hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Pc's - Foutcodes van Windows-inbelnetwerk

Dit document is van toepassing op Windows.
In dit document vindt u lijsten met foutcodes voor inbelnetwerk (DUN) en Remote Access-Service (RAS) en een korte beschrijving van elke code.
  opmerking:
In dit document vindt u geen oplossingen voor deze foutcodes. Door uw computer opnieuw op te starten en het modem te verwijderen en opnieuw te installeren vanuit Apparaatbeheer kunnen de meeste fouten worden verholpen.
Afbeelding : Voorbeeld van de fout
Afbeelding van het bericht Fout 680.
Afbeelding : Voorbeeld van de fout
Afbeelding van het bericht Fout 633.
Netwerkfoutcodes
Foutcodes
Beschrijving
14
De verbinding is verbroken of opnieuw gemaakt.
600
Er wordt een bewerking uitgevoerd. De instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
601
De poortingang is ongeldig. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
602
De poort is al open. Een ander programma maakt gebruik van het modem.
603
De bufferinstellingen (ruimte toegestaan in uw computer voor toegang tot het modem) zijn te klein. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
604
Verkeerde informatie opgegeven. Mogelijk is de seriële poort van het modem gewijzigd.
605
Kan de poortinformatie niet instellen. Mogelijk is de seriële poort van het modem gewijzigd.
606
De poort is niet aangesloten. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
607
De gebeurtenis is ongeldig. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
608
Dit apparaat bestaat niet. Mogelijk is de seriële poort van het modem gewijzigd.
609
Dit apparaattype bestaat niet.
610
De buffer is ongeldig. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
611
De route is niet beschikbaar. NetBIOS is mogelijk niet geconfigureerd of geïnstalleerd (NT-netwerk).
612
De route is niet toegewezen. NetBIOS is mogelijk niet geconfigureerd of geïnstalleerd (NT-netwerk).
613
Ongeldige compressie opgegeven. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
614
Er is onvoldoende ruimte voor uw computer om toegang te krijgen tot het modem. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
615
De poort is niet gevonden. Mogelijk is de seriële poort van het modem gewijzigd.
616
Er wordt een asynchrone aanvraag uitgevoerd. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
617
Verbinding wordt verbroken.
Foutcodes
Beschrijving
618
De poort is niet geopend. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
619
De poort is niet langer verbonden. Mogelijk is de seriële poort van het modem gewijzigd.
620
Er zijn geen eindpunten. Mogelijk is de seriële poort van het modem gewijzigd.
621
Kan het telefoonboekbestand niet openen. Mogelijk ontbreekt het bestand rasphone.pbk of het is beschadigd (alleen NT, XP).
622
Kan het telefoonboekbestand niet laden. Mogelijk ontbreekt het bestand rasphone.pbk of het is beschadigd (alleen NT, XP).
623
Kan de telefoonboekvermelding niet vinden. Mogelijk ontbreekt het bestand rasphone.pbk of het is beschadigd (alleen NT, XP).
624
Kan niet in het telefoonboekbestand schrijven. Mogelijk ontbreekt het bestand rasphone.pbk of het is beschadigd (alleen NT, XP).
625
Ongeldige informatie gevonden in het telefoonboek. Mogelijk ontbreekt het bestand rasphone.pbk of het is beschadigd (alleen NT, XP).
626
Kan geen reeks laden. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
Foutcode
Beschrijving
627
Kan sleutel niet vinden.
628
De poort is niet langer verbonden.
629
De poortverbinding is verbroken door de externe computer. De meest gebruikelijke reden voor deze fout is een verkeerd wachtwoord.
630
De poortverbinding is verbroken als gevolg van een hardwaredefect.
631
De gebruiker heeft de verbinding met de poort verbroken.
632
Het structuurformaat is verkeerd. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
633
De poort wordt al gebruikt of is niet geconfigureerd voor Externe toegang.
  opmerking:
Dit is een veel voorkomende fout die gewoonlijk verholpen kan worden door de naam van het inbelmodem te verwijderen uit Apparaatbeheer, de computer opnieuw op te starten en daarna te wachten tot Windows Plug-and-Play het modem zoekt en opnieuw installeert.
634
Kan uw computer niet in het externe netwerk registreren. Een andere computer is mogelijk al aangemeld met dezelfde aanmeldgegevens.
635
Onbekende fout.
Foutcodes
Beschrijving
636
Het verkeerde toestel is aangesloten op de poort. Dit betekent dat uw modem mogelijk verkeerd is ingesteld.
637
De reeks kon niet geconverteerd worden. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
638
De aanvraag is verlopen. Een instelling van het modem is mogelijk gewijzigd zonder Windows opnieuw op te starten.
639
Er is geen asynchroon netwerk beschikbaar.
640
Er heeft zich een NetBIOS-fout voorgedaan. De verbindingssnelheid is mogelijk te snel voor de lijnkwaliteit.
641
De server kan geen NetBIOS-bronnen toekennen die nodig zijn ter ondersteuning van de client.
642
Eén van uw NetBIOS-namen is al geregistreerd in het externe netwerk. Een andere computer is mogelijk al aangemeld met dezelfde aanmeldgegevens.
643
Fout in een netwerkadapter van de server.
644
U ontvangt geen netwerkberichtpop-ups.
645
Interne authenticatiefout. Het vereiste gecodeerde wachtwoord kan in Servertypes ingesteld zijn. De koppelingssoftware van het handheld-apparaat is mogelijk actief.
646
Het account mag zich op dit uur van de dag niet aanmelden.
647
Account is uitgeschakeld.
648
Het wachtwoord is verlopen.
649
Het externe account heeft geen RAS-machtiging.
650
De RAS-server reageert niet.
651
Uw modem (of ander verbindingstoestel) heeft een fout gerapporteerd. Modem is mogelijk geïnstalleerd met een verkeerd .inf-bestand.
652
Niet-herkend antwoord van het apparaat. Modem is mogelijk geïnstalleerd met een verkeerd .inf-bestand.
653
Een macro die vereist is door het apparaat is niet gevonden in de sectie van het bestand device.inf.
654
Een opdracht of antwoord in de sectie van het bestand device.inf verwijst naar een niet-gedefinieerde macro.
Foutcodes
Beschrijving
655
De macro van <message> is niet gevonden in de sectie van het bestand device.inf.
656
De macro <defaultoff> in de sectie van het bestand device.inf bevat een niet-gedefinieerde macro.
657
Kan het bestand device.inf niet openen.
658
De apparaatnaam in het bestand device.inf of media.INI is te lang.
659
Het bestand media.INI verwijst naar een onbekende apparaatnaam.
660
Het bestand device.inf bevat geen reacties voor de opdracht.
661
Er ontbreekt een opdracht in het bestand device.inf.
662
Poging om een macro in te stellen die niet wordt vermeld in de sectie van het bestand device.inf.
663
Het bestand media.INI verwijst naar een onbekend apparaattype.
664
Kan geen geheugen toekennen. Sluit enkele programma's of toepassingen af en probeer het opnieuw.
665
De poort is niet geconfigureerd voor Externe toegang.
666
Uw modem (of ander verbindingstoestel) werkt niet.
667
Kan het bestand media.INI niet lezen.
668
De verbinding is verbroken. Probeer opnieuw in te bellen.
669
De gebruiksparameter in het bestand medi.INI is ongeldig.
670
Kan de sectienaam van het bestand media.INI niet lezen.
671
Kan het apparaattype van het bestand media.INI niet lezen.
672
Kan de apparaatnaam van het bestand media.INI niet lezen.
673
Kan het gebruik van het bestand media.INI niet lezen.
Foutcodes
Beschrijving
674
Kan de maximale BPS-frequentie van de verbinding van het bestand media.INI niet lezen.
675
Kan de maximale BPS-frequentie van het telecombedrijf van het bestand media.INI niet lezen.
676
De lijn is bezet. Probeer opnieuw in te bellen.
677
Er heeft een persoon geantwoord en geen modem. Controleer of uw nummer naar een internetprovider leidt en niet naar een telefoonnummer.
678
Geen antwoord.
679
Kan geen draagsignaal detecteren. Dit kan op een probleem met uw internetprovider wijzen.
680
Er is geen inbeltoon. Controleer uw telefoon op gemiste berichten.
681
Het apparaat geeft melding van een algemene fout. Controleer of uw modem werkt.
682
FOUT BIJ SCHRIJVEN SECTIONNAME.
683
FOUT BIJ SCHRIJVEN DEVICETYPE.
684
FOUT BIJ SCHRIJVEN DEVICENAME.
685
FOUT BIJ SCHRIJVEN MAXCONNECTBPS.
686
FOUT BIJ SCHRIJVEN MAXCARRIERBPS.
687
FOUT BIJ SCHRIJVEN USAGE.
688
FOUT BIJ SCHRIJVEN DEFAULTOFF.
689
FOUT BIJ LEZEN DEFAULTOFF.
690
FOUT LEEG INI-BESTAND.
691
Toegang geweigerd omdat gebruikersnaam en/of wachtwoord ongeldig zijn op het domein. Controleer of u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord correct hebt ingevoerd.
692
Hardwaredefect in poort of aangesloten apparaat.
693
FOUT GEEN BINAIRE MACRO.
Foutcodes
Beschrijving
694
FOUT DCB NIET GEVONDEN.
695
FOUT WIJST OP TOESTELLEN NIET GESTART.
696
FOUT WIJST OP TOESTELLEN AL GESTART.
697
FOUT GEDEELTELIJKE ANTWOORD-LOOPING.
698
Een antwoordsleutelnaam in het bestand device.inf heeft niet de verwachte indeling.
699
De apparaatreactie veroorzaakte een bufferoverloop.
700
De uitgebreide opdracht in het bestand device.inf is te lang.
701
Het apparaat is overgegaan op een BPS-frequentie die niet wordt ondersteund door de COM-driver.
702
Er is een niet-verwacht antwoord van het apparaat ontvangen.
703
FOUT INTERACTIEVE MODUS.
704
FOUT VERKEERD TERUGBELNUMMER.
705
FOUT ONGELDIGE AUTH-STATUS.
706
FOUT BIJ SCHRIJVEN INITBPS.
707
X.25 diagnostische indicatie.
708
Het account is verlopen.
709
Fout bij het veranderen van het wachtwoord.
710
Er zijn seriële overschrijdingsfouten ontdekt tijdens de communicatie met het modem.
711
RasMan-initialisatiefout. Controleer het gebeurtenislogboek.
712
Biplex-poort wordt geïnitialiseerd. Wacht een paar seconden en bel opnieuw in.
713
Er zijn geen actieve ISDN-lijnen beschikbaar.
Foutcodes
Beschrijving
714
Er zijn onvoldoende ISDN-kanalen beschikbaar om de oproep uit te voeren.
715
Er deden zich te veel fouten voor vanwege een slechte telefoonlijnkwaliteit. Dit betekent dat er mogelijk statische elektriciteit op uw telefoonlijn is.
716
De IP-configuratie voor Externe toegang is niet bruikbaar.
717
Er zijn geen IP-adressen beschikbaar in het statische gebied van IP-adressen voor Externe toegang.
718
PPP-timeout.
719
PPP beëindigd door externe computer.
720
Geen PPP-besturingsprotocols geconfigureerd.
721
Externe PPP-peer reageert niet.
722
Het PPP-pakket is ongeldig.
723
Het telefoonnummer, inclusief prefix en suffix, is te lang.
724
Het IPX-protocol kan niet uitbellen op de poort omdat de computer een IPX-router is.
725
Het IPX-protocol kan niet inbellen op de poort omdat de IPX-router niet is geïnstalleerd.
726
Het IPX-protocol kan niet worden gebruikt voor uitbellen op meer dan één poort tegelijk.
727
Geen toegang tot TCPCFG.DLL.
728
Kan geen IP-adapter vinden voor Externe toegang.
729
SLIP kan niet worden gebruikt tenzij het IP-protocol geïnstalleerd is.
730
De computerregistratie is niet voltooid.
731
Het protocol is niet geconfigureerd.
732
De PPP-onderhandeling convergeert niet.
733
Het PPP-besturingsprotocol voor dit netwerkprotocol is niet beschikbaar op de server.
Foutcodes
Beschrijving
734
Het PPP-linkbesturingsprotocol is beëindigd.
735
De server heeft het aangevraagde adres verworpen.
736
De externe computer heeft het besturingsprotocol gestopt.
737
Loopback gedetecteerd.
738
De server heeft geen adres toegekend, waardoor het modem niet kan inbellen.
Foutcodes
Beschrijving
739
De server op afstand kan het gecodeerde Windows NT-wachtwoord niet gebruiken.
740
De TAPI-toestellen die zijn geconfigureerd voor Externe toegang konden niet worden geïnitialiseerd of zijn niet correct geïnstalleerd.
741
De lokale computer ondersteunt geen codering.
742
De externe server ondersteunt geen codering.
743
De externe server vereist codering.
744
Kan het IPX-netnummer dat is toegekend door de server op afstand niet gebruiken. Controleer het gebeurtenislogboek.
745
Er ontbreekt een bestand om in te bellen.
752
Er is een syntaxisfout gevonden tijdens het verwerken van een script.
753
De verbinding, gemaakt door meerdere protocolrouters, kon niet worden verbroken.
754
De multi-linkbundel is niet gevonden.
755
Kan niet kiezen als het gevolg van standaardkiescode.
756
Deze verbinding wordt reeds gebruikt (waarschijnlijk door een ander proces).
757
Externe toegang kan niet automatisch worden gestart. Raadpleeg gebeurtenislogboek.
758
ICS is al ingeschakeld.
760
Het inschakelen van de routeercapaciteiten is mislukt.
Foutcodes
Beschrijving
761
Het inschakelen van ICS is mislukt.
763
ICS mislukt als gevolg van meer dan één LAN-aansluiting die tegelijkertijd wordt gedeeld.
764
Er is geen smartkaartlezer geïnstalleerd.
765
ICS kan niet worden ingeschakeld. LAN-adres bestaat al (automatische adressering).
766
Geen certificaat.
767
ICS kan niet worden ingeschakeld. Meer dan één van dezelfde IP-adressen bestaat op dezelfde private LAN. Configureer LAN opnieuw zodat alleen unieke IP's worden gebruikt.
768
Coderingsproces is mislukt.
769
Bestemming is niet bereikbaar.
770
Externe computer heeft de verbindingspoging geweigerd.
771
Intensief netwerkverkeer.
772
Externe hardware kan de verbindingsaanvraag niet verwerken.
773
Bestemmingsnummer is veranderd.
774
Tijdelijke fout.
775
Oproep geblokkeerd door externe computer.
776
Externe hardware gebruikt functie 'niet-storen'.
777
Extern modem is buiten gebruik.
778
Kan de identiteit van de server niet controleren.
779
De aansluiting vereist een smartkaart. Activeer de smartkaart.
780
De functie is niet geldig op dit type verbinding.
781
Geen geldig certificaat gevonden voor codering.
Foutcodes
Beschrijving
782
Network Address Translation (NAT) geïnstalleerd als het routeringsprotocol. Verwijderen voordat u ICS probeert in te schakelen.
783
ICS kan niet worden ingeschakeld. Als privénetwerk geselecteerde LAN is verbroken of niet aanwezig.
784
De gebruikersnaam wijkt af van de gebruikersnaam voor de smartkaart.
785
Verbinding is niet geconfigureerd voor een smartkaart. Schakel dit in via de eigenschappen van de verbinding.
786
L2TP-aansluiting mislukt. Geen geldig computercertificaat.
787
L2TP-aansluiting mislukt. Beveiliging kon geen externe computer bevestigen.
788
L2TP-aansluiting mislukt. Beveiliging en externe computer konden geen parameters realiseren.
789
L2TP-aansluiting mislukt. Beveiliging heeft een verwerkingsfout met de externe computer ondervonden.
790
L2TP-aansluiting mislukt. Validatie van het certificaat is mislukt op de externe computer.
791
L2TP-aansluiting mislukt. Beveiligingsbeleid niet aangetroffen.
792
L2TP-aansluiting mislukt. Tijdens het onderhandelen over de beveiliging is een time-out opgetreden.
793
L2TP-aansluiting mislukt. Fout tijdens onderhandelen over de beveiliging.
794
Framed Protocol RADIUS is geen PPP.
795
Tunnel Type RADIUS niet correct.
796
Service Type RADIUS is noch Framed noch Callback Framed.
797
Modem niet gevonden of bezet.
798
Certificaat dat Extensible Authentication Protocol gebruikt niet gevonden.
799
ICS kan niet worden ingeschakeld. Conflict met IP-adres. Zorg ervoor dat alleen de hostcomputer IP 192.168.0.1 gebruikt
800
VPN-server niet beschikbaar, onbereikbaar of is niet geconfigureerd voor deze verbinding.
995
Bewerking afgebroken.
Foutcodes
Beschrijving
1382
Maximumlengte overschreden.
1793
Account verlopen.
2250
Netwerkaansluiting bestaat niet.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...