hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Pavilion f2304 flat-panel monitor - Uw monitor gebruiken en instellen

Inleiding
U vindt de monitorknoppen onder het frontpaneel van de monitor. U gebruikt de monitorknoppen voor de volgende handelingen:
 • Schakel de monitor in.
 • Openen van het Main Menu (hoofdmenu) van het on screen display OSD) waarin u de monitorinstellingen kunt wijzigen.
 • Aanpassen van de helderheid en het contrast van de monitor.
 • Openen van het venster Picture in Picture (PiP, beeld-in-beeld) bij weergave van analoge of digitale video.
 • Selecteren van de signaalinvoer.
 • Aanpassen van het volume.
Monitorknoppen
Referentie
Pictogram / Label
Knop
Functie
A
Aan/Uit-knop en -LED
Hiermee schakelt u de monitor in of uit.
 • Blauw = Volledig aan
 • Oranje = Slaapstand
B
Hoofdtelefoonaansluiting
Een hoofdtelefoon gebruiken.
  opmerking:
Als u de hoofdtelefoonaansluiting gebruikt, worden de luidsprekers van de monitor gedempt.
C
-
Volume omlaag
Hiermee verlaagt u het volume.
D
+
Volume omhoog
Hiermee verhoogt u het volume.
E
PiP
PiP-knop
 • Opent het venster Picture in Picture (PiP, beeld-in-beeld) bij weergave van analoge of digitale video.
 • Wanneer de instelling PiP wordt geselecteerd zonder geldige S-video of component video-ingangsignalen, verschijnt het venster PiP zwart.
F
Invoer
Knop signaalinvoer
Selecteren van signaalinvoer: scrollen door VGA-Analog, DVI-Analog, DVI-Digital, S-video en component video-invoer.
G
Auto
Auto-knop
Hiermee wordt de monitor automatisch op de ideale instelling aangepast.
H
OSD aanpassen, omlaag
 • Selecteren en aanpassen van de menu-instellingen van het on screen display (OSD).
 • Knop Brightness (Helderheid). Als het OSD niet actief is en u op de knop OSD Down drukt, verschijnt de functie OSD Brightness (aanpassen van de helderheid). Wanneer de aanpassingsschaal van OSD Brightness zichtbaar is, drukt u op de knop OSD Up of Down om de helderheid aan te passen; druk vervolgens op de knop Menu om de nieuwe instelling te bevestigen.
I
OSD aanpassen, omhoog
 • Selecteren en aanpassen van de instellingen van het OSD-menu.
 • Knop voor instellen van het contrast. Als het OSD niet actief is en op de knop OSD Up drukt, verschijnt de functie Contrast Adjust (aanpassen van het contrast). Wanneer de aanpassingsschaal van het contrast zichtbaar is, drukt u op de knop OSD Up of Down om het contrast aan te passen; druk vervolgens op de knop Menu om de nieuwe instelling te bevestigen.
J
Menu-knop en (+) en (-) knoppen
 • Hiermee kunt u het menu van het on screen display openen en functies selecteren.
 • Met de knoppen (+) en (-) loopt u respectievelijk omhoog en omlaag door het menu.
 • Druk nogmaals op de knop Menu om naar het tweede menuniveau te gaan.
Monitorinstellingen aanpassen
Druk op de knop Menu om het menu van het on screen display te openen. Het venster Main Menu (hoofdmenu) verschijnt, zodat u de verschillende functies van uw monitor kunt aanpassen. Gebruik de pijltoetsen in het venster Main Menu om uw aanpassingen te maken.
Het On Screen Display gebruiken
De aanpassingen voor de scherminstellingen zijn te vinden in het On Screen Display (OSD). Druk op de knop Menu op het frontpaneel van de monitor om het OSD-menu te openen. Selecteer Language (Taal) en selecteer vervolgens een van de zes beschikbare talen voor het menu. In de volgende tabel worden de menu's en functies op elk niveau beschreven:
Menuniveaus van het OSD
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Menuniveau 4
Brightness (Helderheid)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Contrast
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Image Control (Beeldbesturing)
Auto Adjustment (Automatisch aanpassen)
Bericht Bezig met aanpassen
Horizontal Position (Horizontale beeldpositie)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Horizontal Position (Horizontale beeldpositie)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Vertical Position (Verticale beeldpositie)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Custom Scaling (Aangepaste schaling; weergegeven bij selecteren van VGA- of DVI-ingang)
Fill to Screen (Volledig scherm)
Fill to Aspect Ratio (Vullen naar breedte/hoogte-verhouding)
One to One (1-op-1)
Image Zoom (Inzoomen, weergegeven wanneer videoapparaat is geselecteerd)
Zoom Off (Zoomen uitschakelen)
Zoom On 1 (Zoomen op 1)
Zoom On 2 (Zoomen op 2)
Sharpness (Scherpte)
Sharpness Selection (Selecteren scherpte)
Clock (Klok)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Clock Phase (Faseverschuiving)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Color (Kleur)
9300K
6500K - sRGB
Custom Color (Aangepaste kleur)
Rood, Groen, Blauw
Video Color (Videokleur)
Hue, Saturation (Tint, verzadiging)
Language (Taal)
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Management
Power Saver (Energiebesparing)
On / Off Selection (Aan/uit selecteren)
Power On Recall (Opstartstand opslaan)
On / Off Selection (Aan/uit selecteren)
Power On Recall (Opstartstand opslaan)
On / Off Selection (Aan/uit selecteren)
Serial Number (Serienummer)
Display serial number (Serienummer weergeven)
Sleep Timer (Timer slaapstand)
Set current & sleep time (instellen huidige tijd en slaaptijd)
Basic Menu (Basismenu)
OSD Control (Scherminstellingen)
Horizontal Position (Horizontale beeldpositie)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Vertical Position (Verticale beeldpositie)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
OSD Timeout (Time-out)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
OSD Transparency (Transparantie van OSD)
Adjustment Scale (Aanpassingsschaal)
Video Input Control (Instelling video-ingang)
Video Input Select (Video-ingang selecteren)
Analog (D-SUB)
Analog (DVI)
Digital (DVI)
S-video
Component Video
Auto Detect (Automatische detectie)
PiP Control (PiP instellen)
PiP Source (PiP-bron)
S-video
Component Video
PiP Size (PiP-grootte)
PiP Off (PiP uit)
Small (klein)
Medium (Gemiddeld)
Large (Groot)
Horizontal Position (Horizontale beeldpositie)
Adj Scale (Aanpassingsschaal)
Vertical Position (Verticale beeldpositie)
Adj Scale (Aanpassingsschaal)
Factory Reset (Fabrieksinstellingen)
Ja
Nee
Exit (afsluiten)
  opmerking:
De Image Control selecties Video Clock (Videoklok) en Clock Phase (Klokfase) zijn niet beschikbaar als de monitor werkt in de DVI (digitale) modus.
De functie voor automatische aanpassing gebruiken
Het is mogelijk om de prestaties van de monitor eenvoudig te optimaliseren voor de VGA-interface met behulp van de knop Auto en de auto-adjustment patroonsoftware op de cd met de gebruikershandleiding die bij deze monitor is geleverd.
 1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van de computer.
 2. Start het softwarebestand Adjustment pattern.exe (vanaf het cd-rom-station) om een testpatroon voor de instellingen weer te geven.
 3. Druk op knop Auto totdat het beeld stabiel en correct gecentreerd is.
Speciale berichten van het OSD
Als een van de onderstaande situaties zich voordoet, verschijnen er speciale meldingen van het OSD op het scherm:
 • Input Signal Out of Range (Ingangssignaal buiten bereik): dit betekent dat de monitor geen inkomend signaal ontvangt of het signaal niet voldoende ondersteunt. De voorkeursvideomodus van de monitor is 1920 x 1200 @ 60Hz.
 • Going to Sleep (Naar slaapstand gaan): geeft aan dat de monitor overschakelt naar een stroomspaarstand of de slaapmodus.
 • Check Video Cable (Controleer videokabel): dit bericht geeft aan dat de videokabel wellicht niet goed is aangesloten op de computer of de monitor, of dat de computer niet aan staat.
 • No Input Signal (Geen ingangssignaal): dit bericht geeft aan dat de monitor geen videosignaal van de computer of een van de vijf signaalaansluitingen ontvangt. Controleer of de pc of (een andere videobron) is uitgeschakeld of in een energiespaarstand staat.
 • Multiple Inputs are Active – Use the OSD to select the desired video input (Meerdere ingangssignalen actief – Selecteer het gewenste signaal via het OSD). Dit bericht geeft aan dat de monitor meer dan één video-ingang heeft.
Beeldkwaliteit instellen
Laat de monitor 20 minuten opwarmen en ga daarna als volgt te werk:
Met de functie Auto Adjustment (automatisch aanpassen) wordt de beeldkwaliteit nauwkeurig afgesteld wanneer u overschakelt naar een andere videoweergave. Als u het beeld nog verder wilt verbeteren, drukt u op de knop Auto op het frontpaneel.
Voor preciezere aanpassingen gebruikt u het aanpassingspatroon op de cd-rom voor het aanpassen van de klok- en fase-instellingen (via het OSD-menu) zoals beschreven in het gedeelte De videofunctie verbeteren.
De videofunctie verbeteren
De monitor beschikt over een zoomfunctie voor het aanpassen van het zichtbare beeld naar weergave op het volledige scherm. Hiermee worden de videoprestaties verbeterd door de beeldverhouding te wijzigen (de verhouding tussen de breedte en hoogte van het beeld); u kiest hiermee voor het formaat 4:3 (standaarduitzendingen) of 16:9 (breedbeeld). De zoomfunctie is beschikbaar wanneer de selectie van de signaalinvoer wordt ingesteld op super video of component video.
De zoomfunctie gebruiken:
 1. Druk op de knop Input (Invoer) aan de voorkant van de monitor om een van de volgende videobronnen te selecteren. S-video of Component Video.
 2. Druk op de knop Menu aan de voorkant van de monitor om het On Screen Display (OSD) Main Menu (Hoofdmenu) te openen.
 3. Selecteer Image Control (Beeldinstelling) in het OSD Main Menu. Zodra het menu Image Control verschijnt, gaat u naar beneden en selecteert u Image Zoom (Beeld zoomen).
 4. In het menu Image Zoom gebruikt u de OSD-knoppen omhoog en omlaag op het frontpaneel voor het selecteren en markeren van de gewenste zoominstelling:
  • Zoom Off (Zoomen uit) schakelt de functie Image Zoom uit; het standaardformaat 1:1 wordt gebruikt.
  • Zoom On 1 (Zoomen op 1) optimaliseert het beeld voor 4:3-bronnen, zoals standaarduitzendingen en het dvd-formaat voor het volledige scherm.
  • Zoom On 2 (Zoomen op 2) optimaliseert het beeld voor 16:9-bronnen, zoals standaarduitzendingen en het dvd-formaat.
     opmerking:
   Sommige breedbeeldmodi voor dvd beschikken wellicht over andere formaten dan 16:9. In dit geval zijn er zwarte randen zichtbaar boven en onder het weergegeven beeld wanneer Zoom On 2 actief is.
 5. Als u de gewenste zoominstelling hebt gemarkeerd, drukt u op de knop Menu om de selectie te bevestigen. Het OSD gaat nu terug naar het menu Image Control. Selecteer de optie Cancel (Annuleren) of Save (Opslaan) voor de nieuwe zoominstelling.
 6. Druk op de knop Menu en selecteer Exit (Afsluiten) om het Main Menu af te sluiten.
Digitale conversie optimaliseren
Deze monitor beschikt over geavanceerde schakelingen waarmee de flat-panel monitor kan functioneren als een standaardmonitor. De beeldkwaliteit kan worden geoptimaliseerd met behulp van twee opties in het OSD: Clock (Klok) en Clock Phase (Faseverschuiving). Gebruik deze functies alleen wanneer de functie voor automatisch aanpassen geen bevredigende beeldkwaliteit oplevert.
  opmerking:
De Clock moet eerst correct worden ingesteld, omdat de instellingen Clock Phase (faseverschuiving) afhankelijk zijn van de instellingen Clock voor de kloksnelheid.
 • Clock (Klok): verhoog of verlaag de waarde om zo min mogelijk zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm te krijgen.
 • Clock Phase: verhoog of verlaag de waarde, om vertekening of trilling van het beeld te voorkomen.
  opmerking:
U krijgt tijdens het handmatig aanpassen van deze instellingen de beste resultaten wanneer u gebruik maakt van het instelpatroon dat op de cd staat.
Als bij het instellen van de waarden voor Clock (Klok) en Clock Phase (Faseverschuiving) het beeld van de monitor vertekend raakt, blijft u de waarden aanpassen totdat de vertekening is verdwenen. Selecteer Yes (Ja) in het menu Factory Reset (Fabrieksinstellingen) in het OSD als u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen wilt herstellen.
Video-aansluitingen gebruiken
De monitor beschikt over de volgende videoaansluitingen voor externe videobronnen zoals dvd-spelers, VHS-recorders en externe televisietuners:
 • S-video met meegeleverde adapter voor composiet video
 • Component video
De monitor is compatibel met NTSC, PAL en SECAM videostandaarden. Tevens zijn de component videoaansluitingen geschikt voor de 480-lijns progressieve (480p), de 720-lijns progressieve (720p) en de 1080-lijns interlaced (1080i) High Definition Video-modi bij aansluiting op een externe HD videodecoder.
Composiet naar S-video-adapter
Er wordt een composiet naar S-video-adapter meegeleverd bij uw monitor. Neem de volgende stappen om de adapter aan te sluiten en de beeldkwaliteit te verbeteren:
 1. Sluit de composiet-aansluiting van de videobron aan op de composiet naar S-video-adapter.
 2. Sluit de S-video-aansluiting aan op de S-video In op uw monitor.
 3. Schakel de monitor in.
 4. Druk op de knop Input en selecteer S-video input.
 5. Als het beeld vervormd wordt weergegeven, houd dan de knop PIP minimaal 5 seconden ingedrukt totdat het beeld is gecorrigeerd.
    opmerking:
  Herhaal stap 5 telkens wanneer u op Input drukt of de functie Factory Reset (Fabrieksinstellingen) wordt gebruikt.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...