verbindingstest heeft bereikt, verschijnt er een venster. Bij deze test wordt er een buitenlijn gekozen om te testen of de modem verbinding kan maken. Vul hiertoe eventuele extra gegevens in voor het gebruiken van een buitenlijn.
  • Voer het kengetal in van waar u belt in het vak Huidige kengetal.
  • Als u eerst een cijfer moet intoetsen om een buitenlijn te kiezen, typ dit cijfer dan in het vak Prefix voor kiesregel.
  • Als het telefoonsysteem wisselgesprek gebruikt, voer dan de cijferreeks in waarmee wisselgesprek wordt uitgeschakeld in het vak Wisselgesprek uitschakelen. Als u dit nummer niet weet, dan kan de test ook zonder dat u iets invult worden voltooid. Als er een gesprek binnenkomt tijdens het testen en er een fout optreedt, voert u de test opnieuw uit.
  Afbeelding : Test Eenvoudige verbinding
 5. Zodra de test is voltooid, worden eventuele fouten weergegeven in het venster Testresultaten. Er wordt nuttige informatie weergegeven die u kan helpen bij het oplossen van de gevonden fouten. Voer de volgende handelingen uit afhankelijk van de resultaten:
  • Kiestoon testen
   • GELUKT - Geeft aan dat de modem een kiestoon op de telefoonlijn detecteert.
   • MISLUKT - Als deze test mislukt, zal de eenvoudige verbindingstest ook mislukken als u een telefoonlijn met een kiestoon gebruikt. Normaal gesproken ligt dit probleem bij de telefoonlijn, het telefoonsnoer of de verbinding. Als u een telefoonlijn zonder kiestoon gebruikt, kunt u om het probleem op te lossen de modem zodanig instellen dat de kiestoon wordt genegeerd. Voer de volgende stappen uit om de modem een kiestoon te laten negeren:
    1. Klik op Start en typ apparaatbeheer in het veld Zoeken starten.
    2. Klik in Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast de modems.
    3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de modem en selecteer Eigenschappen.
    4. Klik op het tabblad Modem en verwijder het vinkje bij Op kiestoon wachten voordat het nummer wordt gekozen.
    5. Klik op OK, sluit Apparaatbeheer en probeer opnieuw verbinding te maken.
  • Modemloopback-tests
   • GELUKT - Geeft aan dat de interne hardware-informatie met succes is doorgegeven van de modemfirmware naar de diagnostische software. De modem is waarschijnlijk niet de oorzaak van verbindingsproblemen. Het probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de software of een lijnverbinding.
   • MISLUKT - Als een van de loopback-tests mislukt, mislukken mogelijk ook alle andere tests. Dit duidt erop dat de verbinding tussen de modem en de poort op het moederbord (of USB-controller bij gebruik van een USB-modem) niet in orde is of dat de modem defect is. Als het probleem niet wordt opgelost door de modem opnieuw in de sleuf te plaatsen, moet de modem worden vervangen. Bij gebruik van een USB-modem, verwijdert u de modem uit de poort, start u de computer opnieuw op, wacht u totdat Windows volledig is geladen en plaatst u vervolgens de modem in een andere USB-poort aan de achterkant van de computer.
  • Faxopdracht- of laatste oproeptest
   • Deze tests zijn alleen gericht op specifieke modemfuncties en zijn niet van toepassing op internetverbindingen - gelukt of mislukt.
  • Eenvoudige verbindingstest
   • GELUKT - Als de verbindingstest lukt, ligt het probleem bij het verbinden met uw provider. Controleer uw verbindingswachtwoord en neem contact op met het ondersteuningsnummer van uw provider. De provider kan u helpen bij het tot stand brengen van de verbinding. Als de provider probeert problemen met de modem op te lossen, laat hem dan weten dat de modem een verbindingstest met een externe testserver heeft doorstaan.
   • MISLUKT - De modem is niet in staat een verbinding te maken met een externe testserver. Als de kiestoontest tevens mislukt, is de telefoonlijn waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Als u hoge verbindingsgeluiden hoorde tijdens deze test, dan kon de modem naar buiten bellen, maar kon er geen verbinding worden gemaakt. Lees nuttige informatie die wordt gegeven en reageer hierop. Als aanvullende stappen het probleem niet oplossen, moet de modem wellicht worden vervangen.
   Afbeelding : Voorbeeld van een test die niet is gelukt
   Afbeelding : Voorbeeld van een test die is gelukt
Stap 5: Contact opnemen met de internetprovider
Als de computer nog steeds geen verbinding met internet kan maken en de hardwaretests voor de modem met succes worden voltooid, dan is de internetverbindingssoftware van de provider mogelijk niet correct geconfigureerd of zijn de instellingen van de modem niet goed afgestemd op het telefoonsysteem van de provider. Neem contact op met de provider voor hulp met het configureren van de instellingen in Windows en de providersoftware.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...