hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's - Het aanpassen van instellingen voor inbelverbindingen in Windows XP

Methode 1: Instellingen voor inbellen naar internet aanpassen
 1. Klik op Start, Instellingen, en daarna op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Internet-instellingen (wordt ook wel Internet of Internetopties genoemd).
 3. Klik op de tab Verbindingen.
 4. Klik op ISP om de instellingen te configureren.
 5. Klik op de knop Instellingen.
  Het venster Instellingen voor de provider wordt geopend.
 6. Klik op de knop Geavanceerd.
  Het venster Geavanceerd inbellen verschijnt nu.
 7. Pas het aantal keren dat de provider probeert verbinding te maken met internet aan door het cijfer bij Aantal pogingen tot verbinding maken te veranderen. Op deze manier belt de computer automatisch opnieuw naar internet na een bezettoon of een andere onderbreking.
 8. Wijzig de tijd tussen deze nieuwe belpogingen bij de instelling Wachten tussen pogingen.
 9. Als u een vinkje naast Verbinding verbreken indien gedurende [x] minuten niet actief plaatst, verbreekt de computer automatisch de verbinding met internet na de aangegeven periode van inactiviteit.
  Verwijder het vinkje als de computer verbonden moet blijven na een periode van inactiviteit.
 10. Klik op OK.
 11. Klik op OK om het venster met de instellingen voor de provider te sluiten.
 12. Klik op OK om het venster Internetopties te sluiten.
  De instellingen van de internetverbinding zijn nu gewijzigd.
Methode 2: Controleer op "Op kiestoon wachten alvorens nummer te kiezen"
Soms verschijnt er een foutmelding omdat er geen kiestoon wordt gevonden. Dit kunnen de oorzaken zijn:
 • Het lijnsignaal is te zwak.
 • De modem controleert te vroeg op de kiestoon.
 • De modemhardware functioneert niet goed en kan geen verbinding openen.
Voer de volgende stappen uit om de bovenstaande problemen op te lossen:
 1. Als er voicemail op deze telefoonlijn is ingesteld, gebruikt u een telefoon om te controleren of er nieuwe berichten zijn. Zorg er altijd voor dat u voicemailberichten archiveert of verwijdert, zodat het systeem weet dat u ze hebt beluisterd.
 2. Volg de onderstaande stappen om te controleren of de telefoonlijn een kiestoon heeft en de modem kan inbellen (zonder de telefoonlijn zelf vrij te hoeven maken):
  1. Start de computer opnieuw op.
  2. Pak een telefoon die is aangesloten op dezelfde telefoonlijn (hetzelfde telefoonnummer dat de modem gebruikt) en luister of er een kiestoon is.
     opmerking:
   Voor Windows Me: Als het pictogram Modems niet wordt weergegeven, klikt u op Alle opties van Configuratiescherm weergeven.
Methode 3: Controleer of de telefoonlijn momenteel niet in gebruik is
Probeer verbinding te maken met internet door uw internetprovider te bellen terwijl u aan de telefoon luistert. Hang de telefoon op wanneer u hoort dat de modem belt. Als de modem verbinding maakt, blijft u dit gedeelte gebruiken om de functie voor kiestooncontrole uit te schakelen. Hierdoor kan de modem de internetprovider 'blind' bellen en verbinding maken.
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Printers en overige hardwareen Telefoon- en modemopties om het venster Telefoon- en modemopties te openen.
 2. Klik in het venster Telefoon- en modemopties op het tabblad Modems om een lijst met modems weer te geven.
 3. Klik in deze lijst op de modem die in uw computer aanwezig is en klik op de knop Eigenschappen onderaan het venster om het venster Modemeigenschappen te openen.
 4. Klik in het venster Modemeigenschappen op het tabblad Modems.
 5. Klik in het gedeelte Kiesbeheer om het vinkje naast Op kiestoon wachten alvorens nummer te kiezen te verwijderen.
 6. Klik op OK onderaan het venster Modemeigenschappen om het venster te sluiten.
 7. Klik op de X in de rechterbovenhoek van het venster Telefoon- en modemopties om het te sluiten, en klik vervolgens op de X in de rechterbovenhoek van het venster Printers en overige hardware om het te sluiten.
 8. Voordat u de verbinding test, moet u de reeks nummers voor de internetprovider bewerken door vijf komma's toe te voegen voor het telefoonnummer van de internetprovider.
Methode 4: Schakel wisselgesprek uit
Soms wordt de internetverbinding verbroken omdat er iemand heeft gebeld terwijl de computer met internet is verbonden en de functie wisselgesprek voor deze lijn is ingeschakeld. Dit kan zelfs zo zijn wanneer u de modem-on-hold-functie gebruikt. U kunt dit probleem oplossen door de wisselgesprekfunctie uit te schakelen voordat u verbinding maakt met internet. (Sla dit gedeelte over als de functie wisselgesprek niet is ingeschakeld voor deze telefoonlijn.)
 1. Klik op Start, Configuratiescherm en op Telefoon- en modemopties.
 2. Klik op de knop Bewerken in het venster Telefoon- en modemopties.
 3. Plaats een vinkje naast Voor het uitschakelen van wisselgesprek en selecteer *70, 1170 of 70# in het vervolgkeuzemenu of typ de cijferreeks die de telefoonaanbieder hanteert voor het uitschakelen van wisselgesprek.
 4. Klik op Toepassen.
 5. Klik op OK.
Methode 5: De initialisatiestring voor de modem wijzigen
Met de onderstaande stappen wordt de manier waarop de modem verbinding maakt met de internetprovider aangepast. AOL en andere grote providers kunnen software hebben waardoor het wijzigen van de initialisatiestring niet is toegestaan op de manier die in dit document wordt beschreven. Neem contact op met de ondersteuning van uw internetprovider voor informatie over het aanpassen van initialisatiestrings met gebruik van hun software en of er speciale aanpassingen zijn vereist.
In Windows XP
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en overige hardware en klik dan op Telefoon- en modemopties.
 2. Klik op het tabblad Modem.
 3. Selecteer uw modem in de lijst en klik op de knop Eigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 5. In het vak Extra instellingen typt u het volgende:AT&F&C1&D2&K3+MS=V34.
 6. Klik op OK en klik nogmaals op OK. Sluit alle geopende vensters. Maak verbinding met het internet om de verbinding te testen.
Windows 98 en Windows Me
 1. Klik op Start, Instellingen en klik dan op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Modems.
    opmerking:
  Als in Windows Me het modempictogram niet wordt weergegeven in het rechterpaneel, klikt u op Alle opties van Configuratiescherm weergeven aan de linkerkant om het pictogram tevoorschijn te halen.
 3. Selecteer uw modem in de lijst en klik op de knop Eigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Verbindingen.
 5. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 6. In het vak Extra instellingen typt u het volgende:AT&F&C1&D2&K3+MS=V34.
 7. Klik op OK en vervolgens nogmaals op OK. Sluit alle geopende vensters. Maak verbinding met het internet om de verbinding te testen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...